WAGON 4: 7209

 

 

 

 

6017

 

 

INFORMATIE

 

 

7209: piekuurtrein

het nummer van de Piekuurtrein Kessel-Brussel Zuid!

Tijdens de treinreis met de Piekuurtrein 7209 in 2009, vormden zich de eerste bedenksels in mijn hoofd, om een project te starten rond treinen en fosforescentie, twee passies sinds mijn kindertijd, nog steeds persistent aanwezig, zovele jaren later.


 


 

 

 

Vertrek Herentals 07:43, aankomst Bouwel 07:48, vertrek Bouwel 07:48, aankomst Nijlen 07:53, vertrek Nijlen 07:53, aankomst Kessel 07:57, vertrek Kessel 07:57, aankomst Lier 08:03, vertrek Lier 08:04, aankomst Mechelen-Nekkerspoel 08:18, vertrek Mechelen-Nekkerspoel 08:19, aankomst Mechelen 08:22, vertrek Mechelen 08:25, aankomst Vilvoorde 08:34, vertrek Vilvoorde 08:35, aankomst Brussel-Noord 08:45, vertrek Brussel-Noord 08:47, aankomst Brussel-Centraal 08:50, vertrek Brussel-Centraal 08:51, aankomst Brussel-Zuid 08:54. Terminus.

 

http://www.belgianrail.be/jp/nmbs-routeplanner/query.exe/nn?S=Herentals+%5bNMBS%2fSNCB%5d&Z=Bruxelles-Midi+%2f+Brussel-Zuid+%5bNMBS%2fSNCB%5d&date=22/05/2014&time=07:40&start=1×el=depart&&REQ0JourneyStopsSID=A=1@O=Herentals%20[NMBS/SNCB]@X=4829535@Y=51181513@U=80@L=008821717@B=1@p=1400636657@n=ac.1=GA@&REQ0JourneyStopsZID=A=1@O=Bruxelles-Midi%20/%20Brussel-Zuid%20[NMBS/SNCB]@X=4336531@Y=50835707@U=80@L=008814001@B=1@p=1400636657@n=ac.1=GA@&REQ0JourneyProduct_prod_list=3:0111111111111111&OK#focus

 

 

 

 

 

PROBLEMEN MET DE PIEKUURTREIN 7209 (1)

 

 

Schriftelijke vraag nr. 4-1238

 

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 11 juli 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

 

NMBS - Piekuurtrein Herentals-Brussel - Bijkomende treinen - Turnhout - Terugreis

 

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen


vervoer per spoor
pendel 

 

Chronologie

 

11/7/2008

Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008)

 

4/9/2008

Antwoord

 

Vraag nr. 4-1238 d.d. 11 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

 

Recentelijk werd een bijkomende piekuurtrein ingelast op de spoorlijn Herentals-Brussel die om 7u54 vertrekt in Herentals en die in Lier voor een bijkomende verbinding naar Brussel zorgt. Deze bijkomende trein is in ieder geval een verbetering voor de pendelende Kempenaar, doch het spreekt voor zich dat er nog vele aandachtspunten zijn.

 

De bijkomende trein komt toe in Brussel-Zuid om 8u54 waardoor reizigers die niet in de onmiddellijke omgeving van het station werken, onmogelijk omstreeks 9u00 hun werk kunnen aanvangen.

Pendelaars uit de stations van Turnhout en Tielen kunnen daarentegen geheel niet genieten van de invoering van de nieuwe P-trein Herentals-Brussel.

Het aanbod voor de terugreis vanuit Brussel naar de Kempen bleef bovendien ongewijzigd.

 

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister :

 

1. Is zij zich bewust van deze aandachtspunten en zo ja, hoe denkt zij hieraan tegemoet te kunnen komen ?

2. Bestaat er een mogelijkheid om eenzelfde verbinding in te voeren die één uur vroeger vertrekt ?

3. Kan de bijkomende piekuurtrein niet vanuit Turnhout vertrekken zodoende pendelaars uit Turnhout en Tielen eveneens kunnen genieten van de nieuwe verbinding ?

4. Bestaat er geen mogelijkheid om het aanbod voor de terugreis vanuit Brussel naar de Kempen, vooral tijdens de spitsuren, te verhogen ?

 

Antwoord ontvangen op 4 september 2008 :

 

Vanwege het zeer drukke treinverkeer in en rond Brussel tijdens de ochtendpiek was er geen ander rijpad beschikbaar voor de bijkomende P-trein 7209 van Herentals naar Brussel.

Om dezelfde redenen is het ook niet mogelijk een equivalente verbinding één uur vroeger te voorzien. Daarvoor is tevens extra treinmaterieel en treinpersoneel nodig, dat niet beschikbaar is. Voor de huidige P-trein dienden reeds andere treinen in samenstelling verminderd te worden om voldoende materieel vrij te maken.

 

Het was niet mogelijk om de trein te laten vertrekken uit Turnhout, omwille van de infrastructurele beperkingen op het baanvak Turnhout-Herentals. Dit baanvak is immers enkelsporig, op een mogelijkheid tot kruising in Tielen na. Reizigers uit Turnhout en Tielen kunnen evenwel van de IRg-verbinding Turnhout-Antwerpen gebruik maken en overstappen in Herentals op de daar reeds klaarstaande P-trein. De reisweg via overstap in Antwerpen is voor deze reizigers evenwel sneller. Bij vertrek in Turnhout om 7u22 zijn deze reizigers met de P-trein om 8u54 in Brussel-Zuid. Via Antwerpen-Berchem met overstap op de ICB+ zijn zij reeds om 8u45 in Brussel-Zuid.

 

Voor een extra piekuurtrein in de avondspits uit Brussel richting Turnhout zijn er momenteel geen middelen ter beschikking. Voor de toekomst zal de mogelijkheid om een dergelijke avondpiektrein in te leggen echter zeker onderzocht worden.

 

(1) http://www.senaat.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=4&NR=1238&LANG=nl

 

 

 

 

 

 

De 7209 - locomotief

 

 

 

 

 

Terzijde gestelde NMBS 7209 te Antwerpen-Noord

Afbeelding: Niels Karsdorp

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:NMBS_7209_Antwerpen-Noord.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5511

 

 

 

7209's:


Verschillende fragmenten bevatten uitwerkingen die een verband houden met het treinnummer 7209;

 

 

"7209: SEVEN, TWO, 0, NINE" (video): 7, 2, 0 en 9 videofragmenten waarbij elk cijfer staat voor een aantal artistieke keuzes.


7209 (tekens) (of 7209 verschillende namen): p = p in Tractatus-betekenis; één teken kan twee verschillende namen hebben (Ludwig Wittgenstein). (Een stukje output voor het examen Ontologie (Prof. Dr. Van Bendegem).


792,0 tekens (inclusief spaties): een beschrijving van het nummer 7209 via optellingen, verschillen, quotiënten en vermenigvuldigingen (in woorden).


"T - 7209" (video): een performance met treinticketten en percussie, waarbij de cijfers 7, 2 en 9 staan voor het aantal verschillende performances. Uitgevoerd door Ivo Sans (2013).


FC, 209,7 woorden: het Franck-Condon principle wordt uitgelegd met 209,7 woorden. De substantieven werden vervangen door synoniemen, zodat de inhoud vrij absurd wordt.


279,0 +/- tritonussen +/- kwarten: een microtonale compositie voor viool solo, waar het tritonusinterval (het enige interval uit de chromatische toonladder die tot de P10-scale behoort) 279,0x telkens (random) afwijkt.


972,0 mLv's (mogelijke Logische vormen): 972,0 afkortingen van de stationsnamen (met drie letters) in Morse-code werden herleid tot logische vormen: de middelste letter blijft een hoofdletter terwijl de eerste en de laatste een kleine letter toegewezen kregen.


279,0 woorden: een schrijfsel over het leven van het hoofdpersonage Frank Kondon en zijn trouwe hond Hund, met 279,0 woorden.


297,0 woorden: het mystieke, feiten en beelden van feiten in het dagelijkse leven van Frank Kondon en Hund, gebaseerd op de feiten zoals bedoeld in de Tractatus Logico-Philosophicus van Ludwig Wittgenstein, beschreven met 297,0 woorden. Een stukje output voor het examen Ontologie (Prof. Dr. Van Bendegem).


- 729,0 tekens: een gedicht over het solipsisme in Tractatus Logico-Philosophicus-betekenis (Ludwig Wittgenstein), neergeschreven met 729,0 tekens. Een stukje output voor het examen Ontologie (Prof. Dr. Van Bendegem). 

 

72 woorden, 220 tekens, 2 regels: de laatste paragraaf van de Tractatus Logico-Philosophicus van Ludwig Wittgenstein omgezet in Morse-code (uit de cursus Ontologie, Prof. Dr. Van Bendegem).


- 209 tekens (exclusief spaties), 299 tekens (inclusief spaties), 29 regels: contradicties en tautologieën (uit de cursus Ontologie, Prof. Dr. Van Bendegem).


- FYRA 7209: op 12 juni 2013, heb ik het woord 'fyra' ingegeven in Google en vervolgens de artikels die verschenen op de eerste tien pagina's, in één tekst geplaatst. De tekst bestaat uit 77 pagina's en het woord 'fyra' komt 729,0 keer voor.


- 2097 tekens: een gedicht, samengesteld uit enkele woorden (chronologisch gedestilleerd) uit de bovenstaande tekst, FYRA 7209 (onderlijnd in de tekst). Het gedicht bevat 2097 tekens.


  

 

VIDEO's:

 

 

"7209: SEVEN, TWO, 0, NINE"


 

"seven": zeven begrippen met betrekking tot dit onderzoek (default, morendo, phosphorescence, randomly, parallel tracks, 1.0, gradual/imperceptible) worden weergegeven op de Graphic Equalizer, via de bolletjes in het raster. Het audiofragment 'muziekdoosjes in galmen' klinkt telkens een beetje anders als gevolg van de EQ settings.

 

"two": binair: noise in zwart en noise in wit. Een fragment uit "I treni di Tozeur" van Franco Battiato wordt vertraagd in omkering afgespeeld tijdens 1 (wit). Zwart staat voor stilte. Maar al snel worden beide omgedraaid.

 

"0": 0.

 

"nine": negen korte, versnelde fragmenten van verschillende overwegen worden weergegeven in zwart-wit, telkens met het Morse-motief dat het cijfer '9' weergeeft, repetitief onder elk beeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7209 (tekens) (of 7209 verschillende namen)

 

p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p = p

 

 

 

 

 

 

 

 

 792,0 tekens (inclusief spaties)

 

 

7209

 

- zevenduizend tweehonderd en negen

- som van duizentallen + honderdtallen = som tientallen + eenheden

  7+2 = 0+9

 

- is 4x deelbaar door 3

 

- als je 7209 deelt door 9, is de som van de getallen ook 9 (801)

- als je 7209 deelt door 18 (2x9 dus) is de som ook 9 (400,5)

som: 801 + 400,5 = 1201,5

som van die getallen = 9

 

- als je 7209 deelt door 2, is de som van de getallen 18 (3604,5)

- als je 7209 deelt door 4 (2x2 dus) is de som van de getallen ook 18 

(1802,25)

 

Als je deze som optelt: 3604,5 + 1802,25 = 5406,75.

Als je die som neemt bekom je 27, wat 3x9 is.

 

- als je 7209 deelt door 3, is de som v/d getallen ook 9 (2403)

- als je 7209 deelt door 6 (2x3 dus) is de som van de getallen ook 9 

(1201,5)

 

Als je de 2 voorgaande uitkomsten optelt, bekom je als som 18

2403 + 1201,5 = 3604,5. 

1+8 = 9.

 

 

 

 

 

 

VIDEO: "T - 7209"


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC

209,7 woorden

 

Het FC idee is een conventie in de KC waarmee de hevigheid van vibratiewendingen verzekerd kan worden. Sidderingsalteraties vormen de simultane omvorming van E- en schuddingskracht in een M ingevolge de inzuiging of uitgifte van een lichtquant met adequate vitaliteit. Het beginsel stelt dat gedurende een E-alternantie een metamorfose in rillingsfut geloofwaardiger is naargelang de twee vloedverrichtingen meer speling opvoeren.

 

Het FC heeft een ruim halfbakken conventioneel standpunt in het onvertaalde oeuvre van J.F. uit 1927. E-mutaties zijn hoofdzakelijk kortstondig vergeleken met de opschudding van A-nuclei. Dus als tijdens de E-wisseling ook een omslag geschiedt, moet de kersverse schokstatus ogenblikkelijk verenigbaar zijn met de plaatsing en aandriftogenblikken van de A-harten in het bedaagde E-gehalte. In de mezzo-gebruikelijke overtuiging van gedreun (of slingering) wordt aan deze clausule voldaan in de speerpunten van de opschudding: daar is het prikkelpoosje nihil.

 

Vanuit traditioneel oogpunt is de FC-maxime de methode waarbij een E-ommekeer het meest plausibel optreedt behoudens modificatie van de plaatsing van A-pointes van het betreffende M of zijn contrei. Het M resideert naderhand in een FC-junctuur, en de belanghebbende ommekeer wordt een rechtstandige omslag genoemd. KM bewoord: de felheid van de trillingskentering is equaal met het vierkant van de marge tussen de stroomdiensten voor bibbering, die betrokken zijn bij de kenter.

 

 

 

 

 

 

279,0 +/- tritonussen +/- kwarten


 

 

 

 

 

 

 

 

 

972,0 mLv's (mogelijke Logische vormen)

 

 

 

pVq gAl fLs fLt fAr fAb lEl fXa fAm lAg fAo mAi fAk lLa fMm nDn lDl mGr mGg fAg mAe aNs mNs fNt fUw fCv fNh fLo fTf gNs fVa fAn fSh mAp lRd lRy fRg fHc lAs lSc fAs mAs lTs rEa aTh mAo mAb lAb lAl lAd mTl lUg fVl fAv fLg lVn lAr aYe mWl mRg mUc lDr fRa fGe lNe gBw gNu gBa fBh fBu lBa lBv lBc fBs nBe nBh gBg gWv fBy fAe fDb fSu lBt mBg lBm gBb fBv fVb gBd gBh lYt fEb lBo lLb mBc fHb lBn gBl mBn lBi mBx lBz mBz fBr gBv fYe lAp fTi mBi lRv fIe fSl lBh mIm fNd fBk mBl lLt fBl gBc fOn fOx lBd fKy mBm lEb lNb fOb fLo mBo lOb lUy mNs mBr gBz gBf mBy lBf fUb lSb fOw fYb lBq gBi fBd fBi fBx fBg fBv lXc fBn lBx fBo mBd fGn fGu rMb fRu rMg fCa fUc mCl lNs fEc mCm fHx fWp fCr gCr lCa fCf lMx fEa fEa lVh mCi fEq lCi fOg fOi lUc mCo rCo gRt lCc mRr lUh lCv lCf gCu fDp mDt fDy fCi fDr mDo fPt fAu gDs fDh lDb lDd fDg gDp fDt fIk fDx fKb fDs lRr lDh gDl gDl fDc mDd gDr fDo fTo fZd mUi fCs mEe mDg fCo fEr fGz gEy fYn gDn fKe lKr fXd fEn fZs lLg fAn fNg fNl fPh mPr fIu mNg mRp fRw fEe fEs lEh fKs lEs fTc rEp fMv mEh fZe mFn mFi lFs fFm fFc fQz lFx mFx lFl fXh fFw lFa nFg lFh fFu lPd fRf fBq fFi fLf gFn nFv lFn lFc mFr gFr fFp fNf fFr gFa lFg fFz lFo gFy lFm fGm lGz gEl lGb lGc mGn fKg mLy fUg fDe mGv mVg fGt gGp fGs fIh fYs gYh lGs fOm fGi lIg lGl fDi fOo fGl mGu fVy mGd mMe lGg fGx mGl fMz fEg fZk lIm mDl mGa fAt fHa mHa mHb lHp mHz lHe mIp fHm lMi gHa mHm fZh fHk fRh fHl fHe fHe mHt fAi fAh lHv mHv fHv lEg lHa mId gHk lHw fHi gHo lEz lEn lXm gHi fNy fHh mHp lPp gHb fEt fHt fHw fRi fXs lHs fRv fHz mHd gHe fOe fKc rHd fOy lOe fHf lNo rMf lHd mHh mUm sHx mHo lCg mHu fPy lYs lHc fId fNm fIr lZg fGb sJb mJs lJn fJc lJf lJp lJe fJs fJt fRj fSx fJd lJm fJr fJl lAk lKl lCo rMq lKp lCp fCp fKp fCp fPk fAc  fKm gKt lEk gKt fKi fCt rMx fCk fTk fTb gCt fUp fQt nLb lDz lIz fKl mVy gLi lLm rMl mLm fLm fLd fGk lLd gLr lLs fWu mLv fEk fRc lLz mLg mLb fLq rMe fNe lBg lBl lLn fTq fPg fZn lVl lVc lRb fLc fPr fLj fVn fLr fRd fNi fGy gLg fOl gLm mLi lKn lIk fLw nLs fLk lOl lUl lPm fZl fZe mLz lCe rMo lOt lUi lNo fMx nLt fLu lAn fFa rMy fMn gMb mCh nMd fCz fMr lAc fMi lAh mAr mRe mAt fIa lMt lKc mTr fYp lDm gMa lMa mAu fZy mMv lEd mWc mMr mLr gLv lMe fKr mRy lSe mLe mTt lKe mIc fCx lGt lTm fOh lRo lMo lHl lMm lNc fMs mLx lTg rMa fMy mIi gMt gMn fMp fZm fEs gMm gMf lMz fVd fMc fMt fIz fYm mNk mNc gMu lNt nMh fNr mNn mNt fNk lNl lNp fWi fNv lNg fFv gVn gNv lNi lVu fNu fNa fNp fJe fEy lNm fNn lIn lNv lNh nDk gMk lEm lNu fTa fXb fIi lRg mOg oGy fOq fKo gOl gOo lOg lOy fSo lNz fOa fSd lOm fPo fOt fOk lIe lPu fKw fOd lRt gEo lRp fOr fDm fDn mDm gVh lGr gOu mPl fAp lPs gPv fPq lPn lPi fPs gPn fPl fYr fPw fPe mIe lPe gPl lPt lPx fPi lPh fBb fPa mPx mPo fPn lPg fPp fOp mPs rPs lPf mPh pRy mPn fRp fQr fQc fQn fQg lQv mRu rEr fRm gRa mRa lRc fXr fQb rMr fEh lGa gRm fMu mRc lXr mRt rMu lRe mRn mRv mRx lOc lIr fOs lUr fRl lRx lRi lRm lEr fEo fNq fRn fRk mRo gRs mRh rMt gRo fRx lUn lYn fRb fSv fUm lRu fUi gSb gCe mSr fSa mGe fGh fSj gLb mSd mBf fAz rMv rSv fZp fUn mSv fSr gSj lAf fSk fCb fEd gMg fAd gSu nSn lOi lSf gSn nSr mSb mSg lYe gSl fIl lSw lAy lSp fNz lGo fDw mYv fGo fHo fSi gLh gSw gWs lSj fWa mRb gFm fSn mPu fSt lSt lYv lSd fKn fSg lSo nSs fMf rMs fSs fEp mSp gSa lSs mSe lHy mSa fVo fSf rMk fKt mKm mWb mSo mSt lTr sTf mTy fPv fTs lTk mTh fTn lTt mTv lTd lTd fTx mEo lTi lHi nTh lTo fTu fYc fIt fTt fTl mTf nTl gTi fIs fIo lOk fTg fRt fTy lTp rTs lTz gTr fNo fRz fTz fTr fTe fUs nVl lVd fVx fXc fDv lIa mVc gVm fEm lAe fVk gVo fVu fFn fKv fVe fVi gVv lVv gVe fPm lVt lLe gVg lVp mVl fVv fIg lTv mSm fVs fMh mVo gVx gVx fFt fFo mOo lWt mWm fMw fCw rMw lWc fWd mWa fWc fVg fVr mWr fWn lRn gWa lWs fWt gWt mVp nWt lWa gWv fWv gWe fWe gWk lWk lWq fVp gWm fWr fVt fWm fWh rMz mOp fNw fBw mWs mIr lWm fWg fYd fWl gWd fWb lWl fYk gWi mWw fWo fZb fZv fZr fZa fVh lZm lZe lZq lZr gZh fZi fZz fSz fAy mEk gZc gSc fZg mZd mZr lZh fZo fZt fSm fLa mZk fZu mZw fZw fSw lZd nDk rNm mMa hYh                

 

 

 

 

 

 

 

279,0 woorden

 

Frank

 

"Iedereen slaapt. Frank Kondon luistert (samen met Hund, die zich graag een beetje passiever opstelt) naar de nachtelijke hemel. Licht (dag) wordt donker (nacht) en de sterren, in het daglicht onzichtbare o zo verre megaschepsels, worden zichtbaar. Een vreemde kruising van licht-donker en donker-licht: de (tweevoudige) volmaakte geleidelijkheid. Een vallende ster duikt snel aardewaarts, zoals een dalende glissando, maar die eigenlijk al bijna niet meer hoorbaar is even voordat hij de volledige stilte (een punt ergens in de ruimte, onzichtbaar) heeft bereikt. Aangeslagen elektronen vallen langzaam terug. De verboden overgang betreft een bevolkte cluster of misschien een 'stop' die 'niente' of 'stilte' heet. Vergeet morendi en decrescendi, aanschouw de contrasten die  evenwijdig door je slaap rijden: metalen staven die de lichtpuntjes verbinden en die staccati vormen binnen de erg donkere, enorme zwarte oneindigheid. Frank houdt van onzichtbaarheden, hij verkiest een atomaire levenswijze (het moet worden vermeld : Frank is fysicus): grote verhalen en flarden en fragmenten (en festivals, om even bij de letter 'f' te blijven) en symfonieën en symfonieorkesten en symfonische gedichten en antidepressiva en (belangrijke) wedstrijden en vergaderingen en (onbelangrijke) virtuositeiten en doorwerkingen en modulaties en mixturen en programmamuziekjes en ouvertures en pauken en (modulerende) rondovormen en (zo) verder, interesseren hem niet. Maar de grootsheid (de oneindigheid) van het heelal is niet zichtbaar, dus niet erg want hij (Frank) ziet slechts kleine lichtpuntjes, die hij woordeloos verbindt over de golven van de klanken in zijn hoofd. De trage val, die vaagheid mist (weg van de geleidelijkheid). Elektronen in grondtoestand. (Een tonica-gevoel.) "Ik hou van Hund, mijn enige vriend.", denkt Frank en hij vervoegt het horizontale welbehagen van zijn kameraad, die zich al in een diepe slaap bevindt..."

 

 

 

 

 

 

 

 

297,0 woorden

 

Het mystieke

 

Hund

 

 

"Hund" luidt de naam van de Hond van Frank Kondon. De trouwe viervoeter in kwestie bezit het unieke vermogen te communiceren met zijn zwijgzame baasje, door beelden te maken van feiten. Zijn onstuimige staartgekwispel (beeld) verraadt het onbegrensd verlangen naar een dubbele portie Royal Konijn (feit), terwijl het jolige dollen met zijn leiband (beeld) een ommetje behoeft (feit). De gelijkvormigheid die zich duidelijk toont in beide gevallen, behelst hun wederzijdse uitingen van éénduidig begrip, jegens elkaar. Een feitelijke noodzakelijkheid. 

 

Zeldzaam bezoek of kortstondige ontmoetingen met de postbode (een bijna dagelijkse aangelegenheid) worden telkens aangekondigd door dartel geblaf, een intense verbale uiting die enkel tot Hunds levensvorm behoort. Woorden ontbreken om een verfijnde reconstructie te produceren maar de connectie toont zich wederom en beiden wanen zich tevreden in hun wereld. 

 

Dagen vullen zich spontaan met microslaapjes, kwantummechanica, wandelingen, observaties, micro(golfoven)hapjes en treinreizen. De hunkering naar elkanders weerzien (na het tijdsinterval van 2 uren van mutuele afwezigheid net niet te hebben overschreden) wordt telkens vervolledigd met een vreugdedansje in de kleine keuken, na het openen van de deur, gevolgd door een warme aai en een stevige poot; een lege herinnering aan het onzegbare. 

 

Ik bevind me op de grens van de wereld, van mijn wereld, denkt Frank en kijkt naar Hund die al even geen schaapjes meer telt. Als 'de wereld als begrensd geheel' evenredig is met het Mystieke, dan bevind ik mij dus op de grens van het Mystieke, geeuwt Frank hardop. Hund gniffelt en stuiptrekt alsof hij zich in wilde oorden bevindt. Niets is minder waar. Als een mens zou blaffen, zou ik hem niet verstaan, mijmert de lome behaarde vlegel in zichzelf. Een heldere gedachte. Beide vrienden schrikken op als de klok het drieëntwintigste uur inluidt. Wakker om de nacht in te kruipen, de enige stilte.

 

 

 

 

 

 

 

 

729,0 tekens

 

Solipsisme.

 

 

 

Frank bevindt zich in de rand van de Wereld, die zijn wereld wordt,

Hund bevindt zich in de rand van de Wereld, die zijn wereld wordt,

 

de Wereld die zij bekijken vanuit hun gezichtsveld 

(grenzeloos zoals het leven eindeloos is).

 

De wereld van Frank = de wereld = de wereld van Hund.

(En)

de wereld van Frank = de wereld = de wereld van Hund.

 

 

Maar de wereld van Frank

is ontoegankelijk

voor de wereld van Hund.

 

Frank en Hund zijn solipsisten

die naar dezelfde Wereld kijken.

 

Beiden aanschouwen feiten uit de Wereld

en zien

de gelijkvormigheid.

 

En wij,

weten

dat wat zij aanschouwen,

gelijkvormig is.

 

Zo begrijpen zij elkaar,

ondanks

het gegeven

dat

de wereld van Frank

ontoegankelijk is

voor de wereld van Hund.

 

De Wereld en het leven zijn Een.

 

 

 

 

 

 

72 woorden

220 tekens

2 regels

 

--... .-.-.- / ...- .- -. / -.. .- - --..-- / .-- .- .- .-. --- ...- . .-. / -. .. . - / -.- .- -. / .-- --- .-. -.. . -. / --. . ... .--. .-. --- -.- . -. --..-- / -- --- . - / -- . -. / --.. .-- .. .--- --. . -. .-.-.-

 

 

 

 

 

209 tekens (exclusief spaties),

299 tekens (inclusief spaties),

29 regels

 

 

2 Zinnen

 

p & q

 

 

9 Contradicties

 

p & ~p 

(~p & ~q) & (p & q)

(p & ~q) & (p & q)

(q & ~p) & (p & q)

(p ≣ ~q) & (p & q)

~p & (p & q)

~q & (p & q)

~(p & q) & (p & q)

~p & p

 

 

 

7 Tautologieën

 

(p ⊃ p) & (q ⊃ q)

(p v q) ⊃ (q v p)

(p & q) ⊃ (p v q)

(~p & ~q) ⊃ ~(p v q)

(~p & ~q) ⊃ (p ⊃ q)

(~p & ~q) ⊃ (p ≣ q)

(~p & ~q) ⊃ ~(p & q)

 

 

 

 

 

FYRA 7209

 

 

NMBS heeft beslist om niet verder te gaan met de V250-treinen van het Italiaanse AnsaldoBreda. Ook NS heeft uitgesproken niet verder te willen gaan. Onderzoek naar de technische gesteldheid van de trein heeft bevestigd dat de V250 onvoldoende betrouwbaar is.

 Wat deze uitspraak betekent voor de toekomst van de verbinding tussen Amsterdam en Brussel is op dit moment nog niet bekend. De aandacht van NMBS en NS richt zich nu volledig op het realiseren van een volwaardig alternatief treinaanbod tussen België en Nederland. 

 Huidig treinaanbod Nederland-België 

Sinds maart 2013 rijdt de Intercity Den Haag HS – Antwerpen/Brussel 8x per dag. In het weekend rijdt deze trein tot Antwerpen Centraal. Vanaf dit station kunnen reizigers overstappen op een binnenlandse Intercity naar Brussel-Zuid. Daarnaast kunnen reizigers tussen Nederland en België reizen met Thalys en de reguliere NS- en NMBS-treinen zoals de grensoverschrijdende stoptrein van Roosendaal naar Antwerpen Centraal. 

 Fyra naar Breda rijdt onveranderd 2x per uur 

Fyra tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda blijft onveranderd 2x per uur rijden. Op het traject tussen Amsterdam en Breda wordt met een ander treintype gereden. Kijk voor meer informatie op NSHispeed.nl.  

Routes Fyra.

Met Fyra reist u 2x per uur met reistijdwinst tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda. Van Rotterdam naar Schiphol is uw tijdwinst 25 minuten. Van Amsterdam naar Breda 34 minuten. Afhankelijk van uw bestemming reist u tot 41 minuten sneller. 

Tussen Amsterdam en Breda wordt niet met Fyra V250 gereden, maar met een ander treintype. 

Fyra is de merknaam voor de treindienst op de lijn HSL-Zuid tussen Amsterdam en Breda. De trein bestaat uit een TRAXX-locomotief en intercityrijtuigen.

Van 9 december 2012 tot en met 17 januari 2013 bestond daarnaast een internationale treindienst met de V250 tussen Amsterdam en Brussel via de HSL 4. Deze dienst werd gezamenlijk geëxploiteerd door de High Speed Alliance (HSA) en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). De Fyra deelde de hogesnelheidslijn met de Thalys.

De NMBS maakte op 31 mei 2013 bekend definitief te stoppen met het laten rijden van de V250 op Belgische bodem. De levering van drie V250's door de Italiaanse fabrikant AnsaldoBreda S.p.A. aan NMBS werd geannuleerd. Op 7 juni 2013 nam de Nederlandse staat het voornemen over van de Nederlandse Spoorwegen (NS), de moedermaatschappij van de HSA, om voor altijd te stoppen met het passagiersvervoer van V250's in Nederland en het schrappen van de order voor alle nog zeven te leveren V250's. De negen al door AnsaldoBreda aan de HSA geleverde V250's, worden teruggegeven. De NMBS en NS gaan alle betaalde kosten en financiële schade verhalen op AnsaldoBreda. De NMBS en de NS gaven als reden dat met de V250 de veiligheid op het spoor niet kan worden gegarandeerd.

Fyra is Zweeds voor het cijfer vier. Het staat voor de vier steden waartussen werd gereden op de lijndienst Amsterdam-Brussel: Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Brussel. De merknaam werd bedacht door het merknamenbureau Globrands Naming & Strategy, dat ook de naam Thalys bedacht. Het bedrijf stelt dat de naam Fyra internationaal makkelijk uit te spreken is en "trots en zelfvertrouwen" uitstraalt.

Tussen het Nederlandse Hoofddorp en de Belgische grens werd in 2009 na jaren van vertragingen en kostenoverschrijdingen de HSL-zuidlijn opgeleverd. De kosten bedroegen uiteindelijk meer dan zeven miljard euro. De lijn ging geëxploiteerd worden door de HSA, het samenwerkingsverband van de NS en de KLM, dat de Europese aanbesteding gewonnen had door tot 2024, vijftien jaar lang, jaarlijks een bedrag van 148 miljoen euro toe te zeggen aan de Nederlandse overheid voor gebruik van de lijn. Dat bedrag lag ruim achttien miljoen euro hoger dan wat de Nederlandse overheid financieel aanvaardbaar achtte om de lijndienst voor de HSA rendabel te krijgen. Desondanks werd het bod geaccepteerd. Om de exploitatiekosten voor de HSA te verlagen, werd door de Nederlandse overheid, in samenspraak met de HSA en de NMBS, gekozen voor een goedkopere en daarmee langzamere trein dan gepland. Het bedrijf AnsaldoBreda won die slag.

In mei 2004 sloten de HSA en de NMBS een contract met AnsaldoBreda voor negentien V250-treinstellen, die uiterlijk april 2007 geleverd moesten zijn. Al in 2005 werd duidelijk dat die datum niet kon worden gehaald. Dat kwam onder andere door het lange twijfelen over het beveiligingssysteem.[bron?] Uiteindelijk werd voor het geheel nieuwe ERTMS 2.3.0. gekozen. Omdat er hiervoor geen back-upsysteem was, kon de vervangende dienst van 160 km/h niet op tijd beginnen.

Bij het toenmalige Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat waren er in 2005 al vermoedens dat problemen konden ontstaan met de levering van de V250 als gevolg van onervarenheid van AnsaldoBreda. In een toen door een parlementaire commissie opgesteld onderzoeksrapport stond dat al. Het rapport is zes jaar geheimgehouden vanwege vertrouwelijke informatie. Uiteindelijk kwam het op 14 februari 2013 in de openbaarheid.

Al vanaf de aanbesteding van de HSL aan de HSA ging van alles mis. Vervolgens ontstonden steeds meer problemen; met de ERTMS-beveiliging, een conflict met België en grote kostenoverschrijdingen. Al in 2007 was er de vrees dat een faillissement van de HSA dreigde.

In het voorjaar van 2009 kwam het eerste V250-treinstel naar Nederland. Van buiten zag het er afgewerkt uit, maar het interieur bestond louter uit meetapparatuur. Het tweede treinstel volgde niet lang daarna en was wel helemaal ingericht.

Eind januari 2011 berichtte het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu dat op de exploitatie van de Fyra zodanige verliezen geleden werden dat de HSA zonder financiële hulp failliet zou gaan. Reden waren de veel te hoge uitgaven voor de NS tegenover de lager dan ingeschatte inkomsten. Het kostte de Nederlandse staat, als enige aandeelhouder, honderden miljoenen euro's om het faillissement af te wenden.

Een in juni 2011 gepubliceerd onderzoek van het Nederlandse dagblad NRC Handelsblad bevestigde dat er in de aanbestedingsprocedure veel te hoog was geboden en dat er grote misverstanden waren tussen de NS en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Bijna drie jaar na de start van de dienst leek de Fyra in de zomer van 2012 na tal van tegenslagen meer succes te kennen. Desondanks waren er nog steeds regelmatige storingen in de dienst. Zo strandden kort na elkaar twee treinen urenlang in de tunnel nabij Rotterdam-Overschie.

De eerste Fyra-treindienst begon op 7 september 2009. In eerste instantie werd tussen de stations Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal gereden, één keer per uur, van maandag tot en met vrijdag, met maximaal 160 km per uur. Gereden wordt met TRAXX-locomotieven en reguliere intercityrijtuigen. Stapsgewijs werd de dienstregeling uitgebreid. Sinds 12 april 2010 werd ook in het weekeinde en op feestdagen gereden en sinds 4 oktober 2010 in een halfuursdienst en vanaf 12 december 2010 eveneens in het weekeinde. Vervolgens werd de dienst per 3 april 2011 doorgetrokken naar Station Breda.

De Fyra-treindiensten tussen Amsterdam en Brussel reden van 9 december 2012 tot en met 17 januari 2013 met V250-treinen van AnsaldoBreda. Wegens de kopvorm van de locomotief worden ze ook 'Albatros' en 'Kruimeldief' genoemd. Sinds de invoering komt de bijnaam 'Aldi-trein' voor, omdat gekozen werd voor het goedkoopste materieel.

Tot in de herfst van 2011 was het de verwachting dat tussen Amsterdam en Brussel de V250 ging rijden vanaf het moment dat de dienstregeling 2012 inging. Dat bleek uiteindelijk niet mogelijk. Er waren problemen met de deuren, de software en de tractie-installatie.[13] De eerste, incidentele, commerciële rit met passagiers in een V250-treinstel vond plaats op 29 juli 2012. Tot 10 september dat jaar reed de trein buiten de gewone dienstregeling om. Vanaf die datum reed de trein één keer per uur tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal, naast de treindiensten met de TRAXX-locomotieven.

Op 9 december 2012 werd de Beneluxtrein opgeheven en vervangen door de Fyra-trein. De voorgestelde hogesnelheidsdienst van/naar Den Haag ging niet door. De stations Den Haag HS, Dordrecht en Roosendaal werden niet bediend, waardoor ze hun enige intercity-verbinding met Antwerpen en Brussel kwijtraakten. De Fyra en de Thalys kregen een monopolie op de rechtstreekse verbinding Rotterdam – Antwerpen.

Vanaf dat moment was er naast de Fyra en Thalys Amsterdam – Brussel (waar alleen marktprijstarieven werden toegepast met verplichte reservering, nationale kortingen niet geldig zijn en geen fietsen mee mogen) van Nederland naar Antwerpen alleen nog de stoptrein Roosendaal – Antwerpen. Dit vergde extra overstappen. Bovendien had deze dienst onderweg tien haltes en deed hij daardoor langer over het traject (44 minuten) dan de Beneluxtrein (27 minuten).

De Nederlandse en Belgische reizigersorganisaties Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER), Maatschappij voor Beter OV (MVBOV) en TreinTramBus beschouwden dit als onwenselijk, en dienden op 8 november 2012 een klacht in bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Daarnaast stuurden de organisaties gezamenlijk een brief naar de Belgische Minister van Overheidsbedrijven en de Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat over een alternatief voor de bestaande plannen over de HSL-Zuid en de Beneluxtrein. Tevens werd een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Op de plannen werd flinke kritiek geuit door ROVER en TreinTramBus, omdat zij vreesden dat per 9 december 2012 het treinvervoer tussen België en Nederland aanzienlijk zou verslechteren. Zij vonden de internationale Fyra te duur, zeker voor forensen, en de stoptrein Roosendaal – Antwerpen een slecht alternatief. Beide verenigingen stelden bij de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de Belgische federale minister van Overheidsbedrijven voor om door middel van concurrentie een in hun ogen beter alternatief te creëren.

Daarnaast brachten de consumentenorganisaties in het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer een ongevraagd advies uit aan de NS, NS Hispeed en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de toekomstige treindiensten van de Randstad en Noord-Brabant naar België. Ook de NMBS onderzocht of het mogelijk was de Beneluxdienst te behouden. Eind 2007 was er een proefproject, waarbij dagelijks één doorgaande trein IC Brussel – Amsterdam en één omgekeerd (nrs. 613 en 633) werden vervangen door binnenlands materieel met een overstap in Roosendaal.

In 2005 werd tussen Nederland en België overeengekomen dat er een internationale Fyra-verbinding zou komen tussen Brussel en Den Haag. De NMBS liet vervolgens weten hiervoor geen geld te hebben. Ook zou volgens de Belgen de lijn onrendabel zijn. Op 3 december 2012 werd besloten tot een tussenoplossing: een snelle Fyra-verbinding tussen Breda en Antwerpen. Op het traject moet vanaf 8 april 2013 acht keer per dag een trein gaan rijden. Er komt geen reserveringsplicht en toeslag. Den Haag kreeg daardoor definitief geen aansluiting op de Fyra. In februari 2013 bleek dat de Belgische spoorwegen de verbinding Den Haag - Brussel nimmer gewild hadden en daarom de hiervoor twintigste trein niet besteld hadden.

Op 16 januari 2013 nam de gemeente Den Haag het initiatief om te onderzoeken of er alsnog een rechtstreekse treindienst tussen Den Haag en Brussel kan komen. Het zou gaan om een intercitytrein die op dezelfde haltes moet stoppen als de Beneluxtrein deed. De spoorcapaciteit is al aangevraagd bij Prorail.

De gemeente Den Haag heeft inmiddels besloten door te gaan met pogingen een eigen rechtstreekse treinverbinding naar Brussel in het leven te roepen. Het initiatief heeft de naam Lage Landen Lijn gekregen.

Al vanaf de eerste dag, zondag 9 december 2012, had de Fyra Amsterdam – Brussel te kampen met veel technische problemen. Zo vielen in de eerste week treinen uit. Ze strandden in de tunnels of reden met grote vertraging. Zeker de helft van de passagiers reisde met vertraging.

De lagere frequentie, de hogere tarieven, de afwezigheid van abonnementen, het verplicht reserveren, het niet kunnen meenemen van fietsen en het vervallen van de rechtstreekse IC-treinen tussen Den Haag, Dordrecht en Roosendaal enerzijds en Antwerpen, Mechelen en Brussel anderzijds, leidden tot een storm van kritiek van reizigers, consumentenorganisaties en de politiek.

Een overleg van spoorwegdirecteuren, zes dagen na ingang van de nieuwe dienstregeling, leidde ertoe om het verplichte reserveren (voorlopig) af te schaffen.Een dag eerder had de Nederlandse staatssecretaris Wilma Mansveld voor Infrastructuur en Milieu nog beweerd vanwege veiligheidseisen aan de reserveringsdwang vast te houden.

Een maand na de start van de treindienst waren er nog steeds veel vertragingen en uitgevallen treinen. Wegens de dure en onbetrouwbare dienst is de stoptrein Antwerpen – Roosendaal overvol geworden, waardoor de materieelinzet moest worden verdubbeld. Volgens de NMBS konden de problemen nog maanden aanhouden.

Op 15 januari 2013 viel de helft van de Fyra-treinen uit wegens defect materieel, terwijl de andere helft reed met vertragingen van gemiddeld een uur. Tussen Antwerpen en Breda of Roosendaal werden bussen ingezet. Als gevolg van de winterse omstandigheden vielen twee dagen later, op 17 januari, zeventien van de twintig treinen uit, ofwel 85%. Vervolgens werd de treindienst van Fyra met ingang van 18 januari 2013 voor onbepaalde tijd opgeschort. Reizigers dienden voortaan op het traject Roosendaal – Essen de stoptrein te nemen, waardoor de reis Amsterdam – Brussel per saldo ongeveer een uur langer duurde dan voorheen met de Beneluxtrein en twee keer moest worden overgestapt.

Het Belgische en het Nederlandse parlement besloten daarop een gemeenschappelijke hoorzitting te houden over de Fyra-problematiek. De Belgische Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS), de hoogste veiligheidsinstantie van de spoorwegen, besliste op 18 januari 2013 om de Fyra op de HSL 4 te verbieden, nadat door ijsvorming een bodemrooster losraakte dat op het spoor gevonden werd. Alleen testritten met lege treinstellen waren sindsdien nog toegestaan. Hervatting van de dienst zou alleen kunnen plaatsvinden als aangetoond werd dat de treinstellen betrouwbaar waren. Een dag later, op 19 januari, liet de NS weten dat AnsaldoBreda aansprakelijk gesteld werd voor de problemen. Tegelijkertijd maakte de NS bekend dat het afnameprogramma van nieuwe Fyra-treinen per direct werd stopgezet totdat de technische mankementen waren opgelost. Op dat moment waren negen van de zestien door de NS bestelde Fyra-treinen geleverd. De drie door de NMBS bestelde treinstellen waren toen nog niet geleverd. De treinen kosten circa twintig miljoen euro per stuk. Een deel van dit bedrag is al betaald. Ging de NS er eerst van uit dat de treinen 'over een paar dagen wel weer zouden rijden', op 19 januari werd bekendgemaakt dat het nog maanden kon duren voordat de V250-treinen weer ingezet konden worden. Een vervangende treindienst tussen Amsterdam en Brussel kon niet op korte termijn geregeld worden.

De NMBS maakte op 21 januari bekend dat er vanaf 26 januari weer intercitytreinen gingen rijden tussen Antwerpen-Centraal en Roosendaal. Wel moest er worden overgestapt. De Fyra werd weggehaald bij NS Hispeed en onder rechtstreeks bestuur van de hoofddirectie van de NS geplaatst. Op 22 januari 2013 liet NS-directeur Bert Meerstadt weten dat de NS overweegt te stoppen met het gebruik van de V250. Het vertrouwen in AnsaldoBreda was volgens hem weg. Naar zijn zeggen is het in theorie mogelijk om de treinen over drie maanden terug te sturen, maar dan is er voorlopig geen hogesnelheidsmaterieel beschikbaar. Dat zou dan opnieuw aangeschaft moeten worden, met een levertijd van enkele jaren. Het belangrijkste voor de spoorwegmaatschappijen is dat er op korte termijn een betrouwbare verbinding Amsterdam – Brussel komt.

AnsaldoBreda beweerde dezelfde dag dat de technische problemen met de V250 "binnen enkele dagen", voorbij waren. Technisch gezien waren er volgens topman Guiseppe Marino geen grote problemen.

Tijdens de hoorzitting van Nederlandse en Belgische parlementariërs in Brussel op 28 januari 2013 werd meegedeeld dat Prorail en Infrabel ruimte hebben om dagelijks zestien keer per dag een reguliere intercitytrein te laten rijden tussen Den Haag en Brussel. Om ook tussen Amsterdam en Den Haag te kunnen rijden, moest de dienstregeling worden aangepast omdat sinds 9 december treinen van en naar de Hanzelijn tijdruimte hadden ingenomen. De (Nederlandse) rijtuigen van de vroegere Beneluxtrein waren beschikbaar, maar de (Belgische) locomotieven moesten nog beschikbaar komen. Vóór 1 februari moest er uitsluitsel komen over de hervatting van de dienst. De toekomst van de aan de kant gezette Fyra-treinen bleef onduidelijk. De NMBS en de NS gaven AnsaldoBreda de contractueel vastgelegde drie maanden de tijd om voor een oplossing te zorgen voor de technische mankementen met de V250. Als dat niet zou lukken, zou het contract eenzijdig worden opgezegd, wat zou kunnen leiden tot een lange juridische strijd. De NS heeft al ongeveer 100 miljoen euro betaald, de NMBS circa 35 miljoen euro. De totale kosten van de negentien bestelde treinstellen bedragen omstreeks 400 miljoen euro. Mansveld drong er alvast bij de NS op aan zo spoedig mogelijk een alternatieve treindienst Amsterdam – Brussel op te zetten.

Volgens Roel Berghuis van de Nederlandse vakbond FNV Spoor dreigt het treinpersoneel de dupe te worden van de Fyra-problemen. Volgens hem sluiten de Nederlandse en Belgische infrastructuur van de hogesnelheidslijn niet goed op elkaar aan wegens gebrek aan overleg en is AnsaldoBreda alleen gekozen als treinfabrikant omdat deze het goedkoopste was, terwijl zij onvoldoende ervaring had met de bouw van dit soort treinen.

Reizigersverenigingen TreinTramBus en ROVER verwoordden de verzuchting van veel reizigers en pleitten voor een herinvoering van de klassieke Beneluxtrein tussen de beide landen. Ook de Thalys kan volgens hen helpen, door deze trein voorlopig open te stellen tegen normaal tarief tussen Brussel en Amsterdam.

Volgens experts is het imago van de hogesnelheidstrein Fyra niet meer te redden. Imago-expert Rudy van Belkom zei dat er voor NS HiSpeed niets anders op zit dan een andere leverancier te zoeken, de naam te veranderen en het opnieuw te proberen.

Op 1 februari 2013 deelden Mansveld en NMBS-directeur Marc Descheemaecker mee dat met ingang van 18 februari op werkdagen een intercitytrein ging rijden tussen Den Haag en Brussel, op de route van de vroegere Beneluxtrein. De reistijd, volgens de dienstregeling, werd 2 uur en 15 minuten. Op zaterdag en zondag rijdt de trein niet verder dan Antwerpen, vanwege werkzaamheden op het Belgische spoor. Reizigers van en naar Amsterdam moeten in Den Haag of Rotterdam overstappen omdat het baanvak tussen Amsterdam en Den Haag geen ruimte biedt voor extra treinen. In de eerste weken reden twee treinen per dag. Sinds 11 maart is dat aantal verhoogd tot acht dagelijkse treinen. Voor deze trein is geen reservering en toeslag van toepassing. De vervangende treindienst blijft bestaan zolang de problemen met de Fyra-treinen niet zijn opgelost.

Intussen werd gezocht naar de oorzaken van de technische mankementen. Begin 2013 kwam aan het licht dat problemen met het Europese beveiligingssysteem ERTMS een van de belangrijkste oorzaken zijn. Dat systeem rekent op een GSM-Rail-netwerk (GSM-R). De trein staat daarmee permanent in verbinding. Het levert informatie over de snelheid en positie, waardoor seinpalen overbodig worden. Bij de grens tussen België en Nederland moet de Fyra-trein overschakelen op het GSM-R-netwerk van het land waar de trein binnenrijdt. Door een programmeerfout bleek de trein een verhoogd risico te hebben om bij de grensovergang het contact met het netwerk te verliezen, waardoor de trein in dat geval automatisch tot stilstand komt. Een ander probleem in de software veroorzaakt dat de trein het signaal krijgt dat hij in de verkeerde richting rijdt, waardoor de trein remt.

Mogelijk zal het oplossen van deze softwareproblemen minstens een jaar in beslag nemen, veel langer dan de contractueel vastgelegde drie maanden die de NMBS de leverancier van de treinstellen had gegeven. Dit zou dan afbestelling van, in ieder geval de Belgische, treinen betekenen. Ook als de Fyra na een oplossing van de bestaande problemen ooit weer zou gaan rijden, blijft de alternatieve intercitytreinverbinding mogelijk bestaan. Door Nederlandse parlementsleden werd er op aangedrongen vaker dan acht keer per dag te gaan rijden (zeker twaalf keer) en de treindienst van en naar Amsterdam te laten rijden.

Op 13 maart 2013 lieten Amsterdam en vijftien omliggende gemeenten, verenigd in de regioraad van de Stadsregio Amsterdam, weten dat zij willen dat een rechtstreekse intercityverbinding tussen Amsterdam en Brussel terugkeert. Sinds de Beneluxtrein en de Fyra niet meer rijden, is deze verbinding vervallen. Ze pleiten voor een betere treinverbinding met Brussel, zonder overstap in Den Haag.

Op 15 april 2013 kondigde de NS aan dat er voor de dienstregeling 2014, die ingaat in december 2013, ruimte op het spoor is aangevraagd voor zestien intercitytreinen per dag tussen Amsterdam en Brussel. Onderzocht wordt of er wel of niet via de hogesnelheidslijn kan worden gereden en met welk materieel. Zo wordt onder meer gekeken of er dubbeldekkers (VIRM) op het snelle spoor kunnen rijden, of dat er binnenlandse Fyra's (de V160) aangepast kunnen worden. De NMBS heeft eveneens een verzoek ingediend het spoor van de Beneluxtrein vrij te houden, evenals die van de Fyra.[56]. De NS startte eveneens een onderzoek in hoeverre er nog behoefte is aan een hogesnelheidsverbinding met Fyra, mede op het oog van de bezuinigingen die de NS moet doorvoeren.

Op 31 mei 2013 besloot de NMBS het contract voor de afname van drie V250-treinstellen eenzijdig te ontbinden.

De V250 waren onder de loep genomen door de ingenieursbureaus Mott MacDonald en Concept Risk en die waren onder andere op de volgende problemen gestuit:

Grootschalige problemen met waterindringing.

Roestvorming op de as, met als voorbeeld een as van een trein met roestplekken na slechts enkele kilometers rijden.

Slechte montage van hydraulische en elektrische kabels, aan de onderkant van de trein, waardoor deze gevoelig zijn voor schade door ballast.

Een afgerukte retourstroomkabel.

Technische verschillen tussen de stellen, doordat de monteurs de stellen op eigen wijze gefabriceerd hebben.

De hoorn (deel van het veiligheidssysteem) was niet beschermd en werd bij sneeuwval onbruikbaar, doordat sneeuw zich in de tyfoon ophoopte.

Problemen met het remsysteem. Het gebruikte remsysteem is ontworpen voor 160 km/h, en niet door de UIC gehomologeerd voor 250 km/h, de toegestane maximumsnelheid voor de V250. Bovendien is tijdens winterse omstandigheden een nog lagere maximumsnelheid nodig, omdat de remweg anders te lang wordt.

De batterijen (die zich onder de reizigerscabine bevinden) kunnen vlam vatten. Er zijn foto's van zichtbare schade na een batterijbrand in Watergraafsmeer. Eén beeld toont schroeiplekken in het tapijt van het rijtuig.

In totaal waren er zesentwintig problemen die het gebruik in de commerciële dienst verhinderden. Door de mankementen waren er van de negen stellen die NS al had afgenomen, slechts twee beschikbaar voor testen. De rest stond met schade aan de kant: twee met winterschade, een met brandschade na een vlamvattende accu, een vanwege grootschalige problemen met deuren, twee vanwege problemen met de draaistellen (te veel vibraties tijdens het rijden) en een vanwege tractieproblemen.

In het onderzoeksrapport werd gebruikgemaakt van het strafpuntensysteem van NedTrain. Dit systeem geeft vijf punten bij een ongemaksprobleem, tien punten bij een betrouwbaarheidsprobleem en twintig punten bij een veiligheidsprobleem. Maximaal mag een trein volgens dit systeem tien strafpunten hebben. Onderzoek bij twee halve V250-stellen resulteerde in 1157 en 2019 punten.

De Fyra-treinen zijn volgens Descheemaecker onveilig, onbetrouwbaar en "een miskoop". De levering van drie voor België bestemde treinen is geannuleerd en het betaalde geld - 37 miljoen euro - wordt teruggeëist. AnsaldoBreda zei "verbijsterd, ontzet en teleurgesteld" te zijn over het besluit in België, verwierp alle kritiek en noemde het een belediging voor alle Belgen, Nederlanders en Italianen die aan het project hebben gewerkt. De fabrikant bereidt juridische stappen voor tegen de NMBS.

De NS-directie sprak op 29 mei 2013 uit te willen stoppen met de V250 en de concessie te gaan uitvoeren met alternatief materieel. De Raad van Commissarissen van de NS verleende hieraan een dag later haar unanieme goedkeuring. Op 3 juni 2013 werd het voorgenomen besluit openbaar gemaakt. Doorgaan is volgens de NS "niet verantwoord en niet wenselijk voor de reiziger". Het bedrijf is van mening dat AnsaldoBreda niet in staat is de aanhoudende technische problemen te verhelpen "binnen voor de reizigers en NS aanvaardbare termijnen, risico's en financiële kaders". "Duidelijk is geworden dat de V250-trein niet voldoende betrouwbaar is om een robuuste dienstregeling mogelijk te maken", aldus de NS in een officiële verklaring. Volgens de NS komt uit onderzoeken naar voren dat het treinontwerp aanvaardbaar is, maar dat het eindproduct buitensporig veel fouten laat zien. "Zo is de afbouwkwaliteit onvoldoende en elke trein is anders afgewerkt", oordeelde het Nederlandse staatsbedrijf. De verwachte levensduur van de trein - contractueel dertig jaar - is naar de mening van de door de NS geraadpleegde experts aanzienlijk korter. Het herstel van de afbouwfouten zou anderhalf tot twee jaar duren en de NS verwacht dat de V250 volgens het meest gunstige tijdschema niet voor 2018 volledig commercieel inzetbaar zijn, maar gaat er nu al van uit dat dit scenario niet gehaald kan worden, omdat de fabrikant niet over de juiste vaardigheden zou beschikken. Onderhoud van de V250 zou duurder en arbeidsintensiever worden dan gedacht, waardoor het materieel volgens de NS onvoldoende bedrijfszeker te krijgen is.

Het voornemen werd op 7 juni 2013 goedgekeurd door de Nederlandse ministerraad. Voor Nederland zijn de gevolgen ingewikkelder dan voor België: HSA heeft al negen treinstellen in eigendom en al 120 miljoen euro aanbetaald.

Direct na het opzeggen door de NS van het vertrouwen in AnsaldoBreda, zegden de reizigersorganisaties ROVER en MVBOV hun vertrouwen op in de NS als exploitant van de treindienst Amsterdam – Brussel. Zij willen per se dat een ander het traject overneemt.

AnsaldoBreda verklaarde dat "er niets mis is met de Fyra" en dat de beslissing om te stoppen niet om technische redenen genomen kan zijn. "De treinstellen hebben alle internationale testen doorstaan en ze voldoen aan alle veiligheidsnormen, getuige ook de certificaten die door de Nederlandse en Belgische spoorwegen zijn afgegeven."

De NS krijgt van de Nederlandse staat de gelegenheid met een alternatief voorstel te komen dat voldoet aan de in de concessie gestelde eisen. Vervolgens wordt getoetst of dit voorstel voldoet voor de reizigers en of het juridisch toelaatbaar is. Ook wordt nagegaan wat de financiële gevolgen zijn voor de belastingbetaler. Pas als alles positief beoordeeld is, wil de Nederlandse overheid de NS zijn concessie laten behouden.

De NS en NMBS hebben het voornemen om vanaf december 2013 de Beneluxtrein definitief in ere te herstellen. Ter vervanging van de internationale Fyra, willen ze vanaf eind dit jaar ook extra Thalys-treinen inzetten, maar meer dan twee is onhaalbaar. Reizigers krijgen dan de keuze tussen de Thalys met hogere tarieven en reserveringsplicht en de langzamere Beneluxtrein. De NMBS geeft ter overweging te laten onderzoeken of het mogelijk is de Eurostar tot in Nederland te laten rijden. Die zou daarvoor mogelijk voor het eerst in 2016 zou kunnen worden ingezet. Omdat de NS geen aandeelhouder in de Thalys en de Eurostar is, betekent dit dat in dat geval de NMBS met de NS gaat concurreren op de HSL-Zuid.

De NS haalde op 4 juni de merknaam Fyra uit de advertenties voor de overgebleven Fyra-dienst op het traject Amsterdam - Breda, vooralsnog voorlopig.

De Raad van Bestuur van de NMBS besloot op 3 juni 2013 een onderzoeksrapport van Ernst & Young over de aankoopprocedure van de V250 aan justitie te geven. Dat gebeurde conform de Belgische wetgeving die overheidsinstanties en ambtenaren verplicht om het Openbaar Ministerie in te lichten als er een vermoeden bestaat dat er een strafbaar feit gepleegd is. Het rapport was aangevraagd door Descheemaecker, zonder dat hij zijn directiecomité inlichtte. Een dag later besloot het parket in Brussel een justitieel vooronderzoek te starten naar mogelijke onregelmatigheden. Onderzocht wordt wat de reden is waarom AnsaldoBreda de stukprijs van een V250 tussen december 2003 en februari 2004 verhoogde van 18,9 naar 20,7 miljoen euro.[76] De Italianen waren de enigen die een offerte indienden. Nagegaan wordt of het bedrijf daar op oneigenlijke gronden achter was gekomen en om die reden de prijs verhoogd had.

Een meerderheid in het Nederlandse parlement stemde op 4 juni 2013 in met het houden van een parlementaire enquête naar de problematiek rond de Fyra-treinen. De voorbereidingen hiervoor worden nog vóór het zomerreces gestart. Met het onderzoek kan dan na de zomer begonnen worden.

De bezetting in 2010 van de Fyra-treinen bedroeg buiten de spits vijf procent. In december 2010 bleek dat het reizigersaanbod, toen 100.000 per maand, zodanig laag was dat NS Hispeed verwachtte vijftien jaar lang verlies te lijden. Exploitant HSA dreigde failliet te gaan en diende een nieuwe 'businesscase' in bij de minister.[81] De HSA heeft al een aantal malen uitstel gekregen voor de aan de Nederlandse overheid te betalen vaste vergoeding voor de concessie.

Sinds de verlaging van de toeslagen in 2011, werd het aantal reizigers per maand het viervoudige van in de begintijd. De belangrijkste reden lijkt dat de overige rechtstreekse intercitytreinen tussen Amsterdam en Rotterdam in de NS-dienstregeling 2012 via de omweg Haarlem moesten rijden, net als vóór 1981, toen er nog geen Schiphollijn lag.

Begin 2013 was de gemiddelde bezettingsgraad van Fyra Amsterdam – Rotterdam rond de 22%, in de spits oplopend tot 33%.

Amsterdam Centraal – Schiphol – Rotterdam Centraal – Breda (halfuursdienst)

Rechtstreeks treinverkeer tussen Schiphol en Rotterdam is er alleen via de hogesnelheidslijn, dus met toeslag. Critici menen dat de NS zijn reizigers zo wil 'dwingen' van de dure en onbetrouwbare Fyra gebruik te maken. Overigens rijdt in de NS-dienstregeling 2013 de intercity Vlissingen – Rotterdam – Amsterdam tweemaal per uur weer wel via Schiphol (in plaats van via Haarlem).

Van 9 december 2012 tot en met 17 januari 2013.

Amsterdam Centraal – Schiphol – Rotterdam Centraal – Antwerpen-Centraal – Brussel-Zuid (tienmaal per dag)

Er rijden sinds 15 juni 2009 binnenlandse pendeldiensten tussen Antwerpen-Centraal en het station Noorderkempen. Het gebruikte treinmaterieel (een Desiro ML) is niet toegelaten in Nederland, omdat het onder andere niet over ATB beschikt.

Volgens plannen zouden er vanaf 8 april 2013 dagelijks acht treinen tussen Antwerpen en Breda gaan rijden, zonder reserveringsplicht. Door het besluit van de NMBS met de Fyra V250 te stoppen, is dit plan van tafel.

De NMBS was nooit voornemens om de Fyra V250 op andere hsl-verbindingen in België te laten rijden. Wel zou de Fyra V250 gebruikmaken van de nieuwe spoorlijn 25N tussen Mechelen en Brussel. Tot dan zou de Fyra V250 gebruikmaken van de huidige spoorlijn.

België.

87 km in lengte, waarvan 35 km hogesnelheidslijn

de overige 52 km is bestaande spoorlijn met een toegestane maximumsnelheid van 160 km/h, met beperkingen ter hoogte van de noord-zuidverbinding in Brussel (50 km/h), het station van Mechelen (100 km/h) en de tunnel onder Antwerpen-Centraal (90 km/h). Tot 2011 kwam daar nog een brug in Duffel bij (90 km/h, inmiddels vervangen).

Toeslag lijn Amsterdam – Breda[bewerken]

Op de lijn Amsterdam – Breda gelden de vervoerbewijzen van de NS; met toeslag, maar zonder voordeelurenkorting.

In de perioden van vrij reizen (100% korting) met de NS-abonnementen 'Weekend Vrij', 'Dal Vrij' en 'Altijd Vrij' blijft de toeslag verschuldigd.

De houder van een van de NS-abonnementen 'Dal Voordeel', 'Weekend Vrij' en 'Dal Vrij' of van de doorlopende versie van een van de NS-abonnementen 'Altijd Voordeel' en 'Altijd Vrij' kan een supplement 'Fyra Altijd Toeslagvrij' kopen.

Kinderen met een Railrunner betalen geen toeslag.

De toeslag kan als reisrecht op de OV-chipkaart geladen worden: een 'Fyra Toeslag' enkele reis of dagretour voor een bepaald traject, alleen verkrijgbaar op de reisdag zelf.

Sinds 1 januari 2013 is voor het traject Amsterdam – Schiphol de toeslag afgeschaft. De toeslag voor de andere trajecten is een vast bedrag van €2,30 voor de tweede klas en €3,00 voor de eerste klas. Tot 1 januari 2013 was de toeslag afhankelijk van het traject.

Een toeslagmaandkaart kost zesentwintig keer de toeslag van een enkele reis.

Prijzen en reserveringsplicht lijn Amsterdam – Brussel[bewerken]

Voor binnenlandse reizen op de lijn Amsterdam – Brussel werd in Nederland en België een toeslag geheven bovenop de binnenlandse tarieven. In Nederland was de toeslag gelijk aan die op de lijn Amsterdam – Breda.

Op de lijn Amsterdam – Brussel kon men met de combinatie van vrijreizen-abonnementen van NS en NMBS (voor de netten of de betreffende trajecten) reizen voor een extra bedrag. Dit supplement kon men alleen online aanschaffen. Het was een reservering voor een bepaalde trein, maar men kon een trein eerder of later nemen, zonder garantie op een zitplaats. Het was bedoeld als een tijdelijke regeling.

Voor internationale trajecten waren behalve de Studenten OV-jaarkaart geen nationale korting- en vrijreizen-abonnement geldig en werden prijstarieven toegepast, gecombineerd met reservering. Een vervoerbewijs was geldig op een specifieke trein. Het tarievensysteem was grotendeels vergelijkbaar met dat van de Thalys. Bij het 'Full Flex'-tarief mocht de reiziger een Fyra-trein eerder of later nemen dan de geboekte trein, zonder zitplaatsgarantie. Deze vervoerbewijzen konden niet bij een ticketautomaat gekocht worden, maar moesten via internet geboekt worden of bij het loket met een balietoeslag.

Voor het aansluitende traject in België kon voor de meeste tarieven een aansluitend vervoerbewijs gekocht worden naar/van alle stations in België (EBS; dit is al langer mogelijk voor de Thalys en de ICE). Het kan echter niet gebruikt worden op de Fyra tussen Antwerpen en Brussel. Deze vervoerbewijzen waren, afhankelijk van de rijrichting, geldig van een dag voor of tot een dag na de reservering. Dit tarief werd toegepast op alle aanvullende trajecten, ook op de korte trajecten. Het was voordeliger een apart binnenlands vervoersbewijs te kopen (kan via de NMBS-website).

Er was een 'Jump-on ticket' verkrijgbaar, dat wilde zeggen: zonder reserveringsplicht. Het was duurder dan de 'Supersaver'. Dit 'Jump-on ticket' zou geldig blijven tot 1 april 2013.

Om meer reizigers te trekken, bood NS Hispeed tot 1 februari 2011 goedkopere treinkaartjes via internet aan ('superdiscount tarief'). Deze vervoerbewijzen waren geldig in een specifieke trein en niet in de gewone NS-treinen. Er was weinig belangstelling voor, vooral omdat voor de daluren een NS-vervoerbewijs met korting op gewone lijnen goedkoper bleef.

Wegens het blijvend geringe aantal reizigers werden vanaf 1 februari 2011, nadat de Fyra een maand lang toeslagvrij reed, lagere toeslagen ingevoerd. De toeslag voor een enkele reis Amsterdam – Rotterdam werd verlaagd van €7,40 naar €2,70.

'Excuses Nederland om Fyra-beschuldiging'.

Nederland wist al 3 dagen voor de aankondiging van het besluit dat de Belgen zouden stoppen met de Fyra-hogesnelheidstrein V250. 

Dat heeft topman Marc Descheemaecker van het Belgische spoorbedrijf NMBS woensdag gezegd tegenover de Vlaamse krant De Morgen.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem haalde vorige week uit naar de NMBS. Hij was ''not amused'' door het versnelde besluit van de Belgen om te stoppen met de Fyra.

De NMBS zou zo het Nederlandse kabinet onder grote druk hebben gezet.

Besluit.

De top van de NS en de Nederlandse staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) waren echter al op de hoogte gebracht van het aankomende besluit, zegt Descheemaecker.

Op 5 juni zou de top van de NMBS een mail hebben gekregen met Nederlandse excuses voor de uitlatingen van Dijsselbloem.

Dijsselbloem biedt Belgen excuses aan voor Fyra-'quatsch'.

Nederland heeft excuses gemaakt aan het Belgische spoorbedrijf NMBS voor uitlatingen van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in de Fyra-affaire. 'De uitspraken moeten op een jammerlijk misverstand berusten', schrijft een topambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 5 juni in een mail die door het Vlaamse dagblad De Morgen is ingezien.

Dijsselbloem zei die dag dat hij 'not amused' was door het 'versnelde' besluit van de Belgen om te stoppen met de flitstreinen van de Italiaanse fabrikant AnsaldoBreda. Verder zei hij dat de handelwijze van de Belgen 'enorme druk' had gezet op de Nederlandse besluitvorming. En: 'Het helpt niet.'

Absolute quatsch.

De Belgen zijn geïrriteerd over de uitlatingen. Dijsselbloem is wel de enige aandeelhouder van de Nederlandse NS, maar heeft niets te zeggen over de Belgische NMBS. In De Morgen noemt topman Marc Descheemaecker van de NMBS vandaag de opmerkingen van Dijsselbloem 'absolute quatsch'.

'Descheemaecker is het beu dat hij wordt afgeschilderd als de boeman die eigenhandig besloot om de Fyra te dumpen en daarmee de Nederlandse collega's een hak zette', schrijft De Morgen.

Persconferentie.

De topman wijst erop dat de NS en staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) al op dinsdag 28 mei op de hoogte waren gebracht van het Belgische voornemen om te stoppen met de Fyra en dat op vrijdag 31 mei daarover een persconferentie zou volgen. Volgens de woordvoerder van de NMBS heeft Mansveld verzuimd haar collega daarvan op de hoogte te stellen. 'Het is duidelijk dat Dijsselbloem door zijn regeringscollega niet op de hoogte was gebracht.'

De NS zou Dijsselbloem pas de dag voor de persconferentie van de Belgen hebben gemeld dat het Nederlandse spoorbedrijf ook wilde stoppen met de Fyra en dat het dat de volgende dag, tegelijk met de Belgen, bekend zou maken.

Aandeelhouder.

Daar stak de minister van Financiën een stokje voor. Als enige aandeelhouder van het spoorbedrijf had hij over zo'n ingrijpend besluit ten minste even op de hoogte gebracht willen worden. Pas een week later maakte het kabinet bekend dat ook de NS met de Fyra zou stoppen.

'Nederland wist al drie dagen dat Fyra werd stopgezet'.

Volgens Belgische NMBS-topman wist Nederland op 28 mei al dat Fyra op 31 mei werd stopgezet.

Volgens NMBS-topman Marc Descheemaecker wist Nederland al drie dagen dat de Fyra op 31 mei zou worden stopgezet. De topman reageert daarmee op de beschuldiging van minister Dijsselbloem. Die verklaarde 'niet blij' te zijn met het versnelde besluit van de Belgen om met de Fyra de stoppen. Het besluit van de NMBS had volgens Dijsselbloem enorme druk op de Nederlandse regering gezet.

Excuses.

Descheemaecker meldt nu dat zowel de NS-top, als staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur al op 28 mei op de hoogte  was van het aankomende besluit met de Fyra te stoppen.

Op 5 juni heeft Mansveld aan de NMBS-top excuses aangeboden voor de uitlatingen van Dijsselbloem.

Dijsselbloem uitgefoeterd.

Fyra strandt door problemen aan het spoor.

De hogesnelheidstrein Fyra is zaterdagochtend opnieuw gestrand. Dat komt volgens NS Hispeed door problemen aan het spoor.

Het verschil tussen een Fyra-trein en een Agusta-helikopter.

BRUSSEL.

Nederland wist al 3 dagen voor de aankondiging van het besluit dat de Belgen zouden stoppen met de Fyra-hogesnelheidstrein V250. Dat heeft topman Marc Descheemaecker van het Belgische spoorbedrijf NMBS woensdag gezegd tegenover de Vlaamse krant De Morgen.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem haalde vorige week uit naar de NMBS. Hij was „not amused” door het versnelde besluit van de Belgen om te stoppen met de Fyra. De NMBS zou zo het Nederlandse kabinet onder grote druk hebben gezet.

De top van de NS en de Nederlandse staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) waren echter al op de hoogte gebracht van het aankomende besluit, zegt Descheemaecker. Op 5 juni zou de top van de NMBS een mail hebben gekregen met Nederlandse excuses voor de uitlatingen van Dijsselbloem.

De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS is pislink op minister Jeroen Dijsselbloem, die zou hebben gelogen over de besluitvorming om met de Fyra te stoppen.

Dijsselbloem uitte vorige week zijn onvrede over de handelswijze van de NMBS, dat zelfstandig verklaard zou hebben met de Fyra te stoppen, zonder dat te overleggen met Nederland. Daardoor zouden de NS en het kabinet onder grote druk zijn komen te staan, aldus Dijsselbloem.

Maar volgens de Belgen kletst Dijsselbloem uit zijn nek. De NMBS had Nederland namelijk drie dagen vóór haar persconferentie over de Fyra-stop al over de beslissing ingelicht. Dat zegt NMBS-baas Marc Descheemaecker tegen De Morgen.

Dijsselbloem zou inmiddels al zijn excuses hebben aangeboden voor het zwartepieten.

NMBS: "Nederland wist dat we met Fyra gingen stoppen".

Nederland wist al drie dagen dat de Fyra zou worden stopgezet op 31 mei. Dat zegt Marc Descheemaecker, CEO van de NMBS in De Morgen. De topman reageert daarmee op de beschuldigingen dat de NMBS haar noorderburen een hak zou hebben gezet.

De Nederlandse minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem haalde vorige week uit naar Descheemaecker. Hij was "not amused" door het versnelde besluit van de Belgen om te stoppen met de Fyra. De NMBS had zo volgens hem enorme druk op het Nederlandse kabinet gezet.

Maar zowel de NS-top als de Nederlandse staatssecretaris voor Infrastructuur Wilma Mansveld waren vanaf 28 mei op de hoogte van het nakende besluit, zo meldt Descheemaecker nu.

Op 5 juni ontving de top van de NMBS overigens een mail van het kabinet van Mansveld met excuses voor de uitlatingen van Dijsselbloem.

Fyra-dossier op tafel bij Europese Commissie.

De heisa rond de stopzetting van het contract met de Italiaanse constructeur van de Fyra-treinen, krijgt een staartje in Brussel. De Italianen hebben erover vragen gesteld aan de Europese Commissie.

Twee Italiaanse vicevoorzitters van het Europees Parlement en de Italiaanse delegatieleiders van de meeste partijen in het Europees Parlement hebben vragen gesteld aan de Europese Commissie over het besluit van de NMBS en NS om te breken met AnsaldoBreda, de maker van de Fyratreinen

'We willen van de Commissie weten of die beslissing in strijd is met de wetgeving over openbare aanbestedingen en of alle contractuele procedures zijn gerespecteerd', laat vicevoorzitter Roberta Angelilli (EVP) weten. 'Het is een zwaar besluit, als je ziet dat het product alle veiligheidstesten heeft doorstaan en alle benodigde certificaten en toelatingen kreeg, volgens de nationale en Europese normen, om te mogen rijden. Een dergelijk besluit in tijden van economische crisis, kan negatief uitpakken voor de werkgelegenheid voor een bedrijf dat in Europa leider is op de transportmarkt, met meer dan 2.400 werknemers'.

Italianen kaarten Fyra-zaak aan in Brussel.

Italiaanse Europarlementsleden hebben de Europese Commissie gevraagd om het annuleren van de Fyra-bestellingen van de NMBS en NS te onderzoeken.

Het gaat om twee Italiaanse vicevoorzitters van het Europees Parlement en de Italiaanse delegatieleiders van de meeste partijen in het Europees Parlement. 

'We willen van de Commissie weten of een dergelijke beslissing in strijd is met de wetgeving over openbare aanbestedingen en of alle contractuele procedures zijn gerespecteerd', laat vicevoorzitter Roberta Angelilli (EVP) weten.

'Het is een zwaar besluit, als je ziet dat het product alle veiligheidstesten heeft doorstaan en alle benodigde certificaten en toestemming heeft, volgens de nationale en Europese normen, om te mogen rijden. Een dergelijk besluit in tijden van economische crisis, kan negatief uitpakken voor de werkgelegenheid voor een bedrijf dat in Europa leider is op de transportmarkt, met meer dan 2.400 werknemers.'

Denemarken.

Ook in Denemarken laait de discussie over producent Ansaldobreda weer op, meldt Radio 1. De Deense spoorwegmaatschappij vreest bekende dat een bestelling van 22 treinstellen waarschijnlijk niet volledig geleverd zal worden. Ook de meer dan 100  treinstellen die al afgeleverd werden, zullen volgens de Denen door mankementen niet allemaal kunnen rijden.

'Belgen kondigden besluit Fyra bij Mansveld aan'.

Zowel de NS-top als staatssecretaris van Infrastructuur Wilma Mansveld (PvdA) wist al drie dagen voor de openbaarmaking dat België zou stoppen met de Fyra. Het beeld dat het kabinet door het besluit van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS werd overvallen is dan ook niet juist, zegt directeur Marc Descheemaecker van de NMBS woensdag in de Belgische krant De Morgen.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zei vorige week dat de NMBS enorme druk op het Nederlandse kabinet had gezet door versneld te stoppen met de V250-treinstellen van de Italiaanse fabrikant AnsaldoBreda. Hij was 'not amused'.

Descheemaecker stelt dat er geen druk op Nederland is gezet omdat de NS-top en Mansveld op 28 mei op de hoogte zijn gesteld. Het departement van Mansveld zou de top van de NMBS vorige week zijn excuses hebben aangeboden voor de uitlatingen van Dijsselbloem.

De NMBS maakte twee weken geleden op een persconferentie bekend te stoppen met de Fyra. Enkele dagen late werd in Nederland hetzelfde besluit genomen. Mansveld heeft maandag bij Descheemaecker aangedrongen op een snelle oplossing voor de reiziger. De NS en NMBS willen voor de korte termijn de Thalys vaker laten rijden. Ook de intercity tussen Den Haag en Brussel over het conventionele spoor moet vaker rijden.

NMBS stopt definitief met Fyra.

Het is over en uit voor de Fyra in ons land. Dat heeft onze redactie vernomen uit een betrouwbare bron, dichtbij de onderhandelingen. Marc Descheemaecker, CEO van de NMBS, bevestigde het nieuws na afloop van een raad van bestuur bij de NMBS. 

De NMBS is al een tijdje bezig met een interne evaluatie van de Italiaanse trein van producent AnsaldoBreda. De NMBS en het Nederlandse NS HiSpeed namen op 17 januari de Fyra uit dienst, omdat de stukken er letterlijk afvielen en ze de veiligheid van de reizigers niet meer konden garanderen. "Tijdens de montage van de treinen gebruikte elke monteur zijn eigen methodes. Het gevolg is dat men nu met negentien verschillende treinen zit", aldus Descheemaecker.

De NMBS gaf AnsaldoBreda drie maanden de tijd om de problemen met de trein op te lossen. Maar de fabrikant heeft nog altijd geen gepast antwoord. In Nederland zal het nieuws hard aankomen. Want daar zitten ze nog met het grootste deel van de aangekochte treinen.

Eurostar-verbinding.

De NMBS zal de Nederlandse spoorwegen voorstellen het bestaande vervangende treinaanbod van ICT-treinen tussen Brussel en Den Haag op te trekken van vandaag acht naar tien in september en later naar twaalf. De NMBS zal als aandeelhouder Thalys vragen het hogesnelheidsaanbod tussen Brussel en Amsterdam te verhogen van negen naar twaalf vanaf december. NMBS pleit ook voor een Eurostar-verbinding Londen-Brussel-Amsterdam.

Descheemaecker zei dat bij de aankoop "inschattingsfouten" zijn gemaakt.

De NMBS liep "verscheidene miljoenen" euro's schade op en zal die voor de rechtbank verhalen op de constructeur, AnsaldoBreda. Het gaat onder meer om de kost van het inzetten van de vervangende treinen. De NMBS heeft ook 37 miljoen euro voorschotten betaald, maar die zijn gedekt door bankwaarborgen. De spoorgroep krijgt dat geld dus terug.

Italianen kaarten Fyra-zaak aan in Brussel.

Twee Italiaanse vicevoorzitters van het Europees Parlement en de Italiaanse delegatieleiders van de meeste partijen in het Europees Parlement hebben vragen gesteld aan de Europese Commissie over het besluit van de NMBS en NS om te breken met AnsaldoBreda, de maker van de Fyratreinen.

"We willen van de Commissie weten of een dergelijke beslissing in strijd is met de wetgeving over openbare aanbestedingen en of alle contractuele procedures zijn gerespecteerd", laat vicevoorzitter Roberta Angelilli (EVP) weten.

"Het is een zwaar besluit, als je ziet dat het product alle veiligheidstesten heeft doorstaan en alle benodigde certificaten en toestemming heeft, volgens de nationale en Europese normen, om te mogen rijden. Een dergelijk besluit in tijden van economische crisis, kan negatief uitpakken voor de werkgelegenheid voor een bedrijf dat in Europa leider is op de transportmarkt, met meer dan 2.400 werknemers."

Excuses Nederland om Fyra-beschuldiging'.

Nederland wist al 3 dagen voor de aankondiging van het besluit dat de Belgen zouden stoppen met de Fyra-hogesnelheidstrein V250. Dat heeft topman Marc Descheemaecker van het Belgische spoorbedrijf NMBS woensdag gezegd tegenover de Vlaamse krant De Morgen.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem haalde vorige week uit naar de NMBS. Hij was "not amused" door het versnelde besluit van de Belgen om te stoppen met de Fyra. De NMBS zou zo het Nederlandse kabinet onder grote druk hebben gezet.

De top van de NS en de Nederlandse staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) waren echter al op de hoogte gebracht van het aankomende besluit, zegt Descheemaecker. Op 5 juni zou de top van de NMBS een mail hebben gekregen met Nederlandse excuses voor de uitlatingen van Dijsselbloem.

Italianen kaarten Fyra-zaak aan in Brussel.

Twee Italiaanse vicevoorzitters van het Europees Parlement en de Italiaanse delegatieleiders van de meeste partijen in het Europees Parlement hebben vragen gesteld aan de Europese Commissie over het besluit van de NMBS en NS om te breken met AnsaldoBreda, de maker van de Fyratreinen.

"We willen van de Commissie weten of een dergelijke beslissing in strijd is met de wetgeving over openbare aanbestedingen en of alle contractuele procedures zijn gerespecteerd", laat vicevoorzitter Roberta Angelilli (EVP) weten.

"Het is een zwaar besluit, als je ziet dat het product alle veiligheidstesten heeft doorstaan en alle benodigde certificaten en toestemming heeft, volgens de nationale en Europese normen, om te mogen rijden. Een dergelijk besluit in tijden van economische crisis, kan negatief uitpakken voor de werkgelegenheid voor een bedrijf dat in Europa leider is op de transportmarkt, met meer dan 2.400 werknemers." 

Laat u verwennen!

In onze open keuken ziet u hoe eerlijke gerechten met verse ingrediënten worden bereid. We bieden u een zeer verrassende wijnkaart en een hoge kwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen met een hartverwarmende service. Kom en proef het beste bij ons in Fyra en laat u de gehele avond verwennen!

Fyra Amsterdam-Breda rijdt onveranderd 2x per uur.

Routes Fyra.

Met Fyra reist u 2x per uur met reistijdwinst tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda. Van Rotterdam naar Schiphol is uw tijdwinst 25 minuten. Van Amsterdam naar Breda 34 minuten. Afhankelijk van uw bestemming reist u tot 41 minuten sneller. 

Tussen Amsterdam en Breda wordt niet met Fyra V250 gereden, maar met een ander treintype. 

Fyra-problemen op een rij.

Sinds de Fyra-treinen op 9 december 2012 zijn gaan rijden tussen Amsterdam en Brussel zijn er problemen op het traject. Treinen rijden niet of hebben veel vertraging.

Vorige week raakte een aantal Fyra-treinstellen beschadigd door het winterse weer, waardoor de NS en de Belgische NMBS besloten voorlopig geen treinen meer te laten rijden.

De Fyra-problemen op een rij:

29 juli 2012.

Eerste reizigers in nieuwe Fyra-trein.

NS Hispeed heeft voor het eerst reizigers vervoerd met de nieuwe Fyra-trein. De hogesnelheidstrein V250 vertrok aan het einde van de middag van Amsterdam naar Rotterdam en kwam daar na 39 minuten aan.

30 november 2012.

Testrit Fyra naar België gaat niet door.

De eerste testrit van de Fyra-trein met passagiers naar België gaat niet door. De nieuwe hogesnelheidslijn zou voor het eerst met passagiers naar Brussel rijden.

10 december 2012.

Pech met Fyra op eerste werkdag.

De Fyra wordt op zondag 9 december opgenomen in de nieuwe dienstregeling. Op de eerste werkdag kampt de trein al met problemen. Tussen Amsterdam en Breda zijn treinen uitgevallen.

11 december 2012.

Weer problemen met Fyra-trein.

Met de Fyra-hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel waren opnieuw problemen. De trein reed niet vanwege "een technisch mankement", aldus de Belgische vervoerder NMBS.

12 december 2012.

België wil uitleg NS Fyra-perikelen.

Directieleden van de Nederlandse Spoorwegen en NS-dochter Hispeed moeten in België uitleg komen geven over de problemen rond de Fyra.

13 december 2012.

Helft reizigers vertraagd met Fyra.

De helft van de Fyra-reizigers is de afgelopen dagen niet op tijd op hun bestemming gekomen. Tweederde van de reizigers had een vertraging van een kwartier, 20 procent was langer dan een half uur extra onderweg.

Gestrande Fyra rijdt weer.

De problemen met een gestrande Fyra lijken voorbij. Het gestrande treinstel en drie andere Fyra's kunnen verder. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging.

9 januari 2013.

Helft Fyra-treinen op tijd.

Nog steeds zijn er problemen met de Fyra. De hogesnelheidslijn die sinds een maand rijdt van Amsterdam naar Brussel komt te vaak niet op tijd aan en ook vallen veel treinen uit.

17 januari 2013.

Fyra rijdt vandaag niet meer.

De Fyra valt opnieuw uit. De NS zegt dat drie treinen zijn beschadigd op hun reis.

18 januari 2013.

Ook morgen rijdt de Fyra niet.

18 januari blijkt een rampzalige dag voor de Fyra. De treindienst tussen Amsterdam en Brussel ligt ook vandaag stil.

NS Hispeed: Fyra stuk door ijsblok.

De schade aan drie Fyra-treinen is gisteren veroorzaakt door het winterweer. Volgens commercieel directeur van NS Hispeed Marjon Kaper zijn bodemplaten van de hogesnelheidstreinen beschadigd door ijsblokken.

België, NL willen opheldering Fyra.

Het Belgische en het Nederlandse parlement willen samen een hoorzitting houden over de problemen met de Fyra.

Fyra zeker tot dinsdag aan de kant.

De NS en de Belgische spoorwegen NMBS laten zeker tot en met maandagavond geen Fyra-treinen meer rijden.

Kamer: vervangende trein voor Fyra.

Regeringspartijen VVD en PvdA willen dat de NS tijdelijk voor een andere treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel zorgt. Er moeten reservetreinen worden ingezet, vinden de partijen.

Fyra-monteurs naar Nederland.

De Italiaanse producent van de Fyra-treinstellen stuurt dertig monteurs naar Nederland om de problemen met de treinen op te lossen. In de fabriek in Italië zelf zijn tien man op de zaak gezet.

19 januari 2013.

NS stelt Fyra-fabrikant aansprakelijk.

De NS stelt fabrikant AnsaldoBreda van de Fyra aansprakelijk voor de problemen met de hogesnelheidstrein. De Fyra gaat pas weer rijden als alle problemen met de trein zijn opgelost, laat de NS weten.

Italiaanse sorry voor Fyra-problemen.

De Italiaanse fabrikant van de Fyra heeft excuses aangeboden voor de problemen met de treinen. "We zetten alles op alles om de onverwachte situatie op te lossen", staat in een verklaring van het bedrijf AnsaldoBreda.

20 januari 2013.

NMBS furieus over Fyra.

De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS zegt "brutale maatregelen" te nemen over de toekomst van de Fyra.

Mansveld wil alternatief voor Fyra.

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur wil dat de NS en de Belgische maatschappij NMBS voor het einde van deze maand met een alternatief plan komen voor de falende hogesnelheidstrein Fyra.

21 januari 2013.

Overleg over alternatief Fyra.

De NS overlegt met de Belgische Spoorwegen. Het is de bedoeling om op korte termijn weer intercity's in te zetten tussen Amsterdam en Brussel als alternatief voor de Fyra.

'Fyra mogelijk maanden stil'.

Het kan maanden duren voordat de hogesnelheidstrein Fyra weer volop inzetbaar is. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer.

Weer intercity's Nederland-België.

Vanaf het komend weekend rijden er weer intercity's tussen Roosendaal en Antwerpen. Dat hebben de Belgische spoorwegen, NMBS, in Brussel bekendgemaakt.

22 januari 2013.

Voorlopig geen Fyra-enquête.

Er komt voorlopig geen parlementaire enquête naar de Fyra. De VVD is tegen, de PvdA vindt het nog te vroeg om het zware middel in te zetten. Daarmee is er geen Kamermeerderheid.

NS-directeur op het matje.

Staatssecretaris Mansveld heeft dinsdagochtend NS-directeur Meerstadt opheldering gevraagd over de situatie rond de Fyra.

Fyra: problemen spoedig voorbij.

Fyra-producent AnsaldoBreda erkent dat de treinen een probleem hebben met sneeuw en ijs. Het bedrijf verwacht binnen enkele dagen een oplossing.

23 januari 2013.

NS-directeur niet gerust op snelle oplossing Fyra-problemen.

Bij inspectie van de treinen zijn geen mechanische of elektrische fouten gevonden. AnsaldoBreda dat de problemen binnen een paar dagen zijn opgelost. De directeur van de NS is daar niet gerust op.

24 januari 2013.

Fyra verdrong stiptste trein België.

De betrouwbaarste treinverbinding van België in 2012 was de Beneluxtrein. Juist deze verbinding werd afgeschaft toen de Fyra begin december kwam.

Fyra-probleem kost NS miljoenen.

De problemen met de Fyra hebben de NS tot nu toe enkele tientallen miljoenen euro's gekost, zegt president-directeur Meerstadt. NS bereidt een claim voor richting AnsaldoBreda.

25 januari 2013.

Mansveld: oplossing Fyra over week.

Staatssecretaris Mansveld heeft er vertrouwen in dat er voor volgende week vrijdag een oplossing komt voor de uitgevallen Fyra.

28 januari 2013.

Hoorzitting Fyra in Brussel.

In een gezamenlijke hoorzitting hopen Nederlandse en Belgische parlementariërs erachter te komen wat de grootste problemen zijn rond de hogesnelheidstrein.

'Deze week nog oplossing voor Fyra'.

De topman van het Belgische spoorbedrijf NMBS belooft tijdens de parlementaire hoorzitting in Brussel dat er binnen een week een concreet plan op tafel ligt.

1 februari 2013.

Intercity vervangt Fyra.

Vanaf 18 februari gaat doordeweeks een intercitytrein rijden van Den Haag-Hollands Spoor naar Brussel ter vervanging van de uitgevallen Fyra.

7 februari 2013.

Kamer eist openheid over Fyra.

De Tweede Kamer wil dat een geheim rapport over de aanbesteding van de hogesnelheidslijn uit 2006 openbaar wordt gemaakt.

12 februari 2013.

Baas moederbedrijf Fyra opgepakt.

De Italiaanse politie arresteert de bestuursvoorzitter van Finmeccanica, topman Giuseppe Orsi.

13 februari 2013.

Onderzoek India naar Fyra-baas.

De arrestatie van Giuseppe Orsi leidt ook in India tot groot corruptieonderzoek.

14 februari 2013.

In 2005 al twijfels over Fyra-bouwer.

Er waren al in 2005 twijfels over AnsaldoBreda, blijkt uit een geheim onderzoeksrapport dat een Tweede Kamer-commissie zes jaar geleden opstelde.

15 februari 2013.

Fyra-topman Orsi treedt af.

Giuseppe Orsi treedt af als bestuursvoorzitter van de Italiaanse luchtvaartgroep Finmeccanica, de eigenaar van AnsaldoBreda.

18 februari 2013.

Intercity rijdt in plaats van Fyra.

Vanaf vandaag is er op werkdagen weer een treinverbinding tussen Den Haag en Brussel. Een intercity vervangt de Fyra.

25 februari 2013.

Vervanger Fyra mogelijk blijvertje.

De tijdelijke intercity tussen Den Haag en Brussel blijft mogelijk langer rijden dan eerst de bedoeling was, schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer.

27 februari 2013.

Kamer: meer treinen naar Brussel.

De Tweede Kamer wil het aantal treinverbindingen met Brussel verdubbelen.

28 februari 2013.CDA en D66: onderzoek naar Fyra.

Oppositiepartijen CDA, D66 en GroenLinks willen een onafhankelijk onderzoek naar het stoppen met de Fyra.

6 maart 2013.

Bus populair door wegvallen Fyra.

Door de problemen met de Fyra is de vraag naar rechtstreekse busreizen tussen Amsterdam en Brussel flink toegenomen.

26 maart 2013.

NS veroorzaakt opzettelijk storingen.

Tijdens testritten worden met opzet zo veel mogelijk storingen veroorzaakt om erachter te komen of eerder gevonden storingen zijn verholpen en of er geen nieuwe ontstaan.

5 april 2013.

NS: onzeker of Fyra ooit nog gaat rijden.

De directie van de NS vraagt zich hardop af of de Fyra ooit nog gaat rijden. De NS wil zijn geld terug van de Italiaanse treinenbouwer als de treinen inderdaad niet meer gaan rijden.

16 april 2013.

Geen extra treinen naar Brussel.

Het lukt niet om dit jaar dagelijks zestien treinen van Den Haag naar Brussel te laten rijden, schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer.

29 mei 2013.

Kamers: onderzoek alternatief Fyra.

De Kamercommissies voor Infrastructuur van Nederland en België willen een onderzoek naar een alternatief voor de Fyra.

31 mei 2013.

"Belgen stoppen met Fyra".

De Belgen stoppen met de Fyra, melden Belgische media op basis van verschillende bronnen.

Schade aan Fyra groter dan gedacht.

De Belgische omroep VRT meldt dat Fyra-treinen beschadigd zijn geraakt in de drie weken dat ze gereden hebben. Op foto's is te zien dat deuren scheef hangen en dat kabels beschadigd zijn die de treinstellen verbinden.

België stopt met Fyra.

De Belgische spoorwegen (NMBS) stoppen met de Fyra. Tijdens een onderzoek zijn 26 cruciale gebreken ontdekt, die gevolgen hebben voor de veiligheid.

Extra treinen na stoppen Fyra.

De NMBS en de NS zo snel mogelijk extra treinen laten rijden tussen Nederland en België.

Nog geen besluit NS over Fyra.

Anders dan de Belgische spoorwegen heeft NS al Fyra-treinstellen. Het Nederlandse bedrijf zou daarmee ook op het Belgische net kunnen rijden.

CDA wil enquête over Fyra.

Het CDA wil een parlementaire enquête naar de Fyra. CDA-Kamerlid De Rouwe vindt de conclusies van de NMBS ontluisterend en vernietigend.

Fyra-bouwer verwerpt kritiek.

AnsaldoBreda verwerpt de Belgische kritiek op de Fyra-trein. In een een persbericht noemt het bedrijf het besluit om uit het Fyra-project te stappen "verbijsterend".

3 juni 2013.

"NS stopt met Fyra".

Bronnen bij de spoorwegen en ministeries vertellen De Telegraaf dat de NS stopt met de Fyra. Het besluit zou al enige tijd geleden genomen zijn.

NS-topman Meerstadt stapt op.

Timo Huges wordt per 1 oktober de nieuwe president-directeur van de NS. Huges volgt Bert Meerstadt op, de NS-topman die verantwoordelijk is voor de problemen rond de hogesnelheidslijn Fyra.

4 juni 2013.

NS verliest mogelijk hsl-concessie.

De Nederlandse Spoorwegen verliezen mogelijk de concessie voor de exploitatie van de hogesnelheidslijn. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur schrijft in een Kamerbrief dat ze zich "ten aanzien van de concessie alle rechten voorbehoudt".

Parlementaire enquête naar Fyra.

De Tweede Kamer houdt een parlementaire enquête naar de Fyra. Verschillende oppositiepartijen pleiten daar al langer voor en nu hebben ook de regeringspartijen VVD en PvdA zich achter het voorstel geschaard. Daardoor is er een meerderheid voor in de Kamer.

Fyra ook mis door overheid.

“Het ziet er naar uit dat de Fyra niet alleen ondoelmatig maar ook onrechtmatig is aanbesteed.” Dit zegt VU-hoogleraar contractrecht Chris Jansen. De Staat en de NS hebben zelf flinke steken laten vallen, stekt hij vast nog voor de enquête door de Kamer is begonnen.

Allereerst concludeert hij uit de publieke stukken, dat de Staat de vervoersconcessie destijds helemaal niet aan High Speed Aliance (NS en KLM) behoefde te gunnen, ondanks dat het bod van HSA als beste uit de bus kwam. In de tweede plaats meent hij dat de keuze van de NS voor leverancier AnsaldoBreda niet alleen het resultaat is geweest van een ondoelmatige, maar ook van een onrechtmatige aanbesteding.

NS ten onrechte opnieuw aan de bak?

Hij trekt in twijfel overigens of de NS haar geld nog zal terugzien, laat staan of er nog schade op AnsaldoBreda kan worden verhaald. Ook zal hij op vrijdag 14 juni in een publiekscollege over de aanbesteding van de Fyra de rechtmatigheid van de keuze van het Kabinet ter discussie stellen om de NS opnieuw een kans te geven de lopende concessie uit te dienen.

Prof. Jansen was in 2002 betrokken bij de voorbereiding van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid en is vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts, die is ingesteld op basis van de nieuwe Aanbestedingswet. Sinds 2004 is hij hoogleraar privaatrecht (contractrecht) aan de VU en sinds 2012 tevens hoogleraar privaatrechtelijk bouwrecht aan de Universiteit van Tilburg.

'Onzeker of miljoenen Fyra terugkomen'.

Ook Nederland heeft besloten de stekker uit het Fyra-project te trekken. Het is onzeker of de 120 miljoen euro die al betaald zijn voor de Fyra-treinen ooit terugkomen. Volgens politiek commentator Frits Wester zal het nog een heel juridisch gevecht worden.

Het Fyra Dossier - van bestelling tot problematische levering.

Hogesnelheidstrein Fyra V250 werd door de Nederlandse Spoorwegen in 2004 besteld. Ze hadden in april 2007 in de reizigersdienst moeten verschijnen. Uiteindelijk gebeurde dat ruim vijf jaar later. Helaas verliep ook dat niet vlekkeloos. Eind mei 2013 wordt duidelijk dat de Fyra V250 zeer veel gebreken heeft, en worden de Fyra's alsnog geannuleerd.

Eind 2001: NS Hispeed - formeel HSA (90% NS - 10% KLM) - wint de concessie voor de Hogesnelheidslijn met een extreem hoog bod (148 miljoen per jaar, prijspeil 2000). Met het hoge bod wil HSA ervan verzekerd zijn dat niet een andere buitenlandse maatschappij de aanbesteding wint. Een succesvolle strategie.

Er worden minimaal 32 treinen per dag richting Brussel beloofd. Dat is inclusief 16 Thalys-treinen naar Parijs. Daarnaast worden er 4 treinen Den Haag - Brussel beloofd en 16 treinen vanaf Breda. Binnen Nederland moeten bovendien Fyra's gaan rijden van Amsterdam naar Rotterdam en Breda.

2004: Om de beloofde treindienst te kunnen waarmaken heeft NS een aanbesteding uitgeschreven om een trein te vinden die aan de specifieke wensen van het spoorbedrijf voldoet. Alleen AnsaldoBreda en Alstom schreven in. Volgens De Ingenieur balenceerde Alstom in die tijd op het randje van een faillissement. AnsaldoBreda kwam uit de aanbesteding als winnaar uit de bus. Het bedrijf heeft vier jaar eerder ook een deal binnengehaald in Denemarken. De eerste trein had in 2003 geleverd moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Eerder werd al bekend dat treinen die aan Noorwegen waren geleverd snelle slijtage ondervonden. Verder heeft het bedrijf tot dan toe vooral trams geleverd.

Maart 2005: Nederland en België maken nieuwe afspraken over de frequenties; er komt namelijk geen HSL tussen Antwerpen en Brussel. Daardoor wordt de reistijd langer, en zijn eerder afgesproken frequenties niet langer haalbaar. Nieuwe afspraken: 26x per dag een trein richting Brussel, waarvan 10 doorgaand naar Parijs. Tussen Den Haag en Brussel 8 treinen per dag per richting.

November 2005: Voor Nederland is nu duidelijk dat de V250 niet op tijd geleverd gaat worden. Er zijn daarnaast problemen met het nieuwe beveiligingssysteem. Minister Peijs denkt dat er pas vanaf 1 januari 2008 treinen kunnen gaan rijden via de HSL. NS-topman Aad Veenman pleit om de hogesnelheidslijn uit te rusten met ATB. Dan is het toch haalbaar om met gehuurde locomotieven per april 2007 toch een treindienst over de hogesnelheidslijn te starten.

December 2005: AnsaldoBreda verwacht dat de V250 - de naam Fyra was nog niet bekend - in 2009 kan gaan rijden. "Daar durf ik om te wedden. Als het 2010 wordt, dan kunnen we onze fabriek wel sluiten", zegt Stefano Fanucci - verantwoordelijk voor de productie - van AnsaldoBreda tegenover het NRC Handelsblad.

2006: Het deel Rotterdam - Antwerpen van de HSL is af. Treinen rijden met reizigers is voorlopig niet mogelijk, want er zijn nog wel problemen met het beveiligingssysteem. De lijn wordt al wel getest door een Zwitserse trein. De lijn is niet uitgerust met ATB, zoals Aad Veenman wilde.

2007: De problemen met de beveilging houden aan, de datum van april 2007 is definitief niet gehaald. Ook Thalys rijdt niet via de HSL.

2008: Vanaf september plant NS ruim 500 testritten via de HSL. HSA, de formele vervoerder, krijgt in 2008 een lening van de staat.

2009: In april komt de eerste V250 aan in Nederland. De naam Fyra wordt echter pas in juli bekendgemaakt. De treinen komen echter nog niet in de reizigersdienst. Tussen Amsterdam en Rotterdam start in september wel een treindienst onder de naam Fyra. Hier worden Traxx-locomotieven en binnenlandse Prio-rijtuigen voor gebruikt. Binnen een maand zijn er problemen en kan de Fyra bijna een week niet rijden. In België start in juni 2009 ook een pendeltrein op de HSL, van Antwerpen naar Noorderkempen. In december gaat ook de Thalys over het zuiderlijk deel van de HSL rijden. Dat gaat gepaard met veel vertragingen.

2010: De punctualiteit van Fyra en Thalys is dramatisch, maar er volgt geen boete. De Fyra blijkt bovendien een bezetting te hebben van nog geen 9%, blijkt uit tellingen van Treinreiziger.nl. Dit is mede te wijten aan de enorme toeslag van bijna ruim zeven euro op een enkele reis. In oktober gaat de frequentie van de Fyra omhoog van 1 naar 2x per uur. De aansluiting van Breda loopt verdere vertraging op. Ondanks dat NS Hispeed in begin 2010 denkt dat de V250 die zomer in dienst kan komen, blijkt dat de toelating langer op zich laat wachten.

2011: De tijdelijke Fyra-treinen gaan in april ook doorrijden naar Breda. HSA is in financiële problemen geraakt. Als oplossing stelt de minister voor om de HSL-concessie en de Hoofdrailnet-concessie samen te voegen, daardoor loopt de staat echter wel 1 miljard euro mis. De V250 is nog steeds in testfase. AnsaldoBreda heeft ook in Denemarken inmiddels acht jaar vertraging bij de levering van IC4-treinstellen. De treinen die wel geleverd zijn en in reizigersdienst worden ingezet, worden in november na twee veiligheidsincidenten uit de dienstregeling gehaald. Pas in de zomer 2012 keren de treinen mondjesmaat terug.

2012: De deal van de minister zorgt begin 2012 nog voor discussie. Bovendien dreigt er een nieuwe financiële tegenvaller. De testen met V250 verlopen volgens NS Hispeed voorspoedig, Treinreiziger.nl mag tijdens een testrit mee. Eind juli krijgt de V250 toestemming om passagiers te vervoeren en start één treinstel met reizigers te pendelen tussen Rotterdam en Amsterdam. De punctualiteit van deze trein is goed, beter dan de Fyra-dienst naar Breda, waar 10% treinuitval is.

De Fyra V250 moet vanaf 9 december gaan rijden tussen Amsterdam en Brussel. De minister weigert aanvankelijk groen licht te geven, omdat België de afspraken uit 2005 niet wil nakomen. Op het laatste moment (3 december) weet ze een nieuw akkoord met België te bereiken, waarin de Fyra Den Haag - Brussel is omgeruild voor een toeslagvrije Fyra Breda - Antwerpen. De start verloopt echter allerminst soepel. Dag in, dag uit raken treinen defect en ontstaan er grote vertragingen. NS Hispeed bagatelliseert de problemen. Pas als NMBS de NS-top op het matje roepen, erkent NS dat de opstartproblemen groter zijn dan verwacht. Ontkennen kan ook haast niet: de helft van de treinen is te laat. Om aan alle kritiek tegemoed te komen, wordt het Fyra Jump-On tarief geïntroduceerd.

Januari 2013: De aanloopproblemen nemen af, stelt NS Hispeed op 9 januari. Toch is de stoptrein Roosendaal - Antwerpen voller dan ooit. Een week later is het beeld van afnemende problemen niet meer vol te houden. In drie dagen tijd wordt 65 procent van de internationale Fyra-ritten opgeheven door defecten die worden veroorzaakt door sneeuw. Vrijdag 18 januari wordt de Fyra voor het eerst volledig aan de kant gehouden. Later op de dag verbiedt de Belgische inspectie DVIS zelfs de Fyra V250 voor commerciële ritten, nadat er een bumper van een trein is gevallen. NS Hispeed krijgt veel kritiek te verduren. Zaterdag komt NS in actie: AnsaldoBreda wordt aansprakelijk gesteld, de aflevering van nieuwe treinen wordt gestaakt. Op dat moment heeft NS al 9 treinen afgenomen en 100 miljoen euro betaald. AnsaldoBreda reageert met excuses en zegt dat de problemen binnen een paar dagen opgelost zullen zijn. De realiteit is anders; sindsdien staat de Fyra aan de kant. Op verzoek van NS komt er een second opinion naar de kwaliteit en staat van de V250.

De Fyra Amsterdam - Breda kan dankzij de Traxx wel gewoon blijven rijden. Alhoewel de Fyra door lagere toeslagen meer reizigers trekt, blijft het aantal ver achter bij de 19 miljoen voorspelde binnenlandse reizigers.

Vanaf 18 februari 2013 rijdt er tussen Den Haag en Brussel een intercity die de Fyra vervangt (in het weekend tot Antwerpen). Aanvankelijk rijdt de trein 2x per dag, maar vanaf 11 maart 8x per dag. De Tweede Kamer wil net als Mansveld ieder uur een trein, maar volgens de staatssecretaris is dat niet mogelijk. De tijdelijke trein mag van de Staatssecretaris veel vaker uitvallen en vertraagd zijn dan de beloofde Fyra.

31 mei. De Belgische spoorwegen (NMBS) maken bekend de drie bestelde, maar nog niet geleverde Fyra's te annuleren. De treinen blijken veel meer defecten te hebben dan gedacht. NS heeft op dat moment ook al besloten te stoppen, maar maakt dat in eerste instantie niet wereldkundig.

Op maandag 3 juni lekt het nieuws echter via De Telegraaf uit. Later op de dag bevestigt NS het voorgenomen besluit. Het besluit is echter nog niet definitief, omdat minister Dijsselboem (Financiën) als aandeelhouder niet zomaar goedkeuring wil geven. Ondertussen krijgt de Fyra V250 ook een rijverbod voor testritten. Verder wordt bekend dat NS-topman Bert Meerstadt het spoorbedrijf gaat verlaten.

4 juni 2013. In de Tweede Kamer is er nu een meerderheid voor een parlementaire enquête. Maar volgens fabrikant AnsaldoBreda is er niets aan de hand en is de V250 gewoon veilig. Het bedrijf overweegt juridische stappen tegen NMBS. Niemand gelooft echter meer in de veiligheid van de V250. De roep om de HSL-concessie bij NS te beëindigen neemt toe. Veolia stelt zich beschikbaar als opvolger. Verder blijkt het Belgische OM de aanbesteding van de Fyra te onderzoeken.

Italianen kaarten Fyra-zaak aan in Brussel.

Twee Italiaanse vicevoorzitters van het Europees Parlement en de Italiaanse delegatieleiders van de meeste partijen in het Europees Parlement hebben vragen gesteld aan de Europese Commissie over het besluit van de NMBS en NS om te breken met AnsaldoBreda, de maker van de Fyratreinen.

"We willen van de Commissie weten of een dergelijke beslissing in strijd is met de wetgeving over openbare aanbestedingen en of alle contractuele procedures zijn gerespecteerd", laat vicevoorzitter Roberta Angelilli (EVP) weten.

"Het is een zwaar besluit, als je ziet dat het product alle veiligheidstesten heeft doorstaan en alle benodigde certificaten en toestemming heeft, volgens de nationale en Europese normen, om te mogen rijden. Een dergelijk besluit in tijden van economische crisis, kan negatief uitpakken voor de werkgelegenheid voor een bedrijf dat in Europa leider is op de transportmarkt, met meer dan 2.400 werknemers."

Teruglezen: NRC-reconstructie van het debacle rond de Fyra.

Waarom besloot de NS ooit de Fyra te kopen? NRC Handelsblad en de Vlaamse krant De Standaard onderzochten het Fyra-debacle en maakten eind januari, toen de Fyra van het spoor werd gehaald, een reconstructie (die hieronder is terug te lezen). Conclusie: de NS is nooit van plan geweest om echte hogesnelheidstreinen te kopen. "220 kilometer per uur was voldoende."

Nederlandse parlementariërs nemen liever de auto. NS-baas Bert Meerstadt gaat maandag wel met de trein naar Brussel: niet in een van zijn witte Fyra’s, maar in een bordeauxrode Franse Thalys.

De Fyra naar Brussel heeft slechts anderhalve maand gereden. Vorige week besloten NS en de Belgische Spoorwegen om de V250-treinen van de Italiaanse firma AnsaldoBreda van het spoor te halen. Door ijsvorming was er een groot stuk bodemplaat van de trein gevallen, na eerdere problemen met de deuren, de aandrijving, de remmen. Parlementariërs uit België en Nederland eisen maandag in Brussel opheldering tijdens een zeldzame gezamenlijke hoorzitting.

Afgelopen week werd de NS bedolven onder de kritiek. Want waarom was er gekozen voor een ‘inferieure’ trein van een onervaren fabrikant? Waarom had NS niet gewoon de Franse TGV of Duitse ICE’s gekocht?

Het antwoord op de tweede vraag is eenvoudig: NS heeft nooit om TGV’s of ICE’s gevraagd. Het materieel op het nieuwe hogesnelheidstraject tussen Amsterdam, Rotterdam en Brussel hoefde niet harder te kunnen rijden dan 220 kilometer per uur. De producenten, zo blijkt uit een vertrouwelijke notitie, boden daarom geen echte hsl-treinen aan, maar opgevoerde, conventionele intercity’s. Tot AnsaldoBreda ineens een nieuw voorstel uit de hoge hoed toverde: een trein die wél hard kon, maar bijna niets extra kostte.

De aanleg van het Nederlandse hogesnelheidsspoor, de hsl-zuid, kostte meer dan 7 miljard euro. In 2009, na jaren van vertragingen en kostenoverschrijdingen, werd de spoorbaan tussen Hoofddorp en de Belgische grens eindelijk opgeleverd: 85 kilometer kaarsrecht spoor op een betonnen fundering. Daar waar het tracé toch een flauwe bocht beschrijft, helt de spoorbaan lichtjes naar binnen. Een TGV die met meer dan 250 kilometer per uur komt aansuizen, kan zo niet uit de bocht vliegen. Als het moet, kan de hogesnelheidstrein nog harder: de hsl-zuid is geschikt voor ruim 300 kilometer per uur.

AANBESTEDING WAS SCHRIKBEELD VOOR NS.

In 1999, nog voordat er ook maar een spoorstaaf was gelegd, had toenmalig minister Tineke Netelenbos (Verkeer en Waterstaat, PvdA) een Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor de rechten om op de hsl-zuid te rijden. Het paste bij de tijdgeest, en het marktdenken van het tweede Paarse kabinet. Maar voor de NS was de aanbesteding een schrikbeeld. Wat als er ineens een buitenlandse concurrent zou verschijnen op het Nederlandse spoor?

NS móest de concessie hebben. Het bod dat de Nederlandse Spoorwegen indienden was zó hoog dat de ambtenaren op het ministerie zich in de ogen wreven. NS bood 178 miljoen – bijna twee keer zo veel als de buitenlandse concurrenten. Na overleg met het ministerie werd dat bedrag 'naar beneden gepraat' tot 148 miljoen euro per jaar.

Dat was nog steeds veel te veel. De torenhoge 'afdracht' aan de staat legde vanaf het begin een hypotheek op het commerciële succes van de High Speed Alliance (HSA), het samenwerkingsverband van NS en KLM dat de lijn zou exploiteren. Nog voordat de eerste trein had gereden, dreigde HSA kopje onder te gaan.

De financiële problemen van HSA hadden gevolgen voor de keuze van het 'rollend materieel' op de hsl-zuid, zegt een ingewijde. "Absoluut. Het één had met het ander te maken." NS en de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS besloten om treinen te kopen met een maximum-snelheid van 220 kilometer per uur. Dat materieel was een stuk goedkoper dan échte hogesnelheidstreinen.

Jaren later, in 2008, rekende een NS-manager tijdens een presentatie op een congres nog eens voor wat het kostenverschil was tussen V220-treinen en hsl-materieel. Per stoel bedroeg het prijsverschil 50 procent. Een TGV of ICE was dus twee keer zo duur als een V220-trein.

BELANGRIJKSTE CRITERIUM WAS PRIJS.

In het voorjaar van 2002 schreven NS en NMBS een Europese aanbesteding uit voor de verwerving van "elektrisch reizigersmaterieel 220 kilometer per uur". De offertes zouden worden beoordeeld aan de hand van vijf 'gunningscriteria'. Het belangrijkste criterium, zo blijkt uit een intern stuk van de NMBS, was "prijs per volwaardige zitplaats". De Nederlandse en Belgische spoorwegen, zegt een ingewijde, wilden vooral een goedkope trein. "Een trein die maximaal 220 kilometer per uur kon rijden, was voldoende", zegt hij. "Waarom zou je dan duurdere treinen kopen die harder kunnen?” Volgens de bron is er „nooit sprake geweest van het aanschaffen van hsl-materieel." Maar dat was nu juist waar de peperdure spoorbaan voor was gebouwd.

NS en NMBS hadden zes treinenbouwers gevraagd een offerte in te dienen voor 16 nieuwe treinen. In het voorjaar van 2003 stuurden vier van hen een voorstel op: Alstom (de fabrikant van de TGV), Siemens (de producent van de ICE-treinen), de Belgische firma BN (inmiddels overgenomen) en AnsaldoBreda. Drie van de vier biedingen waren geïmproviseerde oplossingen: standaard wagons, met locomotieven die waren uitgerust met zwaardere motoren. Zo bood Alstom een combinatie aan van vijf dubbeldeks rijtuigen, die in gang werd gezet door twee aangepaste 'Prima's' de standaardlocomotief van het Franse bedrijf. De combinatie was goed voor 220 kilometer per uur, maar het was bepaald geen TGV.

Voor de dienstregeling tussen Amsterdam en Rotterdam was die snelheid voldoende. Tussen Amsterdam-Centraal en Schiphol boemelt de hsl-trein over conventioneel spoor. Tussen de luchthaven en Rotterdam-Centraal ligt amper 50 kilometer spoor: veel te weinig om lange tijd op topsnelheid te rijden. Met het V220-materieel kon de NS de afgesproken reistijd van 38 minuten gemakkelijk halen. Sterker nog: de inzet van een echte hogesnelheidstrein zou de rit nauwelijks hebben bekort. "Hsl-materieel is afgestemd op lange verplaatsingen, waarbij de topsnelheid pas na enige tijd wordt bereikt", zegt spoorconsulent Arco Sierts. "De TGV is weliswaar snel, maar trekt op als een Trabant."

FYRA NIET FLITSEND, MAAR 'GOED GENOEG'.

De V220’s waren niet zo flitsend, maar goed genoeg, vond de NS. Maar toen het ministerie van Verkeer en Waterstaat er in het voorjaar van 2003 achter kwam dat NS de treinen ook wilde inzetten voor de dienst naar Brussel, ontstonden er grote spanningen. Volgens het ministerie waren de treinen te langzaam om een reistijd van 102 minuten te garanderen. Formeel had het ministerie geen zeggenschap over de keuze van de NS. Maar in oktober schreef toenmalig minister Karla Peijs (CDA) opnieuw een dreigende brief aan HSA. "De Staat is van mening dat met materieel dat 220 kilometer per uur rijdt de gecontracteerde reistijd niet waargemaakt kan worden", meldde ze later aan de Kamer. "De Staat zal HSA houden aan de contractueel vastgelegde reistijden."

Een groot probleem dreigde. In het najaar van 2003 was de aanbesteding in een beslissende fase beland. Er waren nog twee kandidaten: Alstom en AnsaldoBreda. Beide hadden een offerte ingediend voor langzame treinen. Die van Alstom had een topsnelheid van 220, de Italiaanse trein kon 230 kilometer per uur. Maar tijdens een bespreking kwamen de Italianen ineens met een bod dat alle problemen in één klap oploste. "Tijdens deze onderhandelingen bood AnsaldoBreda een bijkomende variant aan met een maximale snelheid van 250 kilometer per uur", staat er in het vertrouwelijke NMBS-verslag. De V250 – de latere Fyra – was met 18,9 miljoen euro slechts 300.000 euro duurder dan de langzamere V230.

Bovendien haakten de Fransen af. Eind 2003 besloot de NMBS opeens hun bestelling terug te schroeven van zeven naar drie treinen. Ook NS besloot twee treinen minder te bestellen. Beide fabrikanten werd gevraagd een nieuwe offerte uit te brengen. Daar waren de Fransen niet toe bereid. "Alstom deelt in haar antwoord mee dat zij hier geen gevolg kan/wenst aan te geven", meldt het verslag van de NMBS.

NS wilde niet reageren op vragen van deze krant. In een schriftelijke reactie wil Marjon Kaper, commercieel directeur van NS Hispeed, slechts kwijt dat andere fabrikanten zich hadden teruggetrokken. "HSA had dus uiteindelijk een keus uit één aanbieder: AnsaldoBreda."

Italianen kaarten Fyra-zaak aan in Brussel.

Twee Italiaanse vicevoorzitters van het Europees Parlement en de Italiaanse delegatieleiders van de meeste partijen in het EP hebben vragen gesteld aan de Europese Commissie over het besluit van de NMBS en NS om te breken met AnsaldoBreda, de maker van de Fyratreinen.

” We willen van de Commissie weten of een dergelijke beslissing in strijd is met de wetgeving over openbare aanbestedingen en of alle contractuele procedures zijn gerespecteerd”, laat vicevoorzitter Roberta Angelilli (EVP) weten.

“Het is een zwaar besluit, als je ziet dat het product alle veiligheidstesten heeft doorstaan en alle benodigde certificaten en toestemming heeft, volgens de nationale en Europese normen, om te mogen rijden. Een dergelijk besluit in tijden van economische crisis, kan negatief uitpakken voor de werkgelegenheid voor een bedrijf dat in Europa leider is op de transportmarkt met meer dan 2400 werknemers.”

Fuck ons: België kapt met LEVENSGEVAARLIJKE Fyra.

Okee, de Belgen hebben zojuist een middelvinger opgestoken naar het Nederlandse prestigeproject Fyra. De faaltrein wordt weggejorist in België. Dus het land dat van losse schroeven uit elkaar valt, waar het wegdek meer putten vertoont dan de bil van Catherine Keyl en de huizen met spuug aan elkaar gehouden worden, dat land zegt nu dat de Fyra een ontzettend onveilig project is. Nou, kan dat onderzoek van de Tweede Kamer ook gelijk stop gezet worden. En het promofilmpje van Kim Holland gaat dus ook niet door. Maar serieus, hoe erg moet je miljardenproject falen als zelfs de Belgen hun handen van de Trein der Traagheid aftrekken? Het antwoord is heel erg. Heel erg falen. En wat gaan we nu doen met dat speciaal aangelegde stuk treintraject dwars door het Nederlandse landschap? Dragracen met oude Sprinters? Afijn, enorme politieke fallout van deze beslissing van de Belgen in 3.. 2.. 1..

Update: Mogelijke reden voor opzegging: de Fyrae zijn faaltreinen des doods die van ellende uit elkaar vallen. Meer pica's van Fyradefecten, genomen in de werkplaats van de NS in de Watergraafsmeer bij Amsterdam, na de breek.

Italianen kaarten Fyra-zaak aan in Brussel.

Twee Italiaanse vicevoorzitters van het Europees Parlement en de Italiaanse delegatieleiders van de meeste partijen in het Europees Parlement hebben vragen gesteld aan de Europese Commissie over het besluit van de NMBS en NS om te breken met AnsaldoBreda, de maker van de Fyratreinen.

"We willen van de Commissie weten of een dergelijke beslissing in strijd is met de wetgeving over openbare aanbestedingen en of alle contractuele procedures zijn gerespecteerd", laat vicevoorzitter Roberta Angelilli (EVP) weten.

"Het is een zwaar besluit, als je ziet dat het product alle veiligheidstesten heeft doorstaan en alle benodigde certificaten en toestemming heeft, volgens de nationale en Europese normen, om te mogen rijden. Een dergelijk besluit in tijden van economische crisis, kan negatief uitpakken voor de werkgelegenheid voor een bedrijf dat in Europa leider is op de transportmarkt, met meer dan 2.400 werknemers."

Niet voor juni duidelijkheid over Fyra.

Volgens Meerstadt zit de NS nog middenin het stellen van de technische diagnose. Daarvoor is adviesbureau Mott McDonald gevraagd, naast de onderzoeken die de NS zelf samen met producent AnsaldoBreda uitvoert. De resultaten van dit advies worden begin juni verwacht.

Pas daarna kan een plan gemaakt worden over hoe het verder moet met de falende Fyra.

Dijsselbloem: einde oefening Fyra V250.

Het is einde oefening voor de Fyra V250. Dat was de conclusie van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vrijdag na afloop van de ministerraad.

De minister zei kennis te hebben genomen van alle studies naar de trein en van het oordeel van de twee vervoerders. Het kabinet zag geen aanleiding om van hun oordeel af te wijken. ''Daarmee is dit type trein afbesteld'', aldus Dijsselbloem.

De NS moet het maximale gaan doen om het geld dat aan de hogesnelheidstrein is uitgegeven, terug te halen bij producent AnsaldoBreda, vindt Dijsselbloem. ''Als zo'n slecht product wordt geleverd, hoef je daar niet voor te betalen'', stelde hij. Inmiddels heeft de NS al 120 miljoen euro uitgegeven aan de treinen. Nog eens 80 miljoen is vastgelegd in een bankgarantie.

Dijsselbloem zei zeer ontevreden te zijn over de ontstane situatie. De NS krijgt tot oktober de tijd om met een alternatief plan te komen. Volgens Dijsselbloem zou je daardoor kunnen zeggen dat de NS een nieuwe kans krijgt. ''Ze moeten met een compleet, goed onderbouwd verhaal komen en dan zullen we dat testen en beproeven vanuit het belang van de reiziger maar ook juridisch.''

Het ministerie van Financiën is de enige aandeelhouder van de NS. De NS betaalt aan het Rijk voor het recht om over de hogesnelheidslijn te mogen rijden. Tot nog toe is daarvoor 40 miljoen euro overgemaakt, meldde Dijsselbloem.

Fabrikant: Fyra is veilig.

AnsaldoBreda, leverancier van de Fyra-treinen, verwerpt de beschuldigingen van de NS en Belgische Spoorwegen dat er van alles mankeert aan de voertuigen en dat de treinen niet veilig zijn. Dat heeft het bedrijf dinsdag in een verklaring laten weten.

Volgens de Italiaanse treinenbouwer hebben de V250-treinen (Fyra) alle internationale testen doorstaan en voldoen ze aan alle veiligheidsnormen, getuige ook de certificaten die door de Nederlandse en Belgische Spoorwegen zijn afgegeven.

De Nederlandse en Belgische Spoorwegen zijn met de Fyra gestopt vanwege technische mankementen. De topman van AnsaldoBreda, Maurizio Manfellotto, zal donderdag in een persconferentie in Napels het verweer van het bedrijf toelichten.

Volgens de Italiaanse firma zijn de problemen die zijn ontstaan door de sneeuwval, enkel een excuus geweest om de verdere levering te blokkeren, met name door de Belgische spoorwegen. De werkelijke reden voor de Belgen om het contract te verbreken en voor de positie die de Nederlanders hebben ingenomen, heeft volgens de Italianen een andere oorzaak, geen technische.

“Reizigers moeten weten dat de treinen veilig zijn en zijn gecertificeerd en geverifieerd door internationale bedrijven”, schrijft AnsaldoBreda. Het project is als ‘acceptabel’ bestempeld door de NS in hun brief van 3 juni aan de staatssecretaris van Transport en die van het ministerie van Financiën, aldus de treinenbouwer.

AnsaldoBreda benadrukt dat het bedrijf al ruim 25 jaar ervaring heeft in de bouw van hogesnelheidstreinen. In de dinsdag uitgegeven verklaring hint de treinenbouwer op gerechtelijke stappen, zonder verder in detail te treden.

JAPANSE SPOORWEGEN LACHEN ZICH ROT OM SLOME FYRA.

Terwijl wij in Nederland met de Fyra terugkeren naar het tijdperk van de stoomtrein leggen de Japanse spoorwegen de lat voor de hogesnelheidstrein weer een stukje hoger. Met een duizelingwekkende vijfhonderd kilometer per uur raasde een prototype van de L Zero maglev trein onlangs over het testparcours. De trein gaat pas in 2025 echt rijden en zal naar verwachting de driehonderd kilometer tussen Tokyo en Nagoya in een kleine veertig minuten overbruggen. Door de voortschrijdende techniek zullen de Japanners hier te zijner tijd nog wel een paar minuutjes van afsnoepen. De huidige kogeltreinen laten al geregeld snelheden van 300 kilometer per uur klokken. Snelheden waarvan wij in Nederland alleen maar mogen dromen. Tijdens de Olympische Spelen van Tokyo in 1964 reed de eerste kogeltrein al tweehonderd kilometer per uur. Dat halen wij nu nog niet eens. Wij willen het er niet inwrijven NS, maar het Japanse spoorwegsysteem is ook nog eens hypermodern. 2.240 kilometer aan hoge snelheidsspoor. De vertraging wordt gemeten in seconden. Per jaar. Ja, dat leest u goed. Seconden per jaar. Dat doet geen spoorwegmaatschappij ter wereld ze na. Geld terug bij vertragingen is in Japan dan ook een volledig onbekend fenomeen. Meewarig zullen de Japanners naar ons amateuristische gepruts met de Fyra kijken. Het rood-witte gedrocht van AnsaldoBreda kan het traject Amsterdam – Brussel precies in 1 uur 46 minuten afleggen. Maar dan moet wel alles meezitten. Geen accu’s die in de brand vliegen of plaksneeuw onder het treinstel. En dat alles met een slakkengangetje van gemiddeld 120 kilometer per uur. Daar lachen de Japanners om. Wij ook trouwens. Daar laten wij de auto niet voor staan. Er is dus maar één oplossing mogelijk: de Fyra verkopen aan de schroothandelaar en dan zo snel mogelijk richting Tokyo. Met een koffertje geld. Om een echte hogesnelheidstrein te kopen.

Fyra-bouwer is verbijsterd en neemt juridische stappen.

De Italiaanse fabrikant van de Fyra is 'verbijsterd' over de Belgische kritiek op de treinen. Het bedrijf gaat juridische stappen nemen tegen de Belgische spoorwegen.

AnsaldoBreda zegt verbaasd te zijn dat de Belgen niet meer verder willen gaan met de Fyra en zegt dat er een andere reden moet zijn voor het Belgische besluit dan technische problemen.

Pijnlijk.

Een topman van de Belgische spoorwegen presenteerde vrijdag een genadeloos rapport over de levering van 19 hogesnelheidstreinen door AnsaldoBreda, waaruit blijkt dat de Italianen prutswerk hebben afgeleverd. 'Het zou humoristisch zijn als het niet zo pijnlijk was,' zei Marc Descheemaecker, de baas van de Belgische spoorwegen, vrijdag over het rapport. Vervolgens volgde een enorme waslijst met bizarre problemen die bij Fyra-treinen geconstateerd zijn.

De Belgen hebben hun Fyra-bestellingen geannuleerd en gaan bij de eerder geleverde treinstellen niet over tot koop.

Nederland.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld (PvdA) wacht een Nederlands onderzoek af voordat zij actie gaat ondernemen.

De hogesnelheidstreinen werden met vijf jaar vertraging geleverd, maar al snel van het spoor gehaald vanwege technische problemen.

Kabinet neemt Fyra-standpunt NS over.

Het kabinet ziet geen aanleiding om een ander standpunt over de Fyra in te nemen dan de NS. Dat zei viceminister-president Asscher tijdens de persconferentie na de ministerraad.

Staatssecretaris Mansveld heeft de ministerraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de Fyra. De NS heeft laten weten een punt te willen zetten achter het gebruik van de Fyra-treinen. Volgens de staatssecretaris is dit proces zorgvuldig en afgewogen verlopen. Het kabinet is daarom niet tot een andere opvatting gekomen dan de NS. 'Het is een ingrijpend besluit, maar het is heel belangrijk dat het materieel veilig en betrouwbaar is', aldus Asscher.

De NS krijgt nu de gelegenheid om met een alternatief voorstel te komen dat voldoet aan de in de concessie gestelde eisen. Vervolgens wordt getoetst of dit voorstel voldoet voor de reizigers en of het juridisch toelaatbaar is. Ook wordt bezien wat de financiële gevolgen zijn voor de belastingbetaler.

Uitvoering regeerakkoord

Asscher benadrukte verder dat het kabinet gestaag doorwerkt aan de uitvoering van het regeerakkoord: 'Zo hebben we op voorstel van minister Schippers besloten om zorgverzekeraars meer risicodragend te maken. Zij krijgen daardoor een prikkel om doelmatiger zorg in te kopen. 'Dat is gunstig voor de patiënt en voor de premiebetaler', aldus Asscher.

PARLEMENTAIRE ENQUÊTE FYRA.

De afgelopen week is duidelijk geworden dat de Fyra te veel gebreken heeft om ooit nog te kunnen rijden op de hogesnelheidslijn tussen Nederland en België. De NS heeft het voornemen belend gemaakt om te stoppen met de trein.

VVD-Tweede Kamerlid Betty de Boer: “Deze informatie was voor de VVD fractie aanleiding om in te stemmen met een parlementaire enquête. Het debacle rondom de Fyra heeft te maken met het totaal aan besluiten in een periode van de afgelopen 10 tot 15 jaar. De treinen kosten honderden miljoenen en de reiziger is vanaf 2007 een snelle verbinding beloofd. Tijd voor een diepgaand onderzoek waarbij het mogelijk is om betrokkenen ook onder ede te horen.”

Tot nu toe is er een aanbetaling gedaan van 100 miljoen Euro voor 16 treinstellen van 20 miljoen Euro per stuk. Om die reden willen de verantwoordelijke bewindslieden, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën als aandeelhouder, de zaak goed bestuderen alvorens de stappen die de NS gaat zetten definitief te bekrachtigen. De VVD vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt.

De Boer: “Daarnaast moet op volle kracht gezocht worden naar tijdelijke alternatieven voor de Fyra. Op dit moment rijden er acht treinen per dag tussen Amsterdam en Brussel. Dit zijn gewone IC-treinen. Op nadrukkelijk verzoek van onder andere de VVD wordt gekeken of de frequentie kan worden opgevoerd tot 16 treinen per dag.”

In de derde week van juni vindt het debat over de Fyra plaats in de Tweede Kamer. Het debat wordt nog vooraf gegaan door een rondetafelgesprek met deskundigen. De Boer: “Ik ben van mening dat ook andere vervoerders uitgenodigd kunnen worden om het internationale treinvervoer tussen Nederland en België te verzorgen. Tenslotte is dit deel van het treinvervoer al geliberaliseerd dus dat is sowieso mogelijk. Verder is het zaak om te bekijken in hoeverre de NS nog in staat is om de concessie op de hogesnelheidslijn, die ook het binnenlands treinvervoer omvat, naar behoren uit te voeren.”

NS stopt met de Fyra.

De NS stopt met de Fyra. Dat is maandag bekendgemaakt na overleg van de directie met staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor).

Directie en raad van commissarissen van de NS stellen maandagavond dat uit onderzoek blijkt dat de trein 'onvoldoende betrouwbaar' is. Het bedrijf concludeert dat 'de technische gesteldheid van de V250-treinen en het ontbreken van zicht op oplossingen voor de problemen geen vertrouwen geven op herstel'.

NS heeft maandagochtend aan staatssecretaris Mansveld het voorgenomen besluit toegelicht. Deze week stuurt het bedrijf een uitgebreide rapportage naar Mansveld en naar minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën).

D66: onvermijdelijk.

Het besluit van de NS is volgens Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66 'onvermijdelijk'. Dat heeft ze maandag gezegd.

Volgens D66 moet de reiziger nu snel duidelijkheid krijgen. "Dat betekent zo snel mogelijk een hoogwaardig alternatief voor de Fyra. De NS moeten nu eerst laten zien dat ze de reiziger een goede tussenoplossing kunnen bieden.''

GroenLinks blij.

GroenLinks is blij met de aankondiging van de NS om te stoppen met de Fyra, heeft Kamerlid Liesbeth van Tongeren maandag gezegd. "Het is goed dat de NS aangeeft wat iedereen eigenlijk al wist. De Fyra is mislukt en we willen dat er nu wordt gewerkt aan een goed alternatief voor reizigers die naar België willen'', zei Van Tongeren. De reiziger mag daarbij niet opdraaien voor de kosten van het Fyra-debacle. "Een reis naar België mag nu niet plotseling veel duurder worden.''

Nachtmerrie.

De droom van een goede verbinding tussen Amsterdam en Brussel werd een complete nachtmerrie. Vanaf het moment dat de nieuwe Fyra-treinen gingen rijden, hadden reizigers te maken met grote vertragingen en uitval van treinen, veelal vanwege technische problemen.

Vrijdagmiddag somde de topman van de Belgische spoorwegen (NMBS), Marc Descheemaecker, een waslijst aan mankementen op die aan het licht waren gekomen nadat de Fyra uitgebreid was onderzocht. De zalvende zachte g kon de harde woorden van Descheemaecker niet verbloemen: NMBS is helemaal klaar met de treinen van de Italiaanse maker AnsaldoBreda.

Spoeddebat.

Een debat in de Tweede Kamer over de Fyra stond in eerste instantie op 20 juni gepland. Voor die tijd had Mansveld een officieel besluit moeten nemen over het project. Dat zou ze onder meer doen op basis van een technische analyse van de NS, die deze maand wordt verwacht. Vandaag maakte een aantal oppositiepartijen bekend dat ze een spoeddebat willen met de staatssecretaris.

“Er hangt ons een strop van honderden miljoenen euro's boven het hoofd'', aldus Carla Dik Faber van de ChristenUnie. De partij mist regie bij het kabinet in deze kwestie.

Sander de Rouwe van het CDA baalt ervan dat de Kamer nog steeds niet in het bezit is van de rapporten over de Fyra. Hij vindt het een ‘enorme fout' dat het kabinet niets meedeelt. De Rouwe stelt verder dat het niet vanzelfsprekend is dat de NS de kans krijgt om orde op zaken te stellen. Hij wil dat de concessie - het recht om de spoorverbinding uit te baten - wordt ontbonden. Alleen dan kunnen andere spoorbedrijven een kans krijgen.

Plaatwerk.

De Fyra V250 had Amsterdam met Brussel moeten gaan verbinden, maar viel kort na de introductie in december uit door een reeks technische problemen.

Het winterweer gaf uiteindelijk de definitieve nekslag aan de treinen van de Italiaanse bouwer AnsaldoBreda. Toen er een deel van het plaatwerk van een Fyra-trein naast het spoor werd gevonden, was de maat vol. De Nederlandse en Belgische spoorwegbedrijven haalden de treinen van het spoor.

NMBS: 'Fyra valt van ellende uit elkaar'.

BRUSSEL - De Belgische Spoorwegen stoppen definitief met de Fyra V250. Dat heeft directeur Marc Descheemaecker van de NMBS vrijdagmiddag bekendgemaakt. Volgens de NMBS heeft leverancier AnsaldoBreda heel veel respijt gehad en had vanwege de reeks 'horrorstoringen' aan de Fyra het contract al veel eerder opgezegd moeten worden.

De NMBS-directeur somde een eindeloze reeks storingen op die aan het licht zijn gekomen tijdens het doorlichten van de Fyra in de NS-werkplaats in Watergraafsmeer.

2000 strafpunten in plaats van tien.

Zo bleken onder meer de remmen niet berekend op hoge snelheden. De remmen waren bedoeld voor treinen met een maximum snelheid van 160 kilometer per uur. De V250 kan veel harder. De elektronica hing aan de onderkant en is niet afgeschermd. Daarnaast blijkt de hoorn om te waarschuwen dat de trein eraan komt, gevoelig te zijn voor sneeuw. Deze zou daardoor niet meer hoorbaar zijn. Ook is de accu niet brandveilig. Bovendien zijn de deuren gevaarlijk.

Eén van de onderzochte Fyra's scoorde ruim 2000 strafpunten, terwijl volgens NS-maatstaven een veilige trein hooguit 5-10 strafpunten mag scoren. Van de vele essentiële veiligheidsmanco's die zijn geconstateerd, heeft AnsaldoBreda er de afgelopen vier maanden niet één kunnen herstellen, aldus de NMBS.

Maar twee kunnen getest worden.

Van de reeds aangekochte negen Nederlandse Fyra's kunnen er maar twee zo nu en dan getest worden. De andere zeven zijn 'uitgeschakeld' door zware technische problemen, aldus Descheemaecker. België heeft nog geen eigen Fyra's. De bestelling stond nog uit.

De NMBS gaat de reizigers proberen tegemoet te komen door de frequentie van de herstarte Beneluxtrein via Roosendaal op te voeren tot twaalf in het najaar. Ook is de Franse Spoorwegen gevraagd vaker met de Thalys te gaan rijden tussen Amsterdam en Brussel. Daarnaast wil de NMBS een studie doen naar een trein van Eindhoven naar Antwerpen.

NS en ministerie wachten tot 20 juni.

NS HiSpeed zegt in een reactie dat het nog lang niet vast staat wat de beslissing van de Belgen voor gevolg heeft voor de treinverbinding Nederland - België. Ook houdt de NS vast aan de afspraak met de staatssecretaris om medio juni met conclusies te komen over de technische gesteldheid van de Fyra V250-treinen op basis van het lopende onderzoek. Tevens presenteert NS dan, in overleg met het ministerie, alternatieven voor de treinverbindingen Nederland-België.

Juridische stappen.

De fabrikant van de Fyra-treinen, de Italiaanse treinenbouwer AnsaldoBreda, gaat juridische stappen nemen tegen de NMBS. Volgens AnsaldoBreda kloppen verwijten niet die de NMBS maakte over de mankementen. 

Fyra: niets om ‘fier’ op te zijn.

De Fyra staat definitief op een dood spoor. NMBS-baas Descheemaecker velde het doodsvonnis. De reeds geleverde trein wordt teruggezonden. Voor de Nederlandse Spoorwegen (NS) zijn de gevolgen groter. Daar stapt de grote baas op.

Hiermee valt het doek over een dossier waar ook de Europese Unie met de vinger moet gewezen worden. Een en ander is immers het gevolg van de beleidsbeslissingen die de EU-lidstaten in gemeenschappelijk overleg hebben getroffen over het spoorvervoer.

Internationaal reizigersvervoer mocht niet langer een taak van de overheden zijn. Dat zou de privésector immers zoveel beter doen. De vrije markt noemde men dat. Bovendien zou de aankoop van treinen voortaan ook volgens de regels van die vrije markt gebeuren.

Dat betekende dat de bieder met het laagste bod altijd won. Zo kwamen de NMBS en de NS bij het Italiaanse bedrijf AnsaldoBreda terecht. Hoewel dat bedrijf in Italië zelf treinen heeft lopen die het blijkbaar goed doen, heeft het bedrijf in het buitenland steevast problemen ondervonden met zijn bestellingen. De trein die AnsaldoBreda aanbood aan NMBS en NS werd 'Fyra' genoemd, naar het Nederlandse 'fier' en het Franse 'fière'. 

Blijkbaar zal de NMBS de reeds betaalde uitgaven voor de éne reeds geleverde van de drie bestelde treinen terug kunnen vorderen. Voor de NS wordt het waarschijnlijk wat moeilijker. Die had 16 stellen besteld, waarvan er al zeven geleverd zijn.

Stapt de grote baas van NS op, NMBS-baas Descheemaecker blijft (voorlopig) aan. Hij stond nog niet aan het roer van de NMBS toen de aankoopbeslissing van de Fyra werd getekend. Zijn offcieel mandaat is sowieso al beëindigd. Hij is echter nog op post omdat de regering er maar niet toe komt over nieuwe benoemingen te beslissen. Hij is kandidaat om zichzelf op te volgen.

Kortom, het doek valt over de Fyra. Niets om fier op te zijn, bazen van de NMBS.

Fyra is door het ijs gezakt: vervangende verbinding nog niet voldoende.

De Vlaamse en Nederlandse reizigersverenigingen TreinTramBus en Rover hebben het nu wel gehad met de fiascotrein Fyra. In een gemeenschappelijk standpunt verwoorden ze de verzuchting van heel veel reizigers en pleiten ze voor de herinvoering van de klassieke Beneluxtrein tussen beide hoofdsteden.

De Belgische spoorwegexploitant NMBS heeft maandagmiddag bekend gemaakt vanaf komend weekend een intercitytrein Roosendaal-Antwerpen te laten rijden als tijdelijke vervanging van de Fyra. Net als de Fyra gaat deze pendeltrein slechts één keer om de twee uur rijden.

Daarnaast stelt de vervoerder AnsaldoBreda, de Italiaanse producent van de Fyra, als ultimatum binnen drie maanden de problemen met de Fyra op te lossen op straffe van verbreking van het contract met de Nederlandse en Belgische spoorwegen. Dit laatste nieuws biedt nu echter geen hulp aan de grensoverschrijdende treinreiziger.

Het is goed dat NS en NMBS de problemen inzien en naar een oplossing zoeken. Anderzijds zijn Rover en TreinTramBus ontgoocheld dat het alternatief slechts bestaat uit een trein Antwerpen-Roosendaal, zodat reizigers op het traject tussen Brussel en Amsterdam twee keer moeten overstappen. De frequentie van eens per twee uur is bovendien zo laag dat de trein geen aantrekkelijk vervoersmiddel wordt voor grensoverschrijdende reizigers.

De reizigersorganisaties zien de terugkeer van de Beneluxtrein als enige goede oplossing. Daarbij zouden de afgeschafte treintickets 'weekendretour' en 'superdagretour' moeten terugkomen.

Fyra is door het ijs gezakt.

Nadat er vorige week ten gevolge van het winterweer enkele dagen maar de helft van alle Fyra's reden, rijden er sinds vrijdag 18 januari helemaal geen Fyratreinen meer tussen Brussel en Amsterdam.

De reizigers hebben het inmiddels helemaal gehad met de fiascotrein. Reizigersverenigingen TreinTramBus en Rover verwoorden de verzuchting van veel reizigers en pleiten voor een herinvoering van de klassieke Beneluxtrein tussen de beide landen. Ook de Thalys kan helpen, door deze trein voorlopig open te stellen tegen normaal tarief tussen Brussel en Amsterdam.

De spoorwegondernemingen NS Hispeed en NMBS Europe moeten hun prioriteit verleggen naar de reizigers en een betrouwbare, zo goed mogelijke treinverbinding tussen Nederland en België bieden. En dit graag ieder uur, zoals de afgelopen jaren en zoals beloofd was op de nieuwe verbinding.

Nu de Fyra dit niet kan waarmaken, moeten de vroegere locomotieven en rijtuigen (die momenteel ongebruikt aan de kant staan) weer van stal worden gehaald. Kees Smilde, woordvoerder TreinTramBus: "Die vroegere Beneluxtrein was weliswaar niet perfect, die liet de reizigers ook wel eens in de steek, maar hij was veel betrouwbaarder dan de Fyra".

De reizigersorganisaties pleiten ook voor het openstellen van de Thalys tegen een normaal tarief tussen Brussel en Amsterdam, zolang de Fyra-problemen aanhouden.

Ook ruimte voor gewone treinen tussen Nederland en België.

Voor Rover en TreinTramBus kan een oplossing met de Fyra alleen niet volstaan. Er dient naast een hogesnelheidstrein een gewone trein te rijden tussen Nederland en België, die ook toegankelijk is met diverse treinabonnementen. We menen ook dat de Nederlandse en Belgische politiek hier aan zet zijn om instructies te geven aan de openbaarvervoerbedrijven NMBS en NS.

De reizigersverenigingen maken zich ernstig zorgen over het dalende aantal reizigers dat per trein de grens oversteekt. Door de onbetrouwbaarheid, de prijs- en reserveringsdrempel en de lage frequentie van de Fyra zoeken mensen andere middelen van vervoer of ze zien af van een bezoek aan een stad in hun buurland.

Het is aan de spoorwegondernemingen om niet alleen de Fyra-onbetrouwbaarheid op te lossen, maar ook per direct voor een fatsoenlijk alternatief te zorgen.

Rover en TreinTramBus zijn graag bereid om constructief naar een oplossing te zoeken, samen met NMBS, NS en de betrokken politici.

De Fyra, onze (B/N) trots.

De Fyra en de Sneeuw, of de teloorgang van de vooruitgang.

Ik reis graag met de trein. Daar is een reden voor. Mijn beide grootvaders en mijn vader waren spoormannen in Brussel. Hij was verbonden aan het station van Tour & Taxis en zijn vader aan dat van de Groendreef, u weet wel, van waaruit in 1835 de eerste trein naar Mechelen vertrok. Later werd mijn vader verantwoordelijk voor een éénmansstationnetje aan de rand van Brussel, een zogenaamde stopplaats.

Ik ben in dat stationnetje geboren. Eigenlijk een wachtzaal met een loket, en daarnaast ons huis. De treinen passeerden onder mijn slaapkamer. Van geluidshinder had ik nooit gehoord en als ik onze voordeur open deed stond ik op het perron, om naar school te gaan in Brussel. Ik heb dus wat met treinen. Vooral omdat het voor een zoon van een spoorman meestal gratis was.

Toen ik ouder werd, nam ik iedere maand de trein naar Parijs, om de boekhandels te doen in het Quartier Latin, dat was voor mei ‘68. En in alle landen waar ik later kwam, nam ik de trein. In China, Marokko, Egypte, Tanzania noem maar op. En overal waar je kwam en tegen de lokale spoorbediende zei dat je zoon van een spoorman was, werd je als familie onthaald. Een grote familie verbonden door twee sporen. Dit allemaal om te zeggen dat ik niets tegen de Belgische spoorwegen heb, wel tegen de Fyra.

Om mijn familieverhaal af te ronden: ik heb een dochter in Amsterdam en mijn twee kleinkinderen zijn dan ook Amsterdamse kaaskoppen. Sporen naar Amsterdam gebeurt dus minstens een keer per maand. Dat was ook nu zo: maandag op met de Fyra (te laat vertrokken, maar toch op tijd gearriveerd) en dinsdag terug. Dat was zonder de sneeuw gerekend. Geen Fyra’s die dinsdag. Officieel omdat er iets mis was met een wissel tussen Rotterdam en Breda, maar dat vertelden ze niet in Amsterdam-Centraal. Ze hebben daar blijkbaar geen internet.

En toen dacht ik terug aan mijn grootvader en mijn vader. Die hadden ook geen internet. Mijn grootvader kreeg wel van de Belgische spoorwegen, nog voor de Eerste Oorlog, een zakhorloge, een Roskopf, symbool voor degelijkheid. Net zoals alle andere spoormannen. Nu krijgen managers cadeautjes, toen ook nog het personeel.

In het exemplaar dat ik geërfd heb ontbreekt de secondewijzer, maar het resultaat mocht er zijn: alle treinen reden op tijd. Tijdens mijn schoolcarrière heb ik geen enkele keer kunnen inroepen dat ik te laat was door de trein. De studieprefect van het St-Pieterscollege van Jette kan het getuigen, als de mens nog leeft.

En sneeuw was toen geen probleem. Hoe zou het kunnen? Wij willen toch sneeuw: om te gaan skiën in de Hoge Venen, op de krotkabbannen van de Brusselse Kerstmarkt… Zonder sneeuw geen winter. Dat weten ze al van toen die eerste trein in 1835 reed.

En vroeger was dat dan ook geen probleem. Er werd sneeuw of ijzel voorspeld en dat werd doorgebeld aan alle stationschefs en het personeel in al die stopplaatsen (die laatste zijn afgeschaft, de andere uitgedund). En die waren verantwoordelijk voor de wissels op hun traject. Dus ging mijn vader voor de eerste trein naar Brussel vertrok, dat was zo rond 4 uur, met een koevoet en een emmer zout zijn drie wissels ontvriezen. En kwam ik dus, ook al had het mij beter uitgekomen, nooit te laat op school.

Ben ik dan tegen de vooruitgang? Bijlange niet. Maar ze moeten mij in Brussel en Amsterdam wel eens uitleggen waarom er op dinsdag 15 januari geen enkele Fyra op dat traject reed, terwijl de Thalys, die toch over het zelfde spoor gaat, wel reed. Gelukkig was ik in Brussel gebleven, maar mijn vrouw deed die dag twee keer langer over het traject Amsterdam-Brussel dan de tijd nodig om van Brussel naar Charleroi te rijden en vandaar met een vlucht in Marrakesh te arriveren, en dat voor dezelfde prijs.

Daarom dat ik heimwee krijg, niet alleen naar de treinen van vroeger, maar ook naar 1910, toen je hier in Brussel bij mij op de Vismet om de hoek, in de Brusselse haven een boot kon nemen naar Amsterdam. Hij deed er ook erg lang over, maar je kreeg er tenminste ook eten en drinken, en hij was op tijd.

Fyra nog steeds onbetrouwbaar en duur.

De Fyratrein rijdt nu al een maand tussen Brussel en Amsterdam, maar de betrouwbaarheid blijft zwak en de prijs hoog. Reizigersvereniging TreinTramBus eist bij de Belgische en Nederlandse spoorwegen een betrouwbare en betaalbare trein.

De Fyra werd met veel bombarie aangekondigd als de oplossing voor spoorvervoer tussen Brussel en Amsterdam. In de praktijk blijkt de trein, ook een maand na de lancering, nog steeds te kampen met veel uitval en vertragingen. 

Jan Vanseveren, woordvoerder van TreinTramBus: “Dat een trein de eerste dagen met kinderziekten kampt, kunnen we nog  begrijpen, maar dat dit na een maand nog steeds het geval is, is onaanvaardbaar”.

Bovendien is de trein flink duurder geworden. Vooral een ticket Antwerpen-Rotterdam is duur in verhouding tot de afstand. Het goedkoopste kaartje Antwerpen-Rotterdam kost heen en terug 40 euro, een verdubbeling in vergelijking met een weekendretour op de oude Beneluxtrein.

"Mensen betalen nu gemiddeld een pak meer dan voor de oude Beneluxtrein, maar daar staat geen betere dienstverlening tegenover. De prijs-kwaliteitsverhouding is er dus drastisch op achteruitgegaan", zegt Vanseveren.

Wel zijn de NMBS en de Nederlandse tegenhanger NS Hispeed de reizigers een stuk tegemoet gekomen door een trein Antwerpen-Breda in het vooruitzicht te stellen. TreinTramBus en de Nederlandse tegenhanger Rover zijn vragende partij voor een dergelijke trein zonder verplichte reservering.

“Die trein is een eerste stap, maar dit volstaat niet. De trein zou maar om de twee uur rijden, dat is veel te weinig. De vroegere Beneluxtrein reed toch ook elk uur? Rond Antwerpen liggen drie grote steden: Brussel, Gent en Rotterdam. Naar Brussel en Gent rijden drie tot vier treinen per uur tegen een normaal tarief en zonder verplichte reservering. Naar Rotterdam heb je binnenkort de keuze tussen een dure en onflexibele trein enerzijds en één trein om de twee uur via Breda anderzijds. Alsof er tussen België en Nederland een ijzeren gordijn hangt", schetst Vanseveren.

Voor TreinTramBus kunnen de Fyra en een klassieke trein zonder probleem naast elkaar bestaan. De markt voor verplaatsingen tussen België en Nederland is daarvoor groot genoeg. Laat dus opnieuw een gewone intercitytrein over de grens rijden zoals de Beneluxtrein vroeger deed.

Beneluxtrein vaarwel. Fyra niet echt welkom.

Na 55 jaar wordt op 9 december de Beneluxtrein opgeheven. Een trein vol verhalen en gezichten. Gepensioneerden, baby's, Indiërs, Afrikanen, Oost-Europeanen, Turken, topmanagers, studenten, toeristen, muzikanten, 'criminelen''. ''Geen ticket. Hoeveel geld heb je? 30 euro. Nee, ik zie meer in je zak zitten.''

Vroeg donker, regenachtig, het past bij het gevoel nu ik voor de laatste keer de Beneluxtrein van Amsterdam naar Brussel neem. Ik neem deze trein al drie jaar en hij zit altijd vol.

Maandag sprak ik met negen pendelaars over de gevolgen voor hen van de vervanging van de Beneluxtrein door de Fyra. Een aantal pendelaars die ik sprak, wisten het nog niet eens, aangezien NS Hispeed en de NMBS pas maandag communiceerden over de nieuwe trein.

Dinsdag werd bekend dat België en Nederland na vijf jaar tot een compromis zijn gekomen. Hiervoor moest de Nederlandse minister van Infrastructuur, Melanie Schultz van Haegen (VVD), wel dreigen met een advocaat.

Het compromis is dat er vanaf april acht keer per dag een trein rijdt van Antwerpen naar Breda, met een stop in Noorderkempen. Dit is toeslagvrij en zonder te reserveren. Dit zal de reistijd van 1 uur en 8 minuten terugdringen tot minder dan een half uur.

De voordelen van de Fyra zijn de snelheid en het comfort. De nadelen zijn dat de trein niet meer stopt in stations als Roosendaal, Dordrecht of Den Haag-Hollands Spoor. Bovendien moet je reserveren voor je plekje.

Van Brussel naar Den Haag moet je nu overstappen in Rotterdam, de reistijd tussen deze twee steden wordt wel een half uur korter. Abonnementen voor de Fyra zullen een stuk duurder zijn dan de huidige abonnementen, in de overgangsperiode zullen de reizigers per rit vier euro meer moeten betalen voor hun abonnement.

Fyra laat internationale pendelaar in de kou staan.

Vandaag over precies één maand vervangt de hogesnelheidsverbinding Fyra de reguliere intercity tussen Amsterdam en Brussel. Hoewel dit voor sommige verbindingen tussen België en Nederland een winst in reistijd oplevert, raken veel plaatsen juist verstoken van een snelle internationale verbinding. Daarbij lopen de kosten dramatisch op: een reis naar Nederland kost vanaf 9 december soms wel 100 procent meer. Hoe is het zover kunnen komen?

Momenteel rijdt er elk uur een trein van Brussel naar Amsterdam en terug. Deze trein doet verschillende stations aan, waardoor reizigers kunnen rekenen op een betrouwbare, goedkope en flexibele verbinding tussen beide landen. De trein is een groot succes: tijdens de spits zit de trein vaak overvol, zodat veel passagiers moeten rechtstaan. Het zou dan ook geen slecht idee zijn geweest extra treinen in te zetten.

Maar de vervoersmaatschappijen hebben juist het tegenovergestelde besloten. De Beneluxtrein wordt vanaf 9 december volledig afgeschaft. In de plaats daarvan zal er een hogesnelheidstrein gaan rijden. Daardoor zal de reiziger tussen Amsterdam en Brussel een tijdswinst hebben van een uur. Maar daarmee zijn alle voordelen van deze Fyra dan ook wel opgesomd.

Logistieke strop.

Deze Fyra zal enkel nog stoppen in Antwerpen, Rotterdam en Schiphol. Een belangrijke stad als Den Haag verliest daarmee zijn directe verbinding met België. Maar ook grensprovincie Noord-Brabant heeft geen enkele verbinding meer met het buurland, behalve de stoptrein Roosendaal - Antwerpen. Internationale reizigers uit Eindhoven, Tilburg of Den Bosch moeten voortaan omreizen via Rotterdam, om naar België te kunnen.

De Fyra zal, zoals het er nu uit komt te zien bovendien nog maar tien keer per dag rijden, in plaats van de huidige zestien Beneluxtreinen. Wie bedenkt dat de Beneluxtrein nu vaak al overvol zit, kan inzien dat dit zal leiden tot een logistieke strop. Reizigers zullen eventueel uitwijken naar reeds vermeldde boemel Roosendaal – Antwerpen; een antieke trein met drie rijstellen, waarop Indiase toestanden vanaf 9 december niet uit te sluiten zijn. De NMBS heeft alvast besloten de prijzen van de boemel ook te verhogen (van 11,40 euro naar 16 euro) om de ergste armoedzaaiers er van te weerhouden deze optie te nemen.

Daarbij moet voortaan voor de Fyra gereserveerd worden. Een spontaan bezoekje naar het buurland wordt zo erg lastig. Samen reizen zonder samen te boeken is ook al niet meer mogelijk. Loopt een vergadering uit? Je reservering is waardeloos en je zult een nieuw kaartje moeten aanschaffen. Een dure grap.

Peperduur.

Daarmee komen we sowieso tot het grootste bezwaar. De Fyra wordt fors duurder dan zijn voorganger. Vanuit de redenering dat de tijdwinst voor de reiziger wel wat mag kosten, worden de nadelen volkomen genegeerd. Fyra maakt onderscheid tussen de prijstarieven Fullflex, Semiflex en Supersaver. De naam van de Supersaver is al ironisch, omdat de laagste kosten ervoor nog altijd hoger zijn dan nu het geval is. Bij de Supersaver moet je echter ruim van tevoren boeken, waarbij de reële prijs wordt bepaald door vraag en aanbod.

Wil je de flexibiliteit houden van de Beneluxtrein en op de trein stappen wanneer de vergadering afgelopen is en pint of pilsje op dan zal je een Fullflex kaartje moeten kopen. Een enkele reis Antwerpen – Rotterdam kost vandaag 19,20 euro. Vanaf 9 december kost een Fullflexkaartje 35 euro, een prijsverhoging van meer dan 80 procent. De Supersaver kost minimaal 20 euro.

Een reis van Antwerpen naar Eindhoven duurt met de huidige dienstregeling net geen twee uur en kost 21,20 euro. Dit is geen erg gunstige verbinding, als je bedenkt dat je met de auto maar ruim een uur onderweg bent en maar vijftien euro kwijt bent aan brandstof, zelfs als je niet carpoolt. In de Fullflexoptie stijgen de kosten van deze reis naar meer dan 55 euro, een prijsverhoging van ruim 100 procent. De dienstregeling is nog niet bekend, waardoor we nog niet kunnen inschatten met hoeveel extra reistijd de reiziger te maken zal krijgen, maar een snelle blik op de kaart van Nederland laat zien dat een omweg van Eindhoven naar Antwerpen via Rotterdam niet echt efficiënt kan zijn.

Sociaal verzet.

Behalve toeristen en dagjesmensen, worden pendelaars door de wijziging het hardst getroffen. Onder hen zijn ook veel studenten die een prijsverhoging kunnen missen als kiespijn, aangezien hun reiskosten sowieso al een aanzienlijk deel van hun budget uitmaken. Gedupeerden verzamelen zich op de Facebookgroep “Géén afschaffing van de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam” Toch lijken nog niet veel mensen wakker te liggen van wijziging.

Florian Vandenberk is medeoprichter van deze Facebookgroep. Hij pendelt wekelijks tussen Geel en Delft, waar hij Aerospace Engineering studeert. “Het sociale verzet is nogal klein”, zegt hij. “We zien de laatste weken wel meer en meer mensen actief op onze Facebookpagina. Ook de pendelaars worden nu wakker, maar de dagjestoeristen en vele andere reizigers weten nog niet dat de Beneluxtrein niet meer gaat rijden vanaf 9 december. De gewaarwording van de mensen voor de flexibiliteit en de prijzen zal dus pas begin december komen.”

Liever staand.

Martje Wijers is ook pendelaar. “De Fyra zou mij in theorie veel tijd zou kunnen besparen. Vanaf december is het echter de enige mogelijke optie om met het openbaar vervoer te reizen. Hoeveel geld me dit extra gaat kosten is nog onduidelijk, maar de kans is groot dat het de komende jaren alleen maar duurder gaat worden, omdat de Fyra een monopolie krijgt op de Beneluxlijn. Bovendien moet je verplicht van tevoren reserveren, waardoor het onmogelijk wordt om spontaan op de trein te springen. Ik weet zeker dat ik in de nieuwe situatie wel eens een kaartje voor niks gekocht ga hebben, doordat er bijvoorbeeld vertraging is tussen Gent en Antwerpen, waardoor ik de aansluiting mis. Ik begrijp ook niet waarom de Fyra niet elk uur gaat rijden. Minder treinen betekent dus dat heel veel mensen niet met de gewenste trein kunnen reizen, te meer omdat je niet eens mag staan in de Fyra omwille van 'het comfort voor de reiziger.' Ik kom echter liever staand op mijn plaats van bestemming dan helemaal niet.”

Tom Deneire woont in Gent en werkt in Den Haag. Hij reist twee keer in de week heen en weer. “Dat kost me momenteel met een Benelux tourrailpas 66 euro per week. De reistijd bedraagt daarbij net geen 3 uur. Ik werk per jaar ongeveer tien maanden en  betaal dus 2640 euro. Mijn werkgever betaalt daarvan een deel terug, waardoor het mij nog 1040 euro kost op jaarbasis. Vanaf 9 december met Fyra wordt dat tussen 184 euro en 125,6 euro per week, al zal ik van dat tweede tarief wellicht niet vaak kunnen genieten, omdat mijn reistijden niet altijd voorspelbaar zijn. Dat betekent dus tussen de 7360 en 5024 euro op jaarbasis. Na aftrek van mijn onkostenvergoeding betekent dat tussen de 6320 en 3984. Met Fyra wordt de reistijd theoretisch wel wat ingekort, al is ook dit relatief, omdat ik nog geen zicht heb op de aansluitingen die ik in Antwerpen en Rotterdam moet halen.”

Hedwigepolder.

Het grootste probleem ligt uiteraard in het verdwijnen van de intercityverbinding tussen Antwerpen en Roosendaal. Een dergelijke verbinding zou veel problemen voor de reiziger kunnen oplossen, omdat men – eenmaal aangekomen op het Nederlandse net - geen reserveringen hoeft te maken voor treinverbindingen naar de rest van het land. De uitbating van deze lijn is de verantwoordelijkheid van de NMBS. Aan de Belgische zijde blijft het echter stil. De trajecten zouden reeds gereserveerd zijn voor “andere treinen” klinkt het. Daarmee is de kous blijkbaar af.

Kwatongen beweren dat de weigerachtige houding van de Belgische overheid om werk te maken van een intercity tussen Antwerpen en Roosendaal een wraakactie is voor de trage besluitvorming in Nederland om het onder water zetten van de Hedwigepolder - de in Europees verband afgesproken milieucompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Hoewel het een sappig verhaal is, lijkt het eerder onwaarschijnlijk, omdat dit laatste valt onder Vlaamse bevoegdheid.

Drukke snelweg.

De voormalige Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu, Schultz van Haegen, heeft op 30 oktober in een brief aan de Tweede Kamer laten weten te zullen zoeken naar oplossingen om een goede verbinding tussen Noord-Brabant en Noordoost Nederland met België te garanderen. Zolang er nog geen oplossing is zal ze er bij de NS voor pleiten om de Fyra tenminste ook te laten stoppen in Breda. Een deel van de reiswinst wordt daardoor echter weer teniet gedaan.

De Nederlandse reizigersorganisatie Rover heeft al een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingsautoriteit, waarmee ze het ‘monopolistische’ gedrag van de NS aanklagen, meldt het NRC Handelsblad. Ze klagen de kunstmatige prijsopdrijving van de NS voor reizigers naar België aan, die behalve de Fyra geen keuze meer hebben. Op haar site zegt Rover: “Er zijn mensen die dagelijks pendelen van Antwerpen naar Rotterdam en omgekeerd en er zijn grote aantallen studenten die van de trein gebruik maken. Dat zijn armoedzaaiers, die niet in de dure treinen thuis horen die NMBS en NS Hispeed besteld hebben voor de hogesnelheidslijn. Die zoeken het maar uit. Het wordt drukker op de autoweg tussen Breda en Antwerpen.”

Fyra: terug- en vooruitkijken.

Voor de Fyra is het meest rampzalige scenario uitgekomen. De trein voldoet totaal niet aan de eisen en is door de NS langs de kant gezet. Gevolg is dat de reizigers in de kou staan. Bovendien er is heel veel belastinggeld mee gemoeid. Het is zaak om nu zowel vooruit te kijken naar een oplossing, als om terug te kijken om te leren van gemaakte fouten. Bij beide staat zorgvuldigheid voorop.

De PvdA vindt het goed dat de regering nog deze week een waterdicht plan eist van de NS over het treinverkeer naar Brussel. Het is goed dat de regering ook inventariseert welke andere mogelijkheden er zijn. Het kabinet zet volle druk op de ketel om er voor te zorgen dat de reiziger weer snel kan beschikken over een goede treinverbinding met Brussel, en tegelijkertijd de rekening voor de belastingbetaler beperkt blijft. De belangen zijn immers groot, voor zowel de reiziger als de belastingbetaler.

Ik verwacht snel duidelijkheid over de vraag of en hoe de NS de afspraken met de reiziger en de overheid gaat nakomen. Het allerbelangrijkste is dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag weer verbonden worden met Antwerpen en Brussel en dat reizigers uit Brabant en Zeeland ook weer makkelijk en snel naar België kunnen reizen.

Daarnaast moeten we ook terugkijken. Daar gaat geen trein extra van rijden, maar de onbeantwoorde vragen moeten wel beantwoord worden. Het Fyra dossier loopt al meer dan 10 jaar, het gaat om veel geld en is zowel technisch als juridisch bijzonder complex. Omdat er nog veel vragen open staan, steunt de PvdA een parlementaire enquête. Wij vinden dat het zwaarste middel dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft, nu op zijn plaats is. In een parlementaire enquête staan de ondervraagden onder ede en zijn zij verplicht om te verschijnen. Door een enquête krijgen we antwoord op de vele vragen die nu nog open staan. De hoofdvraag moet zijn, hoe heeft het zover kunnen komen? De komende tijd gaat een voorbereidende commissie kijken welke onderzoeksvragen we precies gaan stellen.

Voor de PvdA staat zorgvuldigheid in dit dossier voorop. Natuurlijk moeten er zo snel mogelijk weer hogesnelheidstreinen tussen Nederland en België gaan rijden en tevens dienen alle vragen beantwoord te worden over de vraag hoe dit zover heeft kunnen komen. Maar de snelheid mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de besluitvorming. Deze keer moeten echt alle mogelijkheden worden bekeken en moeten we geen overhaaste beslissingen nemen. Het is daarom goed dat het kabinet zorgvuldig werkt aan een oplossing voor de toekomst, en het parlement haar zwaarste onderzoeksmiddel inzet om na te gaan wat hier mis is gegaan.

Fyra finito.

Update: Mansveld bevestigt voornemen NS te stoppen met Fyra ... NS topman Bert Meerstadt stapt op.

NS topman Bert Meerstadt stapt op naar aanleiding van het Fyra-debacle. Dat heeft de spoorwegmaatschappij bevestigd. De Telegraaf meldt dat het bedrijf helemaal stopt met de Fyra.

Updates onderaan

De NOS meldt:

"Het ministerie van Financiën, de enige aandeelhouder van het spoorbedrijf, zou hebben voorkomen dat de NS met het nieuws naar buiten treedt. Financiën wil naar verluidt wachten tot half juni om gelijk met een gewijzigd plan te komen ter vervanging van de problematische hogesnelheidstrein."

Meerstadt wordt per 1 oktober opgevolgd door Timo Hughes, thans directeur van de bloemenveiling FloraHolland. In een persbericht stelt Meerstadt:

"Het vinden van een goede vervoersoplossing tussen Nederland en België over de hogesnelheidslijn, zoals afgesproken met de staatssecretaris, zie ik als een belangrijke opdracht die ik af wil ronden. Daarna is het tijd het stokje over te dragen aan Timo."

Vrijdag werd bekend dat de Belgische NMBS de Italiaanse hogesnelheidstrein aan de kant zet vanwege niet aflatende problemen. Nederland wil eerst een onderzoek afwachten dat half juni klaar zou zijn. Daarna wil ook de Kamer nog over de probleemtrein discussiëren.

De NOS:

In de rapporten van ingenieursbureaus staat onder meer dat de assen van sommige Fyra's al na enkele kilometers last hadden van roest. Daardoor zouden ze kunnen breken. Ook waren er problemen met de claxons, remmen, accu´s en vielen er onderdelen van de treinen af. Het lukte de Italiaanse fabrikant AnsaldoBreda niet om de problemen op tijd te verhelpen.

In totaal heeft Nederland zestien treinen besteld bij AnsaldoBreda. De NS heeft tot nu toe negen Fyra-treinen, vijf daarvan zijn buiten dienst gesteld wegens problemen. Er zijn nog zeven treinen besteld, voor 21 miljoen euro per stuk. Het drama kan volgens deskundigen tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro gaan kosten.

Update:

NRC Handelsblad meldt:

Minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) houdt het besluit van NS om te stoppen met de Fyra voorlopig tegen. (...) De bewindsman wil eerst goed bekijken wat de consequenties en de risico’s zijn om de hogesnelheidstrein naar de leverancier terug te sturen. 

Fyra-constructeur 'verbijsterd' door beslissing NMBS.

Fyra-bouwer AnsaldoBreda reageert "verbijsterd en ontgoocheld" op de beslissing van de NMBS om het contract met de Italiaanse constructeur stop te zetten. Het bedrijf bekijkt welke acties kunnen worden ondernomen.

AnsaldoBreda vindt dat de uitleg van de NMBS niet overeenstemt met de realiteit. De redenen om het contract op te zeggen zijn niet van technische maar van andere aard, argumenteert de firma.

Het bedrijf, een dochter van het Finmeccaninca-concern, zegt nog geen officiële communicatie te hebben ontvangen van de NMBS.

De aankondiging van de NMBS is bovendien "beledigend" voor het werk van de vele Nederlandse, Belgische en Italiaanse werknemers die weken aan het werk zijn geweest om de contracten na te komen.

AnsaldoBreda zal alle acties evalueren nodig om de belangen en het imago van het bedrijf te verdedigen.

De NMBS besliste vrijdag om het contract voor de Fyra-hogesnelheidstrein te ontbinden. De trein werd van bij zijn indienstneming geplaagd door ernstige incidenten en fouten.

'Fyra met omkoping binnengehaald'.

Heel Nederland kon het aan zijn water voelen, maar het wordt nu steeds duidelijker dat er waarschijnlijk omkoping in het spel is geweest bij de aankoop van de Fyra. Zo schrijft De Telegraaf vandaag.

De Italiaanse treinbouwer AnsaldoBreda zou vooraf al geweten hebben dat het de aanbesteding van de hogesnelheidstreinen zou gaan winnen. Dat concluderen onderzoekers van accountantsbureau Ernst & Young.

Een concurrerende treinfabrikant had toen al zijn bedenkingen bij de aanbestedingsprocedure. "Het Franse bedrijf Alstom wilde naar de rechter stappen omdat tijdens de aanbesteding fout op fout werd gestapeld", verteld een bron die een grote rol speelde bij de aanbestedingsprocedure.

Alstom zag af van een gang naar de rechter om de relatie met opdrachtgever NS niet te verstoren. Een woordvoerder van Alstom kon niet ingaan op de kwestie, omdat alle werknemers van die bij de aanbesteding waren betrokken inmiddels elders werken, wat misschien ook wel weer typisch is.

De Fyra mag nooit meer in ons land rijden. Tot die conclusie kwam NMBS-topman Marc Descheemaecker vanmiddag. En gelukkig maar, want de foto’s die de NMBS vanmiddag op een persconferentie toonden, zeggen genoeg…

De treinstellen van de Fyra lopen over van de gebreken, die in sommige gevallen levensgevaarlijk zijn.

Zo krulde er tijdens een testrit een metaalstrip op het dak volledig naar boven, gevaarlijk dicht in de buurt van de bovenleiding.

Fabrikant Fyra vindt kritiek niet terecht.

De fabrikant van de Fyra-treinen neemt juridische stappen tegen de Belgische spoorwegen. Volgens de Italiaanse bouwer klopt de kritiek op de hogesnelheidstrein niet.

De Fyra ging in december rijden van Amsterdam via Rotterdam naar Brussel, maar had veel problemen. De Belgische Spoorwegen maakte vrijdag bekend te willen stoppen met de Fyra-treinen. Ze zouden onbetrouwbaar en onveilig zijn.

Volgens de Belgische Spoorwegen kan Nederland beter ook met de Fyra stoppen. De Italiaanse fabrikant vindt de Belgische kritiek niet terecht.

Half miljard euro.

De problemen met de Fyra hebben de Staat tot nu zeker een half miljard euro gekost. Dat zegt vervoerseconoom Bert van Wee van de TU Delft. Van Wee zegt dat de Staat verlies lijdt door de te vroege aanleg van de hogesnelheidslijn, die ook door de regio Rijnmond loopt. Die lijn werd in 2009 opgeleverd en kostte 7,2 miljard euro en is de afgelopen jaren veel minder gebruikt dan verwacht.

De Nederlandse staatssecretaris Mansveld neemt nog geen besluit over de Fyra. Ze wil wachten op een rapport van de NS.

NMBS verontwaardigd over uitlatingen constructeur Fyra-treinen.

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft verontwaardigd gereageerd op de uitlatingen van de Italiaanse constructeur AnsaldoBreda dat de Fyra-treinen door zijn Nederlandse en Belgische klanten niet goed werden onderhouden. AnsaldoBreda zegt dat een gebrek aan onderhoud aan de basis liggen van de problemen met de trein, terwijl er volgens de Italiaanse groep ook in periodes van grote sneeuwval onverantwoord snel zou zijn gereden. AnsaldoBreda gaat volgens de NMBS te ver door de schuld van de problemen met de trein op zijn klanten te proberen afschuiven. De spoorwegmaatschappij zegt dat de treinstellen dagelijks en op een normale manier werden onderhouden, maar met structurele problemen werden geconfronteerd. AnsaldoBreda had ook verontwaardigd gereageerd op het feit dat de NMBS foto's van de beschadigde treinen had gepubliceerd en gezegd klacht te zullen indienen om zijn imago te beschermen. AnsaldoBreda wil ook een schadeclaim indienen omdat de NMBS het contract voor de levering van Fyra-treinen opzegt. 

Parket start vooronderzoek naar aankoopprocedure Fyra-treinen.

Het Brusselse parket is een vooronderzoek geopend naar de aankoopprocedures voor de Fyra-hogesnelheidstrein. De beslissing is het gevolg van een klacht van de raad van bestuur van spoorwegmaatschappij NMBS op basis van een audit-rapport van consulent Ernst & Young. Mark Descheemaecker, topman van de spoorwegmaatschappij, had aan de consulent in februari aan de consulent gevraagd een audit uit te voeren over het aankoopproces van de Fyra-treinen. Descheemaecker merkte daarbij op dat er in het directiecomité van de spoorwegmaatschappij tien jaar geleden felle discussies zijn geweest over de aankoop. Over de inhoud van het audit-rapport werden geen concrete details bekend gemaakt, maar Descheemaecker benadrukte dat een overheidsinstantie of een ambtenaar wettelijk verplicht is om melding te maken van mogelijke onregelmatigheden. De spoorwegmaatschappij heeft inmiddels definitief beslist om de Fyra-treinen niet in dienst te nemen.

De Grote Fyra-farce: politici en topambtenaren in de boksring; belastingbetaler krijgt de factuur.

Gewoontegetrouw worden ook deze keer de misstanden die na het Fyra-débâcle aan de oppervlakte komen door de toplui van de NMBS in andermans schoenen geschoven. Hoewel de NMBS-top een veertigtal reisjes naar Italië maakte (‘Dat er veertig dienstreizen plaatsvinden over het design van de trein, vind ik ongelofelijk onverantwoordelijk van Descheemaecker’, aldus David Geerts (SP.A)) wijzen alle vingertjes nu richting Nederland (‘Want wij waren verantwoordelijk voor onder meer het design en de uitrusting van de trein, niet voor de technische aspecten,’ aldus NMBS-topman Descheemaeker.) Een zoveelste leugen? Een Italiaanse vakbondsman beweert nu dat de NMBS en de Nederlandse Spoorwegen (NS) zich half mei in een brief positief uitlieten over het technisch rapport van de Fyra.

Bestaat er trouwens één voorbeeld van een NMBS-topman die de verantwoordelijkheid voor wat mis loopt in het bedrijf bij zichzelf zocht? Want terwijl Nederland en België druk bezig zijn elkaar met de vinger te wijzen, trekken in eigen land nu ook Etienne Schouppe (waar kennen we die naam ook al weer van?) en Karel Vinck hun respectieve paraplu’s open. AnsaldoBreda, de producent van de Fyra, verwerpt ondertussen alle beschuldigingen van de NMBS en de Nederlandse Spoorwegen en wijt de schade aan de treinstellen aan onverantwoord gebruik van de trein tijdens de hevige sneeuwval van januari.

Een onderzoekscommissie dan maar?

Een commissie is altijd een doofpot, schrijft Guido Lauwaert in Knack. Als na vijf jaar, het gemiddelde bestaan van een commissie, moet toegegeven worden dat de schuld of de verantwoordelijkheid uit de eigen korf komt, wie zal zich daar dan nog druk om maken.

Waar zoveel schuldigen zijn dreigt altijd het risico dat uiteindelijk iedereen en dus niemand echt de schuld krijgt, schrijft het Eindhovens Dagblad.  De schade is te groot om dat te laten gebeuren. De roep om een parlementaire enquête is dan ook begrijpelijk. Niet dat daarmee de schade alsnog kan worden beperkt, maar wel in de hoop dat ervan wordt geleerd. Al blijft het zonde dat opnieuw veel energie moet worden gestoken in achterom kijken, terwijl de kwakkelende economie er juist om vraagt om de blik te vestigen op de toekomst.

Bij een parlementaire enquête kunnen mensen onder ede worden gehoord, schrijft De Dagelijkse Standaard. Dat is nodig omdat er bedrijfsgevoelige informatie boven tafel moet komen. "Het Fyra-dossier loopt al meer dan 10 jaar. Het gaat om veel geld en is zowel technisch als juridisch bijzonder complex, " aldus PvdA-Kamerlid Duco Hoogland.  (...) Technisch of niet, feit is, dat reizigers soms vijf uur langer deden over hun reis met de beoogde snelle trein en dan ben je natuurlijk klaar ermee. Maar de belastingbetaler krijgt de factuur op de mat.

Geen fouten gemaakt bij homologatie Fyra-treinen.

De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS) heeft in het Fyra-dossier geen fouten gemaakt. Dat heeft Thierry Breyne, topman van de dienst, in een gesprek met Gazet Van Antwerpen benadrukt. De dienst had in september aan de Fyra-trein van de Italiaanse producent AnsaldoBreda een homologatie gegeven. Melchior Wathelet, staatssecretaris voor mobiliteit, heeft aangekondigd de rol van de dienst in het Fyra-dossier te zullen onderzoeken. Volgens Breyne heeft de DVIS zich voor de homologatie echter gebaseerd op een rapport van het Nederlandse expertisebureau Lloyd. Hij voegt er aan toe dat AnsaldoBreda over alle vereiste Europese certificaten beschikte. Omwille van een aantal vragen besliste de DVIS volgens Breyne bovendien om slechts een voorlopige vergunning toe te kennen. Hij zegt wel dat er over veiligheid en design geen enkele opmerkingen waren. Door de onophoudelijke problemen met de Fyra-trein hebben de Belgische en Nederlandse spoorwegen beslist om de Fyra definitief uit dienst te nemen.

Nooit meer een Fyra-trein op Belgisch spoornet.

Spoorwegmaatschappij NMBS ontbindt het contract met de Italiaanse groep AnsaldoBreda voor de levering van Fyra-hogesnelheidstreinen. Dat heeft Marc Descheemaecker, topman van het spoorbedrijf, gezegd. De Fyra-hogesnelheidstrein, die de verbinding tussen Brussel en Amsterdam diende te verzekeren, werd in december vorig jaar operationeel, maar diende door een eindeloze reeks van technische problemen al snel opnieuw uit dienst te worden genomen. Analyses over de problemen zijn volgens Descheemaecker echter vernietigend gebleken voor de Fyra-trein. Volgens de NMBS-topman wordt de Fyra met zoveel problemen geconfronteerd dat het quasi onmogelijk wordt om de trein ooit op een degelijke manier te laten rijden. Het spoorbedrijf wil ook de gemaakte kosten, onder meer voor het inzetten van vervangende treinen, recupereren van AnsaldoBreda, dat echter met zware financiële problemen wordt geconfronteerd. AnsaldoBreda beticht de NMBS van contractbreuk.

Fyra blijft wellicht nog minstens twee jaar op stal.

Er moet wellicht niet worden verwacht dat de hogesnelheidstrein Fyra, die een nieuwe verbinding tussen Brussel en Amsterdam diende te verzekeren, voor het midden van het decennium opnieuw operationeel zal zijn. Er moet zelfs rekening mee worden gehouden dat de trein nooit meer zal terugkeren. Dat heeft een manager bij de Belgische spoorwegen gezegd. In Nederland wordt aangestuurd op een onderzoek naar een permanent alternatief voor de Fyra, ontwikkeld door het Italiaanse concern AnsaldoBreda. De trein werd in december vorig jaar in gebruik genomen als opvolger van de populaire Benelux-trein, maar werd onophoudelijk met technische problemen geconfronteerd, zodat beslist werd om de dienst op te schorten in afwachting dat de producent de nodige verbeteringen zou doorvoeren. Eind juni zullen het Nederlandse en Belgische parlement de toekomst van de spoorverbinding Amsterdam-Brussel opnieuw bekijken.

Nederlandse Spoorwegen rekenen dit jaar niet meer op Fyra-trein.

De Fyra-hogesnelheidstrein zal dit jaar vrijwel zeker niet meer rijden. Mogelijk kan de trein, die een snelle verbinding diende te garanderen tussen Amsterdam en Brussel, pas in april volgend jaar weer in gebruik worden genomen. Dat hebben een aantal bronnen bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) tegenover de krant De Telegraaf gezegd. Er kon ook niet bevestigd worden of de Fyra ooit opnieuw zal rijden. De Fyra maakte begin december vorig jaar zijn debuut als vervanger van de Benelux-trein. De nieuwe trein, die werd ontwikkeld door de Italiaanse constructeur AnsaldoBreda, werd echter van de eerste dag met grote technische problemen geconfronteerd, waardoor talloze vertragingen werden opgetekend en vele ritten dienden te worden afgeschaft. Uiteindelijk werd beslist om de Fyra tijdelijk uit dienst te nemen, tot een oplossing kon worden gevonden voor de problemen. AnsaldoBreda heeft in principe tot eind april tijd om de problemen op te lossen.

Staat Fyra nog een jaar in de garage?

Volgens ingewijden kan het wel een jaar duren vooraleer de problemen met de Fyra, de hogesnelheidstrein tussen Brussel en Amsterdam, zijn opgelost. Dat hebben een aantal experts tegenover de Nederlandse krant De Telegraaf gezegd. Daarbij wordt gewag gemaakt van bijzonder ernstige softwarefouten in het beveiligingssysteem van de trein. Het Italiaanse bedrijf AnsaldoBreda, producent van de Fyra, heeft van de Belgische en Nederlandse spoorwegmaatschappijen drie maanden tijd gekregen om de problemen op te lossen. In de Nederlandse krant wordt echter opgemerkt dat die deadline nagenoeg onmogelijk kan worden gehaald, zodat het hoogst onzeker zou zijn dat de Fyra ooit nog zou rijden. Spoorwegmaatschappij NMBS zegt niet te willen reageren op speculaties in de media, maar stelde wel vast te houden aan de deadline die aan AnsaldoBreda werd opgelegd.

Alternatief voor Fyra-treinverbinding in dienst genomen.

De spoorverbinding tussen Den Haag en Brussel, in vervanging van de uitgevallen Fyra-trein, is gedeeltelijk hersteld. Twee keer per dag wordt een intercity tussen beide steden ingezet. In de loop van volgende maand, wanneer meer materieel beschikbaar zal zijn, zou die frequentie worden opgetrokken tot acht ritten per dag. De trein stopt in Mechelen, Antwerpen, Roosendaal, Dordrecht en Rotterdam. In tegenstelling tot de Fyra rijdt de intercity niet door naar Amsterdam. Door de drukte op het spoor tussen Den Haag en Amsterdam kan de intercity vanuit België niet verder rijden dan Den Haag. De intercity zal in ieder geval blijven rijden totdat de Nederlandse Spoorwegen en de NMBS de Fyra-treinen weer veilig en betrouwbaar in kunnen zetten. De Fyra-hogesnelheidstrein werd in december vorig jaar gelanceerd, maar diende door onophoudelijke technische problemen vorige maand alweer uit dienst te worden genomen.

Antwerpse winkeliers voelen problemen met Fyra-trein.

De problemen met de Fyra-hogesnelheidstrein hebben ook negatieve gevolgen voor de Antwerpse winkeliers. Dat is gebleken uit een enquête van Voka Antwerpen-Waasland. Luc Luwel, directeur van de werkgeversorganisatie, merkt op dat veel Nederlanders op zaterdag naar Antwerpen plegen te komen om te shoppen. Door de problemen met de Fyra-trein kunnen de Nederlandse consumenten volgens Luwel echter niet meer op een betrouwbare treinverbinding rekenen, zodat ze minder snel geneigd zouden zijn om de verplaatsing naar Antwerpen te overwegen. Ook bij het lanceren van de Fyra-trein, die immers duurder was dan de vroegere verbindingen, werd volgens Voka al een daling in de Nederlandse interesse opgemerkt. Na het opschorten van de Fyra-verbinding zou het probleem echter nog duidelijker zijn geworden. Het inschakelen van een intercity tussen Den Haag en Brussel is volgens Luc Luwel dan ook bijzonder welkom. 

Schade door Fyra-problemen lopen mogelijk op tot 5 miljoen euro.

De problemen met de Fyra-hogesnelheidstrein heeft spoorwegmaatschappij NMBS tot nu toe al een bedrag tussen 2 miljoen euro en 5 miljoen euro gekost. Dat blijkt volgens de krant De Standaard uit een eerste raming die de maatschappij heeft gemaakt om tegen AnsaldoBreda, de Italiaanse constructeur van de trein, een schadeclaim te kunnen indienen. In het schadebedrag werden onder meer de kostprijs van vervangende bussen en compensaties voor de reizigers opgenomen, maar ook het loon van Fyra-personeel dat niet op andere treinen kon worden ingezet, zoals werknemers die de cateringdiensten moeten verzorgen. Die service wordt op een klassieke trein immers niet geboden. Het schadebedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de Fyra-treinen weer kunnen worden ingeschakeld. De Belgische spoorwegmaatschappij zou voorschotten eisen op de uiteindelijke schadevergoeding.

Alternatief Fyra nog niet onmiddellijk op de sporen.

Het alternatief voor de hogesnelheidstrein Fyra loopt vertraging op. Vanuit verschillende hoeken werd al gemeld dat de Beneluxtrein, die door de Fyra begin december werd vervangen, vanaf maandag opnieuw zou worden ingeschakeld. De berichten werden echter zowel door de Belgische als de Nederlandse spoorwegmaatschappij ontkend. De spoorbedrijven melden daarbij dat de onderhandelingen over het alternatief voor de Fyra nog volop aan de gang zijn. De Fyra werd midden januari door aanhoudende problemen en technische defecten voorlopig uit dienst genomen. Sindsdien verzorgt alleen nog de Thalys een rechtstreekse verbinding tussen Brussel en Amsterdam. Er wordt echter opgemerkt dat het niet zo eenvoudig is om de Beneluxtrein meteen weer opnieuw in te schakelen. De trein moet immers worden ingepast in de rittenschema’s. De Belgische en Nederlandse spoorwegen hebben een snel alternatief voor de Fyra beloofd.

Intercity zal Fyra vanaf half februari vervangen.

De falende hogesnelheidstrein Fyra wordt vanaf de tweede helft van februari vervangen door een intercity tussen Brussel en Den Haag. Dat heeft spoorwegmaatschappij NMBS bekend gemaakt. De trein zal aanvankelijk twee keer per dag een verbinding verzorgen tussen de stations Brussel-Zuid en Den Haag Hollands Spoor. In de loop van de maand maart wordt de frequentie opgetrokken tot drie verbindingen per dag. Omwille van het drukke treinverkeer op de hoofdlijn naar Amsterdam, moeten reizigers naar de Nederlandse hoofdstad in Rotterdam overstappen. Ondertussen wordt volgens de NMBS hard gewerkt om de problemen met de Fyra-sneltrein op te lossen. Er wordt aan toegevoegd dat later zal worden bekeken of de Fyra terug op een betrouwbare manier kan worden gebruikt. De NMBS zegt de Fyra nog niet helemaal af te schrijven. Voor de zomervakantie zou een definitieve evaluatie volgen over de verbinding Amsterdam-Brussel.

Fyra-verbinding Antwerpen-Breda onbepaald uitgesteld.

De verbinding met de Fyra-sneltrein tussen Antwerpen en Breda is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Reden voor de beslissing zijn de talloze problemen die met de Fyra-trein worden opgetekend. Dat heeft de krant La Libre Belgique gemeld. Normaal moest de verbinding Antwerpen-Breda in april worden gestart. Volgens spoorwegmaatschappij NMBS zijn er op dit ogenblik zeven treinen te weinig om de verbinding te kunnen verzorgen. Bovendien wordt gewezen op het tijdelijke rijverbod voor de Fyra-trein op het Belgische spoor. De trein zou acht keer per dag een verbinding moeten maken tussen Breda en Antwerpen en zou ook stoppen in het Belgische station Noorderkempen. Door het inschakelen van de Fyra-trein zou de reistijd tussen Breda en Antwerpen worden gehalveerd tot een half uur. Nederland en België sloten eind vorig jaar een akkoord over de verbinding, nadat meer dan een decennium was onderhandeld om een hogesnelheidsverbinding tussen Breda en Antwerpen op te zetten.

Spoorwegmaatschappij NMBS werkt aan alternatief voor Fyra-trein.

Spoorwegmaatschappij NMBS wacht niet op een oplossing voor de Fyra-problemen en start met testritten van een nieuwe reizigerstrein. Dat heeft Gazet van Antwerpen gemeld. De maatschappij zou een plan hebben om zijn locomotieven Type-18 in te zetten als alternatief. De spoorwegmaatschappij heeft honderdtwintig exemplaren van de locomotieven, die vooral ingezet worden voor het trekken van dubbeldekstreinen. De locomotief kan op een normaal spoor rijden, maar kan ook ingezet worden op een hogesnelheidslijn, waardoor het Type-18 de Fyra-trein van de Italiaanse constructeur AnsaldoBreda zou kunnen vervangen. Er zouden op korte termijn testritten worden opgezet op het Antwerpse spoornet. Marc Descheemaecker, topman van de Belgische spoorwegmaatschappij, overlegt met de Nederlandse spoorwegmaatschappij NS Hispeed en Nederlands staatssecretaris voor infrastructuur Wilma Mansveld over mogelijke alternatieve scenario’s voor de Fyra.

NMBS ontkent tests met alternatief voor Fyra-trein.

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft formeel ontkend dat er de volgende dagen testritten zouden worden uitgevoerd met een alternatief voor de Fyra-treinen. Daarmee reageert de maatschappij op mediaberichten waarin gezegd werd dat het spoorbedrijf met zijn locomotieven Type-18 testritten zou opstarten op het Antwerpse net. De locomotief zou immers ook ingezet kunnen worden op hogesnelheidslijnen en dus een potentieel alternatief kunnen vormen voor de Fyra. De maatschappij wijst er echter op dat de locomotief niet gehomologeerd is voor het Nederlandse netwerk. Een dergelijke homologering neemt bovendien geruime tijd in beslag. Omwille van het verschil in voltage, wordt ook van technische problemen gewag gemaakt. Het spoorbedrijf zegt wel allerlei opties te bekijken om een antwoord te bieden aan de technische problemen met de Fyra en het verzekeren van een reizigersverbinding tussen België en Nederland. 

Geduld met hogesnelheidstrein Fyra is helemaal opgeraakt.

De hogesnelheidstrein Fyra, die Brussel met Amsterdam verbindt, moet uit roulatie worden gehaald tot de betrouwbaarheid van de dienstverlening kan worden gegarandeerd. Dat heeft kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) gezegd. In afwachting zou er volgens hem tijdelijk een extra pendeltrein kunnen worden ingelegd tussen Antwerpen en Roosendaal. De factuur van die dienst kan volgens Van den Bergh worden gestuurd naar het Italiaanse bedrijf AnsaldoBreda, constructeur van de Fyra-trein. Het is volgens het kamerlid onbegrijpelijk dat de problemen nog steeds aanslepen. De Fyra werd begin december in gebruik genomen, maar werd sindsdien constant met technische problemen geconfronteerd. Bij de recente winterprik liepen drie Fyra-treinen bovendien schade op. Daarop werd beslist om de treinen voorlopig niet langer te laten uitrijden. Ook gaan er stemmen op om de Benelux-trein, die door de Fyra werd opgevolgd, opnieuw in te schakelen. Open Vld vraagt een hoorzitting over de problemen met de trein.

Fyra had in België slechts een tijdelijke toestemming.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben de oude Beneluxtrein opgeheven, terwijl het bedrijf wist dat de Fyra slechts een tijdelijke toestemming had om op het Belgische spoor te rijden. Dat heeft het Nederlandse RTL Nieuws gemeld. Volgens de Nederlandse reizigersorganisatie Maatschappij voor Beter Openbaar Vervoer had de Belgische Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) aan de hogesnelheidstrein slechts een voorlopige vergunning toegekend tot eind januari. De Nederlandse organisatie zegt dat de Nederlandse Spoorwegen dan ook een grote gok hebben gewaagd om de Beneluxtrein op te heffen vooraleer er een definitieve toelating voor de Fyra was verkregen. Volgens de Belgische inspectiedienst had de tijdelijke vergunning echter geen verband met eventuele veiligheidsproblemen, maar wel met de compabiliteit met het eigen gsm-netwerk van het Belgische spoorbedrijf.

Snel bijkomende oplossingen voor alternatief Fyra.

De Belgische en Nederlandse spoorwegen willen nog deze week bijkomende oplossingen uitwerken voor reizigers die lijden onder het wegvallen van de hogesnelheidslijn Fyra. Dat heeft Marc Descheemaecker, topman van spoorwegmaatschappij NMBS, gezegd op een hoorzitting voor Belgische en Nederlandse parlementsleden in de Belgische Senaat. De Fyra, de nieuwe hogesnelheidslijn die de Beneluxtrein moest vervangen, is een fiasco gebleken. Door onophoudelijke technische problemen diende de trein, die begin december werd gelanceerd, al opnieuw uit dienst genomen te worden. De Italiaanse treinconstructeur AnsaldoBreda heeft nog drie maanden tijd gekregen om de problemen op te lossen. Inmiddels is al in een beperkt alternatief aanbod voorzien met extra treinen tussen Antwerpen en Roosendael. Volgens Marc Descheemaecker wordt er echter op korte termijn nog aan verdere oplossingen voor de reiziger gewerkt.

Nederlandse minister eist alternatief voor Fyra.

De Nederlandse en Belgische spoorwegen moeten nog voor het einde van de maand een plan voorstellen om reizigers een alternatief te bieden voor de falende hogesnelheidstrein Fyra. Dat heeft Wilma Mansveld, Nederlands staatssecretaris voor infrastructuur en milieu, gezegd. De alternatieve treindienst moet volgens de staatssecretaris worden georganiseerd tot de dienstverlening van de Fyra weer betrouwbaar is. Ook voerde Mansveld aan te willen weten op welke manier de spoormaatschappijen een permanente oplossing zullen uitwerken voor de problemen en hoeveel tijd dat in beslag zou nemen. De staatssecretaris zei ook dat de Nederlandse Spoorwegen moeten onderzoeken hoe de problemen zo ver hebben kunnen komen. De Fyra werd begin december in gebruik genomen op het traject Brussel-Amsterdam, maar is door onophoudelijke problemen al uit dienst genomen.

Enquêtecommissie Fyra presenteert dreigrapport.

Voorzitter Arie Slob van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de Fyra heeft vannacht het rapport ‘Cultuuromslag of je kop eraf’ gepresenteerd. In het rapport staan de nodige dreigementen en aanbevelingen voor zowel de NS als het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Volgens Slob bevat het rapport harde woorden, maar was dat gezien de ernst van de situatie onontkoombaar. “Het is cruciaal dat men inziet dat er iets moet veranderen in het beleid. Dat is ook in het belang van de veiligheid van staatssecretaris Mansveld en haar familie.”

De commissievoorzitter pleit voor enkele stevige maatregelen. “Dit vraagt om een meer zorgvuldige afweging van alle bestuurders in de besluitvorming bij grote infrastructurele projecten. We zouden het als commissie betreuren als beleidsmakers straks een pink moeten missen.”

De NS krijgt het advies voortaan onderling beter te communiceren en een cultuuromslag tot stand te brengen. Slob: “De commissie heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe topman Harald Kouwenaar deze veranderingen kan realiseren. Al is het maar omdat wij weten waar zijn kinderen naar school gaan en hij ze vast niet in een plas bloed terug wil vinden. Dit heeft hij ook tegenover de commissie bevestigd.”

De commissie-Slob is in totaal enkele dagen bezig geweest met het achterhalen van de woonadressen van de bestuurders die verantwoordelijk waren voor de Fyra. Slob: “Hierdoor konden we in onze conclusie zeer gerichte aanbevelingen doen aan de betrokkenen.”

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma is gematigd positief over de conclusies van het rapport. “Allereerst mijn complimenten voor het harde werk van de sympathieke leden van de commissie. Het rapport biedt een perspectief voor het openbaar vervoer en een constructief debat zonder bloedvergieten. Dat laatste was een nadrukkelijke voorwaarde van de CDA-fractie.”

Staatssecretaris Mansveld heeft aangifte gedaan van het rapport.

Inspectie: verbod testritten Fyra verlengd.

AMSTERDAM De komende tijd worden er geen testritten uitgevoerd met de Fyra.

Er gold al een verbod tot donderdag. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakte in een brief aan de Maatschappij Voor Beter OV bekend dat het verbod nu is verlengd. Tot nader order zijn er geen

testritten of andere ritten, zo staat in de brief.

De Maatschappij Voor Beter OV had de ILT een brief gestuurd met het verzoek om een rijverbod voor de Fyra, omdat die ,,ook bij testritten levensgevaarlijk kan zijn''. Maandag maakte de NS bekend te willen stoppen met de hogesnelheidstrein vanwege de vele technische mankementen aan de toestellen. België besloot dat vrijdag al.

Fyra: de fabrikant reageert.

De Nederlandse en Belgische spoorwegen hebben zich afgelopen week openlijk gekeerd tegen de door beide organisaties bestelde hogesnelheidslijn Fyra. De treinen worden geplaagd door defecten en mankementen en rijden al maanden niet meer.  

De grote vraag is nu: waar is het fout gegaan en waren de problemen niet te voorzien geweest? Vandaag laat fabrikant AnsaldoBreda zijn verhaal horen op een persconferentie in Italië. Waarheen wijst de vinger van de treinmaker? 

2004.

AANBESTEDING FYRA.

De NS heeft ambitieuze plannen voor een treinverbinding tussen Nederland en België. De spoorwegmaatschappij belooft op den duur minimaal 32 treinenritten tussen Amsterdam en Brussel, inclusief 16 Thalys-treinen naar Parijs. Daarnaast moeten vier treinen tussen Den Haag en Brussel gaan rijden en 16 vanaf Breda. 

Tijdens de aanbestedingsprocedure voor de treindienst, melden zich vier bedrijven: Alstom (de fabrikant van de Thalys uit Frankrijk), Siemens (de fabrikant van de ICE-treinen), de Belgische firma BN en AnsaldoBreda uit Italië. In de laatste fase van de procedure blijven de Italiaanse en Franse maatschappij over, waarop de NS besluit in zee te gaan met de goedkopere AnsaldoBreda. Waar Alstom een goede reputatie heeft met het bouwen van hogesnelheidstreinen, heeft het Italiaanse bedrijf alleen ervaring met het produceren van stoptreinen en de metro

De eerste trein moet in 2007 gaan rijden. 

Lance Armstrong mag Fyra niet besturen.

De spoorvakbonden hebben Lance Armstrong voor onbepaalde duur verboden machinist te zijn van de Fyra. ‘Door overal op tijd aan te komen, schaadt hij de reputatie van de machinisten’, claimt ACOD Spoor.

‘Pas als de NMBS aantoont dat Lance Armstrong weer betrouwbaar is, mag hij van ons opnieuw met een Fyra rijden.’ Dat stelt Jean-Pierre Goossens van ACOD Spoor. ‘Armstrong is schadelijk voor de reputatie van de machinisten. Hij belazert zijn collega’s, gebruikt verboden middelen en wil steeds op tijd zijn bestemming bereiken. Dat laatste is onmogelijk te realiseren, want het treinnetwerk is daar hoegenaamd niet op voorzien. Dat brengt het hele treinverkeer in de war. Daarom hebben wij afgedwongen dat hij wordt geschorst als machinist van de Fyra tot hij de normen en waarden der treinbestuurders beter onder de knie heeft.’

De NMBS is nochtans zeer tevreden over Lance Armstrong. Volgens CEO Mark Descheemaecker moet elke machinist ervoor zorgen dat zijn trein op tijd ter bestemming arriveert. ‘Hoe dat gebeurt maakt ons niets uit. Dat het überhaupt gebeurt, mag soms een wonder genoemd worden. Met Armstrong als machinist kwam er zelden een trein te laat aan. En gelijk heeft hij: ik zou ook niet graag schadeclaims betalen van boze pendelaars die niet op tijd bij hun lief geraken. Hij brengt met zijn aanvallende rijgedrag dynamiek in het treinverkeer. Er heerst nu een sfeer van gezonde concurrentie op de werkvloer. Bovenal wordt er weer over de spoorwegen gesproken. Voor die publiciteit zijn we hem heel dankbaar.’

Volgens collega-machinisten was Armstrong niet alleen agressief, maar saboteerde hij ook andere Fyra-treinstellen. ‘I’m a bully’, gaf de Texaan vannacht toe in zijn tweede interview met Oprah Winfrey. ‘Ik wil overal de beste in zijn. Het is niet mijn doel om stipt op tijd aan te komen in Brussel: ik wil er te vróég zijn. Daarbij schuw ik de harde middelen niet. De treinstellen van collega’s saboteren is een efficiënte manier om mezelf vrije baan te geven. Ja, ik gebruik daarvoor doping. Op tijd in Brussel of Amsterdam arriveren met een Fyra is onmogelijk zonder hulp van verboden middelen. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik vals speel. Mijn collega’s kunnen gebruikmaken van dezelfde middelen als ik.’

Lance Armstrong:

‘Op tijd arriveren met een Fyra is onmogelijk zonder hulp van verboden middelen’.

‘Ik kick op snelheid en zeker van de duizelingwekkende snelheden die een Fyra weet te halen’, huilde Armstrong bij Oprah uit. ‘Toen ik wielrenner was, had ik een US Postaltrein. Betrouwbaar en stipt. Die zette mij altijd op het juiste moment af aan de voet van een berg. Maar echt snel ging dat niet. Met een Fyra rijden is echt een verrijking voor mijn persoonlijke loopbaan. Ze mogen me alles afpakken, mijn zeven Tourzeges, mijn Olympische medailles en ze mogen mij zelfs schorsen zo lang ze maar willen, maar van mijn carrière als machinist van de Fyra blijven ze af!’

Belgische Fyra-slachtoffers krijgen wietpas.

De NMBS en de Nederlandse Spoorwegen zullen misnoegde Fyra-reizigers proberen te paaien met een wietpas. Nederlanders krijgen ter compensatie vrijstelling van verkeersboetes op de Belgische wegen.

Dat de problemen met de Fyra hardnekkig aanhouden, is geen nieuws meer. Dat de NMBS en de NS dat nu eindelijk óók beseffen, is dat wel.

De twee spoorwegmaatschappijen hebben een deal gesloten over een compensatie voor gestrande reizigers. ‘Veel passagiers verliezen uren van hun kostbare tijd doordat de trein opeens stilvalt. Daar zit je dan, uitkijkend over een grauw landschap, in een lelijke trein, omgeven door mensen die je wegens hun aanstootgevende nationaliteit enkel kunt verachten’, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. ‘Zulke slachtoffers van het systeem willen wij tegemoetkomen met een wietpas.’

Met de wietpas kunnen Belgische toeristen zich eindelijk weer helemaal onnozel smoren in de roemrijke Hollandse coffeeshops. ‘Reizigers die zich vóór hun terugreis aan een stevige toep wagen, zullen het allicht niet merken wanneer hun trein zonder aanwijsbare reden stilvalt’, hoopt Crols. ‘Dat maakt het voor iedereen aangenamer.’

Bij reizigersorganisatie TreinTramBus is men gecharmeerd door de bocht van de NMBS. ‘Voor het eerst lijken de spoorwegmaatschappijen de klachten van de passagiers serieus te nemen’, zegt woordvoerder Jan Vanseveren. ‘We zijn blij dat de NMBS de problemen bij de wortel aanpakt en niet enkel aan symptoombestrijding doet. Wij hopen nu enkel dat die wietpas ook recht geeft op stevige shit waar je lekker van gaat trippen. Als het om wiet van den Aldi gaat, hoeft het niet voor ons.’

De gulle compensatie door de NMBS geeft de populariteit van de geplaagde Fyra een flinke boost. ‘Heel wat passagiers boeken nu een ticket in de hoop dat hun trein onderweg naar Nederland stilvalt of tout court níét vertrekt’, erkent Crols. ‘Honderd procent zekerheid heb je natuurlijk nooit, maar bij ons staat deelnemen toch vaak gelijk aan winnen.’

Nederlanders passagiers die niet of veel te laat op hun Belgische bestemming arriveren, krijgen een vrijstelling van verkeersboetes op de Belgische wegen. ‘Ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn’, fronst Rikkert Biemans de wenkbrauwen. ‘Ik heb geen officieel rijbewijs, dus wat ben ik nou met zo’n vrijstelling?’

Ook Barrie Butsers vindt de compensatie tekortschieten. ‘Sowieso hoeven wij ons geen moer aan te trekken van de Belgische politie. Ten vroegste over negen maanden kan er een boete van jullie blauwe smurfen in de bus vallen’, zegt de zelfverklaarde snelheidsduivel. ‘En weet je wat echt ellendig is: als ik dan eens met de wagen door België wil scheuren, sta ik gezellig stil in één van jullie eeuwige files. Dan nog liever de Fyra. Kan ik wat dametjes proberen op te vrijen.’

TreinTramBus:

‘Als het om wiet van den Aldi gaat, hoeft het niet voor ons’.

Los daarvan heeft de NMBS nog meer goed nieuws: ‘Drie Fyra-treinstellen zijn gisteren stipt op tijd uit Brussel-Zuid vertrokken!’, stelt woordvoerder Crols. ‘Helaas vielen ze onderweg naar Nederland alweer stil. Mogelijk raakten de treinstellen ondergesneeuwd, want we hebben ze nog altijd niet teruggevonden.’

Man filmt snelheid Fyra, sterft van verveling.

Een machinist heeft met zijn camera de snelheidsmeter van de Fyra gefilmd. Doordat de trein maar bleef stilstaan, is de 24-jarige man uiteindelijk bezweken aan verveling. ‘Een trage, pijnlijke dood.’

Machinist Stef Moens had op het dashboard een camera gemonteerd om de snelheid van de hogesnelheidstrein te filmen. Om 8.19 uur was hij in Brussel vertrokken richting Amsterdam en dat verliep relatief lekker. Kort voor de Nederlandse grens bereikte de Fyra zelfs een snelheid van 20 kilometer per uur, zo kon de politie achteraf opmaken uit de videobeelden.

Maar even voorbij de grens sloeg het noodlot andermaal toe. Voor de zoveelste keer sinds zijn lancering een maand geleden kwam de trein tot stilstand. Liefst 45 minuten was er geen beweging in het ding te krijgen. Al die tijd bleef Moens naar het schermpje van zijn camera staren.

‘Uiteindelijk is hij bezweken aan chronische verveling’, zegt woordvoerder Bart Crols van de NMBS. ‘We betreuren het overlijden en zullen de schuld zo veel mogelijk afschuiven op onze collega’s van de Nederlandse Spoorwegen.’

‘Het is verdorie altijd hetzelfde met die kaasbollen’, voegt Crols er off the record nog aan toe.

Volgens specialisten gebeurt het slechts zeer uitzonderlijk dat mensen sterven aan verveling. ‘Maar machinisten op de Fyra vervelen zich door de hopeloze stilstand wel uitzonderlijk veel’, weet professor Rik Torfs, zelf een ervaringsdeskundige als het op verveling aankomt.

‘Het is een trage, pijnlijke dood. Een beetje wat je ervaart als je de jaarlijkse conferentie van Geert Hoste bekijkt’, oppert expert Guga Baúl. ‘Je ademhaling begint te vertragen, je hartslag wiegt zichzelf in slaap en zonder dat je het merkt, trekt alle bloed uit je gezicht. Je mond gaat een beetje openhangen, er komt speeksel uitgedropen, en je ogen draaien zoetjesaan weg. Ondertussen krijsen hoge stemmetjes in je achterhoofd dat je moet wegkijken, maar hun snerpende gepiep bereikt je bewustzijn niet meer. Even blaast er nog een zacht geruis door je oren en dan rest enkel het grote niets. De dood.’

Bart Crols (NMBS):

‘We zullen de schuld zo veel mogelijk afschuiven op onze collega’s van de Nederlandse Spoorwegen’

Ook onder de inzittenden van de trein kwamen heel wat mensen om door verveling. Enkel nerds met een smartphone wisten zich te redden door op Facebook, Twitter en Google+ 45 minuten lang te klagen dat de trein weer eens stilstond.

Stilstaande Fyra biedt daklozen beschutting.

Thans alreeds stelt de redactie u voor de voldongen feiten van 2013. Zo wordt de Fyra ingezet voor daklozenopvang en stappen Michelle Martin en Walter Capiau in een gammel huwelijksbootje.

Ondanks allerhande voorzieningen zal de barre winterkou in het begin van 2013 vele daklozen treffen. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) broedt daarom op een ambitieus plan. Ze zet de hogesnelheidstrein Fyra in als opvangmiddel. ‘Het is er warm en het unieke aan de Fyra is dat de overnachting automatisch inbegrepen is. Eenmaal in Amsterdam aangekomen, moeten de daklozen daar wel blijven’, zegt De Block. ‘Al moet de trein eerst tot daar geraken natuurlijk.’

Nog op politiek vlak gaat het Antwerps burgemeester Bart De Wever niet voor de wind. Hij wordt half januari aangereden door een bakfiets en is op zijn minst tot juni 2014 werkonbekwaam. Liesbeth Homans neemt de burgemeesterssjerp over. Niet veel later breekt in ‘t Stad de grootste humanitaire crisis uit sinds 1585. Het Rode Kruis en de VN-blauwhelmen worden ingeschakeld om tentenkampen in de nabijgelegen dorpen op te zetten om de vluchtelingenstroom uit Antwerpen op te vangen.

In datzelfde Antwerpen gooit kunstenaar Jan Fabre in het kader van zijn nieuwste kunstproject met rotte Vlaamse tomaten naar ‘t Schoon Verdiep. Het Verbond van Vlaamse Hoveniers kan er niet mee lachen. ‘Die beelden gaan de hele wereld rond. Fabre besmeurt ons hele imago door met rotte tomaten te smijten. Alsof wij geen verse tomaten telen’, klagen de tuinders.

In het voorjaar tuimelen de kijkcijfers van VIER verder de dieperik in. Grote baas van Woestijnvis Wouter Vandenhaute grijpt drastisch in en koopt de VRT over. Topprogramma’s als Quiz me quick, Het journaal en Blokken worden afgevoerd wegens te hoge kijkcijfers en vervangen door herhalingen van FC De Kampioenen, Goesting en Kiekens. De Kruitfabriek haalt voor het eerst statistisch significante kijkcijfers.

De zomer wordt traditiegetrouw overheerst door komkommers en de Tour de France. Die laatste zal echter niet zo lang duren als gepland. Renners die niet betrapt worden op doping worden ervan verdacht gefoefeld te hebben tijdens de dopingcontrole. Zij worden onherroepelijk uit wedstrijd genomen en voor twee jaar geschorst. Voor het eerst in haar geschiedenis zal de Tour de France de eerste rustdag niet bereiken.

In showbizzland zal vooral het huwelijk tussen media-iconen Michelle Martin en Walter Capiau bijblijven. Het society-event wordt live uitgezonden door de VRT en deskundig van commentaar voorzien door Marlène de Wouters en André Vermeulen. ‘Het zijn bekende gezichten die tot de mondaine kringen behoren. Het is de kerntaak van de openbare omroep om zoiets in beeld te brengen.’

In Antwerpen breekt de grootste humanitaire crisis uit sinds 1585

Dat koningin Fabiola in september voor de vierde keer sterft, wordt zelfs door de hevigste royaltywatcher niet opgemerkt. De krantensites berichten enkel achter hun betaalmuur over het akkefietje.

Op het einde van het jaar wordt De Rechtzetting verkozen tot Site van het Jaar in de categorie ‘Helderziend.’ Haar accurate voorspellingsgaven worden zowel door de vakjury als de lezer erg op prijs gesteld.

Alternatief Fyra: rechtstreekse trein Eindhoven - Brussel.

EINDHOVEN – Brabant wil als tijdelijk alternatief voor de Fyra een rechtstreekse intercityverbinding tussen Eindhoven en Brussel.

De provincie Noord-Brabant en de steden Eindhoven, Tilburg en Breda hebben dat donderdag in een brief gevraagd aan staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur). "In onze ogen is er voor deze snelle treinverbinding een omvangrijke reizigersvraag", schrijven de provincie en gemeenten.

Niet verder met Fyra.

De Fyra zou gaan rijden tussen Amsterdam en Brussel en tussen Breda en Antwerpen, maar de Nederlandse en Belgische Spoorwegen willen niet verder met de trein. Breda vindt het tijd om profijt te gaan trekken van de investeringen die zijn gedaan om het station aan te sluiten op de hogesnelheidslijn, schrijft de gemeente in een eigen brief.

De NS presenteert vrijdag een tijdelijke oplossing voor de problemen rond de hogesnelheidslijn aan de staatssecretaris.

NMBS stopt definitief met Fyra.

Het is over en uit voor de Fyra in ons land. De NMBS zal dat later vanmiddag bekendmaken. Onze redactie heeft het nieuws al vernomen uit een betrouwbare bron, dichtbij de onderhandelingen.

De NMBS is al een tijdje bezig met een interne evaluatie van de Italiaanse trein van producent AnsaldoBreda. Op welke manier de NMBS het contract zal opzeggen, is nog niet duidelijk. De NMBS en het Nederlandse NS HiSpeed namen op 17 januari de Fyra uit dienst, omdat de stukken er letterlijk afvielen en ze de veiligheid van de reizigers niet meer konden garanderen.

De NMBS gaf AnsaldoBreda drie maanden de tijd om de problemen met de trein op te lossen. Maar de fabrikant heeft nog altijd geen gepast antwoord. In Nederland zal het nieuws hard aankomen. Want daar zitten ze nog met het grootste deel van de aangekochte treinen.

Fyra: van toptrein naar floptrein.

Al vanaf de eerste dag dat de Fyra-treinen op 9 december vorig jaar zijn gaan sporen tussen Brussel, Antwerpen en Amsterdam zijn er problemen op het traject. Treinen rijden niet of hebben veel vertraging. Een overzicht van de lijdensweg van 'de trein van de Aldi'.

29 juli 2012: Eerste reizigers in nieuwe Fyra-trein.

NS Hispeed heeft voor het eerst reizigers vervoerd met de nieuwe Fyra-trein. De hogesnelheidstrein V250 vertrok aan het einde van de middag van Amsterdam naar Rotterdam en kwam daar na 39 minuten aan.

30 november 2012: Testrit Fyra naar België gaat niet door.

De eerste testrit van de Fyra-trein met passagiers naar België gaat niet door. De nieuwe hogesnelheidslijn zou voor het eerst met passagiers naar Brussel rijden.

10 december 2012: Pech met Fyra op eerste werkdag.

De Fyra wordt op zondag 9 december opgenomen in de nieuwe dienstregeling. Op de eerste werkdag kampt de trein al met problemen. Tussen Amsterdam en Breda zijn treinen uitgevallen.

11 december 2012: Weer problemen met Fyra-trein. 

Met de Fyra-hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel zijn er opnieuw problemen. De trein rijdt niet door "een technisch mankement", zegt de NMBS.

12 december 2012: België wil uitleg NS Fyra-perikelen. 

Directieleden van de Nederlandse Spoorwegen en NS-dochter Hispeed moeten in België uitleg komen geven over de problemen rond de Fyra.

13 december 2012: Helft reizigers vertraagd met Fyra. 

De helft van de Fyra-reizigers is de afgelopen dagen niet op tijd op hun bestemming gekomen. Tweederde van de reizigers had een vertraging van een kwartier, 20 procent was langer dan een half uur extra onderweg.

17 januari 2013: Fyra rijdt niet meer.

De Fyra valt opnieuw uit. De NS en NMBS zeggen dat drie treinen zijn beschadigd op hun reis.

18 januari 2013: Fyra mag niet meer rijden.

Tijdens een inspectierit vinden inspecteurs een afgevallen rooster van de Fyra. Een blok ijs lijkt de oorzaak. De stukken vallen letterlijk van de trein. De bevoegde veiligheidsinstantie en waakhond van het spoor DVIS legt een rijverbod op. Tot op de dag van vandaag.

31 mei 2013: NMBS stopt definitief met Fyra. 

De raad van bestuur van de NMBS zal vrijdagmiddag bekendmaken dat ze het contract met het Italiaanse Ansaldobreda stopzetten.

Fyra uitrangeren en weer naar Italië sturen.

Tegen beter weten in hebben de spoorwegen weken aan een stuk hardnekkig het Fyra-project verdedigd. Om de paar dagen liet de NMBS haar woordvoerder opdraven om de toenemende kritiek van de duizenden moegetergde pendelaars te minimaliseren of te weerleggen.

Het waren slechts kinderziekten, de ongemakken zouden snel verdwijnen. Het ging van kwaad naar erger. “Dit is geen rommel”, verklaarde NMBS-topman Marc Descheemaecker recentelijk nog met het gezicht van een plechtige communicant. Nu aan het licht is gekomen dat de Fyra-stellen niet alleen met haken en ogen aan elkaar hangen maar ook nog eens een veiligheidsrisico inhouden voor de passagiers, geeft diezelfde Descheemaecker toe dat de problemen met de Italiaanse hogesnelheidslijn hallucinant zijn. Hij kondigde in één adem brutale maatregelen aan.

Vandaag maandag beslist een spoedvergadering van de raad van bestuur van de spoorwegen over het lot van de Fyra. De NMBStopman had het gisteren over twee opties die hij zijn bestuurders zou voorleggen. Zonder zich uit te spreken, was het uit zijn gespierde taalgebruik en lichaamstaal voor iedereen duidelijk dat de NMBS het contract met constructeur AnsaldoBreda over de levering van drie Fyra’s zal annuleren, wat reeds betaald werd wil recupereren en bovendien nog een fikse schadevergoeding zal eisen. De Nederlandse Spoorwegen hadden al eerder een soortgelijk standpunt ingenomen. Terecht. Blijkbaar hebben de twee maatschappijen een kat in een zak gekocht. In Denemarken hebben ze al enkele jaren ervaring met de Fyra en ze kunnen daar “hallucinante” verhalen over vertellen.

Een pendelaar vatte het uitstekend samen: “De Fyra heeft geen probleem, de Fyra is een probleem”. Een spiksplinternieuwe trein die meer stilstaat dan bolt en als hij dan eens rijdt ook nog onderdelen verliest, is totaal onbetrouwbaar en had al veel eerder uitgerangeerd moeten zijn. De spoorwegen hadden al veel eerder hun tanden moeten tonen aan de constructeur. AnsaldoBreda kan de defecten niet oplossen. Het ontwerp deugt gewoon niet? Intussen hebben de pendelaars Brussel-Rotterdam recht op een dit keer volwaardig alternatief. Vanaf vandaag. Iedereen heeft de ramp zien aankomen.

TreinTramBus en Rover: Geef ons onze Beneluxtrein terug.

Nadat er enkele dagen maar de helft van alle Fyra’s reden, rijden er vandaag [vrijdag 18 januari] helemaal geen Fyratreinen tussen Brussel en Amsterdam. De reizigers hebben het inmiddels helemaal gehad met de fiascotrein. Reizigersverenigingen TreinTramBus en Rover verwoorden de verzuchting van veel reizigers en pleiten voor een herinvoering van de klassieke trein tussen de beide landen. Ook de Thalys kan helpen, door deze trein voorlopig open te stellen tegen normaal tarief tussen Brussel en Amsterdam.

De spoorwegondernemingen NS Hispeed en NMBS Europe moeten hun prioriteit verleggen naar de reizigers en een betrouwbare, zo goed mogelijke treinverbinding tussen Nederland en België bieden. En dit graag ieder uur, zoals de afgelopen jaren en zoals beloofd was op de nieuwe verbinding. Nu de Fyra dit niet kan waarmaken, moeten de vroegere locomotieven en rijtuigen (die momenteel ongebruikt aan de kant staan) weer van stal worden gehaald. Kees Smilde, woordvoerder TreinTramBus: “Die vroegere Beneluxtrein was weliswaar niet perfect, die liet de reizigers ook wel eens in de steek, maar hij was veel betrouwbaarder dan de Fyra”.

De reizigersorganisaties pleiten ook voor het openstellen van de Thalys tegen een normaal tarief tussen Brussel en Amsterdam, zolang de Fyra-problemen aanhouden.

De reizigersverenigingen maken zich ernstig zorgen over het dalende aantal reizigers dat per trein de grens oversteekt. Door de onbetrouwbaarheid, de prijs- en reserveringsdrempel en de lage frequentie van de Fyra zoeken mensen andere middelen van vervoer of ze zien af van een bezoek aan een stad in hun buurland. Het is aan de spoorwegondernemingen om niet alleen de Fyra-onbetrouwbaarheid op te lossen, maar ook per direct voor een fatsoenlijk alternatief te zorgen.

Eerste Fyra van de dag vanuit Brussel niet vertrokken.

De eerste Fyra die vandaag vanuit Brussel naar Amsterdam zou vertrekken, is wegens een technisch defect afgeschaft. De reizigers is gevraagd de volgende Fyra te nemen, zo deelt de NMBS mee.

De hogesnelheidstrein zou om 6.18 uur in Brussel vertrekken om twee later in Amsterdam aan te komen, maar door een niet nader genoemd technisch defect kon de reis niet plaatsvinden. De passagiers kunnen overstappen op de volgende Fyra. Die vertrekt om 8.18 uur.

Fyra nog steeds onbetrouwbaar en duur.

De Fyratrein rijdt nu al een maand tussen Brussel en Amsterdam, maar de betrouwbaarheid blijft zwak en de prijs hoog. Reizigersvereniging TreinTramBus eist bij de Belgische en Nederlandse spoorwegen een betrouwbare en betaalbare trein.

"Mensen betalen nu gemiddeld een pak meer dan voor de oude Beneluxtrein, maar daar staat geen betere dienstverlening tegenover. De prijs-kwaliteitsverhouding is er dus drastisch op achteruitgegaan", zegt Vanseveren.

De Fyra werd met veel bombarie aangekondigd als de oplossing voor spoorvervoer tussen Brussel en Amsterdam. In de praktijk blijkt de trein, ook een maand na de lancering, nog steeds te kampen met veel uitval en vertragingen.

Jan Vanseveren, woordvoerder van TreinTramBus: “Dat een trein de eerste dagen met kinderziekten kampt, kunnen we nog  begrijpen, maar dat dit na een maand nog steeds het geval is, is onaanvaardbaar”.

Bovendien is de trein flink duurder geworden. Vooral een ticket Antwerpen-Rotterdam is duur in verhouding tot de afstand. Het goedkoopste kaartje Antwerpen-Rotterdam kost heen en terug 40 euro, een verdubbeling in vergelijking met een weekendretour op de oude Beneluxtrein.

"Mensen betalen nu gemiddeld een pak meer dan voor de oude Beneluxtrein, maar daar staat geen betere dienstverlening tegenover. De prijs-kwaliteitsverhouding is er dus drastisch op achteruitgegaan", zegt Vanseveren.

Wel zijn de NMBS en de Nederlandse tegenhanger NS Hispeed de reizigers een stuk tegemoet gekomen door een trein Antwerpen-Breda in het vooruitzicht te stellen. TreinTramBus en de Nederlandse tegenhanger Rover zijn vragende partij voor een dergelijke trein zonder verplichte reservering.

“Die trein is een eerste stap, maar dit volstaat niet. De trein zou maar om de twee uur rijden, dat is veel te weinig. De vroegere Beneluxtrein reed toch ook elk uur? Rond Antwerpen liggen drie grote steden: Brussel, Gent en Rotterdam. Naar Brussel en Gent rijden drie tot vier treinen per uur tegen een normaal tarief en zonder verplichte reservering. Naar Rotterdam heb je binnenkort de keuze tussen een dure en onflexibele trein enerzijds en één trein om de twee uur via Breda anderzijds. Alsof er tussen België en Nederland een ijzeren gordijn hangt", schetst Vanseveren.

Voor TreinTramBus kunnen de Fyra en een klassieke trein zonder probleem naast elkaar bestaan. De markt voor verplaatsingen tussen België en Nederland is daarvoor groot genoeg. Laat dus opnieuw een gewone intercitytrein over de grens rijden zoals de Beneluxtrein vroeger deed.

‘lobbycracy’ of ‘democracy’.

Een paar interessante vaststellingen deze week. De nieuwe Fyra, een dure hogesnelheidstrein maakt het veel moeilijker en duurder voor de reiziger om tussen België en Nederland te pendelen. De vroegere ‘gewone’ trein is afgeschaft onder druk van Europa die stelt dat internationale reizen niet gesubsidieerd mogen worden. De liberalisering van het spoorverkeer zorgt dus niet voor een groter aanbod en lagere prijzen zoals voorzien, maar voor het omgekeerde: minder aanbod en duurdere tickets. Deze grondige analyse van Herman Welter maakt duidelijk waarom het Europees beleid hier faalt.

Langs de andere krijgt de luchtvaartsector 20 miljoen euro steun van de regering. Blijkbaar hebben ze het moeilijk met de toegenomen concurrentie van de low cost maatschappijen en drukken de hoge brandstofprijzen op de winst. Dus wat doet onze regering: geld geven. We weten dat vliegen een steeds belangrijker oorzaak is van broeikasgassen. We weten dat op dit ogenblik vliegen veel goedkoper is dan de internationale trein, en het eigenlijk omgekeerd zou moeten zijn. We weten dat er nu geen taksen zijn op de kerosine, en dus de milieuschade van vliegen zal betaald worden door de komende generaties. En toch beslist de regering deze sector te subsidiëren. Ook de liberalen, normaal gezien tegenstanders van overheidssubsidies vinden dit een goed idee.

Wellicht vraag je je ook af hoe dit kan. De oplossing heb ik net gelezen in het nieuwe boek van Bernard Lietaer. Het fenomeen noemt  ‘lobbycracy’. Omdat lobbyisten duur zijn kunnen enkel groepen met veel geld er beroep op doen. Zo verwerven deze groepen politieke macht die vooral gebruikt wordt om regelingen uit te werken die de machtigen het mogelijk maakt om nog meer te verdienen. In dit geval: het lobbywerk van de TreinTramBus kan niet op tegen de lobbyisten van Brussels Airlines en co (die trouwens aandringen op jaarlijks 30 miljoen euro steun). Zo komen we er niet natuurlijk.  Wat ons te doen staat? De wantoestanden blijven aanklagen en met zijn allen lid worden van TreinTramBus.

Rutte en Peeters noemen problemen Fyra "kinderziektes".

Het technische falen van de Fyra doet het echte probleem vergeten: openbaar vervoer dat geen openbare dienst meer wil zijn.

Maak de tickets goedkoper, schaf de reserveringsplicht voor de Fyra af en vervang ze door een abonnementenformule, voorzie meer stopplaatsen, onderzoek of er niet een tweede operator moet toegelaten voor de uitbating van de lijn en zoek pragmatische oplossingen voor de technische problemen met de hogesnelheidstrein. Dat zijn de aanbevelingen die het Beneluxparlement doet aan de regeringen van de drie Beneluxlanden.

"We houden ons niet bezig met de welles-nietesdiscussie tussen de NMBS en de Nederlandse Spoorwegen (NS)", zegt Maya Detiège van de socialistische fractie. "We zoeken ook niet uit wie schuldig is aan wat. Waar het ons om te doen is, is een goede dienstverlening aan de burgers. En in dat opzicht is de Fyra niet bepaald een vooruitgang. Wat heb je aan een heel snelle trein als er niemand op zit, of als reizigers hem niet kunnen nemen? "

"De dienstverlening is erop achteruit gegaan", zegt Jef Van Den Bergh van de christen-democratische fractie. "Dat kan onmogelijk de bedoeling zijn. De IC-trein die 55 jaar zestien keer per dag reed, functioneerde wel goed. In elk geval beter dan wat we deze week gezien hebben met de Fyra".

Aanbevelingen.

"Belangrijk is nog dat onze aanbevelingen gedragen worden door àlle fracties van het Beneluxparlement", zegt Bart Tommelein, die voor de liberalen in het Beneluxparlement zit. "Het zijn dan wel 'maar' aanbevelingen, adviezen dus, maar ze hebben wél een breed draagvlak, in alle betrokken landen."

De impliciete kritiek van de Beneluxparlementariërs op de top van NMBS en NS is intussen niet mals: de tickets kosten te veel, die reserveringsplicht is er ook te veel aan, er moeten meer ritten per dag komen, er moeten meer stopplaatsen komen - vooral tussen Roosendaal en Antwerpen is er een capaciteitsprobleem -, en met de technische mankementen moet op korte termijn komaf worden gemaakt. En, als de huidige partners er niet uitkomen, dan moet nagegaan worden of er niet een tweede exploitant op de lijn wordt toegelaten. .

Kinderziektes.

Vlaams minister-president Kris Peeters en de Nederlandse premier Mark Rutte stellen de de beruchte Fyra voorlopig niet in vraag. "Het gaat om prachtige infrastructuur, maar het materiaal heeft met kinderziektes te kampen", zei Rutte, die met de wagen naar Brussel kwam.

Mark Rutte heeft vertrouwen in de NS en de NMBS. "Het gaat om aanloopproblemen en het spoor is met man en macht bezig om die op te lossen. De politiek moet opletten om er niet zelf met de schroevendraaier heen te rennen", verklaarde hij na afloop van het onderhoud met Peeters.

Beneluxparlement.

Het Beneluxparlement, bestaande uit 21 Belgische, 21 Nederlandse en 7 Luxemburgse parlementariërs van de verschillende assemblees in de drie Beneluxlanden, verschaft de regeringen van de drie landen adviezen op het gebied van economische en grensoverschrijdende samenwerking. Het Beneluxparlement houdt de drie betrokken regeringen ook op de hoogte van de meningen die leven in de parlementaire assemblees waaruit zijn leden afkomstig zijn.

De leden van die assemblee zijn vandaag en morgen te gast op het Binnenhof in Den Haag en buigen zich - omwille van de actualiteit - over de problemen met de hogesnelheidstrein Fyra. Die rijdt sinds zondag tussen Brussel en Amsterdam en heeft nog niets dan problemen gekend door technische storingen.

Fyra of de teloorgang van de openbare dienstverlening.

Bij alle ellende met de klantonvriendelijke Fyra-trein blijft een belangrijk aspect onderbelicht. De indienstneming van de flitsende Fyra en het verdwijnen van de populaire Benelux betekenen de zoveelste stap in de teloorgang van de openbare dienstverlening in het internationale treinverkeer. Het liberale spoorwegbeleid van de EU is nefast voor het klassieke grensoverschrijdende treinverkeer. Leve de auto.

We sporen even terug in tijd. In 1954 lanceerde de toenmalige president van de Nederlandse Spoorwegen F.Q. den Hollander de Trans Europ Express (TEE), een luxetrein voor reizigers 1ste klas tussen de belangrijkste steden in West-Europa. De dienst begon op 2 juni 1957.

Kenmerkend was dat de TEE's niet meer hoefden te stoppen in grensstations voor douane- en identiteitscontrole. Schengen avant la lettre. In 1987 werd afscheid genomen van het sterke merk dat de TEE op het spoor had gezet. Een aantal TEE-treinen werden EuroCity's die ook toegankelijk waren voor passagiers met een kaartje 2de klas. Maar de betrokken spoorwegmaatschappijen verwaarloosden de nieuwe, minder aansprekende merknaam. Wellicht omdat ze alle heil verwachtten van de Train à Grande Vitesse die toen al met succes tussen Parijs en Lyon flitste.

Maar in die tijd kon je nog steeds met dag-, nacht- en autotreinen de grens over. Met één treinkaartje kon je bijvoorbeeld van Oostende naar alle stations in Europa reizen.

Ook de internationale treinen werden, terecht, als openbare dienst beschouwd.

Grenzen.

En toen begon het arrogante Europa zich vanuit een ivoren toren in Brussel te bemoeien met de ijzeren weg. Niet gehinderd door kennis van zaken. Het spoor moest worden geliberaliseerd. Concurrentie was het toverwoord, in het belang van de belastingbetaler en de reiziger. Lagere kosten, goedkopere tickets en een betere dienstverlening. De internationale treinen mochten niet langer worden gesubsidieerd.

Terwijl de EU de mond vol heeft over het Europa zonder grenzen, wordt het met dag moeilijker om met de trein over de grenzen te komen. Nochtans zouden alle treinen in Europa als openbare dienstverlening moeten worden beschouwd. We zijn toch een Unie?

Hogesnelheidstrein Breda-Antwerpen rijdt vanaf april.

Vanaf 8 april 2013 verbindt een hogesnelheidstrein Breda en Antwerpen. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) heeft dit afgesproken met de Belgische en Nederlandse spoorvervoerders (NMBS en NS). De hogesnelheidstrein Fyra gaat acht keer per dag rijden tussen Breda en Antwerpen en ook stoppen op het Belgische station Noorderkempen. Dit akkoord was een voorwaarde van het ministerie om de Fyra tussen Amsterdam en Brussel te mogen rijden. Nu dit akkoord is bereikt, mogen NMBS en NS deze trein vanaf 9 december in de dienstregeling opnemen.

`Treinreizigers zijn straks sneller dan ooit in België. Of je nu uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, of Breda komt,` aldus staatssecretaris Mansveld. `Met Fyra kom je vanuit Amsterdam bijna een uur eerder aan in Brussel dan met de Benelux-trein die nu rijdt. De reistijd tussen Breda en Antwerpen is straks minder dan een half uur. Voor deze hogesnelheidstrein geldt géén toeslag en géén reserveringsplicht.`

De reistijd tussen Breda en Antwerpen is nu 1 uur en 8 minuten, vanaf april zijn reizigers nog maar de helft van de tijd onderweg. Naast de hogesnelheidstreinen tussen Nederland en België, kunnen reizigers ook de huidige stoptrein tussen Roosendaal en Antwerpen nemen. NS en NMBS proberen deze treinreis eind 2013 meer dan vijf minuten korter te laten duren. Nu is de reistijd nog 44 minuten. Nederland draagt per jaar 2,5 tot 3,5 miljoen bij aan de treindiensten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen.

Met de overeenkomst komt een einde aan jarenlange onderhandelingen tussen Nederland en België. Sinds 2001 zijn vele pogingen gedaan om met België een akkoord te bereiken over een hogesnelheidsverbinding tussen Breda en Antwerpen. Met dit akkoord tussen vervoerders en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is ook de juridische procedure van de Nederlandse staat tegen NMBS van de baan, zo schrijft Mansveld aan de Tweede Kamer.

Amsterdam-Brussel.

Fyra tussen Amsterdam en Brussel stopt onderweg op station Schiphol, Rotterdam Centraal en Antwerpen Centraal. De reistijd tussen Amsterdam en Brussel wordt 55 minuten korter. Vanaf 9 december duurt deze reis 2 uur en 1 minuut, in plaats van de huidige 2 uur en 56 minuten. Voor deze trein geldt een speciaal tarief en reserveringsplicht. NMBS en NS hebben afgesproken abonnementen aan te gaan bieden voor Fyra.

Den Haag.

Er gaat geen directe hogesnelheidstrein rijden tussen Den Haag en Brussel omdat deze financieel niet haalbaar is. Passagiers vanuit Den Haag reizen vanaf 9 december via Rotterdam. Zij kunnen dan op Rotterdam Centraal op hetzelfde perron overstappen op de trein naar Brussel. Vanaf dat moment duurt de reis tussen Den Haag en Brussel 1 uur en 44 minuten. Dat is een half uur tijdwinst; nu zijn reizigers met de Benelux-trein nog 2 uur en 15 minuten onderweg.

'Misbruik van het monopolie'.

'Meneer, het is een ramp. De Fyra moet zondag gaan rijden, maar we hebben nog steeds geen informatie over de prijzen van de kaartjes en de dienstregeling. Ik werk al een aantal jaren bij de NMBS, dan raak je wel wat gewend. Maar dit is echt heel erg.' Hans Moleman

Frustratie aan het loket voor de internationale treinen op het Centraal Station van Brussel - echter ditmaal niet van reizigers, maar van het personeel van de spoorwegen zelf. De vraag leek eenvoudig: gaat de Fyra, de verguisde nieuwe flitstrein door de lage landen, inderdaad zondag rijden? En hoe laat? En wat mag het kosten?

De NMBS-medewerkers weten het niet, maandagmiddag. Er wordt nog 'op hoog niveau' onderhandeld over het nieuwe paradepaardje, klinkt het bij de informatiebalie. "Er is gewoon ruzie, meneer, tussen Belgie en Nederland. En wij moeten maar afwachten, we kunnen geen behoorlijke inlichtingen geven aan onze klanten. Ik word er bang van."

De frustratie aan de NMBS-balie sluit goed aan bij de boosheid onder reizigers tussen België en Nederland, die gewend zijn aan de oude vertrouwde Benelux-trein. Die wordt geschrapt met de introductie van de Fyra, hebben de Nederlandse Spoorwegen aangekondigd.

Toeslag op abonnement.

Aan het einde van de dag komt er toch meer duidelijkheid. In een gezamenlijk communique laten de NMBS en de NS weten dat de Fyra tussen Brussel en Amsterdam zondag begint. Tien keer per dag, later nog uit te breiden tot zestien keer. En vanaf april volgend jaar doet de snelle trein ook Antwerpen- Breda erbij, acht keer per dag.

"Het verwachte verlies van deze verbinding zal gelijk verdeeld worden tussen Belgische en Nederlandse kant", melden de spoorbedrijven. Het klinkt als een moeizaam compromis dat nog niet helemaal af is. Want is een abonnement bijvoorbeeld mogelijk? Het communique: "Beide partners werken momenteel aan een tariefformule voor reizigers die op zeer regelmatige basis gebruik zullen maken van Fyra. Voor de huidige abonnees van de Beneluxtrein wordt een overgangsperiode voorzien. Zij kunnen hun abonnement blijven gebruiken op de Fyra, met betaling van een toeslag van 4 euro in tweede klas."

Veel reizigers hopen dat de spoorwegen onder publieke druk nog zullen bijdraaien, blijkt uit de oprichting van Facebookgroepen die zich tegen de afschaffing van de vertrouwde intercity Brussel- Amsterdam richten. Die trein, één elk uur, verdwijnt nu zaterdagavond uit de dienstregeling. "Ik neem de Fyra niet. Ik wil een betaalbare Intercity", meldt Hendrik op het forum Treinreiziger.nl. "Niet zo'n onding waar je twee weken op voorhand moet boeken om een duurder kaartje te kopen, waar je je fiets niet in kwijt kunt, enzovoort."

Alternatief.

De Nederlandse en Belgische reizigersorganisaties Rover, MVBOV en TreinTramBus hebben al een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Europese Commissie.

Kern van hun verhaal: de spoorwegen misbruiken hun monopolie om de klanten een te dure, onhandige trein op te dringen. Er moet een behoorlijk alternatief komen, stellen de reizigersverenigingen voor. De steun van het Belgische spoorwegpersoneel lijken de klanten in ieder geval te hebben.

Want ook aan het informatieloket in Antwerpen wordt maandag opvallend meelevend gereageerd. "Het is de liberalisering, he? Misbruik van monopolie", oordeelt de dienstdoende beambte.

Er behoort eenvoudig naast de Fyra een betaalbare Benelux-trein te blijven, vindt hij. "Ik hoop dat voor de belangen van de reizigers wordt gekozen."

HAAGSE STAATSKAS.

Hoe werd de Fyra zo prijzig?

De Fyra - Zweeds voor vier - is de nieuwe snelle trein van de lage landen. Maar het ambitieuze project om Amsterdam, Schiphol, Den Haag, Rotterdam, Antwerpen en Brussel vlotter te verbinden loopt niet van een leien dakje.

De Fyra is in feite een Thalysjunior. De in Italië gemaakte V250- treinen met hun aparte neus - ontworpen door Pininfarina en door treinliefhebbers al Kruimeldief gedoopt - rijden over dezelfde aparte HSL-spoorbaan en hebben een top van ruim 250 kilometer per uur, tegen 300 voor de Franse Thalys. Die top wordt overigens zelden gehaald op het korte traject.

De Fyra is een project van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de KLM, waar de Belgische NMBS zich bij aansloot. De Nederlanders overheersen de speciaal opgerichte firma High Speed Alliance (HSA) die de Fyra-treinen exploiteert. Vanaf het begin in 2009 is er forse kritiek geweest op de hoge prijzen. Die vloeien voort uit het feit dat het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat het recht om met de snelle trein te rijden aan de NS gunde, maar pas nadat in Den Haag het prijskaartje onverantwoord was opgedreven.

De liberale minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) kwam er door schade en schande achter. De Fyra trok te weinig klanten en ging zelfs bijna op de fles. Schultz kwam in november 2011 met een reddingsplan, waarbij ze de NS toestond voorlopig toch veel minder geld te betalen. De Haagse staatskas mist zo bijna 400 miljoen euro die in een optimistische liberale bui al was ingeboekt.

AnsaldoBreda verwerpt kritiek over falende Fyra.

NAPELS – De Italiaanse bouwer van de Fyra-treinen AnsaldoBreda verwerpt de kritiek over technische mankementen aan de treinen die zijn geleverd aan Nederland en België. Dat zei topman Maurizio Manfellotto van AnsaldoBreda donderdag op een persconferentie in Napels.

Hij wees erop dat het dagelijkse onderhoud dat AnsaldoBreda had aanbevolen voor de snelle treinen, niet is opgevolgd. Daardoor konden er problemen ontstaan toen het flink begon te sneeuwen. De topman zei dat tientallen technici uit Italië, Nederland en België die aan de Fyra werken, de kritiek niet onderschrijven. Het gaat volgens hem vooral om kinderziektes die moeten worden opgelost.

Het Italiaanse bedrijf is van plan een schadeclaim in te dienen tegen de Belgische spoorwegen, omdat zij niet verder willen met de Fyra. Manfellotto ging nog niet in op de Nederlandse situatie, omdat in Nederland nog een besluit moet worden genomen. Hij heeft daarover alleen informatie uit de media. De NS heeft aangegeven ook te willen stoppen met de Fyra, omdat de treinen „onvoldoende betrouwbaar” zijn. Het kabinet bespreekt de kwestie vrijdag.

De topman bood zijn excuses aan voor zijn uitspraak over brieven die de Belgische en Nederlandse spoorwegen aan AnsaldoBreda hadden gestuurd waarin zij aangaven tevreden te zijn. Deze brieven zijn medio januari gestuurd, voordat de problemen begonnen, en niet pas in mei. Volgens Manfellotto ging het om een misverstand.

NS stopt definitief met Fyra.

De NS gaat niet verder met de hogesnelheidstrein Fyra.

Dat is maandag bekendgemaakt na overleg van de directie met staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor). Directie en raad van commissarissen van de NS stellen maandagavond dat uit onderzoek blijkt dat de trein 'onvoldoende betrouwbaar' is.

Het bedrijf concludeert dat 'de technische gesteldheid van de V250-treinen en het ontbreken van zicht op oplossingen voor de problemen geen vertrouwen geven op herstel'.

NS heeft maandagochtend aan staatssecretaris Mansveld het voorgenomen besluit toegelicht. Deze week stuurt het bedrijf een uitgebreide rapportage naar Mansveld en naar minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën).

De Belgische Spoorwegen maakten vrijdag al bekend definitief te stoppen met de trein vanwege de gebreken.

In beeld: De schokkende mankementen van de Fyra.

Elektrische draden die onder de treinstellen bungelen, verbrande accu's en loszittende deuren. Foto's uit rapportages over de Fyra geven een schokkend beeld van de afgedankte hogesnelheidstrein van het Italiaanse AnsaldoBreda. Na de Belgische NMBS, gaf maandag ook de NS aan te stoppen met het project. Topman Bert Meerstadt werd geslachtofferd. Een overzicht van de defecten van de Fyra.

Mansveld noemt stoppen met Fyra 'verstandig besluit'.

Staatssecretaris Mansveld van Spoor vind het een verstandig besluit van de NS om te stoppen met de Fyra. Dat zei ze maandag aan het begin van de avond. De NS wil van de Fyra af omdat de technische problemen waar de hogesnelheidstrein last van heeft, maar niet opgelost worden.

Stagiair(e) Marketing Fyra.

Functietype.

Stage.

Kalendergegevens.

Startdatum: zo spoedig mogelijk.

Reageren kan vanaf: niet van toepassing.

Reageren kan tot en met: 15-2-2013.

De aanmelding is gesloten.

Functieomschrijving.

Wat ga je doen? Voor de afdeling Fyra Binnenland zijn wij per direct voor marketing op zoek naar een student voor een meewerkstage . De inhoud van de stage betreft het meewerken en meedenken bij proposities en campagnes op de marketingafdeling. De stagiair werkt dedicated voor Fyra Binnenland. Waar ben je goed in?

Ben jij de geschikte kandidaat?

Dan volg je een HBO/WO opleiding in de richting van commerciële economie, small business of een aanverwante studie met Marketing als hoofdvak. Je bent geïnteresseerd in het marketingvak. Je bent creatief, flexibel, leergierig, daadkrachtig en je kunt goed plannen, want dat is voor de stage essentieel. Ook kun je goed je mannetje staan in een dynamische omgeving en houd je van aanpakken.

Hier ga je werken.

NS Hispeed is het hogesnelheidsmerk van NS en biedt hogesnelheidsvervoer aan op internationale bestemmingen én in Nederland. NS Hispeed beschikt over 

eigen medewerkers op de treinen, een eigen marketingafdeling en een eigen verkooporganisatie voor de treinen Fyra, Thalys, ICE International, Eurostar, TGV en InterCity Berlijn. Binnen dit brede aanbod van 

producten en diensten liggen kansen voor stagiairs die hun persoonlijke ontwikkeling willen verbinden aan het realiseren van doelstellingen van een organisatie die opereert op het snijvlak van maatschappij en commercie. 

De marketingafdeling is verantwoordelijk voor de marketingstrategie en marktbewerking. Als een klantgerichte organisatie werken wij aan het leveren van een optimaal treinproduct voor de zakelijke- en vrijetijdreiziger en de forens. De afdeling is onderverdeeld in Behoud, Acquisitie, Producten Internationaal (Thalys, ICE International, Eurostar, TGV, InterCity Berlijn en InterCity Brussel) en Fyra Binnenland. Hierin zijn disciplines als Marktbewerking, Klantexpertise, Productmanagement, Pricing en Marketingcommunicatie / Marketing PR vertegenwoordigt.

Vind je dit interessant? Wat wij je bieden is een interessante, boeiende en leerzame werkervaring in een inspirerende en uitdagende omgeving en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. Naast een zorgvuldige begeleiding, ontvang je vanzelfsprekend een passende stagevergoeding. 

Tevens hebben we een stagevereniging (interNS) die jou de mogelijkheid biedt om kennis te maken met andere stagiair(e)s en de verschillende bedrijfsonderdelen die NS rijk is. 

Je kunt direct solliciteren door op de button solliciteren te klikken waarbij je gevraagd wordt om je CV en motivatiebrief toe te voegen. 

Neem voor meer informatie contact op met Marlou van Iersel (Campus Recruiter Stagedesk), telefoon 06-30158259 of via 030-2353646.

'NS stopt met Fyra en topman vertrekt'.

DEN HAAG - De NS stopt met de Fyra en topman Bert Meerstadt vertrekt. Dat meldt De Telegraaf .Het besluit zou al enige tijd geleden zijn genomen.

Meerstadt zou eind vorig jaar al hebben aangegeven te willen stoppen, maar de nieuwe raad van commissarissen stond dat niet toe.  Zij wilden dat er eerst een opvolger werd gevonden.  Als opvolger is nu Timo Huges gevraagd, de huidig topman van bloemenveiling FloraHolland.

De Fyra-treinen werden begin dit jaar uit de dienstregeling gehaald vanwege problemen. Vrijdag maakte de Belgische spoorwegen bekend te stoppen met de Fyra.

Samenhangend plan.

Het voornemen te stoppen met de Fyra was naar verluid al langer bekend bij het ministerie van Financiën. Maar het departement, dat het enige aandeelhouder van het spoorbedrijf is, voorkwam dat de NS het nieuws naar buiten bracht. Financiën wilde wachten tot half juni om met een samenhangend plan te komen voor vervanging van de trein.

Permanente treinverbinding.

De ANWB sloot zich vrijdag aan bij de strijd van de gemeente Den Haag voor een permanente treinverbinding tussen Den Haag en Brussel 'ongeacht de toekomst van de Fyra'.  

"NMBS in mei nog positief over Fyra".

De NMBS en de NS (Nederlandse Spoorwegen) waren onlangs nog positief over de Fyra. Dat zegt een Italiaanse vakbondsman in aanloop naar de persconferentie later vandaag van AnsaldoBreda. Ondertussen blijkt ook dat de Nederlandse controleur het er in 2011 nog erg ontspannen aanpakte in de Fyra-fabrieken.

Fyra-fabrikant AnsaldoBreda zou volgens de VRT een brief hebben waarin de NMBS en de NS zich half mei positief uitlieten over het technische rapport van de Fyra. Dat beweert Massimo Masat van de socialistische vakbond.

Nog geen tien dagen later (op 31 mei, red.) maakte directeur Marc Descheemaecker bekend dat de NMBS definitief stopt met de Fyra. Volgens de NMBS zijn er dan ook enkel brieven gestuurd "om AnsaldoBreda te herinneren aan hun contractuele verplichtingen".

De NMBS en het Nederlandse NS HiSpeed namen op 17 januari de Fyra uit dienst, omdat de stukken er letterlijk afvielen en ze de veiligheid van de reizigers niet meer konden garanderen. De NMBS gaf AnsaldoBreda drie maanden de tijd om de problemen met de trein op te lossen. Maar de fabrikant had vorige week nog altijd geen gepast antwoord waarop de NMBS aankondigde de Fyra niet meer te willen. De NS volgde dat voorbeeld afgelopen maandag.

Vakantie.

Het Fyra-dossier blijft de Belgische en Nederlandse spoorwegen ondertussen achtervolgen. Want de Nederlander die voor de NMBS en NS de kwaliteit van de Fyra moest gaan controleren in de fabrieken, leek het wel erg naar zijn zin te hebben in Italië, zo meldt Het Nieuwsblad.

'Net terug uit de fabriek. Komt allemaal goed met deze prachtige jongens', twitterde de Nederlandse projectmanager in maart 2011. Hij 'pendelde' vaak tussen de fabrieken van AnsaldoBreda in Napels en het Toscaanse Pistoia wat hem blijkbaar ook het gevoel gaf op vakantie te zijn. 'Ik ben in Italië. Geweldige baan: zon, eten en drinken ;-).', liet hij een maand later verstaan.

AnsaldoBreda, dat eerder deze week al resoluut voor de tegenaanval koos, geeft vandaag/donderdag een persconferentie.

Het Fyra-drama kost Nederland zeker 500 miljoen.

De problemen met de Fyra hebben de Staat tot nu zeker een half miljard euro gekost. Dat zegt vervoerseconoom Bert van Wee van de TU Delft tegen de Nos

Een belangrijk deel daarvan is renteverlies. De hogesnelheidslijn, kosten 7,2 miljard, werd in 2009 opgeleverd en sindsdien amper gebruikt. Dat kost geld. “Vergelijk het met de aanschaf van een nieuwe auto. Als je die eerst 2 jaar ongebruikt langs de weg laat staan, verlies je rente op de lening of op het spaargeld dat gebruikt is voor de aanschaf.” Volgens de econoom kan het bedrag richting een miljard oplopen als ook de komende jaren de lijn veel minder wordt gebruikt.

En dat zal het geval zijn, want met de Fyra wordt het niks meer: de Belgen hebben afdoende duidelijk gemaakt dat er teveel niet deugt. Bovendien willen ze hem niet op hun spoor hebben.

En het zal jaren duren voor een vervanger voor de fyra is gekozen, besteld en geleverd.

Daarnaast gaat NS voor miljoenen het schip in. Het bedrijf betaalde 100 miljoen euro voor de Fyra-treinen en het is de vraag hoeveel daarvan terugkomt.

ChristenUnie wil debat over Fyra.

De ChristenUnie is verbaasd over de gebrekkige regie van het kabinet op het Fyra-dossier. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Hoe is het mogelijk dat de Belgen al een besluit hebben genomen en de staatssecretaris nog wil wachten tot half juni terwijl ze over dezelfde rapporten als de Belgen beschikt? Ik wil snel een debat. Er hangt ons een strop van honderden miljoenen boven het hoofd.”

De partij stoort zich eraan dat de Kamer alles moet lezen in de krant en op de Vlaamse TV. Dik-Faber: ,,We lezen nu ook in de media dat het ministerie van Financiën een besluit over de Fyra zou hebben tegen gehouden. Er gaat van alles rondzingen, nu er vanuit het kabinet geen enkele duidelijkheid wordt gegeven. De ChristenUnie dringt aan op een debat deze week, zodat er spoedig openheid van zaken komt.’ De ChristenUnie wil nu snel een oplossing voor de reiziger. "Nog deze zomer moet de oude Beneluxtrein weer 16x per dag gaan rijden."

Politiek.

ChristenUnie-senator Roel Kuiper was maandagavond te gast bij Nieuwsuur. Volgens Kuiper, die voorzitter was van de Eerste Kamercommissie die onderzoek deed naar de verzelfstandiging van overheidsdiensten waaronder NS, is het onterecht om de schuld voor het debacle geheel bij NS te leggen. "Het is te gemakkelijk om nu NS alleen de schuld toe te schuiven voor debacle met Fyra. De politiek heeft NS in deze positie gebracht", twitterde hij.

Fyra: van toptrein naar floptrein.

Al vanaf de eerste dag dat de Fyra-treinen op 9 december vorig jaar zijn gaan sporen tussen Brussel, Antwerpen en Amsterdam zijn er problemen op het traject. Treinen rijden niet of hebben veel vertraging. Een overzicht van de lijdensweg van 'de trein van de Aldi'.

29 juli 2012: Eerste reizigers in nieuwe Fyra-trein.

NS Hispeed heeft voor het eerst reizigers vervoerd met de nieuwe Fyra-trein. De hogesnelheidstrein V250 vertrok aan het einde van de middag van Amsterdam naar Rotterdam en kwam daar na 39 minuten aan.

30 november 2012: Testrit Fyra naar België gaat niet door.

De eerste testrit van de Fyra-trein met passagiers naar België gaat niet door. De nieuwe hogesnelheidslijn zou voor het eerst met passagiers naar Brussel rijden.

10 december 2012: Pech met Fyra op eerste werkdag.

De Fyra wordt op zondag 9 december opgenomen in de nieuwe dienstregeling. Op de eerste werkdag kampt de trein al met problemen. Tussen Amsterdam en Breda zijn treinen uitgevallen.

11 december 2012: Weer problemen met Fyra-trein.

Met de Fyra-hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel zijn er opnieuw problemen. De trein rijdt niet door "een technisch mankement", zegt de NMBS.

12 december 2012: België wil uitleg NS Fyra-perikelen.

Directieleden van de Nederlandse Spoorwegen en NS-dochter Hispeed moeten in België uitleg komen geven over de problemen rond de Fyra.

13 december 2012: Helft reizigers vertraagd met Fyra.

De helft van de Fyra-reizigers is de afgelopen dagen niet op tijd op hun bestemming gekomen. Tweederde van de reizigers had een vertraging van een kwartier,20 procent was langer dan een half uur extra onderweg.

17 januari 2013: Fyra rijdt niet meer.

De Fyra valt opnieuw uit. De NS en NMBS zeggen dat drie treinen zijn beschadigd op hun reis.

18 januari 2013: Fyra mag niet meer rijden.

Tijdens een inspectierit vinden inspecteurs een afgevallen rooster van de Fyra. Een blok ijs lijkt de oorzaak. De stukken vallen letterlijk van de trein. De bevoegde veiligheidsinstantie en waakhond van het spoor DVIS legt een rijverbod op. Tot op de dag van vandaag.

31 mei 2013: NMBS stopt definitief met Fyra.

De raad van bestuur van de NMBS zal vrijdagmiddag bekendmaken dat ze het contract met het Italiaanse Ansaldobreda stopzetten.

Dijsselbloem: einde oefening Fyra.

Het is einde oefening voor de Fyra V250. Dat concludeerde minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vrijdag na afloop van de ministerraad.

De minister zei kennis te hebben genomen van alle studies naar de trein en van het oordeel van de twee vervoerders NS en NMBS. Het kabinet zag geen aanleiding om van hun oordeel af te wijken. ,,Daarmee is dit type trein afbesteld'', aldus Dijsselbloem.

Het NS moet het maximale gaan doen om het geld dat aan de hogesnelheidstrein is uitgegeven, terug te halen bij producent AnsaldoBreda, vindt Dijsselbloem. ,,Als zo'n slecht product wordt geleverd, hoef je daar niet voor te betalen'', stelde hij. De NS heeft inmiddels 120 miljoen euro uitgegeven aan de treinen. Nog eens 80 miljoen is vastgelegd in een bankgarantie.

Dijsselbloem zei zeer ontevreden te zijn over de ontstane situatie. De NS krijgt tot oktober de tijd om met een alternatief plan te komen. Volgens Dijsselbloem zou je daardoor kunnen zeggen dat de NS een nieuwe kans krijgt. ,,Ze moeten met een compleet, goed onderbouwd verhaal komen en dan zullen we dat testen en beproeven vanuit het belang van de reiziger maar ook juridisch.''

Het ministerie van Financiën is de enige aandeelhouder van de NS. De NS betaalt aan het Rijk voor het recht om over de hogesnelheidslijn te mogen rijden. Tot nog toe is daarvoor 40 miljoen euro overgemaakt, meldde Dijsselbloem.

Fyra strandt door problemen aan het spoor.

De hogesnelheidstrein Fyra is zaterdagochtend opnieuw gestrand. Dat komt volgens NS Hispeed door problemen aan het spoor.

Het verschil tussen een Fyra-trein en een Agusta-helikopter.

Knoeien met aanbestedingen en smeergeld betalen. Dat zijn de gelijkenissen tussen de vermaledijde Fyra-treinen en de beruchte Agusta-helikopters. Met gebruikmaking van die twijfelachtige technieken worden beide producten geleverd door de Italiaanse overheidsholding en wapenfabrikant Finmeccanica.

Kamer wil snel overleg met Mansveld over Fyra.

De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk overleggen met staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) over de Fyra. Het einde van de hogesnelheidstrein van Italiaanse makelij lijkt nabij.

,,Ik wil snel een debat met de staatssecretaris. Er hangt ons een strop van honderden miljoenen euro's boven het hoofd'', aldus Carla Dik Faber van de ChristenUnie maandag. De partij mist regie bij het kabinet in deze kwestie.

Ook Sander de Rouwe van het CDA vindt dat er zo snel mogelijk een debat moet komen over de kwestie. Eigenlijk zou de Kamer op 20 juni over de Fyra praten, maar dat moet volgens hem echt eerder.

Rapporten.

Hij baalt ervan dat de Kamer nog steeds niet in het bezit is van de rapporten over de Fyra, die vrijdag in België openbaar zijn gemaakt. Hij vindt het een ,,enorme fout'' dat het kabinet niets meedeelt.

De Rouwe stelt verder dat het niet vanzelfsprekend is dat de NS de kans krijgt om orde op zaken te stellen. Hij wil dat de concessie - het recht om de spoorverbinding uit te baten - wordt ontbonden. Alleen dan kunnen andere spoorbedrijven een kans krijgen.

Alternatieven.

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) wil met Mansveld praten over de alternatieven voor de Fyra. Het kabinet moet zijn ,,trots inslikken en het mislukken van de Fyra accepteren''. Volgens SP'er Farshad Bashir zou het verstandig van het kabinet zijn als dat snel duidelijkheid zou geven. ,,We lopen nu achter de feiten aan''. D66 wil dat de kwestie dinsdag in het vragenuurtje al aan de orde komt.

Ook regeringspartij VVD wil op de hoogte worden gebracht. ,,Ik wil het naadje van de kous weten'', laat Betty de Boer (VVD) weten.

Van de PVV hoeft er deze week geen debat te komen. Machiel de Graaf: ,,Het is eerst belangrijk om alles op tafel te krijgen.'' Hij heeft liever op 20 juni een goed voorbereid debat. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Melanie Schultz (Infrastructuur) moeten ook bij dat debat aanwezig zijn, vindt de PVV. Financiën vertegenwoordigt de Staat als enige aandeelhouder van de NS en Schultz had in het vorige kabinet de NS in haar portefeuille.

Dijsselbloem: einde oefening Fyra.

Het is einde oefening voor de Fyra V250. Dat concludeerde minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vrijdag na afloop van de ministerraad.

De minister zei kennis te hebben genomen van alle studies naar de trein en van het oordeel van de twee vervoerders NS en NMBS. Het kabinet zag geen aanleiding om van hun oordeel af te wijken. ,,Daarmee is dit type trein afbesteld'', aldus Dijsselbloem.

Het NS moet het maximale gaan doen om het geld dat aan de hogesnelheidstrein is uitgegeven, terug te halen bij producent AnsaldoBreda, vindt Dijsselbloem. ,,Als zo'n slecht product wordt geleverd, hoef je daar niet voor te betalen'', stelde hij. De NS heeft inmiddels 120 miljoen euro uitgegeven aan de treinen. Nog eens 80 miljoen is vastgelegd in een bankgarantie.

Ontevreden.

Dijsselbloem zei zeer ontevreden te zijn over de ontstane situatie. De NS krijgt tot oktober de tijd om met een alternatief plan te komen. Volgens Dijsselbloem zou je daardoor kunnen zeggen dat de NS een nieuwe kans krijgt. ,,Ze moeten met een compleet, goed onderbouwd verhaal komen en dan zullen we dat testen en beproeven vanuit het belang van de reiziger maar ook juridisch.''

Het ministerie van Financiën is de enige aandeelhouder van de NS. De NS betaalt aan het Rijk voor het recht om over de hogesnelheidslijn te mogen rijden. Tot nog toe is daarvoor 40 miljoen euro overgemaakt, meldde Dijsselbloem.

Brief aan Bert Meerstadt.

“Als president-directeur van de NS had u te maken met een aandeelhouder from hell: de overheid.”

Geachte heer Meerstadt,

De Fyra. De supersnelle trein van duizendmiljoenmiljard euro tussen Nederland en België. Die trein, die doet het niet. Je vraagt je af waarom mensen überhaupt supernel van Nederland naar België zouden willen gaan, maar dat is een gepasseerd station. Was blijkbaar vraag naar. Prima, als president-directeur van de NS ging u het regelen.

Maar dat is dus behoorlijk mislukt. En als er iets mislukt, dan is daar iemand verantwoordelijk voor. Het is belangrijk om te weten wie, want die kunnen we dan gaan bashen. Pas als dat gebeurd is, kunnen we weer verder met zijn allen. Dus gaan we met een parlementaire enquête op zoek naar een schuldige. Ik vind het heel verstandig dat u de uitkomst daarvan niet afwacht en alvast heeft aangekondigd op te stappen.

De uitkomst van de enquête zal wel iets worden in de trant dat alle betrokkenen steken hebben laten vallen. De Italianen hebben een kuttrein gebouwd, de NS had dat moeten voorzien en de overheid had jullie beter moeten controleren. Bovendien zijn de aanbestedingsregels niet goed, omdat ze stimuleren om altijd te kiezen voor de goedkoopste optie en niet voor de beste prijs/kwaliteit verhouding.

De NS is op papier een zelfstandig bedrijf, maar aangezien de staat de enige aandeelhouder is, heeft het kabinet altijd het laatste woord. Een aandeelhouder from hell mag je wel stellen, want er wordt nooit naar de lange termijn gekeken. Nederlanders vinden het heerlijk om te zeiken op de NS, dus het is politiek makkelijk scoren om zich met jullie werk te bemoeien.

Tot overmaat van ramp zijn jullie gedoemd samen te werken met ProRail, dat het spoor beheert. ProRail is via een vergelijkbare constructie ook een verkapt staatsbedrijf. Dus dan weet je het wel. Dat is een grote stroeve bende waar je helemaal ongelukkig van wordt. De reden dat ik uw aftreden zo verstandig vind, is dan ook niet dat ik denk dat u nou per se hoofdschuldige bent in deze farce. Ik ben er gewoon van overtuigd dat u de beroerdste baan van Nederland had.

Een mooi voorbeeldje was dat de NS donderdag, in navolging van de Belgen, aankondigden de Fyra definitief in de ban te doen. Prompt wist Dijsselbloem alle microfoons te vinden om te zeggen dat hij degene was om die beslissing te nemen, en niet jullie. Een dag later meldde hij alsnog dat de Fyra van de baan is. Formeel heeft hij natuurlijk gelijk, maar dit klinkt niet als samenwerken. Dit is een vechthuwelijk.

Ik vind het goed dat er een parlementaire enquête komt, maar hoop wel dat de commissie er niet alleen een who done it over de Fyra van maakt. Laat ze de vraagstelling iets breder trekken. Laat ze onderzoeken of al deze honderden miljoenen ook verdwenen zouden zijn zonder de schijnprivatisering. Het lijkt er namelijk sterk op dat die constructie als enige gevolg gehad dat alles onoverzichtelijker is geworden, waardoor niemand zich echt verantwoordelijk heeft gevoeld.

Groeten,

Boudewijn.

Ex-topman NMBS ontkent corruptie bij Fyra.

De Italiaanse bouwer van de Fyra heeft de prijs van de trein op het allerlaatste ogenblik en om een onverklaarbare reden spectaculair de hoogte ingedreven. Ex-NMBS-topman NMBS Leo Pardon ontkent gesjoemel.

De prijs die de Italiaanse treinbouwer AnsaldoBreda voor de Fyra vroeg in de laatse fase van de openbare aanbesteding voor een hogesnelheidstrein tussen België en Nederland steeg onverklaarbaar, zo meldde de NOS op basis van een rapport dat de Nederlandse openbare omroep NOS heeft kunnen inkijken. 

Geheim onderzoek.

Volgens de NOS hebben de Belgische spoorwegen de afgelopen maanden in het geheim onderzoek gedaan naar de aankoop van de Fyra tien jaar geleden, wat een geheim rapport heeft opgeleverd. Het zou het rapport zijn dat door de NMBS aan de Belgische justitie is overgemaakt. 

Zware druk.

Er staat in dat de Belgen toen onder zware druk stonden van Nederland om toch maar in stemmen met een Italiaanse trein "die zij eigenlijk niet wilden hebben", aldus de NOS. De aanbesteding was ook niet transparant, het moest allemaal veel te snel gaan en er was dus geen tijd om goed na te denken over alternatieven. 

Significante onregelmatigheden.

Bovenal maakten de accountants van de NMBS melding van "significante onregelmatigheden". Het meest in het oog springende voorbeeld is de prijsstijging voor de Fyra, helemaal aan het eind van het aanbestedingsproces, zegt de NOS. Toen zaten de twee spoorwegmaatschappijen met nog twee partijen rond de tafel, een Franse treinbouwer en AnsaldoBreda. 

"Op een of andere manier hadden die onderhandelaars een hele sterke voorkeur voor AnsaldoBreda, wat ze natuurlijk niet mochten vertellen", klonk het bij de Nederlandse omroep. 

Geen reden voor prijsverhoging.

"Maar er is iets gebeurd", legde de NOS uit. Die prijs "ging opeens omhoog", van 18,9 miljoen euro naar 20,7 miljoen euro per trein. Dat was dus tien procent meer op drie maanden tijd, "om onverklaarbare redenen want er is geen technische reden voor". De accountants van de NMBS "vermoedden dat AnsaldoBreda wist dat het favoriet was", waardoor de Italianen de prijs konden opdrijven.

Ex-topman NMBS Leo Pardon ontkent gesjoemel.

Leo Pardon, die als directeur-generaal reizigers bij de NMBS tot 2007 nauw betrokken was bij de aankoop van drie treinstellen van AnsaldoBreda, zegt in een interview met de krant De Tijd dat de NMBS de Italiaanse constructeur nooit heeft vertrouwd. Hij herhaalt ook dat het dossier correct afgehandeld is. Pardon, die zes jaar geleden op pensioen ging, had de leiding in het aanbestedingsdossier voor de Fyra en is dus een sleutelfiguur in de aankoopprocedure.

Het Brusselse parket opende een vooronderzoek naar de procedure nadat de NMBS een rapport van Ernst & Young over het aankoopproces had overgemaakt. Pardon antwoordt in het interview bevestigend op de vraag of hij zich destijds zorgen maakte over de slechte reputatie van AnsaldoBreda en Finmeccanica. Maar er werd volgens hem van uitgegaan dat Belgische en Nederlandse ingenieurs het project wel in goede banen zouden 

kunnen leiden. "En omdat we er niet helemaal gerust in waren hebben we ook spijkerharde garanties aangebracht in het contract met boeteclausules en verbrekingsmogelijkheden."

'Vreemd dat treinen überhaupt reden'.

Verder in het interview zegt Pardon dat hij het vreemd vindt dat de trein, ondanks talrijke keuringen en testen, na enkele weken commerciële activiteiten plots "honderden fouten" vertoonde. "Vreemd toch dat men die treinen dan überhaupt liet rijden. Dat is volgens mij een belangrijkere vraag in dit dossier dan het verloop van de aankoopprocedure - die volledig correct was. Daar zou ik graag een onderzoek naar zien gebeuren."

Pardon trekt het rapport van Ernst & Young over het aankoopproces niet in twijfel, maar vraagt ook een onderzoek door een neutraal orgaan als het Rekenhof. Hij herhaalt dat er niet gesjoemeld is tijdens de procedure. "Men mag gerust alle dossiers bekijken en onderzoeken die ik tijdens mijn 38-jarige carrière bij het spoor behandeld heb. Wie denkt dat daarin gesjoemeld is, zal van een kale reis terugkomen. Dat verzeker ik u."

Hebben we hogesnelheidstreinen echt nodig?

De Nederlandse hogesnelheidstrein, Fyra, blijkt een debacle. De kosten zijn hoog en er zijn te weinig passagiers om de kosten terug te verdienen. En nu blijkt tot overmaat van ramp, dat de treinen ook technische gebreken vertonen en misschien wel gevaarlijk zijn.

Waarom zijn we in Nederland eigenlijk begonnen met een hogesnelheidstrein?

Het lijkt erop of we ons gek hebben laten maken door ontwerpers en futurologen. Al sinds de jaren 50 dromen technici van steeds snellere treinen.

In Japan rijdt de supersnelle kogeltrein Shinkansen. In Frankrijk hebben ze de TGV. In Duitsland de ICE en een futuristische magneetzweeftrein.

Weinig animo voor snellere trein.

Tussen 2000 en 2006 werd de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Antwerpen aangelegd. Zat Nederland echt verlegen om zo’n hogesnelheidslijn? Was het echt nodig om dat speciale miljarden-kostende spoor neer te leggen?

De Fyra treinen werden pas in 2004 besteld. En pas in 2009 reed de eerste Fyra-trein. Al die tijd waren reizigers zeer content met de bestaande intercityverbinding met Brussel. Sterker nog: de Fyra trok veel te weinig reizigers: bijna niemand wilde extra betalen voor de tijdwinst.

Hogere snelheid betekent hogere kosten en hoger energieverbruik

In de luchtvaart zien ontwerpers en technici inmiddels in dat hogere snelheid ontzettend veel energie kost en daarom erg duur is. De Concorde vliegt niet meer o.a. omdat te weinig passagiers zich konden veroorloven om zo snel te vliegen.

Ook in de scheepvaart ziet men in dat hogere snelheid veel brandstof kost en daardoor duurder is. De Stena Discovery vaart niet langer tussen Hoek van Holland en Harwich vanwege de enorme brandstofkosten.

Maar bij de spoorwegen is men zo ver nog niet.

Kennelijk beseffen spoorwegmaatschappijen en treinfabrikanten nog niet dat een hogere snelheid meer energie kost en daarom te duur is voor de gewone treinpassagiers.

Er is een speciaal spoor neergelegd voor de hogesnelheidstreinen, op kosten van de Nederlandse belastingbetalers. Er rijden zo weinig treinen over dit hogesnelheidstraject, dat de uitgaven disproportioneel hoog zijn in vergelijking met de uitgaven aan de rest van het spoorwegnet.

De verliezen van Fyra werden een lang bijgepast door de overheid. Waarschijnlijk hebben ook doodgewone treinpassagiers ongewild meebetaald aan het mislukte prestige-project Fyra.

Ik hoop dat het stopzetten van het Fyra-fiasco leidt tot nieuwe inzichten, tot lagere snelheden en tot een lager energieverbruik.

Problemen met de FYRA moeten opgelost worden.

Het Beneluxparlement heeft aanbevelingen uitgeschreven om de problemen met de Fyra, de nieuwe hogesnelheidslijn tussen Brussel en Amsterdam, op te lossen. 

Maya Detiège stelde deze aanbevelingen, als voorzitster van de socialistische fractie, mee op. Maya Detiège vindt dat het gedaan moet zijn met een schuldige te zoeken, “het enige dat belangrijk is, is een goede dienstverlening naar de burgers en dan is de Fyra niet echt een verbetering te noemen. De Fyra is dan wel snel maar dat heeft geen nut als er niemand op zit of de reizigers hem niet kunnen nemen.

Het Beneluxparlement kwam naar buiten met duidelijke aanbevelingen om de dienstverlening naar een hoger niveau te brengen: goedkopere tickets, geen reserveringsplicht, een abonnement formule, meer stopplaatsen en natuurlijk een snelle oplossing voor de technische problemen. De laatste aanbeveling is misschien nog wel de sterkste: een onderzoek naar een mogelijk tweede operator op de lijn om zo de mogelijkheden voor de burgers te verhogen.

België stopt met Fyra.

Het Belgische spoorbedrijf NMBS stopt met hogesnelheidstrein Fyra. Dat heeft Marc Descheemaecker van NMBS vrijdagmiddag tijdens een persconferentie bevestigd.

Eerder op de dag meldde de Belgische krant Gazet van Antwerpen al dat het bedrijf wilde stoppen met de Fyra V250. De hogesnelheidstrein van het Italiaanse AnsaldoBreda is na de introductie veel geplaagd door problemen en sinds januari uit de dienstregeling genomen.

De Fyra had Amsterdam en Brussel met elkaar moeten verbinden. In december reed de trein even, maar er waren al snel problemen. Nadat tijdens winterweer een bodemplaat van een Fyra afviel, werd de trein uit de roulatie genomen.

Intercity.

Inmiddels rijdt acht keer per dag een vervangende intercity tussen Den Haag en Brussel. Die moet op termijn 16 keer per dag gaan rijden, vindt Staatssecretaris van Infrastructuur Wilma Mansveld. Dit lukt echter niet meer dit jaar, volgend jaar wellicht wel.

'Fyra kost Belgisch spoorbedrijf miljoenen'.

BRUSSEL - De problemen rond de hogesnelheidstrein Fyra hebben de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS al 2 tot 5 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit een voorzichtige schatting van NMBS om een schadeclaim in te kunnen dienen tegen de Italiaanse fabrikant AnsaldoBreda. Dat meldden Vlaamse media vrijdag.

,,In die schatting zit de kostprijs van de bussen die we hebben moeten inzetten toen de treinen stilvielen en de compensaties voor de reizigers'', aldus een woordvoerder van NMBS. ,,Ook het loon van het Fyra-personeel dat we niet op andere treinen kunnen inzetten, tellen we mee. Het gaat bijvoorbeeld om cateringpersoneel, een specifieke dienst die op een klassieke trein niet wordt aangeboden.''

Het bedrag zal nog verder oplopen, afhankelijk van hoe lang het duurt tot de Fyra-treinen weer beschikbaar zijn. De NMBS hoopt het volledige bedrag terug te vorderen, maar eist ook al voorschotten op de schadevergoeding.

Fyra groot succes… in 2013.

De Fyra is volgens mij geen groot succes. Ik ben er zelf nog nooit in geweest, omdat de tijdswinst – zó die er is – verwaarloosbaar is door vertragingen en andere ongemakken, en omdat je er niet in kunt met je ov-chipkaart. Je hebt er een speciaal ticket of reserveringsbewijs voor nodig en dat vind ik ronduit stom: NS wou ons zo nodig aan de ov-chipkaart hebben en nu halen ze ons er weer af voor de Fyra. Ik heb wel eens kunnen kiezen tussen een Fyra en een gewone trein, maar omdat ik voor die Fyra eerst een kaartje moest gaan halen en ik daar op dat moment natuurlijk geen tijd voor had, ben ik in de gewone trein gestapt. Ik hoorde later dat die Fyra nooit was aangekomen.

Toch wil NS in 2013 gaan melden dat de Fyra een succes is: 'Reizigers massaal overgestapt op Fyra!' Hoe ze dat gaan doen? Ze hebben er het volgende voor bedacht. Het plan is om de internationale trein die elk uur naar Brussel rijdt af te schaffen. In 2012 moet hij het veld ruimen voor de duurdere Fyra. Er blijft alleen een stoptrein over tussen Roosendaal en Antwerpen. Wie goedkoop wil reizen moet zo vaak overstappen en is zo veel tijd kwijt, dat je wel gedwongen wordt om de Fyra in te stappen. En zo krijgt NS toch gedaan dat de Fyra een succes wordt.

Het succes zou groter zijn als de Fyra gewoon met je ov-chipkaart te gebruiken was. Dat is niet zo moeilijk, zelfs niet als NS er een toeslag voor wil rekenen. Je stapt in de trein nadat je op de gebruikelijke manier bent ingecheckt en als de conducteur je ov-chipkaart checkt, drukt hij op een knopje op zijn apparaat en dan zit de toeslag er automatisch op. Dan betaal je de toeslag alleen niet als je niet gecontroleerd wordt, maar dat is een zaak van NS zelf.

Kunduz voetbal en Fyra boemels.

Ook zo genoten van het voetbal gisteravond? Heeft u zitten mopperen, laat u het gelaten over u heenkomen of blijft u positief gestemd? Wat het ook zij de prestaties van het Nederlands voetbal zijn wel een aardige metafoor voor de toestand waar Nederland momenteel in verkeerd. Natuurlijk is dat te generalistisch maar er zijn parallellen.

Kunduz voetbal

Het Nederlands elftal speelt Kunduz voetbal. Op het moment dat het spel begint lijkt er eensgezindheid, maar op het moment dat er gescoord kan worden dan blijkt de verdeeldheid en komt men niet tot een afronding. Politici proberen vooral zelf de bal te spelen en in veel gevallen vergeet men de zaak intern af te dekken. Met als gevolg dat de populistische oppositie volop vrij spel heeft en kan scoren. Dat Nederland door zowel het politieke als het voetbalspel aan reputatie inboet in de rest van de Europa staat buiten kijf. De werkelijke oorzaak men durft geen echte keuzes te maken, bang als men is om te verliezen. Politici omdat op 12 september wel weer herkozen wil worden, voetballers omdat men de tegengoal vreest.

Fyra.

Maar het is niet alleen het voetbal waarin men vergeet af te ronden om te scoren. Ook NS-hispeed kan er wat van. Vandaag besloot ik Rotterdam - Schiphol weer eens te bereizen per Fyra. Toen de Fyra ruim een kwartier te laat op Rotterdam arriveerde - waarvoor moet ik dan nog eigenlijk een toeslag betalen? - viel mij op hoeveel vergane glorie de Fyra vertoont. Zo, ook het Nederlands elftal veel tekenen van diezelfde vergane glorie vertoont. De geplakte letters vallen van de deuren af, bij sommige wagens konden de deuren niet open en eenmaal in de trein gezeten blijkt maar weer dat mensen die begin vorige eeuw per spoor reisden meer geluidscomfort kenden dat de reizigers van de Fyra. De oorzaak van dit alles is dat het project HSL ooit gestart is, maar nog nooit is afgerond. We zouden ERMTS krijgen maar dat kon er uiteindelijk toch niet vanaf. Daarnaast vergaten we de juiste treinen te bestellen en dat kwam weer doordat men niet wist of men nu wel of niet met ERMTS moest gaan rijden. Ook op de nieuwe Hanzelijn zou ERMTS worden geintroduceerd met als doel een snellere verbinding te krijgen tussen het Noorden en de Randstad. Maar u raad het al, ook hier geldt dat er geen treinen zijn die kunnen omgaan met ERMTS zodat de locale boemel sneller mag en kan rijden dan de Hanzelijn en je sneller via de oude dan de nieuwe verbinding op Schiphol bent vanuit het Noorden. Uit gesprekken met Pro-rail medewerkers die met ‘hun voeten in de klei staan’ valt af te leiden dat het vooral aan het gebrek aan keuzes van de politiek te wijten valt dat ERMTS niet grootschalig is ingevoerd in Nederland. De Nederlandse politiek wil wel graag scoren maar vergeet dat de zaak wel moet worden afgerond met als resultaat de Fyra-boemel.

Metafoor.

Natuurlijk gaan bovengenoemde vergelijkingen mank. Maar het is wel een metafoor. Een metafoor van een Nederland dat om de bal heen blijft draaien. Een Nederland dat populistische politici beloont omdat ze geen keuzes maken, maar tegelijkertijd boos is als voetballers hetzelfde gedrag vertonen. Maar goed Kunduz-voetbal en Fyra boemels gaan wel weer voorbij. Morgen is weer een nieuwe dag en zondag mag het Nederlands elftal naar huis. Wie weet leren we na 12 september weer dat het bij politiek, voetbal en het treinen draait om de inhoud en tot die tijd houden we met elkaar een lange vakantie, zo slecht gaat het nog niet in Nederland.

'Fyra kost Belgisch spoorbedrijf miljoenen'.

De problemen rond de hogesnelheidstrein Fyra hebben de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS al 2 tot 5 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit een voorzichtige schatting van NMBS om een schadeclaim in te kunnen dienen tegen de Italiaanse fabrikant AnsaldoBreda. Dat meldden Vlaamse media vrijdag.

,,In die schatting zit de kostprijs van de bussen die we hebben moeten inzetten toen de treinen stilvielen en de compensaties voor de reizigers'', aldus een woordvoerder van NMBS. ,,Ook het loon van het Fyra-personeel dat we niet op andere treinen kunnen inzetten, tellen we mee. Het gaat bijvoorbeeld om cateringpersoneel, een specifieke dienst die op een klassieke trein niet wordt aangeboden.''

Het bedrag zal nog verder oplopen, afhankelijk van hoe lang het duurt tot de Fyra-treinen weer beschikbaar zijn. De NMBS hoopt het volledige bedrag terug te vorderen, maar eist ook al voorschotten op de schadevergoeding.

Kamer praat over falende Fyra.

De vervanging van de Fyra rijdt al even, maar de Tweede Kamer praat donderdag pas over deze noodoplossing. De Kamerleden gaan 's ochtends om de tafel met staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) om de perikelen rond de nieuwe hogesnelheidslijn te bespreken.

De afgelopen dagen zijn al tientallen schriftelijke vragen gesteld door Kamerleden om duidelijk te krijgen wat er mis is met de Fyra. Veel antwoorden hebben zij van Mansveld niet gekregen, omdat ook zij nog niet precies weet wat er aan de hand is. Momenteel wordt door circa 200 mensen onderzoek gedaan naar de treinstellen.

Ook over een langetermijnoplossing voor het uitvallen van de Fyra is nog niets bekend. Mansveld zet in op het herstellen van de gewraakte V250-locomotieven, maar denkt ook na over scenario's voor het geval dit niet lukt. Een van de opties is dat de tijdelijke verbinding tussen Den Haag en Brussel in stand wordt gehouden, maar ook daar is nog niets over besloten.

De Fyra had Amsterdam met Brussel moeten gaan verbinden. De trein ging in december rijden, maar kampte meteen al met veel problemen. Nadat onder winterse omstandigheden een stuk plaatwerk onder de trein vandaan viel, werd de Fyra internationaal uit de roulatie genomen.

'Softwarebugs zetten Fyra op de noodrem'.

De Fyra kampt met ernstige bugs in het communicatiesysteem, waardoor er geen of incorrect contact is met het GSM-Rail (GSM-R) netwerk. Met als gevolg dat de trein automatisch stopt.

De geplaagde hogesnelheidstrein Fyra gaat soms automatisch op de noodrem, omdat er door brakke modemsoftware verbindingsproblemen zijn met het mobiele sein- en communicatienetwerk GSM-R. Als deze verbinding namelijk wegvalt of signalen verkeerd worden uitgelezen, remt de trein automatisch af uit veiligheid.

De problemen zijn terug te voeren op bugs in de software van de trein en een 'gat' in de netwerkdekking bij de grensovergang Nederland-België. Dat meldt technisch vakblad De Ingenieur op basis van gesprekken met betrokkenen die anoniem willen blijven.

Spookrijdende trein.

Het communicatiesysteem van de Fyra wordt geleverd door Ansaldo STS, een zusterbedrijf van treinbouwer AnsaldoBreda. Dat werkt met het nieuwe Europese treinverkeersleidingsprotocol ERTMS level 2, dat veel kinderziektes kent. Maar bugs in de software verergeren de boel.

“Zo leest de Fyra-software soms een baken verkeerd, waardoor het systeem denkt dat de trein de andere kant op rijdt. Dit leidt tot een conflict met een zogeheten radio block centre, dat de trein de benodigde informatie levert, waarna de trein automatisch remt", schrijft De Ingenieur.

Netwerkgat bij grens.

Daarnaast is er een probleem bij de grensovergang. Een passerende trein moet hier overschakelen van het Nederlandse GSM-R-netwerk op het Belgische, of omgekeerd. Dit gaat vaak mis of duurt langer dan 30 seconden, waardoor de trein wederom automatisch tot stilstand komt.

Voor een soepele grensoversteek heeft een trein ten minste twee functionerende GSM-R-modems nodig. En hoewel de Fyra drie modems heeft, is er regelmatig maar één functioneel. De modems hebben namelijk ook last van een fout in het opstartprotocol, meldt het blad verder.

“Bij het opstarten worden de frequenties van de GSM-R-modems met behulp van een GSM-R-signaal gekalibreerd. Wanneer er tijdens de opstartprocedure geen verbinding met het GSM-R-net is, gebruikt de modem een andere frequentie. Daarna kan de modem echter geen verbinding meer maken met het GSM-R-net." De machinist moet dit verhelpen door het modem te herstarten in een gebied waar wel GSM-R bereik is.

Fixen duurt een jaar.

Al met al verwachten expert dat het verhelpen van de softwareproblemen al gauw een jaar gaat duren. Overigens had de Thalys in het begin dezelfde problemen, ook die gebruikt het treincommunicatiesysteem van Ansaldo STS. De fabrikant kon geen recente en dus betere versie van de Thalys 'porten' naar de Fyra, omdat de Thalys-systeem teveel specifieke aanpassingen voor het Franse spoorsysteem bevat. Daarom heeft de nieuwe Fyra oude software vol bugs.

Webwereld heeft NS om een reactie gevraagd op de kwestie. Door deze en andere problemen staan alle Fyratreinen momenteel stil voor reparaties. De NS heeft aangekondigd de schade te verhalen op de Italiaanse treinbouwer.

Fyra Breda.

Op 7 september 2009 reed de allereerste Fyra. Eerst reed de Fyra alleen tussen Amsterdam en Rotterdam van maandag tot en vrijdag. De Fyra heeft een maximum snelheid van 160 km/h. Ergens in 2012 gaan de treinen in dienst die maar liefst 250 km/h kunnen. Maar er werd uitgebreid: op 12 april 2010 werd er in het weekend gereden, maar ook op feestdagen. Ten slotte werden de tijden ook nog uitgebreid, 2 keer per uur, en werd de dienst tot aan Breda doorgetrokken.

De Fyra rijdt nu alleen nog tussen Amsterdam Centraal, Schiphol, Rotterdam Centraal en Breda. Maar ook daar willen ze op uitbreiden. In de toekomst zal er een dienstregeling tussen Nederland en België zijn. De bedoeling is dan dat de treinen gaan rijden tussen Amsterdam Centraal, Schiphol, Rotterdam Centraal, Antwerpen-Centraal en Brussel-Zuid. Dit is dan echter een uurdienst in plaats van een halfuurdienst zoals dat is bij de dienstregeling in alleen Nederland.

Op de Fyra zit wel een toeslag. De prijs van de toeslag verschilt. Van Amsterdam naar Schiphol betaalt u nu maar € 0,70 , maar van Amsterdam naar Breda betaalt u € 3,50. Deze prijzen gaan echter veranderen. Kijk voor meer informatie op www.nshispeed.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2097 tekens

 

 

 

voor alle nog zeven

de kopvorm

opgeheven en vervangen

overvol

 

negen van

 

verzoek

te ontbinden

 

gevoelig zijn voor schade

eerder of later

te stoppen

onveranderd 2x

uitgevallen

 

gestrande

falende

maanden stil

 

sneeuw en ijs

scheef

het besluit

Helaas

verlaten

 

kaarsrecht

betonnen

flauwe bocht

de spoorbaan lichtjes naar binnen

naar beneden gepraat

tot

afdracht

onder te gaan

 

bekort

toenmalig

waargemaakt

slechts kwijt

in strijd

genomen

het verweer

ingenomen

zonder verder in detail te treden

 

nog niet eens

verbaasd te zijn

zo pijnlijk

tot koop

 

de laatste stand

een punt te willen zetten

gestaag

besloten

prikkel

om ooit nog te

besluiten

 

zalvende zachte

woorden

die tijd

een strop

het hoofd

het recht

ontbonden

 

een dood spoor

velde 

de vinger

 

ander is immers

zoveel beter

(voorlopig)

om zichzelf

 

het doek valt over

de verzuchting

door het ijs

inmiddels helemaal

 

van een spoorman

ouder

noem maar op

de secondewijzer

al van toen

vertrok

nooit te laat

 

Gelukkig

 

naast elkaar

vaarwel

vol verhalen en gezichten

voor de laatste keer

opgesomd

 

wakker

nu wakker

Liever staand.

spontaan

een kaartje voor niks

 

klinkt het

trage

in een brief

echter weer teniet

 

maar de onbeantwoorde vragen moeten wel beantwoord worden

 

verbijsterd

weken

aan zijn water voelen

een gang naar

jaren veel minder

verwacht

gebrek

en gezegd

aan de consulent

in februari aan de consulent

in dienst

 

wijt de schade

uit de eigen korf

onder ede

boven tafel 

op de mat

gemaakt

een eindeloze reeks

 

gebleken

onder meer

 

twee jaar op stal

voor het midden

gehouden

 

opnieuw

beloofd

gewag gemaakt

en

helemaal opgeraakt

voor het einde van de maand

 

zijn verhaal horen

Waarheen wijst de vinger van de treinmaker? 

 

zijn tweede

tijd

dat ik vals speel

onderweg

 

alweer stil

de schuld

uitgedropen

 

nog een zacht geruis

in een eigen brief

waakhond van het spoor

in één adem

aan

Zonder zich uit te spreken

terug

graag ieder uur

een bezoek

 

vandaag

de reis

met kinderziekten

twee uur

naast elkaar bestaan

in het nieuwe boek

 

toren

was het toverwoord

afgesproken

onderweg

 

onder

één elk

verdwijnt

je

voorhand

in kwijt

op te dringen

 

leien

gedoopt

en

ingeboekt

 

sneeuwen

en niet pas in mei

 

ging het om een misverstand

ontbreken van gebreken

schokkende rapportages

 

maandag 

noemt stoppen

aan het begin van de avond

zo spoedig mogelijk

 

Hier ga je werken.

 

een eigen

snijvlak 

onderverdeeld

om kennis te maken

al resoluut voor de tegenaanval

tegen

7,2 miljard

2009 sindsdien

 

het 

gaat niet door

gaat niet door

niet meer.

 

speciaal

 

Je stapt in de trein

niet als je niet

gestemd

 

metafoor voor 

parallellen.