WAGON 0: P - Trains (AP)

 

 

6324

 

 

 

"P - TRAINS (ASTRIN PHOSPHORA)"

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Eysermans & Champ d'Action

 

 

 

"P - TRAINS (ASTRIN PHOSPHORA)" (wereldcreatie)

 

 

 

Presentatie Doctoraat in de Kunsten (VUB - KCB)

 

Ann Eysermans: composities, video, teksten en performance

 

 

 

De piekuur-trein 7209 vertrekt.

De sporen bevinden zich in naaste velden, waar klanken oplichten en voorzichtig geschiedenis worden. De evenwijdigheid spoort door de nagalm. Je weet niet eens waar naartoe en het 'niet' krijgt iets bijzonders. Tegenspoor; je rechte naast je vorige, als een vertraging, waar niemand op wacht. Landschappen vervagen, kruipen voorbij.

Het noodhamerkastje is zichtbaar. Zoals het hoort. Ik kijk ernaar. Maar niemand die het ziet...

 

In "P - Trains (Astrin Phosphora)" nemen de eenzame fysicus Frank Kondon en zijn hond Hund je mee op reis door een wereld van treinen en fosforescentie; "P", Fyra's, oude diesels, atomaire beschouwingen, witte fosfor, morendi en vertragingen, waartegenover abstracties bewegen als tegenstemmen, doorheen inter-mediale fragmenten zoals alleen de mens anno 2014 ze onderkent. Deze intieme audiovisuele voorstelling bestaat uit verschillende werelden die samenkomen in composities, vertellingen, klanken, bewegingen, parallellen en contradicties, tot één geheel, dat luidop davert en minzaam fluistert.

 

 

In samenwerking met FWO-KCB-VUB

 

Donderdag 20 november 2014 - 20 uur

 

Muziekstudio - deSingel - Antwerpen

 


 

 

 

 

 

 

Ann Eysermans & Champ d'Action

 

 

 

"P - TRAINS (ASTRIN PHOSPHORA)" (world premiere)

 

 

 

PhD Presentation (VUB – KCB)

 

Ann Eysermans: composition, video, text and performance

 

 

 

In “P – Trains (Astrin Phosphora)”, the lone physicist Frank Kondon and his dog Hund take you on a journey through a world of trains and phosphorescence. “P”, Fyras, old diesels, atomic appearances, white phosphor, morendi and delays to which abstractions are the counterpart, through cross-media clips with which only the people of 2014 identify.

This intimate audiovisual presentation consists of different worlds that meet in compositions, stories, sounds, movements, parallels and contradictions to become one whole that booms loudly and whispers affably.

 

 

 

In collaboration with FWO-KCB-VUB

 

Thursday, 20 November 2014 - 20:00 PM

 

Muziekstudio - deSingel – Antwerp

 

 

 

 

 

 

 

5193

 

 

De P - TREIN met zijn 48 wagons die output bevatten met betrekking tot de ontwikkeling van de intermediale relaties rond muziek, treinen en fosofrescentie, zal een nieuwe route nemen; het P - traject. Dit traject zal de beschrijving aanvoeren van de voorbereidingen tot de avondvullende voorstellingen "Trialogue" (Transifestival Leuven) en "P - TRAINS (Astrin Phosphora" (deSingel Antwerpen). Het proces wordt uiteengezet aan de hand van de ontwikkelingen die zullen plaatsvinden; hoe wordt deze output geïmplementeerd binnen een avondvullende voorstelling? Welke composities worden er gespeeld? Welke functies worden aan muzikanten toebedeeld? 

 

Dit proces zal hieronder worden uiteengezet.