WAGON 5: delays

 

6294

 

 

 

DE NMBS

en 

CONCEPTUELE KUNST

 

 

 

 

"De klokken lopen 2 MIN ACHTER"

 

   

Foto: Jean Philippe Van Dijck

 


 

ma 22/09/2014 - 09:52 Gianni Paelinck

 

Een verwittigd reiziger is er TWEE waard. Dat geldt vandaag zeker voor het treinstation Antwerpen-Berchem. Daar lopen de klokken TWEE minuten achter. De oorzaak van het probleem is niet duidelijk en het is evenmin duidelijk wanneer het opgelost zal raken. Sommige reizigers zijn niet overtuigd van de communicatie rond het klokkenprobleem wegens te onduidelijk. Daardoor hebben enkele passagiers - die al te veel vertrouwen hadden in de klokken - hun trein gemist.

 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.2097391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5212

 

 

"RETARDS"

 


Het hoofdstuk V "Retards - Notes de passage - Broderies" uit het "Traite de Contrepoint" (Noel-Gallon, Marcel Bitsch. 1964, Editions Durand, Paris) wordt een compositie. De voorbeelden voorzien van regels en uitleg, dienen te worden uitgevoerd door onderstaande bezetting, op volgende wijze:

 

62, 63, 64 (eerste drie lijnen): voor 2 violen, senza vibrato. Tempo: 72/kwartnoot.

64 (laatste), 65 (eerste twee): voor 2 violen en cello, senza vibrato. Tempo: 72/kwartnoot.

65 (laatste twee): voor 2 violen en 2 cello's, senza vibrato. Tempo: 72/kwartnoot.

 

 

 

 

 

 

 

Uit: "Traite de Contrepoint", Noel-Gallon, Marcel Bitsch. 1964, Editions Durand, Paris.


 

 

 

 

 

 

 

 

6277

 

 

Wachten

 

Zij die hopeloos wachten op een trein in vertraging of een trein die gewoonweg niet komt aanrijden, begeven zich hoe dan ook (want verder valt er nu eenmaal niet veel te lezen, te bekijken of te beluisteren op de perrons en blijven rechtstaan -aangezien er veel te weinig zitbanken voorzien zijn- is geen optie dus slenteren -heen en weer en terug- met een lichte frustratie gepaard gaande stemming is hier eerder  van toepassing), nu eerder talmend, sloom of traagzaam richting uurtabellen om notie te nemen van de (slechts op papier) informatieve feitelijkheden op een meer passieve, minder geïnteeresserde wijze: een desillusie. Men hoopt een volgend vertrekuur aan te treffen. Het hele proces herhaalt zich en uiteindelijk wordt de bestemming wel bereikt, vergezeld van het voelbare (transformaties in de stemming van de reiziger) en klinkende (steeds lijzig omgeroepen in de stations of in de treinen) erg aanwezige fenomeen 'vertraging'... Tijdsaanduidingen (op papier) versus de reële tijd (telkens op vrij onvoorspelbare wijze aanwezig binnen de irreversibele tijdslijn). Stress en sorry-passen, een causaal verband? Agitato. 

 

Dit alles geldt natuurlijk niet voor zij die graag vertoeven in stations. Zwalpen over perrons om stoppende en voorbijrijdende treinen met graagte en genoegen te observeren... of de klanken van elektrische, diesel -of goederentreinen te beluisteren en ze van elkaar trachten te onderscheiden: een rijke klankenwereld die telkens op een andere manier (o.a. als gevolg van vertragingen) te beluisteren valt. In volle snelheid voorbijrijdende goederentreinen die het prachtige Doppler-effect weergeven, zuchtende en snuivende diesellocomotieven die wachten op het fluitsignaal van de conducteur, stoppende elektrische treinstellen waarbij de remmen één uitgerekt crescendo laten horen, (vaak nodeloze) claxons in allerlei toonhoogtes (en zelfs multiphonics!), het sluiten van de wagon-deuren: op ritmisch vlak bijzonder complexe opeenvolgende klanken en nog zoveel andere geluiden die zich ongegeneerd en ijdel door de (buiten) lucht verspreiden. De vertraging: een moment van vreugde en ontdekking!

 

 

 

Je t'attends

 

Uit "Je t'attends", een song van Axelle Red, werd het refrein in loop gezet en bewerkt met delays. Wachten in een vetraging. Op iemand, uit de trein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5184

 

 

INFORMATIE - VOYAGES...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6043

 

 

 

STATIONSMUZIEK

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

(delayed)

.
.
.
.
.

Wachten op vertragingen. Deze composities bevatten melodramatische gesuikerde 'electric pianosounds' voorzien van delays. Ze dienen te worden afgespeeld in de stations om het wachten 'iets aangenamer' te maken. Hoogstwaarschijnlijk beleeft u een aha-ik-ken-dat-moment, als u ze al dan niet aandachtig beluistert.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

5159

 

 

 

DE VERTRAGING (harmonieleer)

 

 

 

 

 

 

 

 

RALLENTANDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6316

 

 

 

"29 STORINGEN" - een selectie!

Van 29-04-2013 tot en met 02-07-2013.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belgianrail.be/nl