WAGON 27: zijspoor

 

 

 

 

5915


 

ZIJSPOOR 1:

BIOLUMINESCENTIE

 

 

 

 

"4 STACCATI" voor soloperformer.


Glimwormen bewegen als puntjes in het donker, kleine stipjes die rondcirkelen. Een afbeelding van dit gebeuren is een momentopname, een statisch gegeven. Vier zwart-witafbeeldingen worden vier grafische partituren: "4 staccati".

De tekstafleidingen uit de afbeeldingen kunnen in de performance worden gebruikt (vrije interpretatie, invulling of vertaling).

 

Espressivo. (72/puntje, indien gewenst.)


 

(1) te,•• 

 

(2) ." • • • ei4r.•°•.4;,*!.. .•le.t.: " 1; s • ,-; -„r. • . : • %A. 

 

(3) -a-A. . • ... 'er 

 

(4) No recognized text !

 

 

   1

   2

   3

   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6349

 

 

LAMPYRIDAE - INFORMATIE

 

 

Glimwormen zijn kevertjes, die ook wel vuurvliegjes worden genoemd.

De familie Lampyridae omvat meer dan 2000 soorten, verspreid over alle werelddelen (behalve Antarctica).

 

Ze produceren zelfstandig licht, dat ze aanmaken in gespecialiseerde cellen van hun lichtorgaan (bioluminescentie). In dit lichtorgaan vindt een biochemische reactie plaats tussen het enzym luciferase, het substraat lucifertje, zuurstof en een energieleverancier ATP. Tijdens die reactie wordt energie afgegeven in de vorm van licht. Bij de meeste soorten is het licht geelgroen van kleur. Of fosforescentie-groen.

 

Adulten gebruiken lichtsignalen om elkaar op te sporen tijdens de voortplanting. De vleugelloze vrouwtjes lokken de vliegende mannetjes met een constant schijnsel. Mannetjes maken hun aanwezigheid bekend met een soortspecifieke flitscode. De vrouwtjes antwoorden met een soortspecifiek flitssignaal.

 

Afhankelijk van de soort zijn niet alleen de volwassen dieren in staat tot lichtgeven, maar gloeien ook de eieren, de larven en het popstadium. Larven gloeien onder de vorm van trage lichtpulsen wanneer ze 's nachts rondkruipen. Daarnaast gloeien ze ook bij aanraking.

 

In de Benelux komen drie soorten voor:

 

- Grote glimworm of gewone glimworm (Lampyris noctiluca),

- Kleine glimworm of het vuurvliegje (Lamprohiza splendidula) en

- Kortschildglimworm (Phosphaenus hemipterus).

 

 

http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/dieren-in-nesten/de-glimworm_2998.aspx

 

 

 

 

 

 

 

5405


 

 

VIDEO's (1):

 

 

 

"WIMGLORM"

 

Een glimworm verschijnt en verdwijnt op en achter een blad, voorwaarts en in omkering. Het zwart-wit gebeuren wordt begeleid door nostalgische gitaarklanken in reverb vergezeld van cirkelende omgevingsgeluiden (uit de insectenwereld). De pulserende treinklanken vormen een derde laag als contrast; de pulsatie die rechtdoor gaat heeft een statisch karakter.

 

 

"WIMGLORMS (1) en (2)"

 

Wimglorms (1):


Bewegende zwart-wit beelden van glimwormen worden begeleid door verschillende staccati-lagen. Deze lagen bestaan uit opnames met kleine percussie-instrumentjes (waarbij elk instrument een bepaalde beweging van één glimworm blijft volgen).


Wimglorms (2):


Bewegende glimwormen in kleur (gecreëerd, als contrast) worden begeleid door een superpositie van

- een treinclaxon die twee oktaven hoger klinkt, 'uitgerekt' (in augmentatie) met reverb

- muziekdoosklankjes in een treintunnel, die 'in de verte' als afternoise klinken

- cirkelende omgevingsgeluiden (uit de insectenwereld)


 

 

 

"WIMGLORM"

 

 

 

 

"WIMGLORMS (1) en (2)"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5129

 

 

ZIJSPOOR 2:

FOSFOR--------

 

 

Een woordassociatie (1). FOSFORescentie. 

Een scheikundig element met symbool P en atoomnummer 15 (zoals het lijnnummer van de piekuurtrein 7209!).

Een niet-metaal dat in verschillende kleuren kan voorkomen waarvan rode fosfor en witte fosfor het bekendst zijn.

 

 

PHOSPHOROS: lichtdrager.


http://nl.wikipedia.org/wiki/Fosfor

 

 

 

 

Retrogrades

 

 

 

Witte fosfor of tetrafosfor is een allotroop van fosfor met als brutoformule P4.4P elumrofoturb sla tem rofsof nav poortolla nee si rofsofartet fo rofsof ettiW

 

Witte fosfor kan verkregen worden door de damp die uit P4-moleculen bestaat tot een vaste stof te laten condenseren.neresnednoc netal et fots etsav nee tot taatseb nelucelom-4P tiu eid pmad ed rood nedrow negerkrev nak rofsof ettiW

 

Witte fosfor heeft bij gewone temperaturen een kubische structuur.ruutcurts ehcsibuk nee nerutarepmet enoweg jib tfeeh rofsof ettiW

 

Bij lage temperaturen gaat de stof reversibel over in een structuur die waarschijnlijk hexagonaal is.si laanogaxeh kjilnjihcsraaw eid ruutcurts nee ni revo lebisrever fots ed taag nerutarepmet egal jiB

 

Witte fosfor is metastabiel en lichtgevoelig.gileovegthcil ne leibatsatem si rofsof ettiW

 

Onder invloed van licht kunnen de bindingen in het molecuul openbreken en nieuwe bindingen met een buurmolecuul ontstaan.naatstno luucelomruub nee tem negnidnib ewuein ne nekerbnepo luucelom teh ni negnidnib ed nennuk thcil nav deolvni rednO

 

Dit is het begin van de overgang tot de stabielere rode vorm maar vaak ontstaat een amorfe gele overgangstoestand die slechts bij verwarming uitkristalliseert tot de rode vorm.mrov edor ed tot treesillatsirktiu gnimrawrev jib sthcels eid dnatseotsgnagrevo eleg efroma nee taatstno kaav raam mrov edor ereleibats ed tot gnagrevo ed nav nigeb teh si tiD

 

Witte fosfor wordt gebruikt in brandbommen, rookbommen en als doelwitmarkering.gnirekramtiwleod sla ne nemmobkoor ,nemmobdnarb ni tkiurbeg tdrow rofsof ettiW

 

Het is een zelfontbrandbare stof; bij contact branden huid en vlees weg.gew seelv ne diuh nednarb tcatnoc jib ;fots erabdnarbtnoflez nee si teH

 

Bij contact met de huid reageert de stof met het water in de huid, waardoor zeer diepe en ernstige brandwonden ontstaan.naatstno nednowdnarb egitsnre ne epeid reez roodraaw ,diuh ed ni retaw teh tem fots ed treegaer diuh ed tem tcatnoc jiB

 

(Het verbrandingsproduct is fosforpentoxide dat met vocht verder reageert tot fosforzuur).ruuzrofsof tot treegaer redrev thcov tem tad edixotneprofsof si tcudorpsgnidnarbrev teH(

 

Dit effect is vergelijkbaar met dat van napalm.mlapan nav tad tem raabkjilegrev si tceffe tiD

 

Naast brandwonden kan de toxiciteit van witte fosfor ook schade aan belangrijke organen zoals lever, longen en hart veroorzaken.nekazroorev trah ne negnol ,revel slaoz nenagro ekjirgnaleb naa edahcs koo rofsof ettiw nav tieticixot ed nak nednowdnarb tsaaN

 

Fosforbranden kunnen niet met water geblust worden omdat de stof ook met water reageert, onder andere met de vorming van het toxische fosfine.enifsof ehcsixot teh nav gnimrov ed tem eredna redno ,treegaer retaw tem koo fots ed tadmo nedrow tsulbeg retaw tem tein nennuk nednarbrofsoF

 

Tijdens de Vietnamoorlog werd witte fosfor aangeduid met de codenaam Willy Pete (van de Engelse benaming white phosphorus).)surohpsohp etihw gnimaneb eslegnE ed nav( eteP ylliW maanedoc ed tem diudegnaa rofsof ettiw drew golroomanteiV ed snedjiT

 

Het werd voornamelijk gebruikt voor het leggen van rookgordijnen.nenjidrogkoor nav neggel teh roov tkiurbeg kjilemanroov drew teH

 

Het Rode Kruis is een groot voorstander van een algeheel verbod op het gebruik van witte fosfor, ook al geldt het volgens internationale afspraken niet als een chemisch wapen.nepaw hcsimehc nee sla tein nekarpsfa elanoitanretni sneglov teh tdleg la koo ,rofsof ettiw nav kiurbeg teh po dobrev leehegla nee nav rednatsroov toorg nee si siurK edoR teH

 

In januari 2009 gebruikten zowel Israël als de Palestijnse militanten van Hamas witte fosforbommen in het conflict in de Gazastrook.koortsazaG ed ni tcilfnoc teh ni nemmobrofsof ettiw samaH nav netnatilim esnjitselaP ed sla lëarsI lewoz netkiurbeg 9002 iraunaj nI

 

In mei 2009 stelde de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch het gebruik van witte fosfor door NAVO-eenheden in Afghanistan aan de orde, naar aanleiding van een incident op 14 maart 2009, waarbij een 8-jarig meisje in het Alahsay-district in het oosten van de provincie Kapisa ernstige brandwonden zou hebben opgelopen door witte fosfor-munitie.eitinum-rofsof ettiw rood nepolegpo nebbeh uoz nednowdnarb egitsnre asipaK eicnivorp ed nav netsoo teh ni tcirtsid-yashalA teh ni ejsiem giraj-8 nee jibraaw ,9002 traam 41 po tnedicni nee nav gnidielnaa raan ,edro ed naa natsinahgfA ni nedehnee-OVAN rood rofsof ettiw nav kiurbeg teh hctaW sthgiR namuH eitasinagronethcernesnem elanoitanretni ed edlets 9002 iem nI

 

In november 2011 gebruikte Israël witte fosforbommen op Palestijnen die op straat kwamen om hun erkenning door de UNESCO te vieren.nereiv et OCSENU ed rood gninnekre nuh mo nemawk taarts po eid nenjitselaP po nemmobrofsof ettiw lëarsI etkiurbeg 1102 rebmevon nI

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_fosfor

 

 

 

 

 

 

5517

 

 

WHITE PHOSPHORUS - INFORMATIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6055


 

Krantenkoppen

 

 

Het Amerikaanse leger heeft inderdaad witte fosfor ingezet tegen oPstandelingen in Irak. Het ministerie ontkent echter dat het zeer brandbare fosfor in november in de stad Fallujah is gebruikt tegen burgers. --- Doctors in Iraq's war-ravaged enclave of Falluja are dealing with uP to 15 times as many chronic deformities in infants, comPared to a year ago, and a sPike in early life cancers that may be linked to toxic materials left over from the fighting. --- FALLUJA, Iraq  - U.S. soldiers killed at least 13 Iraqi civilians who marched on a school west of Baghdad to demand the trooPs leave the building and get out of Iraq, doctors and witnesses said on Tuesday. ,,Het werd gebruikt als een verbrandingswaPen tegen vijandelijke strijders'', zegt woordvoerder luitenant-kolonel Barry Venable. Hij ontkent overigens dat witte fosfor een verboden chemisch waPen is. --- Murhij Rashid, 52, Pointed to a grave where gravediggers were throwing dry earth on toP and kicking uP dust. His 18-year-old son Hussein had just been buried. --- Fosforbrandbommen zijn onder andere ingezet in de Tweede Wereldoorlog, in Vietnam en in 2004 in Irak. --- Witte fosfor, een wasachtige substantie van wit-gele kleur, is giftig. --- Wie nu nog niet door heeft dat de oorlog in Irak oP een gigantische reeks van leugens en oorlogsmisdaden berust, steekt zijn of haar koP in het zand. --- "We are asking the Americans to leave Iraq comPletely but first we want them to leave residential areas," he added. --- Dr Bassam Allah, the head of the hosPital's children's ward, this week urged international exPerts to take soil samPles across Falluja and for scientists to mount an investigation into the causes of so many ailments, most of which he said had been "acquired" by mothers before or during Pregnancy. --- Neurologists and obstetricians in the city interviewed by the Guardian say the rise in birth defects – which include a baby born with two heads, babies with multiPle tumours, and others with nervous system Problems - are unPrecedented and at Present unexPlainable. --- Het gebruik van witte fosfor tegen militaire doelwitten is omstreden, maar niet verboden. --- After several years of sPeculation and anecdotal evidence, a Picture of a highly disturbing Phenomenon in one of Iraq's most battered areas has now taken shaPe. Previously all miscarried babies, including those with birth defects or infants who were not given ongoing care, were not listed as abnormal cases. --- De Pijnlijke ironie van de hele geschiedenis wordt alsmaar duidelijker: men gebruikt martelingen (in Abu Ghraib en elders) in een illegale invasie die zogezegd bedoeld was om het Iraakse volk van het barbaarse terreurbewind en de martelPraktijken van Saddam Hoessein te bevrijden. --- Bij mensen veroorzaken zij verschrikkelijke brandwonden. --- DesPite fully funding the construction of the new hosPital, a well-equiPPed facility that oPened in August, Iraq's health ministry remains largely disfunctional and unable to co-ordinate a resPonse to the city's Pressing needs. --- Ook Britse troePen gebruikten witte fosfor. --- A grouP of Iraqi and British officials, including the former Iraqi minister for women's affairs, Dr Nawal Majeed a-Sammarai, and the British doctors David HalPin and Chris Burns-Cox, have Petitioned the UN general assembly to ask that an indePendent committee fully investigate the defects and helP clean uP toxic materials left over decades of war – including the six years since Saddam Hussein was ousted. --- De substantie wordt militair zowel in signaalraketten, rookbommen als brandbommen gebruikt. --- The rise in frequency is stark – from two admissions a fortnight a year ago to two a day now. "Most are in the head and sPinal cord, but there are also many deficiencies in lower limbs," he said. "There is also a very marked increase in the number of cases of less than two years [old] with brain tumours. This is now a focus area of multiPle tumours." --- Het is een chemisch waPen dat volgens een verdrag uit 1980 verboden is. Dat verdrag hebben de VS niet ondertekend. Maar dat maakt het waPen nog niet legaal, zoals zij beweren. --- Natuurlijk blijft het leger liegen als het beweert dat het witte fosfor alleen als (letterlijk) rookgordijn en als verlichting van het slagveld heeft gebruikt. --- The government's lack of caPacity has led Falluja officials, who have historically been wary of foreign intervention, to ask for helP from the international community. "Even in the scientific field, there has been a reluctance to reach out to the exterior countries," said Dr Salah. "But we have Passed that Point now. I am doing multiPle surgeries every day. I have one assistant and I am obliged to do everything myself." --- Na contact met de huid blijft de substantie branden en maakt diePe en Pijnlijke wonden. --- Het heet nu MK 77. --- Journalist Darrin Mortenson uit San Diego, die de Amerikaanse mariniers vergezelde tijdens de aanval oP Fallujah, heeft in het radioProgramma Today van de BBC verklaard dat hij gezien heeft hoe witte fosfor als een brandwaPen gebruikt werd tegen rebellen. --- The first battle was fought to find those resPonsible for the deaths of four Blackwater Private security contractors working for the US. The city was bombarded heavily by American artillery and fighter jets. Controversial weaPonry was used, including white PhosPhorus, which the US government admitted dePloying. --- Daags nadat het Pentagon toegaf dat het Amerikaanse leger tijdens het beleg van Fallujah witte fosfor heeft gebruikt, heeft ook Groot-Brittannië toegegeven dat het de chemische substantie in Irak heeft gebruikt. --- Zoals ook het gebruik van verarmd uranium ooit als een onvoorstelbare, want 'eeuwige' schande zal worden gebrandmerkt. --- Witte fosfor blijft, als het in contact komt met waterhoudende cellen, doorbranden. --- Statistics on infant tumours are not considered as reliable as new data about nervous system anomalies, which are usually evident immediately after birth. Dr Abdul Wahid Salah, a neurosurgeon, said: "With neuro-tube defects, their heads are often larger than normal, they can have deficiencies in hearts and eyes and their lower limbs are often listless. There has been no orderly registration here in the Period after the war and we have suffered from that. But [in relation to the rise in tumours] I can say with certainty that we have noticed a sharP rise in malignancy of the blood and this is not a congenital anomaly – it is an acquired disease." --- Tijdens de belegering van de Iraakse stad Falluja, hebben Amerikaanse troePen witte fosfor gebruikt tegen burgers. --- De zeer brandbare stof schiet in brand door contact met zuurstof. --- "We are seeing a very significant increase in central nervous system anomalies," said Falluja general hosPital's director and senior sPecialist, Dr Ayman Qais. "Before 2003 [the start of the war] I was seeing sPoradic numbers of deformities in babies. Now the frequency of deformities has increased dramatically." --- In Protocol III over BePaalde Conventionele WaPens (CCW) van 1980 wordt enkel het gebruik van fosforbrandbommen tegen burgers uitgesloten. De Verenigde Staten hebben dit Protocol niet ondertekend. --- 'Verbrande lijken. Verbrande kinderen en verbrandevrouwen', zei hij voor de camera. 'Witte fosfor doodt zonder aanzien des Persoons. --- Other health officials are also starting to focus on Possible reasons, chief among them Potential chemical or radiation Poisonings. Abnormal clusters of infant tumours have also been rePeatedly cited in Basra and Najaf – areas that have in the Past also been intense battle zones where modern munitions have been heavily used. --- Eerder hadden de VS nog ontkend dat ze fosfor in Fallujah hadden ingezet. --- The Guardian asked a Paediatrician, Samira Abdul Ghani, to keeP Precise records over a three-week Period. Her records reveal that 37 babies with anomalies, many of them neural tube defects, were born during that Period at Falluja general hosPital alone. --- "Wij gebruiken witte fosfor voor niets anders dat het oPtrekken van een rookscherm om de acties van onze strijdkrachten te beschermen". --- Er zijn ook vrouwen en kinderen omgekomen en anderen werden zwaar verminkt. --- The anomalies are evident all through Falluja's newly oPened general hosPital and in centres for disabled PeoPle across the city. On 2 November alone, there were four cases of neuro-tube defects in the neo-natal ward and several more were in the intensive care ward and an outPatient clinic. --- "These include air Pollution, radiation, chemicals, drug use during Pregnancy, malnutrition, or the Psychological status of the mother," said Dr Qais. "We simPly don't have the answers yet." --- En nu geeft de VS toe dat ze zelf chemische waPens gebruiken. Precies dat wat ze aan die demonische Saddam toeschreven. --- Falluja's frontline doctors are reluctant to draw a direct link with the fighting. They instead cite multiPle factors that could be contributors. --- Vandaag heeft ook Groot-Brittannië toegegeven dat het de chemische substantie in Irak heeft gebruikt. De Britse minister van Defensie John Reid zei aan de BBC dat witte fosfor voor niets anders gebruikt wordt dan voor het oPtrekken van een rookscherm om de acties van strijdkrachten te beschermen. --- Falluja was the scene of the only two setPiece battles that followed the US-led invasion. Twice in 2004, US marines and infantry units were engaged in heavy fighting with Sunni militia grouPs who had aligned with former Ba'athists and Iraqi army elements. --- Als Pers en media hun werk doen, zal straks ook onomstotelijk vaststaan dat de VS ook naPalm hebben gebruikt in Fallujah en elders. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF16112005_022

http://www.hbvl.be/archief/guid/ook-britse-troepen-gebruikten-witte-fosfor-in-irak.aspx?artikel=6819a43d-8a66-436b-ab54-bdd2cad0553d

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/651470/2005/11/09/VS-gebruikten-witte-fosfor-tegen-burgers-Falluja.dhtml

http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/162629-witte-fosfor.html

http://www.commondreams.org/headlines03/0429-01.htm

http://www.commondreams.org/headlines04/0331-03.htm

http://www.theguardian.com/world/2009/nov/13/falluja-cancer-children-birth-defects

 

 

 

 

 

 

 

 

6502

 

 

VIDEO's (2):

 

"WHITE P4 (1) en (2)"

 

"White P4 (1)":


Een interview over het (al dan niet) gebruik van witte fosfor klinkt boven een bereiding van het gif in kwestie, dat telkens wordt herhaald maar vager en vager, en 'poco a poco' zwart-wit wordt. Geleidelijkheid en conceptuele vaagheid.


"White P4 (2)":


Beelden (die aan en uit gaan; 0 en 1) die de gevolgen van het gebruik van witte fosfor in Fallujah tonen, worden begeleid door een staccato-treinpulsatie ('trainpulse' uit het programma Metasynth) gecombineerd met klaagzangen. Vervolgens klinkt er een intervieuw met een persoon die de lichamelijke gevolgen (onder andere de brandwonden) beschrijft, terwijl er verschillende zwart-witbeelden van de getroffen gebieden geleidelijk in elkaar overgaan.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5103

 


"MEDITATIONS"  -  P4 postcards


Internetbeelden die de fosforbommen weergeven, worden hier gepresenteerd als een reeks 'postcards'. Deze reeks geeft een commentaar op het omgaan met informatie, anno 2013; we worden overspoeld door (amateur) beelden en videofragmenten, afkomstig uit alle werelddelen, verspreid over het internet, die een wereld op zich wordt. Raken deze beelden ons nog werkelijk? Of heeft de 'macht der gewoonte' zich genesteld in onze (kritische?) perceptie?


Deze commentaar (of deze cynische kijk) wordt nog versterkt door de titel "Meditations". Alle afbeeldingen werden omgezet naar klank in het programma Audacity (import: raw data). De erg korte noisefragmenten dienen te worden opgevat als 'meditaties': sluit je ogen en laat je leiden door 'de schoonheid' van noise. Maar vergeet de beelden en de context (hoe kwamen deze klanken tot stand?)!

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

6346

 

 

ZIJSPOOR 3:

------ESCENTIE

 

 

 

Een woordassociatie (2): fosforESCENTIE.

Het woord 'escentie' in Google levert (onder andere) volgend zoekresultaat op:

 

 

 

http://www.woorden.org/woord/escentie

 

 

 

 

 

 

Het woord 'escentie' in Google - afbeeldingen levert onderstaand zoekresultaat op (schermafbeelding van de eerste 19 afbeeldingen):

 


 

 


 

 

 

Bureaulampen om fosforescerende objecten te voorzien van licht.

 

 

Afbeelding 1:

 

- Goede prijs/kwaliteit verhouding

- Komt met twee systemen, een voetstuk en een bureauklem

- Gewicht gecreëerd in het onderste deel van de arm

- Fluorescentie verlichting

- 11W lamp

- Levensduur van 6000 uur

- Kabel van 1,93 meter

- aan/uit knop op lampekop

- Kleur zwart


 

 

 

 

 

 

6393

 

 

De nieuwstrein


(Hoofdspoor ...)

 

 

 

 

 

 

"RACISME"


 

Ik kan u gerust vertellen dat ik heel wat controleurs ken die bij de NMBS in dienst zijn. Heel wat gesprekken met hen hebben mij meer inzichten gegeven, met betrekking tot de problematiek bij ongehoorzame of agressieve reizigers. Niet eenvoudig allemaal en reizen via bepaalde lijnen zijn vaak geen lachertje.

 

Maar uit zulke gesprekken kon ik ook meestal onmiddellijk afleiden voor welke (gelukkig relatief kleine) partij deze heren of dames stemmen. Ze schaamden zich niet tegenover mij, om mensen uit andere culturen 'ambetanteriken' en 'agressivelingen' te noemen. Altijd problemen met die gasten. Het volgende station eruit. En als ze nog agressiever worden, verwittig ik de politie. En daar zat ik dan, recht tegenover hen, in eerste klasse. Ja, ik mocht regelmatig in eerste klasse gaan zitten, zomaar. En als daar iemand vertoefde met een andere huidskleur, werd hij bijna onmiddellijk uit het compartiment gegooid, nog voor hij zijn eerste klasse-ticket had kunnen tonen.

 

Alle verhalen hebben meerdere kanten, dat weet ik ondertussen. Maar van die vooroordelen, daar druipt het racisme van af, het spijt me, zo is het en dat mag worden gezegd en geweten. En, beste controleurs (en ik wil zeker niet generaliseren), ik stel u voor om daar even over na te denken. Dat dacht ik toen. Zo naïef. Nadenken?

 

Racisme in de trein, daar ben ik ooit zelf stevig mee geconfronteerd geweest, toen ik 21 jaar oud was, en op de nachttrein werkte van de 'Compagnie des Wagons-Lits'. 

Ik was verantwoordelijk (als couchette-begeleidster) voor één wagon van een nachttrein (die bestemmingen had zoals Milaan, Chur, Narbonne en Bologna, om er maar enkele te noemen). De treinen naar Zwitserland waren een ramp. Om 4 uur 's nachts: bonk bonk bonk (in een volume dat ik in een partituur zou noteren als dubbele fortissimo), op mijn deur. Douane. DOUANE! Ouvrez! En ik werd verblind door hun zaklampen. Ze waren met drie. Drie Zwitserse reuzen, die me niet erg vriendelijk leken, op het eerste zicht. Reisepassen/passeports!!! Het was menens, dat voelde ik al. Tussen de berg administratie vond ik het hoopje identiteitskaarten of reispassen van alle reizigers uit mijn wagon. Ik gaf het aan diegene die het dichtst bij me stond. Zaklamp erboven. En kijken maar. Welke naam is niet Europees? Of nog beter: gewoon naar de foto kijken en de 'twijfelgevallen' er even uithalen. Zo was het. Ik voelde nattigheid. Onmogelijk toch?! 

Uit het stapeltje 'twijfelgevallen' haalden ze er één uit. Een Chinese reispas. Inderdaad, in couchette 6 sliep er één Chinese man. Ze gooiden de andere reispassen terug op het kleine tafeltje van mijn hok. De trein stond stil. Basel. Welkom in Basel.

 

Toen begaven ze zich luidruchtig naar couchette 6. Bonk bonk bonk bonk bonk op de deur, nog luider dan bij mij. Alle reizigers wakker, uiteraard. De Chinese man werd hoogst onvriendelijk verzocht zich naar de gang te begeven, met zijn koffer. Die werd met een ruk opengedaan door één van het drietal, terwijl de andere twee de Chinese man 'vasthielden'. Al zijn spullen werden op de grond gegooid. De slaperige man wist niet wat hem overkwam en hij keek naar mij. Ik haalde (haast medeplichtig) mijn schouders op. Ik wist niet wat er gebeurde, dit had ik nog nooit meegemaakt. De man zijn handen kregen handboeien om en hij werd meegenomen.

 

Ik vertelde het verhaal aan mijn collega's op de trein. Ja, waarschijnlijk weer nen illegaal. Die mogen hier niet reizen he. Ik was volledig overstuur, door deze gebeurtenis. Daarna heb ik nog een vijftal reizen begeleid naar Zwitserland. Telkens in Basel stond me een erg racistische controle te wachten, rond vier uur 's nachts. Elke foto op de identiteitskaart waarop iemand stond die niet lijkbleek was, werd 'even apart gehouden'. Zelfs de naam deed er niet meer toe. Zuiver racisme, in de puurste vorm. Slapen deed ik niet meer, tijdens de reizen naar Zwitserland. En 'in den bureau' kon ik niet terecht met mijn verhalen. Daar werden zulke verhalen regelmatig verteld, al lachend dan.


 

 

 

"SASKIA DE COSTER DIENT KLACHT IN TEGEN DE NMBS WEGENS RACISME"

 

20/10/2014

 

http://www.demorgen.be/binnenland/saskia-de-coster-dient-klacht-in-tegen-nmbs-wegens-racisme-a2095052/23Cjc0/

 

 

 

 

 

 

 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/Partijen/VlaamsBelang/1.1950223

 

 

 

 

 

 

"WAT GLIMT DAAR IN HET ... STRUIKGEWAS?"


http://natuurbericht.be/?id=12519

 

 

 

 

 

"'Palestijnse' trein snel verwijderd uit station van Antwerpen"


 

 

04/08/2014 om 17:03 door joro, Gazet van Antwerpen

http://www.gva.be/cnt/dmf20140804_01203833/palestijnse-trein-snel-verwijderd-uit-station-van-antwerpen

 

 

 

 

 

 

 

"RESCUE"

 

 

 

 

"In an incredible act of humanity, quick-thinking commuters in Australia banded together to rescue a man who fell between the train and a platform."

 

06/08/2014

https://www.facebook.com/photo.php?v=10152381008236336&fref=nf

 

 

 

 

 

 

"De schoonheid van de lelijkheid langs het Belgisch spoor"

 

07/08/2014

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/EP_140807_Terzake?video=1.2054684