WAGON 7: protest noise

 

 

 

 

5186

 

 

 

VIDEO's

 

 

 

 

"ISC"


"ISC" of (de afkorting van) "InterSystem Crossings" bestaat enerzijds uit videofragmenten en zwart-wit-afbeeldingen die werden getransformeerd naar klank (noise of afternoise) en anderzijds uit superposities van composities met treinklanken die uit een bepaald moment binnen dit onderzoek naar voren werden gebracht. Beiden werden versneld en onder elkaar geplaatst. Het betreft een experiment verwijzend naar de desbetreffende titel "Intersystem Crossings", waarbij zowel audio als beeld een kruisbestuiving ondergaan; de versnelling bindt als het ware beide resultaten tot één geheel: een 'afternoise' die deze onderlinge relaties of audiovisuele verbindingen in zich draagt.

 

 

"PS"


Afbeeldingen van treinsporen (op de brug aan de depot te Schaarbeek genomen tijdens een wandeling met Kathleen Coessens, ter voorbereiding van ons project 'Sounding Drawing') werden in het programma 'Photosounder' omgezet naar klank: noise. Alle beelden en klankresultaten werden achter elkaar geplaatst.

 

 

"P - NOISE: PN6244-, PN Egg morse-, PN noise of a train voyage-, PN strange M2-"


Vier filmpjes (een selectie uit de reeks 'allereerste zwart-wit videofragmenten' uit dit onderzoek dat beeldmateriaal met betrekking tot treinen en fosforescentie of een combinatie van beiden bevat) werden fosforescentiegroen gekleurd en omgezet naar klank (noise) in het programma Audacity (import: raw data). Klank en beeld worden hier tevens één geheel door hun onderliggende verbinding (converting-principe). De volledige reeks van filmpjes dient te worden afgespeeld in een zelf te bepalen volgorde en kan worden gebruikt als primaire audiovisuele laag voor een noise-performance.

 

 

 

 

 

 

"ISC"

 

 

 

 

"PS"

 

 

 

 

"P - NOISE: PN6244-, PN Egg morse-,

PN noise of a train voyage-, PN strange M2-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5403

 

 

PS - transformaties

 

De auditieve (noise-) output van het filmpje "PS" werd op verschillende wijzen bewerkt in onderstaande '5 transformaties', waarbij de instellingen van de gekozen parameters zoals onder andere reverb, EQ, en bitcrusher telkens de curve van het fosforescentie-proces volgen.

Een visueel voorbeeld hiervan kan u terugvinden op deze pagina: http://astrinphosphora.anneysermans.be/blog/7 Het betreft het filmpje "seven" onder 5511, 7209's, VIDEO's: "7209: SEVEN, TWO, 0, NINE".

 

 

 

 PS 01 (transformatie 1)

 

 PS 02 (transformatie 2)

 

 PS 03 (transformatie 3)

 

 PS 04 (transformatie 4)

 

 PS 05 (transformatie 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6370


 

KM en FC

 

 

 

 KM

 

 

Bovenstaand audiofragment bevat de omzetting naar klank van onderstaande afbeelding. De transformatie werd voltrokken in het programma Photosounder, als een (eerste) experiment. De instellingen van de verschillende parameters werden telkens volgens de cijfers 7, 2, 0 en 9 voltooid (bijvoorbeeld volume: niveau 7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FC 

 

 

Bovenstaand audiofragment bevat de omzetting naar klank van onderstaande afbeelding. De transformatie werd voltrokken in het programma Photosounder, als een (eerste) experiment. De instellingen van de parameters werden telkens volgens de cijfers 7, 2, 0 en 9 voltooid (bijvoorbeeld volume: niveau 7).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5918


 

P - NOISE: filmnoise

 

 

Onderstaande audiofragmenten zijn 'restanten' of afternoise van de reeks 'allereerste zwart-wit videofragmenten' uit dit onderzoek (dat beeldmateriaal met betrekking tot treinen en fosforescentie of een combinatie van beiden bevat). De filmpjes werden omgezet naar klank (noise) in het programma Audacity (import: raw data). Klank en beeld worden hier tevens één geheel door hun onderliggende verbinding (converting-principe). 

 

 

 

 p-5404-organs-7209

 

 p-6244...

 

 p-biolneg

 

 p-egg 2331321

 

 p-egg morse

 

 p-noise of a train voyage

 

 p-P-aard-egg-phosphora

 

 p-P-oeme

 

 p-strange M2

 

 p-traces ntv

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6203

 

 

Frequenties

 

Onderstaande afbeeldingen tonen de frequentie-weergaven van bovenstaande audiofragmenten. 

 

 

 

5404-organs-7209

 

 

 

 

6244...

 

 

 

 

biolneg

 

 

 

 

egg 2331321

 

 

 

 

egg morse

 

 

 

 

noise of a train voyage

 

 

 

 

P-aard-egg-phosphora

 

 

 

 

P-oeme

 

 

 

 

strange M2

 

 

 

 

traces ntv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5534

 

 

 

"P - NOISE" - Installation for Time Canvas (Champ d'Action) 2013

 

 

Weg met de mooie, aardse, elegante, verfijnde, bezworen, oneindige, troostende, verslavende, veelzeggende, melancholieke melodieën!

P - noise = PROTEST NOISE!

 

Zes fragmenten (films) zijn gedestilleerd uit dit onderzoek (de filmpjes in kwestie bevinden zich binnen verschillende wagons op deze website); "White P4 (2)", "Loc dancer", "White Phosphorus", "Conversations", "White P4 (1)" en "P - noise". Deze (beeldende) verhalen vormen samen (door ze in onderstaande volgorde weer te geven) een nieuw geheel, via abstractie, via al dan niet gecreëerde noise, of via net heel eenduidige klanken en beelden. Combinaties en transformaties genereren nieuwe betekenissen;

 

 

 

"White P4 (2)":

 

Beelden uit Falluja onder heldere treinpulsaties kondigen een vlucht aan, onder een erg somber journalistiek verslag, over het gebruik van witte fosfor als wapen in deze regio. "Have you seen the effects of these weapons?" De klaagzang verbergt haar melodie, ergens op de achtergrond...

http://www.youtube.com/watch?v=VpO20mSh0BY

 

 

"Loc dancer":

 

Een muziekdoosje gaat open. De ballerina verschijnt en treinklanken begeleiden haar elegante draaibewegingen; het mooie melodietje wordt vervangen door trein-noise. 

http://www.youtube.com/watch?v=o_h9m66-rL0

 

 

"White Phosphorus":

 

Afbeeldingen van witte fosforbommen (het lijken haast postkaarten) werden in het programma Audacity geconverteerd naar noise. Geen woorden of klanken kunnen méér uitdrukken dan 'niets' - bij het aanschouwen van deze beelden - zoals deze noise. Krantenkoppen vertellen het verhaal, in stilte. 

 

 

"Conversations":

 

Treingesprekken werden opgenomen, in de trein, 100 x versneld en repetitief (synchroon en anachroon) onder voorbijflitsende beelden - waargenomen achter het treinraampje - geplaatst. Zinnen, woorden en letters die werden uitgesproken en hier klinken als korte noise-pulsaties, verliezen alle betekenis. 

http://www.youtube.com/watch?v=AQJrlwMBlWc


 

"White P4 (1)": 

 

'Witte fosfor' en 'International Conventions'… Beschuldigingen en verdedigingen. Twee partijen praten 'duidelijke taal', onder beelden die P4-experimenten en bereidingen tonen in morendo: de beelden worden steeds minder scherp, zodat er enkel nog erg abstracte schaduwen (in zwart-wit) overblijven…

http://www.youtube.com/watch?v=am3t02pfvnM


 

"P - noise":

 

Een reeks korte fosforescentie groene- en zwart-witte filmpjes (in het donker afspelende repetitieve bewegingen), rond treinen en fosforescentie, werden in het programma Audacity geconverteerd naar de vrij statische klankenstroom die u hoort: noise. Van visueel naar auditief, onder elkaar geplaatst, simultaan te bekijken en te beluisteren.


 

Deze installatie kende (eigenlijk helemaal onverwacht) een waar succes. Vele positieve reacties dienden zich aan.


Vooral de reactie van Lieven De Cauter (cultuurfilosoof en activist) heeft me bijzonder aangegrepen. Lieven vindt het erg belangrijk dat de problematiek (o.a.) rond het gebruik van witte fosfor naar voren wordt gebracht. Deze video's geven dat weer, binnen een artistieke context, in combinatie met de andere video's, samen met de thematiek van deze Time Canvas-editie: PROTEST SONGS.