WAGON 25: P en niet P

 

 

 

 

 

6379

 

 

Grafische partituren

 

 

 

1 Pensato


 

 

2 Pensato

 

 

 

3 Pensato


 

 

4 Pensato


 

 

5 Pensato


 

 

 

 

6 Pensato


 

 

 

 

 

 

 

 

5538


 

"EXCERCISES"


(Probeersels. Letterlijk. Na enkele lessen logica te hebben gevolgd...)


 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6333

 

 

 

"EXCERCISES voor iedereen" (2012)

 


~(p & ~ p), ~ ~ p = p, p v ~ p, ~ ~ p ⊃ p, p ⊃ ~ ~ p, p ⊃ ~ p - ~ p, -((p & ~ p) ⊃ q.

 

Instructies:

 

Elke P wordt vertaald naar een muzikaal gegeven. De symbolen &, v, ⊃, ~ en = worden vervangen door instructies. ~P kan als eenheid worden beschouwd en kan dus vertaald worden naar 'alles, maar niet P'. Of het symbool ~ kan worden uitgevoerd en het muzikaal fragment (P) kan opnieuw worden herhaald.

Indien geïnterpreteerd door meerdere uitvoerders: elke uitvoerder kiest een tempo waarin hij zal spelen of bewegen. Start elke zin te samen en wacht tot de laatste uitvoerder zijn zin heeft uitgespeeld. (Minimum-tempo: 27/kwartnoot.)


&: .-. (ritme: achtste-kwartnoot-achtste)

v: kies wat je speelt: zin voor het v-teken of de zin na het v-teken.

⊃: cluster in fff.

~: -. --- - (ritmisch: - heeft kwartnootwaarde, . heeft achtste waarde) in laag register.

=: handklap 2X.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5903

 

 

 

"P EN ~P" OHNE WORTE, WITHOUT WORDS" (2012)

 

 

Treinsymbolen, P's en ~P's (formules) en fragmenten uit treinreizen bevinden zich op uittreksels uit de 'black box' die in elke trein aanwezig is.

 

Instructies:


- bepaal p (klank, beweging, ritme, woord, melodie ...)

- als niet-p gegeven is, speel niet-p.

- bepaal zelf de instructies voor de logische connectieven (&,v,⊃,~,=) 

- elke speler bepaalt zijn uit te voeren informatie, tempo, ritme, timbre, ... of alle uitvoerders nemen dezelfde uit te voeren informatie.

- andere tekens, lijnen, afbeeldingen dienen vrij te worden geïnterpreteerd.

- de maximale duurtijd (van het geheel) bedraagt 7,2 minuten.


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6104

 

 

 

"EXCERCISES VOOR PIANO SOLO" (2012)

 

 

 

De letters p, q, r en s duiden (namen van) willekeurige zinnen aan en worden beschouwd als zinnen van PL.

Deze letters staan voor muzikale zinnen:


- p = 7209 (pitch: P-tabel, ritme: cijfers in Morse code) (nummer piekuurtrein Kessel - Brussel-Zuid)

- q = 5146 (pitch: P-tabel, ritme: cijfers in Morse code) (nummer uit reeks 51 diesellocomotieven NMBS)

- r = 6358 (pitch: P-tabel, ritme: cijfers in Morse code) (nummer uit reeks 63 diesellocomotieven NMBS)

- s = 7504 (pitch: P-tabel, ritme: cijfers in Morse code) (nummer uit reeks 75 diesellocomotieven NMBS)

 

Deze 'excercises' dienen eigenlijk te worden uitgevoerd op een piano die gestemd is in de P10-scale (C - C#+20cents - D+40cents - E-40cents - F-20cents - F# - G+20cents - G#+40cents - A#-40cents - B-20cents). Enkel C en F# behoren tot de chromatische reeks, de andere toonhoogtes liggen 'er tussen'. 

 

Als het niet mogelijk is om een geschikte piano te vinden of als het niet mogelijk is om een (geschikte) stemmer te vinden, voer deze 'excercises' dan uit op een oude, niet gestemde piano.


 

Instructies:

 

Tempo: 72/kwartnoot

&: uitgeschreven, volledig te spelen.

v: uitgeschreven, keuze tussen eerste en tweede lid.

⊃: uitgeschreven: indien het eerste lid van de implicatie reeds aanwezig was (als hypothese of als premisse). Dus als er staat 'als p dan q', als eerste gegeven, wordt dit niet in noten en ritme weergegeven, enkel als p reeds zou zijn voorgekomen.

~: uitgeschreven in het ritme van de treinnummers. Men kan/mag alles spelen maar in dat gegeven ritme, maar niet de toonhoogtes van de muzikale zin in kwestie. Voorbeeld: p: G#, D, C en B mogen niet worden gespeeld!

=: uitgeschreven, maar gehalveerd: p = q (dus dezelfde zin) wordt (enkel) weergegeven als p (of q maar dat maakt hier niets uit).

Elke hypothese (zin) dient in decrescendo te worden uitgevoerd.


 

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

5311

 

 

"5 MINIATUREN VOOR PIANO SOLO IN PL" (2012)


 

De afbouwprocedure in de oefeningen van PL (semantiek) vertoont een diminutie: van uitspraken of premissen naar de conclusie, naar het 'niveau van de (enkelvoudige) letters'. De gelijkenis met de lichtafname binnen het proces van fosforescentie kan hier worden vermeld. Daarom zijn deze oefeningen gekozen als basismateriaal voor een uitgewerkte grafische partituur, die de connectie op een heel andere manier (via de logica-oefening zelf) weergeeft.

 

Instructies:

 

- in elke partituur is er één letter die niet (muzikaal) wordt ingevuld (de andere letters bevatten telkens een akkoord). De invulling dient tevens een akkoord te zijn (duurtijd, aantal stemmen en toonhoogte zijn vrij te bepalen). Dit akkoord blijft steeds hetzelfde tot en met het einde van deze compositie.

- alle uitspraken met een 1 eronder, dienen volledig te worden gespeeld, een pauze of stilte (max. 3 seconden) is mogelijk tussen twee verschillende uitspraken of premissen. Wanneer er 0 staat onder een uitspraak, speel ze dan niet: Pensato.

 

 

⊃: 7 (kies een invulling uit de P-tabel, duurtijd: max. 5 seconden)

&: 2 (kies een invulling uit de P-tabel, duurtijd: max. 5 seconden)

v: 0 (kies een invulling uit de P-tabel, duurtijd: max. 5 seconden)

~: 9 (kies een invulling uit de P-tabel, duurtijd: max. 5 seconden)

 

Dynamiek:

 

(&1) = +1 (mf wordt f)

(&0) = dezelfde dynamiek aanhouden

(v1) = fff

 

 


1

2

3

4

5

 

 

 

 

In 2012, te Aberdeen, hebben Kathleen Coessens (piano, stem, bewegingen) en ik (contrabas, stem, bewegingen) verschillende uitvoeringen gecreëerd van logische formules met P en ~P en waarbij de logische operatoren staan voor verschillende instructies, die telkens werden vastgelegd. Zowel bewegingen, muzikale gestes (clusters, Morse-codes, ...) als handklappen werden opgevoerd.

 

De partituur werd geprojecteerd, wat hoogstwaarschijnlijk als één grote abstractie werd aanschouwd door het publiek. We startten telkens te samen een zin (we hadden elk een eigen tempo in ons hoofd) 'on cue'. Het klank- en beeldresultaat was erg verrassend: een samenspel (waarbij eigenlijk 2 onafhankelijke stemmen zich boven of naast elkaar beweegden) ontwikkelde zich heel spontaan tot een afgebakend, grappig, zelfzeker resultaat, alsof het een interpretatie van een volledig uitgeschreven partituur betrof. 

 

Het publiek was laaiend enthousiast (er werden ook nog andere grafische partituren uitgevoerd die avond): reacties waren: "verrassend, poëtisch, ontroerend en overtuigend, alsof we er sinds maanden aan gewerkt hadden" (wat helemaal niet het geval was).

 

Voor mij werden ten slotte het proces en de artistieke resultaten uit dit stukje onderzoek een bevestiging van mijn werkwijze: het gegeven dat tekens uit een ander verhaal (via transformatie) en (gecreëerde) instructies (in tegenstelling tot een nauwkeurig uitgeschreven partituur in notenschrift) eveneens tot een consistent geheel als resultaat kunnen leiden. Meer nog, het verrassingseffect is telkens groot en dat vind ik bijzonder interessant (uiteraard is dit een erg persoonlijke opvatting). De eenvoud van de erg abstracte partituur tegenover het complexe beeld- en klankresultaat maakt het geheel nog mooier en de beschrijving van het hele traject diende niet eens te worden vermeld om de performance 'te begrijpen'; ze werd opgevoerd en de communicatie (naar het publiek toe) was geslaagd.