WAGON 23: seinen-signalisaties

 

 

 

6266

 

 

La rouge

 

 

 

 

 

 

 

La rouge

 

belle comme avant

comme un feu rouge

 

clignotant - confiant, même

ou STOP! 

 

ma belle,

ni vite ni lent,

ma rouge

qui sauve ma vie

de temps en temps

 

merci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5312

 

 

INFORMATIE

 

 

 

Beknopt overzicht van de handseinen welke de baandbedienden moeten waarnemen en uitvoeren.


 

Rood (vlag, licht, schijf) - stilhouden

Geel (vlag, licht) - langzaam rijden

Klapper (met de hand op de rail gelegd) - langzaam rijden (bij mistig weer)

Groen (vlag, licht) - doorrijden

Hoorn (twee tonen) - aankondiging van een trein

 

Vlaggen: overdag

Lantaarn: 's nachts

 


 

Een bediende heeft 2 lantaarns. Instructies:

 

Stilhouden:

- rode vlag of rood licht

- elk snel zwaaiend voorwerp of elk snel zwaaiend licht

 

Langzaam rijden:

- gele vlag of geel licht

 

Doorrijden:

- groene vlag of groen licht

 

 

 

 

Hoornseinen:

 

Als een trein vertrekt geeft de baan- of overwegwachter twee lange hoorntonen. Dit wordt door de volgende overwegwachters herhaald vanaf de trein die in zicht komt.

 

Seinen door baanbedienden bij ontbreken van gekleurde lampglazen:

 

- Wit licht, meermaals snel van rechts naar links en van links naar rechts gezwaaid: stilhouden.

- Wit licht, éénmaal langzaam van rechts naar links bewegen: langzaam rijden.

- Wit licht, tweemaal langzaam van omhoog naar omlaag bewogen: doorrijden.

 

 

 

 

Te gebruiken armseinen en bevelen voor het uitvoeren van remproeven. De bij remproeven te gebruiken armseinen en bevelen zijn conform de UIC-fiche 453 OR (NMBS).

 

Aansluiten:

- overdag: beide armen vertikaal omhoog, de twee handen boven het hoofd bij elkaar brengen.

- 's nachts: lantaarn met wit licht met de hand omhoog gebracht in een halve cirkelbeweging en snel vertikaal neergelaten.

 

Lossen:

- overdag: herhaalde halve cirkelbeweging met de arm boven het hoofd.

- 's nachts: dezelfde beweging met het witte licht van de lantaarn.

 

Einde:

- overdag: de arm vertikaal omhoog gestoken.

- 's nachts: het witte licht van de lantaarn vertikaal omhoog gestoken.


 


 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwegsein

 

 

 

 

*

 

*

http://www.tassignon.be/trains/machinist-stoker/Machinist_Stoker.htm

Met dank aan Patrick Tassignon.

 

 

 

 

 

 

 

6406


 

 

"PETITE CHOREOGRAPHIE" (2012) voor danser solo.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5542

 

 

 

 

"PRIMA VISTA" (2011)


 

Onderstaande tekst dient te worden gelezen op volgende wijze:

 

 

- door een anderstalige persoon (dus in het Engels, Frans, Portugees, Spaans, ...)

- zichtlezing, 'à vue'

- zo snel mogelijk, eventuele 'fouten' niet corrigeren! (dus: doorlezen)

- de structuur van de tekst (titel - paragraaf - witte ruimte) dient te worden gerespecteerd

- maak een opname en speel deze af tijdens een uitvoering van een grafische partituur die je wenst uit te voeren

- duurtijd = gesproken tijd

 

 

 

 

 

ELEKTRICITEIT EN SEININRICHTING

 

 

Reeds in 1874 werd ter beveiliging van het treinverkeer een eerste blokstelsel ingevoerd. Daarom werden de spoorlijnen in secties verdeeld en werd het verboden een trein in een sectie toe te laten alvorens zij door de voorgaande trein was vrijgemaakt. De klassieke seinpalen met mechanische seinarmen worden geleidelijk vervangen door lichtseinen, die zowel bij dag als bij nacht dezelfde aanduidingen geven. De elektriciteit werd in 1903 voor de eerste maal aangewend voor de bewerking van de wissels en seinen in de seinhuizen van Antwerpen en Leuven.

 

1. Handseinen.

 

Buiten de vaste seinen beschikt het personeel nog over handseinen om in bepaalde of in onvoorziene gevallen seinen aan het treinpersoneel te geven. Enkele van die handseinen zijn vlaggen, lantaarnen en klappers.

 

 

2. Centraal elektro-mechanisch toestel voor de bediening van seinen en wissels met bloktoestel van het dubbeldraadtype.

 

Teneinde de werking van dit apparaat te illustreren werd het verbonden met een waarschuwingssein en een stopsein (oud stelsel).

 

 

3. Reeks oude mechanische seinpalen, op schaal 1/2.

 

SCHIJVEN :

 

- oud afstandssein;

- stopsein;

- waarschuwingssein voor seininrichting met twee standen (0 en 45°).

 

SEINARMEN :

 

- stopsein met twee standen (0 en 45));

- waarschuwïngssein met drie standen (0, 45 en 90°);

- stopsein met drie standen (0, 45 en 90°).

 

Deze laatste twee seinen kunnen, zoals hoger gezegd, bewerkt worden. Ze zijn met het centraal elektromechanisch bedieningsapparaat verbonden.

 

 

4. Dag- en nachtlichtsein (stelsel Derijckere).

 

Het dag- en nachtlichtseïnstelsel werd in 1933 voor het eerst toegepast op de lijn Charleroi-Namen.

Het hier voorgestelde sein van het Derijckeretype is een van de eerste vormen van dit stelsel. Het is geheten naar de naam van de uitvinder ervan, dhr Derijckere, gewezen directeur van de dienst Elektriciteit en Seininrichting van de N.M.B.S., en omvat een bord met lichten ter aanwijzing van stilstand, doorrit met oplettendheid en normale doorrit, een richtingaanwijzer en een snelheidsbord.

Het geheel kan zoals in de werkelijkheid bediend worden.

 

 

5. Relaisseinkast voor dag- en nachtlichtseinen.

 

Deze kast bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van het sein en bevat de bedieningsrelais van het sein.

 

 

6. Elektrisch bedieningstoestel ACEC.

 

 

7. Reeks telefoon-, telegraaf- en veiligheidsapparaten:

 

- kleine tafel telefooncentrale;

- Morsetelegraaf;

- bloktelefoon (oud model);

- telefoonverdelingspost voor seinhuis;

- tafeltelefoon;

- lijnkiezer voor dispatchingsdienst;

- spoorrelais met twee elementen voor wisselstroom op geëlektrlficeerde lijnen ;

- wisselstroomrelais met een element, voor lichtseininrichting;

- spoorrelais voor gelijkstroom;

- controlerelais (nieuw model);

- overlangse doorsnee van een kwikreelcontact, enz.

 

 

 

8. De geëlektrificeerde lijn. - Onderdelen van de bovenleiding.

 

De eerste spoorweglijn van de N.M.B.S. die geëlektrificeerd werd, was die van Brussel naar Antwerpen. Het nieuw tractiestelsel werd op 5 mei 1935, dit is ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het spoor in ons land. in gebruik genomen.

De geëlektrificeerde lijnen van de N.M.B.S. worden gevoed met gelijkstroom van 3000 V. De bovenleiding voor hoofdspoor werd met dubbele catena aangelegd.

 

Hier zien wij volgende reeks onderdelen:

 

- verankering voor rijdraad:

- verankering voor hoofddraagkabel en hulpdrager;

- sectie-ïsolator;

- ophanging van enkele bovenleiding;

- verankering van hoofddraagkabel;

- ophanging voor hoofddraagkabel;

- schuifbare hanger voor compound bovenleiding;

- rïjdraadsegment waarop men de sleet na tien jaar gebruik kan zien.

 

 

9. Mechanisch seininrichtingsgestel van het Saxby-Farmer-type, voor het bewerken van seinen en wissels.

 

In de moderne seinhuizen worden alle bewerkingen elektrisch uitgevoerd. In de oude installaties daarentegen gebeurde alles mechanisch ; de seingever wendde zijn spierkracht aan om de handels te bewerken en aldus de stand van de apparaten te velde (seinen en wissels) te wijzigen. Bij het Saxbystelsel werden de daartoe nodige verbindingen eerst met stangen en later ook met dubbele draden verwezenlijkt.

 

 

 

http://www.tassignon.be/trains/musee_nord/museum_noord.htm#_214._Reeks_oude

http://www.tassignon.be/trains/PDF/Handseinen.pdf


 

 

 

 

 

 

 

6505

 

 

"SEINEN" voor klarinet solo.

 

Instructies:


Pietoso

 

- zwarte kleur: toonhoogte C, p, passionato

- witte kleur: toonhoogte F#, pp, perdendosi

- horizontaal: toonlengte 2 seconden, senza vibrato

- verticaal: toonlengte 7 seconden

- bol: sforzando

- pijl: staccato

- lang-schuin (naar boven): glissando (naar boven), toonlengte 2 seconden

- kort-schuin (naar boven): glissando (naar boven), toonlengte 1 seconde


 

 

 

http://www.tassignon.be/trains/machinist-stoker/Machinist_Stoker.htm

Met dank aan Patrick Tassignon.