WAGON 44: extra

 

 

 

 

6297

 

 

PROCES...

 

 

 

1

 2

 3

 4

 5

 7

 8

 9

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6293


 

 

VIDEO's:

 

"P - skies"

"Intersystem Crossings"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5939

 

 

 

Instructies

 

 

 

 

Hang fosforescerende sterren aan het plafond, boven je bed, boven je hoofd.

 

 

 

- Ga naar een treinstation. Maak een opname van (de klanken van) je voetstappen, op weg naar het station. Gebruik de cijfers van het vertrekuur van de trein: als intervallen/semitones/cents voor een canon. vb. 8:57h = vertrekuur. 8: tweede canon-inzet in oktaaf of 8 halve tonen hoger/lager of 8 cents hoger/lager, 5: derde canon-inzet in kwint of 5 halve tonen hoger/lager of 5 cents hoger/lager, vierde canon-inzet in septiem of 7 halve tonen hoger/lager of 7 cents hoger/lager.

 

 

- Luister naar de treinklanken, tijdens je treinreis. Noteer ze en tracht elke klank om te zetten in muziektermen/symbolen/notaties:

 

* remmen (monotoon, éénstemmig, crescendo)

* (de)compressie - pchchchch... (ruisklank, monotoon)

* optrekken (stijgende, vrij trage glissando)

* openen/sluiten van de wagondeuren (1- of tweeklank, gevolgd door complexe ritmiek, noise)

* claxon (1- of tweeklank, 2 of meerdere toonhoogtes mogelijk, sffz)

* ritmiek -en tempo- van rijden over de sporen, afhankelijk van de snelheid (accellerando, ritardando, noise, meestal meerstemmig)

* voorbijrijdende trein: Doppler-effect (glissando, morendo)

* verbinding met elektrische kabels (staccato, hoge noise, decrescendo)

 

Locomotieven loeien, puffen, snorren, pruttelen, sissen, sputteren, huiveren, donderen, gillen, snuiven, ratelen, bulderen,...

 

Tracht deze geluiden te reproduceren op je instrument (klanknabootsingen). 

 

 

 

- Zoek het noodhamerkastje in de trein (met fosforescerende achtergrond, dus enkel in wagons te vinden van treinen gefabriceerd na +/- 2000), bekijk het aandachtig en maak een foto van dit object. Maak een collectie.

 

 

 

- Ga tijdens je treinreis bij elke stopplaats op zoek naar de treincontroleur. Maak telkens een opname van zijn fluitsignaal net voor het vertrek van de trein. Schrijf telkens het uur neer op dat moment en gebruik het cijfermateriaal op volgende wijze: vb.

(F1)11:34h - (F2)11:39h - (F3)11:56h - (F4)12:05h - (F5)12:17h - (F6)12:23h --- tel alle cijfers op:

(F1)9 - (F2)5 - (F3)4 - (F4)8 - (F5)2 - (F6)8

Maak een montage (vrij) van alle fluitsignalen, waarbij (F1) 9x voorkomt, 9 cents lager (pitch-shifting) dan de (originele) opname, idem voor volgende cijfers. Crescendo -midden: f- Decrescendo, dus symmetrisch. 

 

 

 

- Beschrijf (zo gedetailleerd mogelijk) je favoriete bestemming:

 

* naam (al dan niet fictief) van de bestemming

* klimaat, sfeer, omgevingsgeluiden, kleuren (donker-licht), geuren, bevolkt-leeg, lengte reistijd, alleen-groep,... 

 

Tracht het geheel van impressies, van de beschreven sferen te vertalen naar een solo-improvisatie op je instrument. (Optioneel: elke impressie in decrescendo.)

 

 

 

- onderzoeksproject: neem het spoorboekje (volledig) en sla het (random) open. Neem de eerste naam van een bestemming die je ziet staan, zoek meer informatie over deze bestemming, reis erheen per trein, maak er tien afbeeldingen (naar keuze) en tien korte (max. 15 seconden) geluidsopnames. Maak er vervolgens tien miniatuurcomposities van:

 

* afbeelding (sfeer, object, informatief,...)

* geluidsopnames (trein, station, openbare ruimtes, gesprekken, omgevingsgeluiden, klanken die de plek -al dan niet- verraden,...)

 

Geef deze afbeeldingen en opnames aan een (muziek-) vriend(in) en vraag hem/haar om de afbeeldingen muzikaal te interpreteren (improvisatie), waarbij de duur per improvisatie de maximale lengte van tevens 15 seconden niet mag overschrijden. Beluister de improvisaties en schrijf ze (zo gedetailleerd als mogelijk) uit in muziektermen/instructies/symbolen/tekens, op de afbeeldingen, die partituren worden. Deze partituren kunnen nu worden gespeeld boven de geluidsopnames (die fungeren als tape), waarbij interactie met deze klanken niet noodzakelijk moet worden uitgesloten! 

 

 

 

- Beschrijf je ervaringen met fosforescentie. Creëer een legende met symbolen (van 0 tot en met 9) die jouw ervaringen omzetten in klanken (noise), met betrekking tot fosforescentie.

 

 

 

- Schrijf toekomstmuziek, analoog aan je bestemming (bij voorkeur een eindstation, terminus).

 

 

 

- Luister naar gesprekken/verhalen/telefoonmonologen van mensen in de trein. Schrijf losse woorden (geen volledige zinnen) neer op de achterzijde van je treinticket. Fluister ze in een andere taal (vertaal); elk woord in decrescendo. Maak hiervan een opname en creëer een montage, een tape van +/- één minuut, voor vier speakers. 

 

* optie: maak anagrammen. Als de woorden een betekenis hebben (dus niet: overstap --->  spatvorp maar wel: toversap), gebruik ze als aanwijzigingen voor een nieuwe compositie.

 

 

 

- Ga op zoek naar glow-in-the-dark objecten (sterren, planeten, manen, beestjes, verfpotjes, poeder, stenen,...).

 

* Voorzie deze van een felle (vrij langdurige) belichting. Leg ze (volgens jouw voorkeur) in een donkere kamer en maak een nieuwe compositie (in je hoofd) gedurende de lichtafname. Wacht één dag en één nacht en schrijf je ideeën (instructies/noten/gestes/symbolen/...) neer, op een fosforescerend blad (A4). 

* Leg de fosforescerende objecten (rangschik ze volgens ... van importantie) op het tafeltje tussen de zitbanken in de treinwagon. Maak een afbeelding van deze compositie (zwart-wit). Maak vervolgens een kopie van de afbeelding. Maak daarna een kopie van de kopie, en zo verder (op een kopieermachine kan je ook de optie 'lichter' gebruiken, om teveel bewerkingen te vermijden!) totdat de objecten op de afbeelding niet meer zichtbaar zijn. Gebruik deze nieuwe afbeeldingen (de restanten die nog zichtbaar zijn op de kopies maar steeds minder zichtbaar zijn) voor de creatie van een bundel grafische partituren.

 

 

 

- Neem de laatste trein naar huis en neem enkel volgende benodigdheden mee: één A4 muziekblad, zwarte pen, het bedrag van je (in de trein aan te kopen -wegens sluiting van de stations op late uren) treinticket. Maak een (solo) compositie (instrument, object,... naar keuze) tijdens je treinreis, ze moet voltooid zijn bij de aankomst van de trein, (indien ze niet klaar is, geen probleem, reis niet verder naar een volgend station!). Neem de volgende dag de eerste trein die vanuit jouw station vertrekt (bestemming heeft geen belang) en neem enkel volgende benodigdheden mee: een opname-apparaat, jouw (of een) instrument/object/..., jouw compositie (A4 blad) en het bedrag van je treinticket. Kies een plekje in de trein, speel jouw compositie, tijdens het rijden van de trein (als de trein stilstaat mag er niet gespeeld worden, laat de stilte -of dat wat er toch hoorbaar is geduldig klinken- en maak er een opname van.

 

 

 

- Verzamel je gebruikte treinkaarten. en klasseer ze:

 

* alfabetisch (heenreis of terugreis)

* chronologisch (datum, uur aankoop biljet, treinnummer -indien de aankoop plaatsvond in de trein-, prijs, 12-cijfercode links bovenaan, type biljetcode: 000, VER, 002, 046, 812, 040, 090, 172, 903, SHO,...)

* 1ste - 2de klas, reductie ja - nee

* combinaties van bovenvermelde mogelijkheden

 

 

 

- Je wordt donker, je dooft uit, je bent moe. Open de envelop. Haal het papiertje er zorgvuldig uit. Lees de inhoud (slechts éénmaal, maar wel aandachtig), net voordat je gaat slapen. Hou (na het lezen van de inhoud) de tekst in je hand, doe het licht uit. Scheur het papiertje in zoveel mogelijk kleine stukjes. Steek alle stukjes terug in de envelop en sluit deze door het daarvoor bestemde glanzende (voel maar!) lijntje te bevochtigen. Gesloten. Slaap. Schrijf 's morgens, als je wakker wordt, alles neer wat je je nog herinnert, van het gelezen tekstje, de avond voordien. 

Maak een nieuw verhaal met de woorden/uitdrukkingen/zinnen/... die je hebt neergeschreven.

 

Tekstje:

 

"Iedereen slaapt. Frank Kondon luistert (samen met Hond, die zich graag een beetje passiever opstelt) naar de nachtelijke hemel. Licht (dag) wordt donker (nacht) en de sterren, in het daglicht onzichtbare o zo verre mega-schepsels, worden zichtbaar. Een vreemde kruising van licht-donker en donker-licht: de (tweevoudige) volmaakte geleidelijkheid. Een vallende ster duikt snel aardewaarts, zoals een dalende glissando, maar die eigenlijk al bijna niet meer hoorbaar is even voordat hij de volledige stilte (een punt ergens in de ruimte, onzichtbaar) heeft bereikt. Aangeslagen elektronen vallen langzaam terug. De verboden overgang betreft een bevolkte cluster of misschien eerder een 'stop' die 'niente' of eveneens 'stilte' heet. Vergeet morendi en decrescendi, aanschouw de contrasten die  evenwijdig door je slaap rijden: metalen staven die de lichtpuntjes verbinden en die staccati vormen binnen de erg donkere, enorme zwarte oneindigheid. Frank houdt van onzichtbaarheden, hij verkiest een atomaire levenswijze (het moet worden vermeld : Frank is fysicus): grote verhalen en flarden en fragmenten (en festivals, om even bij de letter 'f' te blijven) en symfonieën en symfonieorkesten en symfonische gedichten en antidepressiva en (belangrijke) wedstrijden en vergaderingen en (onbelangrijke) virtuositeiten en doorwerkingen en modulaties en mixturen en programmamuziekjes en ouvertures en pauken en (modulerende) rondovormen en (zo) verder, interesseren hem niet. Maar de grootsheid (de oneindigheid) van het heelal is niet zichtbaar, dus niet erg want hij (Frank) ziet slechts kleine lichtpuntjes, die hij woordeloos verbindt over de golven van de klanken in zijn hoofd. Minimal. Verbonden. De trage val, die vaagheid mist (weg van de geleidelijkheid). Elektronen in grondtoestand. (Een tonica-gevoel.) "Ik hou van Hond, mijn enige vriend.", denkt Frank en hij vervoegt het horizontale welbehagen van zijn kameraad, die zich al in een diepe slaap bevindt..."

 

 

 

 

- Maak afbeeldingen tijdens een treinreis in het buitenland. Enkele voorbeelden van Audrey Lauro, die deze afbeeldingen maakte in Zweden (2014):

 

 

  

 

 

 

 

 

- VERZAMEL...

 

"Minimale dienstverlening bij de NMBS? Da's zoiets als geen rijdende treinen, maar stationsrestauratie geopend... Kunnen we samen met de stakende conducteurs pintjes pakken! Zojuist op 30 minuten van putje Walem naar putje Kessel gelift: misschien allemaal eens over nadenken, lieve warme samenleving."

 

Bram Wellens, op Facebook, 25/08/2014.

 

 

 

 

 

CIJFERS:

 

- canon: interval, semitones, cents

- P10-scale

- ritmisch (aantal achtste noten bijvoorbeeld)

- Morse-code

- maatcijfers

- aantal herhalingen van bepaalde (akoestische) informatie

- P-tabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5147


 

 

Anonymous

 

 

 

 

 

  *1

  *2

  *3

  *4

 

 

 

  **1

  **2

  **3

  **4

 

 

 

  ***1

  ***2

  ***3

  ***4

 

 

 

  ****1

  ****2

  ****3

  ****4

 

 

 

 

 

 

 

NAG (Net Art Generator):

 

Bovenstaane schermafbeeldingen werden gecreëerd door de NAG (Net Art Generator). Een bepaald woord, naam of begrip kan worden ingevoerd en 8 afbeeldingen worden 'geselecteerd' (door Google) en als het ware door elkaar gegooid, samen komend in één (synthese) afbeelding.

 

De kernwoorden voor de afbeeldingen:

 

*1, *2, *3, *4: TRAINS

**1, **2, **3, **4: PHOSPHORESCENCE

***1, ***2, ***3, ***4: ANN EYSERMANS

****1, ****2, ****3, ****4: P - TRAINS (ASTRIN PHOSPHORA)

 

http://nag.iap.de/?lang=en

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

5180


 

Restanten: diesellocomotief-nummers


of de diesellocomotief-nummers (van 5001 tot en met 6603) van de NMBS die niet aan een compartiment binnen de P- TREIN werden toegewezen.

 

 

5101, 5102, 5104, 5105, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5118, 5119, 5120, 5121, 

5123, 5124, 5125, 5126, 5128, 5130, 5132, 5134, 5135, 5136, 5138, 5139, 5141, 5142, 5144, 5145, 5146, 5148, 

5150, 5151, 5152, 5154, 5155, 5157, 5158, 5160, 5161, 5163, 5164, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5173, 

5174, 5175, 5177, 5179, 5181, 5182, 5183, 5185, 5187, 5188, 5190, 5191

 

5201, 5204, 5206, 5207, 5209, 5210, 5211, 5213, 5215, 5216, 5217

 

5301, 5302, 5304, 5305, 5306, 5308, 5309, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5320, 5321

 

5401, 5402

 

5501, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5512, 5513, 5515, 5516, 5518, 5520, 5522, 5523, 5524, 

5525, 5526, 5527, 5528, 5531, 5533, 5535, 5539

 

5901, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5910, 5912, 5913, 5914, 5916, 5917, 5919, 5920, 5922, 5923, 5924, 5925, 

5926, 5927, 5929, 5930, 5933, 5935, 5936, 5938, 5940, 5942, 5943, 5944, 5947, 5948, 5950, 5952, 5954, 5955

 

6001, 6002, 6003, 6004, 6006, 6008, 6009, 6010, 6012, 6014, 6015, 6016, 6018, 6019, 6021, 6025, 6026, 6028, 

6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 6035, 6036, 6037, 6038, 6040, 6042, 6044, 6046, 6048, 6049, 6050, 6053, 6056, 

6060, 6061, 6062, 6063, 6065, 6066, 6067, 6069, 6070, 6071, 6073, 6074, 6076, 6078, 6080, 6081, 6083, 6084, 

6086, 6088

 

6101, 6102, 6103, 6105, 6107, 6111, 6113, 6114

 

6201, 6202, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6215, 6216, 6218, 6219, 6220, 6221, 

6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 6232, 6234, 6235, 6237, 6238, 6239, 6241, 6242, 6243, 

6244, 6245, 6247, 6248, 6250, 6251, 6252, 6254, 6255, 6257, 6258, 6260, 6261, 6262, 6264, 6265, 6267, 6268, 

6269, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6278, 6279, 6280, 6281, 6282, 6285, 6286, 6287, 6289, 6290, 6291, 

6292

 

6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6308, 6309, 6310, 6312, 6313, 6314, 6315,6317, 6318, 6320, 6322, 6323, 

6325, 6327, 6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6335, 6336, 6337, 6339, 6341, 6342, 6343, 6347, 6351, 6353, 6354, 

6356, 6358, 6359, 6360, 6361, 6364, 6365, 6366, 6369, 6371, 6372, 6373, 6375, 6377, 6380, 6382, 6383, 6385,

6386, 6388, 6389, 6390, 6391

 

6401, 6402, 6403, 6404

 

6501

 

6601, 6602