WAGON 41: Frank & Hund

 

 

 

 

6089

 

 

 

VIDEO:

 

"Voyage (Frank)"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6079

 

 

 

VOYAGES (1) ...

 

 

Tijdens een barre winter.

 

Frank's vader Alphonse Kondon en zijn twee broers Etienne Kondon en Jean-Michel Kondon waren alledrie spoorwerkers. Van een familiebedrijf was geen sprake want zij bedreven hun arbeid voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. De kleine Frank werd overstelpt door de spannendste treinverhalen, die door het enthousiaste drietal in geuren, gebaren en kleuren telkens werden opgevoerd. 

 

In onderstaande afbeeldingen ziet u Alphonse, Etienne en Jean-Michel Kondon aan het werk. (Toen was Frank nog niet geboren en Hund al helemaal niet.)


 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5953

 

 

"Compensaties voor FK"

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

6288

 

 

Gedicht

 

 

 

 

Geachte,

 

druk op play 

 

 

en lees het gedicht.

 

 

 

 

 

 

(gedicht)

 

 

 

Hund

 

in een subniveau

van een hoofdniveau

van de energietoestand van een elektron

 

orbitalen worden verdeeld

zodanig dat er zoveel mogelijk ongepaarde elektronen voorkomen

want twee elektronen in eenzelfde orbitaal ondervinden meer repulsie dan twee elektronen in twee orbitalen

 

wanneer het niet centrale deel van de coulominteractie tussen de elektronen in rekening is gebracht

zijn de energieniveaus van de grondtoestandselektronenconfiguratie opgesplitst in termen

de term met het hoogste spinimpulsmoment heeft de laagste energie

 

wanneer er hiervan meerdere termen zijn

zijn het deze met het hoogste baanimpulsmoment

 

ongepaard

opgesplitst

orbitaal

 

in een subniveau

van een hoofdniveau

van de energietoestand van een elektron

 

 

 

(naar 'de regel van Hund': http://nl.wikipedia.org/wiki/Regel_van_Hund)


 

 

 

 

 

 

5037

 

 

HUNDS - audio

 

 

 

 

      Hund 1

 

      Hund 2

 

      Hund 3

 

      Hund 4

 

      Hund 5

 

      Hund 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6011

 

 

 

"Compensaties voor H"

 

 

1

2

3

 


 

 

 

 

 

 

 

6387

 

 

VOYAGES (2) ...

 

 

"Hond/kat aan de leiband: enkel

Indien nodig kan de treinbegeleider eisen dat de reiziger zijn hond een muilband aandoet."

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

6374

 

 

Frank en Hund (2) ...

 

 

Frank


 

Frank's vriend Schrödinger had een kat en een hond. Frank adopteerde de hond op 07/02/2009. Hond kreeg de naam Hund, diezelfde dag.

 Frank houdt van (9)

 

- observeren

- microslaapjes

- micro(golfoven)hapjes

- wandelen

- reizen met de trein

- kwantummechanica

- drukke sterrenhemels

- cirkelredeneringen

- onzichtbaarheden

 

 

 

 

Hund

 

 

 


 

 

Hund cirkelt rond, hij tracht zijn staart te vangen (analoog aan de zelfverwijzingen van zijn trouwe baasje die tot cirkelredeneringen leiden).

 

Hund houdt van (7)

 

- observeren

- microslaapjes

- micro(golfoven)hapjes

- wandelen

- reizen met de trein

- Royal Konijn (in brokvorm)

- verboden overgangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5541

 

 

HUNDS RULES

 

 

 

 

 

 

 

"HUNDS RULES"

 

 

Verschillende schermafbeeldingen van het begrip 'de regel van Hund' werden geselecteerd en samen geplaatst op 14 pagina's. 


De partituur werd gecreëerd voor twee uitvoerders. De instructies zijn aangeduid in een blauwe (voor uitvoerder 1) en in een rode kleur (voor uitvoerder 2).

 

 

Instructies:

 

 

Maximum tijdsduur: 7'.29"

Minimum tijdsduur: 2'07"

 

 

Blauw: uitvoerder 1

Rood: uitvoerder 2

 

 

S: treingeluid

 

p: eigen invulling, die doorheen het werk steeds dezelfde blijft

 

d: handklap

 

f: sfffz

 

N: kniebuiging

 

↑: hoog register

 

↓: laag register

 

• : staccato

 

☐ : (gekleurd) vier klanken die dezelfde toonhoogte en tijdsduur hebben: ----

 

_ : liggende noot (min. 2, max. 7 seconden), telkens in decrescendo

 

 

De cijfers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 kunnen staan voor:

 

- aantal keren

- een teken of een begrip uit de P-tabel

- een toonhoogte uit de P10-scale

 

Alle andere aanduidingen (in blauw en rood) dienen zelf te worden ingevuld.

 

Er dienen (per uitvoerder) minstens 2 aanduidingen per pagina te worden uitgevoerd.

De volgorde van de pagina's dient te worden aangehouden. Uiteraard kan de uitvoering per pagina telkens in tijdsduur verschillen.

 

 

 

 

 

1


2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14