WAGON 19: compositions

 

 

 

5937

 

 

 

"POCO A POCO" (1) (2011)

 

Diesellocomotiefnummers worden omgezet naar toonhoogtes uit de P10-scale. Beetje bij beetje (volgens de afstanden tussen de verschillende toonhoogtes, die steeds kleiner worden) komen ze samen tot een viertal, uiterst rechts.

 

Espressivo.

 

 

 

 

"POCO A POCO" (2) (2011)

 

"Atomair Absurdisme" als niet-geleidelijkheid: de op het eerste zicht haast onuitvoerbare informatie binnen dit notenschrift, wordt hier van donker naar licht (zodat het volledig onleesbaar wordt) weergegeven, analoog aan de fade-out binnen het fosforescentie-proces, maar dan in omkering. 

 

Espressivo.

 

 

 

 

"POCO A POCO" (3) (2011)

 

Deze compositie voor 2 cello's en 2 contrabassen, bevat:


- een omzetting van de cijfers uit de fade-out-tabel van fosforescerende poeders (zie "6344, "PL-TABEL  http://astrinphosphora.anneysermans.be/blog/8) per instrument, zodat de fade out visueel ook duidelijk wordt: steeds minder en minder notenmateriaal naarmate de de compositie vordert

- ritmisch materiaal verkregen door de vertalingen naar Morse-code (van diesellocomotiefnummers)

- muzikale (Italiaanse) termen beginnend met de letter P

 

Tempo: 92/kwartnoot.

 

 

 

 

 

 

 

"PARALLEL RAILROADS" voor piano en 14 speakers. (2011)


 

De evenwijdigheid der sporen, als parallelle octaven.

De diesellocomotiefnummers (5001, 5193, 5217, 5321, 5408, 5542, 5955, 6091, 6115, 6299, 6393, 6406, 6506, 6603) zijn omgezet in Morse-code. Deze ritmes worden in parallelle octaven weergegeven in verschillende octaven per sleutel. Alle secties dienen te worden gespeeld op een oude, niet gestemde piano, in het tempo van de locomotiefnummers (tempo-aanduiding: per achtste noot). Duurtijd van de herhalingen: 5 minuten. Alle secties dienen te worden opgenomen en vervolgens te worden afgespeeld op 14 speakers (één module per speaker). De speakers worden opgesteld in een cirkel. De fade-out tijd (in opname; van maximumvolume naar 0) wordt eveneens weergegeven, per sectie.

 

 

 

5001 Tempo: 50/achtste noot Fade out: vanaf 50 seconden.

 

5193 Tempo: 51/achtste noot Fade out: vanaf 51 seconden.

 

5217 Tempo: 52/achtste noot Fade out: vanaf 50 seconden.

 

5321 Tempo: 53/achtste noot Fade out: vanaf 53 seconden.

 

5408 Tempo: 54/achtste noot Fade out: vanaf 54 seconden.

 

5542 Tempo: 55/achtste noot Fade out: vanaf 55 seconden.

 

5955 Tempo: 59/achtste noot Fade out: vanaf 59 seconden.

 

6091 Tempo: 60/achtste noot Fade out: vanaf 60 seconden.

 

6115 Tempo: 61/achtste noot Fade out: vanaf 61 seconden.

 

6299 Tempo: 62/achtste noot Fade out: vanaf 62 seconden.

 

6393 Tempo: 63/achtste noot Fade out: vanaf 63 seconden.

 

6406 Tempo: 64/achtste noot Fade out: vanaf 64 seconden.

 

6506 Tempo: 65/achtste noot Fade out: vanaf 65 seconden.

 

6603 Tempo: 66/achtste noot Fade out: vanaf 66 seconden.

 

 

 

 

 

"TREINEN EN FOSFORESCENTIE" (2011)

 

 

Voor electrische gitaar, met veel reverb.

 

  : maximum lengte: 9 seconden.

 

De woorden 'treinen' en 'fosforescentie' zijn omgezet naar frets (via het Fret-font, in een tekstverwerker).

 

http://www.dafont.com/frets-abc.font

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vertrek - Aankomst - Terminus" (2011)

 

Informatie

voor een (geleide)

Improvisatie.

 

 

07:43 (vertrek) Impro 1. Absorptions. ffff

07:48 (aankomst)

 

07:48 (vertrek) Impro 2. Intersystem Crossings. fff

07:53 (aankomst)

 

07:53 (vertrek) Impro 3. Triplet States. ff

07:57 (aankomst)

 

07:57 (vertrek) Impro 4. Share the same Turning Point. f

08:03 (aankomst)

 

08:04 (vertrek) Impro 5. Thermal Degradation. mf

08:18 (aankomst)

 

08:19 (vertrek) Impro 6. Vibrational States. mp

08:22 (aankomst)

 

08:25 (vertrek) Impro 7. Singlet-Triplet Transitions are Forbidden. p

08:34 (aankomst)

 

08:35 (vertrek) Impro 8. Insufficient Energy. p

08:45 (aankomst)

 

08:47 (vertrek) Impro 9. Mix States of Different Multiplicity. pp

08:50 (aankomst)

 

08:51 (vertrek) Impro 10. Radiation. ppp

08:54 Terminus. (niente)

 

 

 

 

 


 

"DIESEL M1" (2012)

 

 

Compositie voor 16 stemmen. Verschillende diesellocomotiefnummers werden omgezet in Morse-code, als ritmisch gegeven. De toonhoogte gaat (indien in solsleutel gelezen) van C2 naar F#2 (analoog aan de tritonus uit de P10-scale) via kwarttonen.

 

Tempo: 97/kwartnoot.

 

Vivace.

 

 

 

 

"DIESEL M2" (2012)

 

Compositie voor 32 stemmen. Verschillende diesellocomotiefnummers werden omgezet in Morse-code, als ritmisch gegeven. De toonhoogte gaat (indien in solsleutel gelezen) van C2 naar F#2 (analoog aan de tritonus uit de P10-scale) via kwarttonen, in oktaven zodat er telkens een ritmische verschuiving ontstaat.


Tempo: 97/kwartnoot.

 

Vivace.


 

 

 

 

 

 

"CLUSTERS IN YELLOW AND RED" (2012)

 

Speel een gele cluster (waarschuwingsschijf) en vervolgens een rode cluster (stopschijf).

 

Duurtijd gele cluster: max. 7 seconden.

Duurtijd gele cluster: max. 2 seconden.

 

A prima vista.


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"FRANK AND HUND (5517-6031)" (2012)

 

Compositie voor een instrument dat het kan uitvoeren (op technisch vlak). De lichtkasten kondigen een nieuwe zin aan en dienen telkens (vrij) te worden ingevuld, rekening houdend met de lichtseinen (plaats van de bolletjes).

 

Modesto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"STOOMFLUITEN" (2012)

 

Acht pagina's uit de instructies van de NMBS, anno 1934. De instructies worden composities, zonder aanpassingen of andere tussenkomsten.

Instructies:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PHOSPHORENTLY" (2012)

 

Een selectie uit de tot nog toe verzamelde begrippen met betrekking tot compositie, treinen en fosforescentie, verschijnen van links naar rechts, van onder naar boven, alternerend of simultaan. Het eerste filmpje zijn de uit te voeren instructies (elk begrip of groep van begrippen vertalen naar klank), enkel bestemd en zichtbaar voor de uitvoerder (= partituur), terwijl het tweede filmpje (een collage van fosforescentie-experimenten in zwart-wit) tijdens de performance dient geprojecteerd te worden. 


 

 

 

  

 

 

 


 

"MORENDI" VOOR PIANO SOLO. (2011)


Deze reeks van partituren bestaat uit collages van compositiefragmenten, uit een ver verleden. Elke pagina heeft enkele verschillen (addities of weglatingen) of andere accentueringen tegenover de originele pagina. Maar ze worden telkens witter en witter, poco a poco ... (analoog aan het fosforescentie-proces maar eigenlijk omgekeerd). Elke pagina uit deze reeks dient te worden uitgevoerd op een verschillende (telkens oude) piano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"a, A en B" (2012)

 

Enigma (volg de pijlen).

 

a: uitvoerder

A: B, ppp, tranquillo

B: A, sfz, pensato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"INSTRUCTIONS" (2012)

 

Tekens en uitdrukkingen met betrekking tot dynamiek, treinklanken uitgedrukt in woorden en muziektermen beginnend met de letter P, volgen elkaar in (willekeurig) snel tempo op. De uitvoerder dient met de nodige creativiteit en verbeelding erg snel te ageren om ze allemaal tot klinken te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"For 3 double basses" - molto legato, as slowly as possible (2012)


Instructies voor 3 contrabassen:


 

 

 

 

 

 

DB 1)

 

Speel de eerste glissandocurve, arco, startend van 2.5, via dieptepunt 0, geleidelijk via 0.5 naar 1, waarbij de cijfers staan voor:

2.5: startend op 2,5 oktaaf boven de toonhoogte van open snaar A (D#2)

0: open snaar (A groot oktaaf)

0.5: een half oktaaf boven de toonhoogte van de open snaar A (D# klein oktaaf)

1: een oktaaf boven de toonhoogte van de open snaar A (A klein oktaaf)


 

DB 2) 

 

Speel de tweede glissandocurve, arco, startend van 2.5, via dieptepunt 1.25, geleidelijk via 1.5, 2 naar 2.25, waarbij de cijfers staan voor:

2.5: startend op 2,5 oktaaf boven de toonhoogte van open snaar A (D#2)

1.25: een + 1/4 oktaaf boven de toonhoogte van de open snaar A (C1)

2: twee oktaven boven de toonhoogte van de open snaar A (A1)

2.25: twee en 1/4 oktaaf boven de toonhoogte van de open snaar A (C2)


DB 3) 

 

Speel de derde glissandocurve, arco, startend van 2.5, via dieptepunt 1 (+/-), geleidelijk via 1.5 naar 2, waarbij de cijfers staan voor:

2.5: startend op 2,5 oktaaf boven de toonhoogte van open snaar A (D#2)

1.5: anderhalf oktaaf boven de toonhoogte van de open snaar A (D#1)

2: twee oktaven boven de toonhoogte van de open snaar A (A1)

 

 

DB 1, DB 2 en DB 3

dienen de curves 'zo exact mogelijk' samen uit te voeren, dwz: een maximale luisterattitude hanteren opdat de gewenste toonhoogtes samenvallen in de tijd. De X-as (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) wordt als tijdschaal beschouwd, als pulsatie.

Wanneer de drie spelers tijdspunt 6 bereikt hebben, dient elke toonhoogte nog 29 seconden te worden aangehouden, arco, in decrescendo al niente.


 

 

 

 

 


 

"LOC-BEATS OR NOT" (2012)


 

Compositie voor vrije bezetting (eveneens afhankelijk van het al dan niet kunnen realiseren van de verschillende toonhoogtes). 

Dit werk is gebaseerd op de nummers van de (in de eerste kolom weergegeven) diesellocomotieven. De nummers bepalen de ritmiek, de omzetting naar de P10-scale (toonhoogte) en het aantal cents naar boven en beneden (volledig analoog aan het locomotiefnummer). Deze compositie is een onderzoek naar de samenklanken als gevolg van deze nummers en hun omzettingen. 

 

(diesellocomotieven: types 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66)

(P10-scale: C - C#+20cents - D+40cents - E-40cents - F-20cents - F# - G+20cents - G#+40cents - A#-40cents - B-20cents)

(+51cents, +52cents, +53cents, +54cents, +55cents, +59cents, -40cents, -39cents, -38cents, -37cents, -36cents, -35cents, -34cents)

 

Instructies:

- elke inzet: 'fade in, gradually', dus geen 'plotse aanzetten'. 

- de gegeven ritmiek dient niet letterlijk te worden gespeeld. Zij (de ritmiek) is een gevolg van de nummer-omzettingen (vb. 4 = lengte van 4 kwartnoten). Het gaat hier eerder over inzetten en nootwisselingen, die liever nooit simultaan tot stand komen maar eerder langzaam kruisen en door elkaar klinken. 

- als er 'beatings' ontstaan (als gevolg van tegen elkaar liggende toonhoogtes), gelieve deze naar voren te brengen, indien ze interessant lijken!

- dynamiek: afhankelijk van de al dan niet ontstane 'beatings'. Instructies in de partituur: tracht deze expressief uit te voeren.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PHOSPHOS" voor vierstemmig koor (2012)

 

Instructies:

 

Phosphos 1: morendi

 

Alle woorden dienen achtereenvolgens van links naar rechts gelezen te worden.

Fluisterend, elk woord in morendo >n. (bijvoorbeeld f >n)

Tempo: ieder koorlid kiest zijn eigen tempo zodat er een contrapuntisch geheel van 'whispering sforzandi' ontstaat.

Begin: teken dirigent.

Einde: teken dirigent (kan plots, abrupt zijn).

Duurtijd: maximum 79 seconden.

 

+ TAPE 1 (treinklanken: zuchten).

 

Phosphos 2: de vertraging

 

Vanuit de stilte volg je deze instructies. 

Duurtijd: maximum 2 minuten. Bij teken van de dirigent: ONMIDDELLIJK overgaan naar volgende passage: Phosphos 3.

 

Phosphos 3: "P (1-2-3)"

 

 P1: fffff (7 sec.): FREE (met stem) maar lichaam: bewegingsloos!

---> P-train: expressief! De getallen boven de noten (+40 en -20) wijzen op de cents, voor de toonhoogte. Tracht deze bij benadering uit te voeren.

 

P2: ff (2 sec.): FREE (met stem) maar lichaam: bewegingsloos! Iedereen kiest een klank of een gebaar voor P. Bij niet-P, doe het tegenovergestelde van P.

 

P3: fffff (9 sec.): FREE (met stem) maar lichaam: bewegingsloos! Stilte (kort). Volgende beweging dient heel traag en continu te worden uitgevoerd; er mag geen stilte vallen, tussen de verschillende noten die worden aangezet. De pijltjes (omhoog en omlaag) wijzen op een lichte verhoging of een lichte verlaging van de desbetreffende noot. Zo ontstaan er 'beatings'. Elke aanzet gaat in diminuendo, tot de volgende aanzet. Als er mooie 'beatings' ontstaan, mag deze passage langer duren! Langzaam uitsterven op teken.

 

Vervolgens onmiddellijk overgaan naar Phosphos 4.

 

Phospos 4: 7209

 

Tutti, na teken. Gedecideerd, volgens aangegeven dynamiek-aanduidingen. 

Uitspraak en articulatie: ij-it nè-sce-rof-sof (accenten zijn onderlijnd).

Ritmisch: tititititata.

Tempo: +/- 72 per kwartnoot.

Korte onderbreking per sectie die de duurtijd van 2.7 seconden niet mag overschrijden.

PCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH: treinzucht in lange decrescendo, onmiddellijk in te zetten na de laatste 'eitnescerofsof'.

 

---> hieronder komt een fade-in van TAPE 2: treinklanken: locomotieven. 

 

Na einde TAPE 2: Phosphos 5: "Chorale".

 

Phosphos 5: "Chorale"

 

Zacht, neuriën op 'noe' of 'no'.

Kan worden herhaald, afhankelijk van het tijdsverloop.

 

Hieronder: fade-in van TAPE 3: Chorale.

 

Chorale en tape sterven langzaam uit...

 


 

 

 

 

 

 

 

"PHOSPHORESCENCE - voor trombone en sign language-uitvoerder" (2012)

 

De tekst over het fosforescentie-proces verschijnt horizontaal en dient te worden vertaald in gebarentaal. De trombonespeler interpreteert de instructies en aanwijzingen die verticaal van onder naar boven tevoorschijn komen. Klank en beweging komen samen, bij het lezen van deze videopartituur.

 

 

 

 

 

 

 

 

"BEVELEN" (2013)

 

Poetico.

 

 

 

 

 

 

 

 

"5 CONCEPTUELE STUKKEN" (2013)

 

 

   1 Prelude

   2 Pensato

   3 Fuga

   4 Tempo Giusto

   5 Penseroso

 

 

 

 

 

 

 

"64-loc of 6/4 voor klavecimbel" (2013)

 

Tempo: 64/kwartnoot.


Appasionato.

 


 

 

 

 

 

"WIMGLORM" (2013)

 

 

Deze compositie voor orgel solo bevat 3 delen:


- lichtkasten voor manuaal en pedaal, waarbij de bolletjes staan voor de beide handen (L-R), die clusters dienen te spelen, in presto, boven een visuele noten-noise, doorbroken door 2 evenwijdige (spoor)-lijnen die door knooppunten worden verbonden. P en ~P, aan 30km/h.

- diesellocomotiefnummers worden omgezet in muzikale informatie (via de P-Tabel). De cijfers die voorkomen op deze pagina, dienen te worden omgezet naar nieuwe informatie (vrij te bepalen) via de P-Tabel.

- cijfermateriaal uit de 2 treintickets wordt aangewend voor de vertaling naar de tekens, rechts van de tickets. Het geheel wordt besloten met een 'chorale' dat niets te maken heeft met alle andere elementen uit deze compositie, als contrast.

 

Instructies:

- kies een (muzikaal) fragment voor 'P' en bepaal ook '~P'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Remnants of 27.90 morendi & Loc-études" (2013) 

 

for 10-scale electric guitar & tape


 

“Smoking, hissing, and snorting diesel locomotives move – be it in counterpoint or by repetition – towards a minimalist concept of morendi fragments distilled from Nico Couck’s repertoire. The resulting thin atmosphere develops together with the noise pulsations originating from a phosphorescent visual image. Intermedial thoughts hide behind a multitude of sounds. Sounds that relate to each other, but at the same time, embody a certain independence.”

 

For this composition a modified electric guitar is used – the octave is divided into 10 equally sized intervals.

 

Ronkende, sissende, snuivende diesellocomotief-klanken bewegen zich - soms contrapuntisch, soms repetitief - onder stevige gitaar-noise, naar een minimal geheel van morendi-fragmenten uit het repertoire van Nico Couck, die ijle abstracties worden - uitgevoerd op een gitaar waarbij het octaaf in 10 gelijke delen werd verdeeld - begeleid door noisepulsaties uit een fosforescerende afbeelding… Intermediale gedachten verbergen zich achter het geheel van klanken, die enerzijds in relatie staan tot elkaar en anderzijds een gewenste onafhankelijkheid belichamen.

 

Dit werk bestaat uit

 

- een tape met treinklanken, waarop de gitarist in dialoog gaat met deze klanken (de uitvoering zal dus telkens anders klinken tenzij de gitarist alle ideeën vaslegt)

- een tape die bestaat uit (trein) pulsaties; een resultaat van de afbeelding "rests" die werd omgezet in klank (via Audacity; import raw data). Hierover dienen alle morendi fragmenten te worden gespeeld.

 

Het tweede deel is zuiver conceptueel. Als men de uitvoering beluistert, klinkt er een 'bevreemdend' klankresultaat. Een vreemde compositie? Een vrij saaie opeenvolging van a-muzikale fragmenten? Toch heb ik beslist dat het werk op de cd 'Reciprocity' van Nico Couck mocht terechtkomen. De hele context (dit onderzoek - de werkwijze - het concept) werd niet gecommuniceerd naar de luisteraar. Dit impliceert dat de abstractie behouden blijft.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

"FOR BG" (2013)


72/kwartnoot, voor elke partituur.


De reeks "Intersystem Crossings 001-002-003-004-005" bestaat uit een spel van curves aangebracht op technische fiches van de NMBS, ontdaan van informatie. De partituren worden aangevuld met dynamische aanduidingen, cijfers en andere tekens (uit de P-Tabel). 

Bezetting: 1 = klarinet/basklarinet, 2 = altsaxofoon, 3 = contrabas, 4 = drums/percussie

 


 

 

 

"Departures" bestaat uit vertalingen naar Morse-code (ritmisch) en naar toonhoogtes uit de P10-scale, maar zonder afwijkingen (dus 'absolute pitch: C# in plaats van C#+20cents). Basklarinet, altsax en contrabas spelen deze gebroken melodieën te samen, in een verschillende oktaafligging. De percussiepartij krijgt hier een vrij spel: free. Alle partijen starten en eindigen samen.

Bezetting: 1 = klarinet/basklarinet, 2 = altsaxofoon, 3 = contrabas, 4 = drums/percussie

 

 

 

 

De speelaanwijzingen voor "Close Harmony", een ingetogen morendo voor blazers en contrabas (waar de percussiepartij vertalingen in Morse-code onder speelt), zijn aangebracht op de partituur.

Bezetting: 1 = klarinet/basklarinet, 2 = altsaxofoon, 3 = contrabas, 4 = drums/percussie

 

 

 

 

"7209" bevat ritmische structuren met (slechts) 7, 2 en 9 als 'aantal tijdsduren', die voorkomen als partoonverschuivingen of als 'simultaan uit te voeren'.

 

 

 

 

 

"5 Miniatures" bevat 

1) het begrip 'treinzuchten' in het Nederlands, Frans en Engels, van fff in decrescendo naar niente voor de blazers en contrabas. De percussiepartij heeft telkens hetzelfde ritme, in crescendo: de 'cadans' van een trein die over de sporen rijdt.

2) Trainnoise! (speelaanwijzingen in partituur)

3) een eindcadens in crescendo

4) harmonieken met één 'treincadans', die verder doorloopt

5) een grafische partituur die uit een stukje treinkaart met treinsymbolen bestaat (uit de grote 'Sounding Cartogram' partituur)

Bezetting: 1 = klarinet/basklarinet, 2 = altsaxofoon, 3 = contrabas, 4 = drums/percussie


 

 

 

 

De reeks grafische partituren "Circulations" bestaat uit 3 pagina's, waar verschillende symbolen uit de technische tekeningen (hoogspanningskringen, NMBS) een nieuwe betekenis krijgen (aangegeven in de partituur, pagina 1). Alle uitvoerders dienen het lijnenspel te volgen en telkens wanneer er een symbool verschijnt, dit te vertalen naar klank op het instrument.

Bezetting: 1 = klarinet/basklarinet, 2 = altsaxofoon, 3 = contrabas, 4 = drums/percussie

 

 

 

 

Een grafische partiturenreeks met treinkoppen, waar verschillende symbolen en begrippen (uit de P-Tabel) uit dit onderzoek, in voorkomen. Elke uitvoerder heeft 1 partituur: 1 (pagina 1) = klarinet/basklarinet, 2 (Pagina 2) = altsaxofoon, 3 (pagina 3) = contrabas, 4 (pagina 4) = drums/percussie. De vier uitvoerders dienen dit simultaan uit te voeren (start: on cue en einde: on cue).

 

Ma non troppo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"72,90 TRAINCHORDS for guitar solo" (Mark Knopfler trainchord) (2014)

 

Tempo: 92.70/chord

 

Ordinario.

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

"VERTRAGING" (2014)