WAGON 6: voyages

 

"Zoveel mensen, die allemaal systematisch door zoveel treinen worden vervoerd alsof het de gewoonste zaak van de wereld is! Zoveel mensen, allemaal met een plaats waar ze heen willen en met een plaats waar ze naar terug kunnen!

Toen het spitsuur eindelijk was weggeëbd, kwam Tsukuru langzaam overeind, stapte op de trein die net binnen kwam rijden en ging terug naar huis. De pijn in zijn hart was nog niet weg. Maar hij had dingen te doen."

 

Uit: "De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren", Haruki Murakami, p151, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen.


 

 

 

6085

 

 

VOYAGES (1) ... 


1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5536

 


 

VIDEO's:

 

 

 

"WINTERREISE: PACIFIQUES"


Fragmenten uit de "Pacific 231" van Arthur Honegger in morendo, klinken onder de beelden (telkens ook in fade out) van een winterreis in de trein.


 

 

"WINTERREISE; VOYAGE"


Beelden uit een winterreis, in de trein, uitgezoomd totdat details eigenlijk uit het landschap verdwijnen, worden tegelijkertijd groter en abstracter. Ziet één reiziger hetzelfde, net zoals de andere reizigers, als ze door het raam naar buiten staren? De waarneming door één oog komt naar voren, in het witte kader, terwijl op de achtergrond dezelfde beelden meereizen.

De donkere treinnoise wordt plots onderbroken door muziekdoosklankjes in extreme galmen. Ze verdwijnen snel, als afternoise, zoals de herinneringen aan de beelden uit een treinreis, die je toch niet bewaart omdat je ze, door de snelheid van de trein, laat verloren gaan, zonder het op te merken.


 

 

"WINTERREISE: CONVERSATIONS"


Beelden uit dezelfde winterreis worden fragmentarisch, in verschillende tempi weergegeven. Gesprekken van reizigers werden opgenomen (en versneld, zodat de inhoud werkelijk onverstaanbaar wordt) en tevens repetitief en in verschillende tempi voorkomend, op hetzelfde moment of na de beeldfragmenten geplaatst. Beelden en/of klanken in vertraging.

 

 

 

"ONE WAY"


Mysterioso. De treintickets worden verschillende keren door elkaar geschud. Telkens wordt hetzelfde biljet er uitgenomen: een klasseverhoging van Brussel naar Kessel, op 20 november 2012. Onder dit mysterieuze spel klinkt de omkering van de "Pacific 231" van Honegger.


 

 

"AMAZING TRAINTICKETS-CARD TRICK"

Een treinticket-truk, begeleid door een tape die uit één cel vertrekt (uit de "Pacific 231" van Honegger) en steeds verder aanvult tot het volledige fragment uit dit werk klinkt. .  .-  .-:  .-:°  .-:°` .-:°`^  .-:°`^"  .-:°`^";  .-:°`^";+  .-:°`^";+/  .-:°`^";+/_ Het dramatische karakter van de fragmenten die steeds breder en breder worden (men kan dit ook visualiseren), versterken de spanning, die een een kaartentruk sowieso in zich draagt.
 


 


 

 

 

"Pacifiques"


 

 

 

"VOYAGE"

 

 

 

 

"CONVERSATIONS"

 

 

 

 

"ONE WAY"

 

  

 

 

 

"AMAZING TRAINTICKETS-CARD TRICK"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6392

 

 

De treinreis (en zijn consequenties)

 

In de trein. Je treinticket -ergens te bewaren zodat je het makkelijk weer terug kan vinden om het te tonen aan de controleur. Een geldig vervoerbewijs, vol letters en cijfers die de vertrekdatum, uur (aankoop in station) vertrekhalte en bestemming, kostprijs, reductie, klas, type biljet (3-cijfercode), een spreuk of informatieve mededeling, treinnummer (indien aangekocht in de trein) en nog enkele cijfercombinaties representeren. De stille spoorkaart in je hand, die onverschillig contrasteert met objecten, toestanden en ervaringen die deel uitmaken van je treinreis, heen of heen en terug, onbepaald. 

 

Je kijkt door het raam. Boven: de hemel, kabels en boomtoppen. Achter (links of rechts): het verleden, vervormde vergezichten, gehaaste blikvelden voorbij. Beneden: spoorstaven en dwarsliggers, (ongewenst maar noodgedwongen) betrokken en bevolkt met restanten van menselijke secreties en ander afval (divers maar vaak onzichtbaar op het eerste zicht), evenwijdig liggend onder jouw zitplaats, die (de zitplaats) elk metalen punt heel even raakt via de rechtlijnige beweging van de trein in volle vaart. Zonnestralen verdrogen de humide residus die traagzaam inkrimpen tot kleine nietigheden: verschraalde onzichtbaarheden die hun aanwezigheid verbergen binnen de ijzeren contouren. Sporen van tijdelijkheid. Aards en eindig. Vluchtig, voorbijgaand. De evenwijdigheid (van de sporen) neemt ons in de maling: ze geeft ons een gevoel van duurzaamheid, stabiliteit, harmonie, onverstoorbaarheid, gestadigheid maar vooral een gevoel van onveranderlijkheid. (En het vertoeven in anti-huiselijke treinwagons schenkt ons desalniettemin een geborgen, veilig gevoel, een bescherming tegen onder andere slechte weersomstandigheden en een garantie van aankomst op de gewenste bestemming.) We horen en voelen de cadans (1), de spoorwegberceuse, van de wielen over de rails, die we onwillekeurig vergelijken met de pulsatie van onze hartslag. Maar deze repetitieve manoeuvres versnellen en vertragen, zijn onregelmatig en onvolmaakt. Wissels zijn hoorbaar en veranderlijk. Wij stervelingen, reizen verder in het metrum van de existentiële tijdelijkheid. Alle bestemmingen en uurregelingen zijn vastgelegd (niet geheel onveranderlijk, toch vermeldenswaardig), de terminus is bepaald (begrensd). Maar datum en uur van de aankomst zijn niet bepaald. En de vergankelijkheid reist met ons mee, zonder (geldig) vervoersbewijs. We trachten ze (zo'n geldige biljetten) te vinden maar ze zijn (nog niet) te koop.

 

De wagondeur gaat open en de controleur verschijnt. Objecten en uitzichten ontsnappen spoorloos uit je intieme vlucht (uitgereden van palen, borden, signalisaties, T-kastjes, perrons, zitbanken, seinhuisjes, stationsgebouwen, stationsbufetten, bomen, parallelle straatjes, huizen, gebouwen, landschappen, dorpen en steden) die zich jachtig en spontaan in het hier-en-nu nestelt. De controle steelt enkele seconden. Je zoekt een aansluiting maar de vlucht is weg en de reis zet zich verder. Je opent het raam. Moeizaam. De geurloze wind verspreidt zich in de wagonruimte. Onverzettelijk creëert hij (de wind) een (onzichtbaar) netwerk van geuren-mengsels. Elke reiziger kent ze wel, de typische, kenmerkende treingeuren. Wagongeuren verspreiden het verval der materialen geduldig doorheen de tijd: nageuren van de zo frequent bezeten en bezette leren/stoffen zitbanken, van de zo herhaaldelijk begane (en belopen) grijs-getinte synthetische vloerbekleding, van metalen objecten (snuif aan je handen na het verlaten van de trein en je weet wat ik bedoel): deurklinken, deurpaal, vuilbakjes onder de tafels, noodrem en wc-deur. Of walmen die uitgestapte reizigers verspreiden, geparfumeerd met de gewichtigheid van hun vertelde verhalen, die koppig blijven hangen om de herinneringen van de voorbije rit wakker te houden (vaak ten nadele van de reizigers die net dan de trein betreden). (Ja, soms kunnen we verhalen 'ruiken'!) Laten we zeker de vreemdsoortige mixtuur van geuren die ontstaat tijdens een lange, vermoeiende maar toch romantische treinrit met de nachttrein (Compagnie des Wagons-lit) niet vergeten. Genadeloos en razendsnel, werpt hij (de mixtuur) zich in de daarvoor voorziene ruimte, namelijk het (collectieve) geheugen. Onuitwisbaar. Een korte, onvolledige opsomming dringt zich op: geuren van oude wagons (jaren '60) die je niet in woorden kan beschrijven, geuren van verbrande wielbanden/remblokken, toiletgeuren met hun bijzondere (steeds herkenbare) NMBS-zeepgeur, koffie, menselijke huid-vochtigheid, deodorants, tandpasta, hondenbrokken, in de koelkast bewaarde ontbijtdozen, azijn-riekende lakens, bevlooide (en slechts eenmaal per jaar gewassen) dekens, sigarettenrook, uitgevallen (en tijdens de reis niet herstelde) airconditioning, industriële en vervuilde buitengeuren die willen binnendringen na het (trachten te) openen van de ramen: een absolute noodzakelijkheid na bovengenoemde aanwezigheden! 

 

Reizigers komen en gaan, stappen in- en uit. Je reist verder. Woorden zweven rond in hoofden en gedachten, maar klinken niet. Je denkt heel even aan voorbije treinreizen, waar intermenselijke communicatie meer aanwezig leek te zijn. Korte (vaak louter informatieve) uitwisselingen tussen controleur en reiziger, of praatjes met medereizigers of verbale uitingen (meestal naar jezelf gericht) van boosheid als gevolg van stilstand of - al dan niet bepaalde - vertragingen: redundante recollecties die opdagen uit je aleatorische geheugen en die je vlucht nogmaals onderbreken. Je kijkt rond. 

Arbeiders en bedienden, ambtenaren en directeurs, kunstenaars en zwervers, treinspotters en afwezigen (jong-oud, zwanger-niet zwanger, eminent-onkies, roker-niet roker, onbevallig-welberaden): mélanges in eerste en tweede klasse (sommigen nemen - vaak laattijdig als gevolg van onder andere overvolle reizigerstreinen - een klasseverhoging) die gespreksonderwerpen (het weer en belastingen) kleuren en voeden, gebonden aan lokale gebruiken en uitdrukkingsvormen eigen aan de treinlijn of route die het natuurschoon doorkruist. Stemmen, klinkende woorden, verhalen de alledaagsheid onder een (soms veel te luide) monotone stem die (na teveel jaren dienst, hoogstwaarschijnlijk) door de luidsprekers (vaak vergezeld van heel wat feedback) klinkt en belangrijke informatie meedeelt. De gesprekken verstillen als het woord 'vertraging' hoorbaar wordt en zij die geen woorden wisselen en 'in alle stilte' van luide klanken (melodieën, beats, gezongen teksten, alle muziekjes maar geen treingeluiden) genieten en vertoeven in een verre wereld (waar diverse landschappen elkaar ontmoeten analoog aan de snelheid van de trein op dat moment), zetten hun reis ongehinderd verder, sereen en nietsvermoedend dat hun beoogde aansluiting hoogstwaarschijnlijk niet zal kunnen plaatsvinden. Sib - sol - Mib. "Dames en heren graag uw aandacht alstublieft. Wij staan even stil als gevolg van een rood sein. [feedback, oorverdovend] Wij hopen zo spoedig mogelijk onze reis te kunnen verder zetten. Dank voor uw begrip. [noise]" En de lezer vult zelf aan: "de trein is altijd een beetje...". 

 

(Trein-rencontres die vriendschappen sluiten voor het leven of zelfs een verbond sluiten dat huwelijk heet -een koppeling die soms ontspoort op een vergeten wissel, scheiding genaamd- zijn eerder uitzonderlijke aangelegenheden. )

 

Eindstation (heenreis). Terminus (retour). (...) 

In geval van radeloosheid, beroering, nervositeit, beklemming, verdwazing, verontrusting of onduidelijkheid: raadpleeg de dienstregelingen, altijd.

 

 

 

 

(1) Onder cadans verstaat men in de muziek het verschijnsel dat men de tijd als discreet ervaart, in afzonderlijke tellen. Zijn deze tellen regelmatig, dan ervaart men al gauw ook een soort ordening in de tijdsdelen. In de cadans wisselen beklemtoonde en onbeklemtoonde delen elkaar regelmatig af: er is sprake van metrum of maat.

 

 

 

 

 

"8 tips om vlot te reizen" (NMBS)

 

1. Plan je treinreis op voorhand: wat is de dienstregeling van de trein? Heb ik een rechtstreekse trein of moet ik overstappen? Je vindt alle info in de NMBS reisplanner.

2. Vooraleer je instapt heb je natuurlijk een vervoersbewijs nodig. Maar welk vervoersbewijs heb je nodig? We helpen je uit te zoeken welke formule het best bij jou past.

3. Kies het verjooppunt waar je jouw vervoersbewijs wilt kopen.

4. Is er parking aan het station? Wat doe ik met mijn bagage? Deze info vind je meteen terug in 'Diensten in het station en op de trein'.

5. Op de dag van je reis kun je met de realtime reisplanner kijken of er storingen of vertragingen zijn.

6. Aan boord van de trein komt de treinbegeleider langs. Je moet altijd in staat zijn hem/haar jouw vervoersbewijs te tonen.

7. Vergeet uiteraard niet in het juiste station af te stappen.

8. Wil je je reis annuleren? Dan kun je altijd een terugbetaling vragen voor jouw vervoersbewijs. Maar let op, niet alle vervoersbewijzen kunnen terugbetaald worden.


 

 

 

 

Fraude

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6503

 

 

 

VOYAGES (2) ... 

 

 

 

   1

 

 

   2

 

 

   3

 

 

   4

 

 

   5

 

 

   6

 

 

   7

 

 

   8

 

   9

 

   10

 

 

   11

 

 

   12

 

 

   13

 

 

   14

 

 

   15

 

 

   16

 

 

   17

 

 

   18

 

 

   19

 

 

   20

 

 

   21

 

 

   22

 

 

   23

 

 

   24

 

 

   25

 

 

   26

 

 

   27

 

 

   28

 

 

   29