WAGON 28: P10-scale

 

 

 

 

6047

 

 

P10 Scale

 

 

Een eerste onderzoeksvraag, omdat cijfers (uit onder andere treinuurtabellen) een (interessant) potentieel aan omzettingen of vertalingen in zich dragen, luidde als volgt: hoe kan ik op een adequate wijze (wat dat ook moge betekenen in eerste instantie) de cijfers van 0 tot en met 9, koppelen aan een bepaalde toonhoogte? Als ik de chromatische weg kies (die bestaat uit 12 verschillende toonhoogtes), ontstaat er een zeker probleem (er blijven 2 tonnhoogtes over, om het -triviaal- te situeren).

Een volgende vraag drong zich spontaan op: hoe kan ik een oktaaf in 10 gelijke stukjes opdelen? De volgende stap bestond uit een vrij eenvoudige berekening:

Oktaaf = 1200cents/10 = 120cents per interval. 

 

De scale ziet er uit als volgt en krijgt een nieuwe naam: P10-scale:


C - C#+20cents - D+40cents - E-40cents - F-20cents - F# - G+20cents - G#+40cents - A#-40cents - B-20cents

 

(Opmerking: het tritonusinterval C-F#: deze toonhoogtes zijn de enige die overblijven uit de chromatische reeks, alle andere vallen er als het waren 'tussen'.)

 

 

 

Midinummers:

 

0.00 - 1.20 - 2.40 - 3.60 - 4.80 - 6.00 - 7.20 - 8.40 - 9.60 - 10.80 -

12.00 - 13.20 - 14.40 - 15.60 - 16.80 - 18.00 - 19.20 - 20.40 - 21.60 - 22.80 -

24.00 - 25.20 - 26.40 - 27.60 - 28.80 - 30.00 - 31.20 - 32.40 - 33.60 - 34.80 -

36.00 - 37.20 - 38.40 - 39.60 - 40.80 - 42.00 - 43.20 - 44.40 - 45.60 - 46.80 -

48.00 - 49.20 - 50.40 - 51.60 - 52.80 - 54.00 - 55.20 - 56.40 - 57.60 - 58.80 -

60.00 - 61.20 - 62.40 - 63.60 - 64.80 - 66.00 - 67.20 - 68.40 - 69.60 - 70.80 -

72.00 - 73.20 - 74.40 - 75.60 - 76.80 - 78.00 - 79.20 - 80.40 - 81.60 - 82.80 -

84.00 - 85.20 - 86.40 - 87.60 - 88.80 - 90.00 - 91.20 - 92.40 - 93.60 - 94.80 -

96.00 - 97.20 - 98.40 - 99.60 - 100.80 - 102.00 - 103.20 - 104.40 - 105.60 - 106.80 -

108.00 - 109.20 - 110.40 - 111.60 - 112.80 - 114.00 - 115.20 - 116.40 - 117.60 - 118.80 -

120.00 - 121.20 - 122.40 - 123.60 - 124.80 - 126.00

 

 

 

 

Frequenties (van midinr. 60 ---> 70.80)

261.60 - 280.40 - 300.50 - 322.00 - 345.20 - 369.90 - 396.50 - 425.00 - 455.50 - 488.20

 

 

 

 

Transposities:

 

C# - D+20cents - D#+40cents - F-40cents - F#-20cents - G - G#+20cents - A+40cents - B-40cents - C-20cents

D - D#+20cents - E+40cents - F#-40cents - G-20cents - G# - A+20cents - A#+40cents - C-40cents - C#-20cents

D# - E+20cents - F+40cents - G-40cents - G#-20cents - A - A#+20cents - B+40cents - C#-40cents - D-20cents

E - F+20cents - F#+40cents - G#-40cents - A-20cents - A# - B+20cents - C+40cents - D-40cents - D#-20cents

F - F#+20cents - G+40cents - A-40cents - A#-20cents - B - C+20cents - C#+40cents - D#-40cents - E-20cents

 

 

 

 

P10-scale + chromatische reeks:

 

C - C# - C#+20cents - D - D+40cents - D# - E-40cents - E - F-20cents - F - F# - G - G+20cents - G# - G#+40cents - A - A#-40cents - A# - B-20cents - B

 

(100cents) + (20cents) + (80cents) + (40cents) + (60cents) + (60cents) + (40cents) + (20cents) + (100cents) + (100cents) + (20cents) + (80cents) + (40cents) + (60cents) + (60cents) + (40cents) + (80cents) + (20cents) = 1200cents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6249

 

 

 

"MUSICBOXES P10 (1-10)"


 

Tien korte improvisaties, in de P10-scale (MIDI - Live).

 

Er klinken telkens bepaalde fragmenten, motieven of cellen uit de improvisaties zelf - soms erg zacht, soms pertinent aanwezig onder deze klankvelden, veelvuldig herhaald (gebruik makend van tape delay); cirkelend rond de bovenlijnen (eerder lineair, horizontaal en statisch) van begin naar einde, in steeds dezelfde terugkerende dynamiek.

 

 

 

       MB P10 1

 

       MB P10 2

 

       MB P10 3

 

       MB P10 4

 

       MB P10 5

 

       MB P10 6

 

       MB P10 7

 

       MB P10 8

 

       MB P10 9

 

       MB P10 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6384

 

 

 

"Remnants of 27.90 morendi & Loc-études" (2013) 

for P10-scale electric guitar & tape


 

"Remnanats of 27,90 morendo and loc-études", een compositie voor e-gitaar solo (in P10-scale) en tape, verschijnt op de cd "Reciprocity" van Nico Couck.

 

 

 

 

“Smoking, hissing, and snorting diesel locomotives move – be it in counterpoint or by repetition – towards a minimalist concept of morendi fragments distilled from Nico Couck’s repertoire. The resulting thin atmosphere develops together with the noise pulsations originating from a phosphorescent visual image. Intermedial thoughts hide behind a multitude of sounds. Sounds that relate to each other, but at the same time, embody a certain independence.”

 

For this composition a modified electric guitar is used – the octave is divided into 10 equally sized intervals.

 

Ronkende, sissende, snuivende diesellocomotief-klanken bewegen zich - soms contrapuntisch, soms repetitief - onder stevige gitaar-noise, naar een minimal geheel van morendi-fragmenten uit het repertoire van Nico Couck, die ijle abstracties worden - uitgevoerd op een gitaar waarbij het octaaf in 10 gelijke delen werd verdeeld - begeleid door noisepulsaties uit een fosforescerende afbeelding… Intermediale gedachten verbergen zich achter het geheel van klanken, die enerzijds in relatie staan tot elkaar en anderzijds een gewenste onafhankelijkheid belichamen.