WAGON 14: Noise of a Train Voyage

 

 

 

 

6041

 

 

20 NTV's (afbeelding - ASCI - cijfers - speelaanwijzingen)

 

 

 

160 afbeeldingen werden gemaakt van onderstaande afbeelding (die werd vergroot op A1-schaal). Piksels, noise en details worden zichtbaar. Hieruit werden 20 afbeeldingen geselecteerd, die via een ASCII-converter werden omgezet naar ASCII en die via het programma Matlab werden omgezet naar cijfers (met dank aan Jan Eysermans).

 

 

In Matlab:

 

function convertPhoto(photoname)

 

img = imread(['photo/' photoname '.JPG'],'jpg'); % read color image    

imgGray =  rgb2gray(img); % convert to grayscale image    

imgGrayScaled = imresize(imgGray, 1/20); % scale to 1/20%    

fid = fopen(['converted/ ' photoname 'GROOT.txt'],'wt');  

for ii = 1:size(imgGrayScaled,1)        

fprintf(fid,'%g ',imgGrayScaled(ii,:));        

fprintf(fid,' ');    

end    

fclose(fid)

size(imgGrayScaled); % photo dimensions    

imshow(imgGrayScaled); % show grayscale image    

imgGray; % show matrix

end

% GROOT: schaal = 1/20 (114x84)

% KLEIN: schaal = 1/100 (23x17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijke interpretaties (de transformaties worden partituren):

 

 

ASCII:

 

- computerstem leest de symbolen (monotoon, in een bepaald tempo); niet-verstaanbare tekst, ritmisch.

Onderstaand voorbeeld "NTV 1 2 3" bevat de 'gelezen' versies van NTV1, NTV2 en NTV3, verwerkt in een compositie:

 

 


- interpretatie van symbolen: aan elk symbool (zie symbolen) kan een bepaalde instructie of speelwijze worden toegekend (uit P - tabel). In onderstaande partituren zijn telkens volgende aanduidingen aangebracht:

 

 

1) dynamiek: (vet cursief)

 

piano (p) 5

pianopiano (pp) 10

pianissimo (pp) 10

pianopianissimo (ppp) 15

pianissimopiano  (ppp) 15

pianopianopiano (ppp) 15

pianissimopianissimo (pppp) 20

pianopianopianopiano (pppp) 20

pianopianissimopianissimo (ppppp) (25)

pianissimopianopianissimo (ppppp) (25)

pianissimopianissimopiano (ppppp) (25)

pianopianopianopianopiano (ppppp) (25)

 

2) p-aanduidingen (2 per partituur) (vet)

3) tempo-aanduiding: cijfer (4 cijfers) diesellocomotief reeks 50-66.

4) 4 afzonderlijke cijfers per partituur (vet: pitch P10-scale: bij benadering, indien mogelijk) (cijfers: diesellocomotieven 60-65)

5) 4 afzonderlijke cijfers per partituur (vet cursief: P-ritme scale) (cijfers: diesellocomotieven 50-59)

6) andere, zinnen of begrippen uit het P-book

 

 

 

 

CIJFERS:

 

- toekenning van een bepaalde toonhoogte via de P10-scale

- toekenning van een bepaalde parameter uit de P-tabel

- minimal of repetitief: aantal noten (of klanken) te spelen

 

 

 

 

 

 

"NOISE OF A TRAIN VOYAGE"

 


 

NTV13-NTV1-NTV59-NTV57-NTV36-NTV27-NTV74-NTV66-NTV63-NTV90-NTV85-NTV92-NTV109-NTV103-NTV116-NTV113-NTV131-NTV140-NTV143-160 (aanduidingen) + afbeelding, ASCII-partituur, cijfers.

 

 

 

NTV13

51.23/achtste noot

maximum lengte: 51"23'"

[VAN VERBODEN OVERGANG NAAR DOODSPOOR]

pianissimo

pizzicato poco a poco

6088

 

 

 

NTV1

62.13/kwartnoot

maximum lengte: 62"13'"

[EEN WISSEL NAAR TEGENSPOOR VRAAGT WAAKZAAMHEID, ALTIJD!]

pianissimopianissimo

pastorale pes

5001

 

 

 

NTV59

65.06/kwartnoot

maximum lengte: 65"06'"

[KLINKEN ALS FOSFOR: MOLECULAIRE ALEATORIEK]

pianissimopianissimopiano

pas de deux pas de trois

6112

5407

 

 

 

NTV57

55.41/achtste noot

maximum lengte: 55"41'"

[ATOMAIR ABSURDISME: P-SIGNALISATIES EN SEINEN ZONDER SNELHEIDSBEPERKINGEN]

piano

pavane percussief

6309

5525

 

 

 

NTV36

54.07/halve noot

maximum lengte: 54"07'"

[ECHO IN DE NATREIN ALSOF DE NAGALM VERTRAGING HEEFT]

pianopianopianopianopiano

plagaal pastorale

6114

5202

 

 

 

NTV27

59.14/kwartnoot

maximum lengte: 59"14'"

[HET ATOOM VALT EN VERVALT ZOALS DE KLANK HAAR AANWEZIGHEID VERLAAT]

pianissimopianopianissimo

punctum prelude

5307

5524

 

 

 

NTV74

51.69/halve noot

maximale lengte: 51"69'"

[TRANSEUROPE-EXPRESSIVE. EUROPIUM.]

pianopianopianopiano

pentatonique più mosso

6071

5170

 

 

 

NTV66

66.03/achtste noot

maximale lengte: 66"03'"

[DE HERINNERING VAN DE KLANK IN DE STILTE DIE INMIDDELS VERANDERD IS: VIA DE GELEIDELIJKHEID NAAR DE

GRONDTOESTAND]

piano

parallel pedaal

5946

6325

 

 

 

NTV63

59.54/kwartnoot

maximale lengte: 59"54'"

[LICHTSEINEN OP TEGENSPOOR KNIPPEREN]

pianissimopiano

parlando partita

6601

5172

 

 

 

NTV90

55.15/achtste noot

maximale lengte: 55"15'"

[GELEIDELIJKHEID ALS SCHEMER IN BEWEGING: HET INTERVAL TUSSEN DAG EN NACHT]

pianissimopianissimopiano

praller presto

5310

5408

 

 

 

NTV85

51.63/kwartnoot

maximale lengte: 51"63'"

[P-NOISE: ONZUIVERHEDEN OF DOPANTEN IN OVERDRIVE BIJ AFWEZIGHEID VAN LICHT]

pianissimo

podatus portato

6205

5160

 

 

 

NTV92

60.61/kwartnoot

maximale lengte: 60"61'"

[SISSEND, SNUIVEND, ZUCHTEND, SLEEPT HIJ MIJ HALFDIERLIJK VERDER, IN CRESCENDO]

pianissimopiano

prestissimo prestoprestissimo

5406

6308

 

 

 

NTV109

55.19/kwartnoot

maximale lengte: 55"19'"

[DIESELLOCOMOTIEVEN… ZE HUILEN! ZE HUILEN!]

pianissimopianopianissimo

primo principaal

5402

6109

 

 

 

NTV103

53.17/kwartnoot

maximale lengte: 53"17'"

[AFTERGLOW. AFTERNOISE.]

pianopianopiano

psalmodisch punteado

6329

5310

 

 

 

NTV116

55.06/achtste noot

maximale lengte: 55"06'"

[FOTON, FORTE, FLENS, FOSFORESCEREND. FFFF (OF FLUITSIGNAAL)]

pianissimo

praltriller porrectus

6295

5309

 

 

 

NTV113

53.10/halve noot

maximale lengte: 53"10'"

[GRONDTOESTAND. TONICA? NEE! STILTE.]

pianopiano

promenade prestissimopresto

6207

5403

 

 

 

NTV131

51.73/achtste noot

maximale lengte: 51"73'"

[ENKEL. PERSISTENT. HEEN EN TERUG. LUMINEUS.]

pianopianissimopiano

pop polyphone

6109

5316

 

 

 

NTV140

63.00/kwartnoot

maximale lengte: 63"

[TRACES. SPOREN. TRACKS.]

piano

polka poco

5405

6324

 

 

 

NTV143

52.16/kwartnoot

maximale lengte: 52"16'"

[EINDBESTEMMING AFGESCHAFT. ONBEPAALD, ONBESTEMD, STEMLOOS MAAR GESTEMD; MEZZO VOCE.]

pianissimopiano

passie passacaglie

5310

6237

 

 

 

NTV160

66.03/achtste noot

maximale lengte: 66"03'"

[NOISE-CHOICE, RANDOM CHOICE AND RANDOM NOISE. NOISE OF A TRAIN VOYAGE.]

pianopianissimopianissimo

paraphrase p

6052

5168