WAGON 21: wagongedichten

 

 

 

 

6082


 

26 Wagongedichten

 

Treinterminologie,

Fosforescentieterminologie,

Muziekterminologie,

komen samen 

en worden korte gedichtjes, "Wagongedichten",

alfabetisch

in alfabetische volgorde.

 

Alle 26 (Nederlandstalige) gedichten worden gelezen door een computerstem (die ze in het Engels leest), zodat ze volledig onverstaanbaar worden; alle informatie verdwijnt. Alle audiofragmenten krijgen een dosis reverb, zodat ze klinken alsof ze (de stemmen) in een grote stationshal worden afgespeeld of omgeroepen (zoals de aankondigingen van aankomst, vertrek of vertragingen).


De gedichten worden vertaald naar

 

- 'Music Font', in een tekstverwerker. Nieuwe muzikale (vooral ritmische) informatie verschijnt en kan worden aangewend voor nieuwe composities.


- 'Frets' voor gitaar, via een tekstverwerker.


- 'Braille', waarbij de bolletjes staan voor de klanken van muziekdoosjes (tabulatuur). (Analoog aan de bolletjes op het perron, voor blinden.)

 

 

 

 

 

WAGONGEDICHT 1

 


 


Aankomst in 'aangeslagen toestand', alarm voor afwaartse anionen, afwijkende aandrijvingen en antislip-atomen. Afrijden in accelleratie, de absorptie-aansluiting richting armsein-activator voorbij.

  

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 2

 


 


De baanwachter bewaakt de bismut-banen bij de bijsporen, binnen- en buitensporen. Bandkloven, ballast en boventonen voor bariet en bémol-biljetten: bagages vol buitensporige bestemmingen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 3

 


 


Conversie-coupés in canon, cerium in crescendo, chromatiek voor codopanten, cijferbakken vol cerium en cargo-cantates, contrapunt langs contrarails, de contratenor en de conducteur, cadensen in couchettes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 4

 


 


Duistere dissonanten degraderen in doorrit naar doodspoor. Divalente dubbeltractie draait diesels in divertimenti (of doorwerkingen) naar diatonische dopanten die daglicht dragen naar dominante depots. Dysprosium voor dwarsliggers!

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 5

 


 


De extratrein exciteerde elektropneumatische emissies in de europium-etudes: eentonige enharmonische exposities die elders eenstemmige entre-actes erfden... Elektronen in het eindstation.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


WAGONGEDICHT 6

 


 


Fugatische frontwisselingen flitsen frequent door fluitsignalen van fermate-fotonen. De ferroequinologist fluistert flink formele flageolet-formules in fosforus-feedback en fortissimo.

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 7

 


 


Gele en groene golflengtes geven gelijkspanning voor grondtonen en grondtoestanden terwijl de geluidsbelasting gloeicurves of gevarenkaarten voor goederen als groefrails en gasturbines (gastmateriaal) gebruikt. Glissandi en geruis gebaren 'gevaar' naar het gesloten geluidssein. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 8

 


 


Hund hervormt de harmonische hoofdsporen die de homofone hymnes hoogmoedig herhalen: hersporing naar de halte die de hoorn doet huilen en huiveren (want herinneringen herkennen de hulpeloze hexachorden niet).

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 9

 


 


Integere intervallen en ijle intersecties infecteren interregio's met instraling en infrarood zoals imitatieve intermezzi voor IC-impressies (Intersystem crossing of Intercity) die infra-idiofonisch inwachten.

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 10

 


 


J. (Leeg.)

  

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 11

 


 


Kristalvelden krijgen kruiswissels voor kwantummechanische koralen en knipperende knalseinen. Klokseinen, krokodillen en kille kwintolen komen konvooimatig kortbij de kruiswissel-kernen op keerspoor: klaagzangen en kwart-bewegingen kennen geen knooppunten...

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 12

 


 


Licht, lichtcijfers, lichtdragers, lichtkasten, lichtseinen: lokale luminescente loze-ledige leidingen die largo's en longa's leiden naar loket-liederen. Loco-motieven loochenen leidtonen langs lento-lampisteries. Lading en luchtdruk. Langzaamverkeer.

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 13

 


 


Maximumsnelheid voor moleculaire melodieën in mezzo-maten, die mist-motieven murmelen in meettreinen. Mensurale multipliciteit voor molto-maatsoorten in memorisatie-inrichtingen!

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 14

 


 


De naglans van de nazin in de nachttrein die nalicht over nationale nettreinkaarten naast neumatische nanoseconden die nakomen op normaalspoor in none-noodverlichting.

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

WAGONGEDICHT 15

 


 


Orbitale overgangen in octotonische omkeringen ontsporen op de omleidingsroute. Opwaartse overpaden oktaveren het oorsprongsein: ontkoppeling voor de oxinitrides en overstap-oscillators.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 16

 


 


Pantograaf P. produceert permissieve poederdiffracties. Hij presenteert de prachtige persistente proef- en piekuurtreinen aan de passagiers en pendelaars: persoonlijk, parmantig en precies. Parafrase, Parallelle beweging, Parlando, Partij, Partita, Pas de deux, Pas de trois, Passacaglie, Passepied, Passie, Pasticcio, Pastorale, Pavane, Pedaal, Pentatoniek, Percussie, Pes, Piano, Pianissimo, Pianopiano, Pianissimopiano, Pianopianissimo, Pianopianopiano, Pianissimopianissimo, Pianissimopianopiano, Pianopianissimopiano, Pianopianopianissimo, Pianopianopianopiano, Pianopianopianopianopiano, Pibrochs, Pirrouette, Piu mosso, Pizzicato, Plagaal, Plectrum, Pluritonaal, Poco, Poco a poco, Podatus, Polka, Polo, Polonaise, Polyfonie, Polymetriek, Polytonaal, Pop, Porrectus, Portato, Praller, Pralltriller, Prefatie, Prelude, Preludium, Prestant, Presto, Prestissimo, Prestopresto, Prestissimopresto, Prestoprestissimo, Prestprestopresto, Prestissimoprestissimo, Prestissimoprestopresto, Prestoprestissimopresto, Prestoprestoprestissimo, Prestoprestoprestopresto, Prestoprestoprestoprestopresto, Priem, Prima donna, Primo uomo, Principaal, Proprium, Protus, Psalm, Psalmodie, Punctum, Punteado,...

  

 


 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 17

 


 


Quasi, quilisima, quindecima, quinton, quicktrol. Quicktrol was de merknaam van een datacommunicatiesysteem voor spoorwegbeveiligingstoepassingen. Het systeem maakt het mogelijk om via één transmissiekanaal meerdere stationsbeveiligingssystemen op afstand te bedienen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 18

 


 


Radiatieve ruis raakt rails en rijwegen in rondo-roodverschuiving. Repetitieve relaxaties die ritmisch over ritardando-rijtuigen reizen, rangeren de reistijd naar rationele, radicale en raadselachtige registraties. Ruimtegroepen reserveren railkaarten, radioactief in retourstroom. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 19

 


 


Spoor. Aansluiting, afstand, as, baan, bedding, boekje, breedte, brug, dijk, kaart, lijn, slag, sloot, spatting, staaf, stroom, term, tijd, vak, weg, wijdte, weg, wegnet. Stalen staven. De spoorseksueel stelt salon- en slaaprijtuigen samen voor schizofrene seingevers, die syncopisch spin-verboden sforzato-scherzi schijnen te signaleren. De slijptrein en het sliprijtuig. Spin-orbit-couplings en strontiumaluminaat. Septiemen en secundes schuwen, voor slepende schil- en stralensimulaties!

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 20

 


 


Trivalente thema's transformeren de treinstroom-tracties in telegrafische taal. Tyfoon en tongpijpen.  In thermaal tempo talmen terts en tonica; de toeslag en de terugval tonen triomfantelijk tweestemmig de trajecten der transities...

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 21

 


 


Uithaalsporen? Unisono? Uitstralen? Uitstappen? Uitzenden? Una corda? Uitwijkplaatsen? Ultraviolet? Undecime? 'Uitzonderlijke stop'!

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 22

 


 


Vertrekspoor vier. Versnelling verraadt vertraging. Verboden overgang en verboden toegang. Vibrato in vibrationeel verval. Via variaties in verkleining. Of het via-biljet. Verdeelspoor over vierklanken. Volle voertuigen en valentiebanden. De voorslag en het voorsein. Vergeet.

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 23

 


 


Wachten. Wit. Waarom weigeren? Wachtborden, wachtsporen, wachttijden, wachten. Waarschuwingssignalen die wisselnoten weergeven. Wissel, wisselkruis, wisselspanning, wisselstraat. Wandelen, wenden, wenen, werpen of worden. Of wachten.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 24

 


 


X-stralen. Xylofonen. X-strofonen. X-straly. X.

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 25

 


 


Yvonne Yahoo (reist alleen, eerste klas).

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WAGONGEDICHT 26

 


 


De 'zwevende geleding' zoekt zonale zwevingen die over zang en zevenklank zwerven: zachtzinnige zwerfstroomcorrosie, terwijl de zomercanon zwijgt en zucht... 'Zeldzame aarde'! Ziehier, de zin.